منو
 کاربر Online
592 کاربر online
تاریخچه ی: ساردوئین

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Sardoine.jpg} +{picture=_ggttqq_Sardoine.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (ساردوئین - سطح صیقلی(عرض تصویر 62 میلیمتر  (ساردوئین - سطح صیقلی(عرض تصویر 62 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ساردوئین (Sardoine)::__ ||__::ساردوئین (Sardoine)::__
-::SiO2:: +::((سیلیکن|Si))((اکسیژن|O))2::
 |__::سیستم ((تبلور))::__ |__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 |__::((جلا))::__ |__::((جلا))::__
 ::صدفی::|__::شکستگی::__ ::صدفی::|__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 |__::اشکال ظاهری::__ |__::اشکال ظاهری::__
 ::آسیای صغیر و ((روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::آسیای صغیر و ((روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::. KOH محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::. KOH محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::SiO2=100% همراه با ادخالهای Al,Fe,Mg,Ca,Ni,Cr::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((SiO2))=100% همراه با ادخالهای ((آلومینیوم|Al)),((آهن|Fe)),((منیزیم|Mg)),((کلسیم|Ca)),((نیکل|Ni)),((کروم|Cr))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قهوه ای - قهوه ای نارنجی - قهوه ای قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قهوه ای - قهوه ای نارنجی - قهوه ای قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
 |__::((رنگ)) اثر خط ::__ |__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((کالسدوئن)) - ((اوانسیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((کالسدوئن)) - ((اوانسیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 |__::((پاراژنز))::__ |__::((پاراژنز))::__
 |__::منشا تشکیل::__ |__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::.به عنوان سنگ تزئینی مصرف دارد::|__::((کاربرد))::__ ::.به عنوان سنگ تزئینی مصرف دارد::|__::((کاربرد))::__
 ::((برزیل))::|__::محل پیدایش::__  ::((برزیل))::|__::محل پیدایش::__
-::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه کالسدوئن است به عنوان سنگ تزئینی مصرف دارد::|__::سایر مشخصات::__
::. در آسیای صغیر گرفته شده است Sardes از نام شهر ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+:: خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((کالسدوئن)) است به عنوان ((سنگ)) تزئینی مصرف دارد::|__::سایر مشخصات::__
::. در ((آسیای صغیر)) گرفته شده است Sardes از نام شهر ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 6|7|-|-|| 6|7|-|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [06:07 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [06:03 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [06:33 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [05:26 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [05:11 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..