منو
 صفحه های تصادفی
بازتاب قصیده فرزدق در مدح امام سجاد علیه السلام
علم تغذیه و رژیمهای غذائی
سمت چپ لوای پیامبر
سوخوی
اثرات متقابل الکترونها و اصل پاولی
ماست
اکسترمم نسبی
فراخوانی سیستمی
سایه و نیم سایه
جامعه بی طبقه
 کاربر Online
785 کاربر online
تاریخچه ی: ساختمان آتشفشان

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-31Lines: 1-34
-آتشفشان یک ساختمان ((زمین شناسی)) است که به وسیله آن مواد آتشفشانی (به صورت ((مذاب)) ، ((گاز)) ، قطعات ((جامد)) یاهر 3)
از درون زمین به سطح آن راه می یابند. انباشتگی این مواد در محل خروج، برجستگی هایی به نام کوه آتشفشان ایجاد می نماید.
ساختمان آتشفشان شامل 3 بخش است:
+ساختمان آتشفشان شامل 3 بخش است:
-1- __دودکش آتشفشانی__ مجرایی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی از درون زمین به سطح آن راه می یابند. نک (Neck) مجرای آتشفشانی قدیمی است که اکنون از ((گدازه)) های قدیمی پرشده است و چون از سنگ های پیرامون خود مقاوم تر است، به صورت برجستگی ستون مانند باقی مانده و سنگهای اطراف آن که مقاومت کمتری دارند، فرسایش یافته اند. +* __دودکش آتشفشانی__ مجرایی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی از درون زمین به سطح آن راه می یابند. نک (Neck) مجرای آتشفشانی قدیمی است که اکنون از ((گدازه)) های قدیمی پرشده است و چون از سنگ های پیرامون خود مقاوم تر است، به صورت برجستگی ستون مانند باقی مانده و سنگهای اطراف آن که مقاومت کمتری دارند، ((فرسایش)) یافته اند.
-2- __دهانه آتشفشان:__ پایانه بالایی مجرای آتشفشان که اغلب از قسمتهای دیگر مجرا وسیع تر است، دهانه آتشفشان گفته می شود که شامل انواع مختلف ذیل می باشد: +* __دهانه آتشفشان:__ پایانه بالایی مجرای آتشفشان که اغلب از قسمتهای دیگر مجرا وسیع تر است، دهانه آتشفشان گفته می شود که شامل انواع مختلف ذیل می باشد:
-__- دیاترم (Diatreme)__ عبارت است از دهانه های انفجاری که براثر ((انفجار)) ناشی از وجود گازهای آتشفشانی تشکیل گردیده است. این گازها خاستگاه ماگمایی و غیر ماگمایی دارند. +* __دیاترم (Diatreme)__ عبارت است از دهانه های انفجاری که براثر ((انفجار)) ناشی از وجود گازهای آتشفشانی تشکیل گردیده است. این گازها خاستگاه ماگمایی و غیر ماگمایی دارند.
- __مآر (Maar)__ دهانه های نسبتا وسیع آتشفشانی که اغلب به وسیله ((بخار)) آب حاصل از گرمای ایجاد می شوند. مآرها اغلب در مناطق مرطوب و دریایی رخ می دهند. +* __مآر (Maar)__ دهانه های نسبتا وسیع آتشفشانی که اغلب به وسیله ((بخار)) آب حاصل از گرمای ایجاد می شوند. مآرها اغلب در مناطق مرطوب و دریایی رخ می دهند.
- __کالدرا (Caldera)__ دهانه های خیلی وسیع آتشفشانی که قطر آنها به چندین کیلومتر می رسد و شامل انواع ذیل می باشد: +* __کالدرا (Caldera)__ دهانه های خیلی وسیع آتشفشانی که قطر آنها به چندین کیلومتر می رسد و شامل انواع ذیل می باشد:
- __کالدرای انفجاری:__این نوع کالدرا بر اثر انفجار حجم عظیم از مواد آتشفشانی و پی سنگ در اثر گازهای تحت فشار حاصل می شود و دهانه های وسیعی را تشکیل می دهد بالتدکالدرای آتشفشانی باندائی سان در ژاپن (فوران در سال 1888). +* __کالدرای انفجاری:__این نوع کالدرا بر اثر انفجار حجم عظیم از مواد آتشفشانی و پی سنگ در اثر گازهای تحت فشار حاصل می شود و دهانه های وسیعی را تشکیل می دهد بالتدکالدرای آتشفشانی باندائی سان در ژاپن (فوران در سال 1888).
- __کالدرای ریزشی:__ متداولترین نوع کالدرا می باشد می باشد که عمل فرونشست و یا ریزش1، 1- Collap se +* __کالدرای ریزشی:__ متداولترین نوع کالدرا می باشد می باشد که عمل فرونشست و یا ریزش1، 1- Collap se
 در اثر انفجار و خارج شدن حجم زیادی از مواد ماگمایی و نیز سنگینی بخشهای بالایی آتشفشان اتفاق می افتد که با ایجاد شکستگی های همراه است. ممکن است این شکستگی ها توسط مواد مذاب به صورت دایک پرشود و یا از طریق آنها مواد فرار یابد احتمالا مواد گدازه ای جدید به سطح کالدرا برسد.  در اثر انفجار و خارج شدن حجم زیادی از مواد ماگمایی و نیز سنگینی بخشهای بالایی آتشفشان اتفاق می افتد که با ایجاد شکستگی های همراه است. ممکن است این شکستگی ها توسط مواد مذاب به صورت دایک پرشود و یا از طریق آنها مواد فرار یابد احتمالا مواد گدازه ای جدید به سطح کالدرا برسد.
 اگر دایک ها به صورت حلقوی پیرامون مخروط آتشفشان ظاهر شوند به آنها دایک های حلقوی می گویند. در حالی که اگر دایک ها به سمت درون زمین به صورت ((همگرا)) یا متقارب باشند و یک نوع شکل ((مخروط))ی مانند ایجاد نمایند که راس آنها به طرف درون زمین باشد به آنها صفحات مخروطی گفته می شود. اگر دایک ها به صورت حلقوی پیرامون مخروط آتشفشان ظاهر شوند به آنها دایک های حلقوی می گویند. در حالی که اگر دایک ها به سمت درون زمین به صورت ((همگرا)) یا متقارب باشند و یک نوع شکل ((مخروط))ی مانند ایجاد نمایند که راس آنها به طرف درون زمین باشد به آنها صفحات مخروطی گفته می شود.
 در مواردی نیز دایک ها نسبت به مخروط آتشفشان آرایش شعاعی دارند که به آنها دایک های شعاعی گفنه می شود. در مواردی نیز دایک ها نسبت به مخروط آتشفشان آرایش شعاعی دارند که به آنها دایک های شعاعی گفنه می شود.
-__کالدراهای فرسایشی__ بر اثر فرسایش دهانه آتشفشان قدیمی و گسترش آنها به وسیله عوامل جوی، یخچالی و بادی حاصل می شوند. کراترهالکا کالا در جزیره ماوی ((هاوایی)) است. +* __کالدراهای فرسایشی__ بر اثر فرسایش دهانه آتشفشان قدیمی و گسترش آنها به وسیله عوامل جوی، یخچالی و بادی حاصل می شوند. کراترهالکا کالا در جزیره ماوی ((هاوایی)) است.
-3- __مخروط آتشفشانی:__ برجستگی های مخروطی شکل که از انباشتگی مواد آتشفشانی در پیرامون دهانه آتشفشان حاصل می شود و بر حسب این که کدام مواد آتشفشانی تشکیل شده است تحت نام های مختلفی است: +* __مخروط آتشفشانی__: برجستگی های مخروطی شکل که از انباشتگی مواد آتشفشانی در پیرامون دهانه آتشفشان حاصل می شود و بر حسب این که کدام مواد آتشفشانی تشکیل شده است تحت نام های مختلفی است:
- __مخروط های تغرایی__ که فقط از مواد آذرآواری تشکیل شده است. +* __مخروط های تغرایی__ که فقط از مواد آذرآواری تشکیل شده است.
- __مخروط های گدازه ای__ که فقط از گدازه تشکیل شده است. +* __مخروط های گدازه ای__ که فقط از گدازه تشکیل شده است.
- __مخروط های چینه ای__ که تناوبی از گدازه و مواد آذر آواری ((«پیروکلاستیک))) است. +* __مخروط های چینه ای__ که تناوبی از گدازه و مواد آذر آواری ((«پیروکلاستیک))) است.

!منبع:
حق تکثیر برای [http://www.ngdir.ir|پایگاه ملی داده‌های علوم زمین]
تمام حقوق محفوظ
است.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 20 آذر 1383 [19:56 ]   5   سارا بهنیا      جاری 
 جمعه 20 آذر 1383 [19:26 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [01:39 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [01:38 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 مهر 1383 [05:58 ]   1   بابک حبیب الهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..