منو
 صفحه های تصادفی
دیادوکیت
قفسه سینه
آفریقا در قرن نوزدهم میلادی
امام حسن علیه السلام مصداق اولی الامر
فرزندان امام صادق علیه السلام
سینتیک داروها
عقلانیت در ادیان مختلف از نظر ماکس وبر
امام کاظم
از نظر ادیان جهان دارای نظام اخلاقی است
رومانتیسم
 کاربر Online
580 کاربر online
تاریخچه ی: زیرکونیوم

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-143Lines: 1-143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
((Yttrium)) - __Zirconium__ - ((Niobium)) 
((Yttrium)) - __Zirconium__ - ((Niobium))
 
 
 
__Zr__
((Hafnium|Hf))

 
__Zr__
((Hafnium|Hf))

 
{picture=Zr_TableImage.png} 
{picture=Zr_TableImage.png}
 
این جدول تناوبی عناصر است. جدول کامل
 
این جدول تناوبی عناصر است. جدول کامل
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
 نام, علامت اختصاری, شمارهZirconium, Zr, 40
 نام, علامت اختصاری, شمارهZirconium, Zr, 40
 
 
 گروه شیمیایی فلز انتقالی
 گروه شیمیایی فلز انتقالی
 
 
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 4|4)), ((عنصزر دوره 5|5)) , ((بلوک d|d))
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 4|4)), ((عنصزر دوره 5|5)) , ((بلوک d|d))
 
 
 جرم حجمی, سختی 6511 kg/m3, 5
 جرم حجمی, سختی 6511 kg/m3, 5
 
 
 رنگ سفید مایل به نقره‌ای
{picture=125pxZr2C40.jpg}
 رنگ سفید مایل به نقره‌ای
{picture=125pxZr2C40.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
 وزن اتمی 1 E-25 kg
 وزن اتمی 1 E-25 kg
 
 
 شعاع اتمی (calc.) 1 E-10 m
 شعاع اتمی (calc.) 1 E-10 m
 
 
 شعاع کووالانسی 148 pm
 شعاع کووالانسی 148 pm
 
 
 شعاع وندروالس اطلاعات موجود نیست
 شعاع وندروالس اطلاعات موجود نیست
 
 
 ((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Krypton|Kr))]~np~~/np~4d25((اوربیتال s|s))2]
 ((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Krypton|Kr))]~np~~/np~4d25((اوربیتال s|s))2]
 
 
 ((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی ((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی
 2, 8, 18, 10, 2
 2, 8, 18, 10, 2
 
 
 درجه اکسیداسیون (اکسید) 4 (آمفوتریک)
 درجه اکسیداسیون (اکسید) 4 (آمفوتریک)
 
 
 ساختار کریستالی شش گوشه
 ساختار کریستالی شش گوشه
 
 
 ''خواص فیزیکی__
 ''خواص فیزیکی__
 
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
 نقطه ذوب 2128 K (3371 °F)
 نقطه ذوب 2128 K (3371 °F)
 
 
 نقطه جوش 4682 K (7968 °F)
 نقطه جوش 4682 K (7968 °F)
 
 
 حجم مولی 14.02 ((scientific notation|ש)10-6 m3/mol
 حجم مولی 14.02 ((scientific notation|ש)10-6 m3/mol
 
 
 گرمای تبخیر 58.2 kJ/mol
 گرمای تبخیر 58.2 kJ/mol
 
 
 گرمای هم جوشی 16.9 kJ/mol
 گرمای هم جوشی 16.9 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار)) 0.00168 Pa at 2125 K
 ((فشار بخار)) 0.00168 Pa at 2125 K
 
 
 سرعت صوت 3800 m/s at 293.15 K
 سرعت صوت 3800 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیویته)) 1.33 (درجه پائولینگ)
 ((الکترونگاتیویته)) 1.33 (درجه پائولینگ)
 
 
 ظرفیت گرمایی ویژه 0.27 J/kg*K
 ظرفیت گرمایی ویژه 0.27 J/kg*K
 
 
 رسانایی الکتریکی 2.36 106/m اهم
 رسانایی الکتریکی 2.36 106/m اهم
 
 
 رسانایی گرمایی 22.7 W/m*K
 رسانایی گرمایی 22.7 W/m*K
 
 
 1st پتانسیل یونیزاسیون 640.1 kJ/mol
 1st پتانسیل یونیزاسیون 640.1 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1270 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1270 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2218 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2218 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 3313 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 3313 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون 7752 kJ/mol
 5th پتانسیل یونیزاسیون 7752 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون 9500 kJ/mol
 6th پتانسیل یونیزاسیون 9500 kJ/mol
 
 
 __ پایدارترین ایزوتوپ__
 __ پایدارترین ایزوتوپ__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 ((ایزوتوپ))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
 90Zr__51.45%__Zr با 50 ((نوترون)) پایدار است
 90Zr__51.45%__Zr با 50 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 91Zr11.22%Zr با 51 نوترون پایدار است
 91Zr11.22%Zr با 51 نوترون پایدار است
 
 
 92Zr17.15%Zr با 52 نوترون پایدار است
 92Zr17.15%Zr با 52 نوترون پایدار است
 
 
 93Zr((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))((1 E13 s|1.53 E6 y)) ((انتشار بتا|β-))0.091((niobium|93Nb))
 93Zr((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))((1 E13 s|1.53 E6 y)) ((انتشار بتا|β-))0.091((niobium|93Nb))
 
 
 94Zr17.38%Zr با 54 نوترون پایدار است
 94Zr17.38%Zr با 54 نوترون پایدار است
 
 
 96Zr2.8%((1 E19 s|>3.8 E19 y))((انتشار بتا|β-))3.350((molybdenum|96Mo))
 96Zr2.8%((1 E19 s|>3.8 E19 y))((انتشار بتا|β-))3.350((molybdenum|96Mo))
 
 
 
 
 
 
  از واحدهای SI و STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.  از واحدهای SI و STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 زیرکونیوم ، یکی از عناصر شیمیایی ((جدول تناوبی)) است که نماد آن ، Zr و ((عدد اتمی)) آن 40 می‌باشد. فلزی فروزنده به رنگ سفید و طوسی است که قابلیت تغییر از حالتی به حالت دیگر را داشتده و شبیه ((تیتانیوم)) است. زیرکونیوم بطور عمده از زیرکون بدست می‌آید و در برابر زنگ‌زدگی بسیار مقاوم است. زیرکونیوم عمدتا در ((راکتور اتمی| راکتورهای اتمی)) برای جذب کردن ((نوترون)) و برای ساختن فلزاتی که در برابر زنگ‌زدگی مقاوم هستند، استفاده می‌شود. زیرکونیوم ، یکی از عناصر شیمیایی ((جدول تناوبی)) است که نماد آن ، Zr و ((عدد اتمی)) آن 40 می‌باشد. فلزی فروزنده به رنگ سفید و طوسی است که قابلیت تغییر از حالتی به حالت دیگر را داشتده و شبیه ((تیتانیوم)) است. زیرکونیوم بطور عمده از زیرکون بدست می‌آید و در برابر زنگ‌زدگی بسیار مقاوم است. زیرکونیوم عمدتا در ((راکتور اتمی| راکتورهای اتمی)) برای جذب کردن ((نوترون)) و برای ساختن فلزاتی که در برابر زنگ‌زدگی مقاوم هستند، استفاده می‌شود.
 +!تاریخچه
 +این عنصر که نام آن از __Zarkn__ عربی و Zargn__text__ فارسی گرفته شده است، در سال 1789 توسط "__Laproth__" کشف شد و در سال 1824، توسط "__Jons Jakob Berzelius__" به‌صورت مجزا بدست آمد. زیرکونیوم که شامل زیرکون معدنی و دیگر واریاسونها مانند Jargon ، Hyacinth Jiacnith ، ligure می‌باشد، در نوشته‌های انجیل ذکر شده است. تا زمانی که Laproth ، جارگون jargon را از Ceylon در اقیانوس هند تجزیه نکرده بود، تصور نمی‌شد که این عنصر جدید را بتوان در معادن یافت. او این عنصر جدید را (Zirkonertz (Zircnia نامید.

این فلز ناخالص اولین بار توسط __Berzelius__ بوسیله حرارت دادن مخلوطی از ((پتاسیم)) و فلوئورید زیرکونیوم پتاسیوم ، در یک فرایند تجزیه در یک لوله آهنی تجزیه شد. زیرکونیوم خالص تا سال 1914 بدست نیامد.
 +!پیدایش
 +زیرکونیوم هیچوقت در طبیعت به صورت آزاد یافت نمی‌شود. اصلی‌ترین منبع اقتصادی زیرکونیوم ، معدن سیلیکات زیرکونیوم است. زیرکون ZrSiOsub>4 در استرالیا ، برزیل ، هند ، روسیه و ایالات متحده وجود دارد. زیرکون به‌صورت پودر بی‌رنگ یا ماده بلوری و طوسی‌رنگ استخراج می‌شود. زیرکونیوم و Hafnium به نسبت 50 به 1 در زیرکون وجود دارند و جدا کردن آنها بسیار دشوار است.

زیرکون ، فراورده فرعی معدن کاری و فرایند تهیه شن‌های معادن سنگین برای معادن تیتانیوم ، Ilmenite و Rutile یا معادن قلع است. همچنین زیرکونیوم در 30 نوع از معادن دیگر که شامل Baddeleyite می‌شود، وجود دارد. این فلز با کم کردن کلرید بوسیله ((منیزیم)) در فرآیند kroll تولید می‌شود. البته روشهای دیگری نیز برای تولید این فلز وجود دارد. زیرکونیوم با کیفیت اقتصادی و تجاری نیز حاوی 1 تا 3 درصد hafnium است.

این فلز همچنین در ستاره‌های S-Type بسیار فراوان است و در خورشید و سنگهای آسمانی نیز شناسایی شده است. نمونه سنگهای قمری که در چندین ماموریت Apollo جمع آوری شده‌اند، نشان می‌دهند که این سنگها به نسبت صخره‌های زمینی از مقدار بسیار بیشتری اکسید زیرکونیوم برخوردارند.
 !خصوصیات قابل توجه  !خصوصیات قابل توجه
 زیرکونیوم ، فلزی به رنگ سفید-طوسی و فروزنده است که بطور استثنایی در برابر ((خوردگی فلزات|زنگ‌زدگی)) مقاوم است. زیرکونیوم سبکتر از ((فولاد)) بوده ، سختی آن شبیه به ((مس)) است. این عنصر وقتی به ذرات ریز تقسیم شود، به سرعت در هوا مشتعل می‌شود (مشتعل کردن این فلز در حالت جامد بسیار دشوارتر است. ) فلز "__Zirconium Zinc__" در دمای پایین تر از 35k خاصیت آهن ربایی پیدا می کند. حالت اکسیداسیون متداول برای زیرکونیوم +2و+3و+4 است.  زیرکونیوم ، فلزی به رنگ سفید-طوسی و فروزنده است که بطور استثنایی در برابر ((خوردگی فلزات|زنگ‌زدگی)) مقاوم است. زیرکونیوم سبکتر از ((فولاد)) بوده ، سختی آن شبیه به ((مس)) است. این عنصر وقتی به ذرات ریز تقسیم شود، به سرعت در هوا مشتعل می‌شود (مشتعل کردن این فلز در حالت جامد بسیار دشوارتر است. ) فلز "__Zirconium Zinc__" در دمای پایین تر از 35k خاصیت آهن ربایی پیدا می کند. حالت اکسیداسیون متداول برای زیرکونیوم +2و+3و+4 است.
 !کاربردها  !کاربردها
 *مهمترین کاربردهای زیرکونیوم ، در صنعت سفال‌سازی به‌صورت جسم نسوز و ماسه ریخته‌گری می‌باشد.

 *مهمترین کاربردهای زیرکونیوم ، در صنعت سفال‌سازی به‌صورت جسم نسوز و ماسه ریخته‌گری می‌باشد.

 *به‌عنوان سنگ جواهر مورد استفاده در جواهرات به بازار عرضه شده و اکسید آن ، برای تولید کردن محرک ((الماس)) و زیرکونیای مکعبی شکل تهیه شده است.

 *به‌عنوان سنگ جواهر مورد استفاده در جواهرات به بازار عرضه شده و اکسید آن ، برای تولید کردن محرک ((الماس)) و زیرکونیای مکعبی شکل تهیه شده است.

 *زیرکونیوم ، قدرت جذب پایینی در جذب نوترونها دارد که این ویژگی ، آن را برای استفاده از انرژی اتمی مطلوب می‌سازد، (مانند عناصر فلز کاری سوختی). بیش از 90% محصولات فلز زیرکونیوم به مصرف تجاری در تولید نیروی اتمی می‌رسد. رآکتورهای جدید تجاری می‌توانند نیم میلیون فوت فلز زیرکونیوم را برای لوله‌سازی بکار ببرند.

 *زیرکونیوم ، قدرت جذب پایینی در جذب نوترونها دارد که این ویژگی ، آن را برای استفاده از انرژی اتمی مطلوب می‌سازد، (مانند عناصر فلز کاری سوختی). بیش از 90% محصولات فلز زیرکونیوم به مصرف تجاری در تولید نیروی اتمی می‌رسد. رآکتورهای جدید تجاری می‌توانند نیم میلیون فوت فلز زیرکونیوم را برای لوله‌سازی بکار ببرند.

 *زیرکونیوم بطور گسترده ، توسط صنایع شیمیایی برای لوله‌کشی در محیط خورنده استفاده می‌شود.

 *زیرکونیوم بطور گسترده ، توسط صنایع شیمیایی برای لوله‌کشی در محیط خورنده استفاده می‌شود.

 *زیرکونیوم ، آتش‌زا است و در جنگل‌ها برای آتش زدن استفاده می‌شد.

 *زیرکونیوم ، آتش‌زا است و در جنگل‌ها برای آتش زدن استفاده می‌شد.

 *کربن آن به‌عنوان ((مواد ضدعفونی کننده|محلول ضدعفونی کننده)) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 *کربن آن به‌عنوان ((مواد ضدعفونی کننده|محلول ضدعفونی کننده)) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 *اکسید زیرکونیوم ناخالص ، زیرکونیا ، برای ساختن ظرف مخصوص ذوب فلز در آزمایشگاه بکار می‌رود که بتواند در برابر گرمای زیاد مقاوم باشد. همچنین برای پوشاندن کوره ذوب استفاده شده ، به‌عنوان جسم نسوز در صنایع شیشه‌سازی و سفال‌سازی بکار می‌رود.

 *اکسید زیرکونیوم ناخالص ، زیرکونیا ، برای ساختن ظرف مخصوص ذوب فلز در آزمایشگاه بکار می‌رود که بتواند در برابر گرمای زیاد مقاوم باشد. همچنین برای پوشاندن کوره ذوب استفاده شده ، به‌عنوان جسم نسوز در صنایع شیشه‌سازی و سفال‌سازی بکار می‌رود.

 *بافت انسانی به‌راحتی می‌تواند این فلز را به‌صورت مفاصل و بازوهای مصنوعی تحمل کند.

 *بافت انسانی به‌راحتی می‌تواند این فلز را به‌صورت مفاصل و بازوهای مصنوعی تحمل کند.

 *در تهویه کننده‌های هوا به‌عنوان گیرنده ، در لوله جارو برقی ، رشته‌های لامپ و فلزات خاص دیگر استفاده می‌شود.
 *در تهویه کننده‌های هوا به‌عنوان گیرنده ، در لوله جارو برقی ، رشته‌های لامپ و فلزات خاص دیگر استفاده می‌شود.
-*((آلیاژ)) زیرکونیوم و Niobium ، خاصیت ابررسانایی در دماهای پایین را برای زیرکونیوم در بردارد که برای ساختن آهن‌رباهای بسیار قوی توسط نیروی الکتریکی در مقیاس زیاد استفاده می‌شود.


!تاریخچه
این عنصر که نام آن از __Zarkn__ عربی و Zargn__text__ فارسی گرفته شده است، در سال 1789 توسط "__Laproth__" کشف شد و در سال 1824، توسط "__Jons Jakob Berzelius__" به‌صورت مجزا بدست آمد. زیرکونیوم که شامل زیرکون معدنی و دیگر واریاسونها مانند Jargon ، Hyacinth Jiacnith ، ligure می‌باشد، در نوشته‌های انجیل ذکر شده است. تا زمانی که Laproth ، جارگون jargon را از Ceylon در اقیانوس هند تجزیه نکرده بود، تصور نمی‌شد که این عنصر جدید را بتوان در معادن یافت. او این عنصر جدید را (Zirkonertz (Zircnia نامید.

این فلز ناخالص اولین بار توسط __Berzelius__ بوسیله حرارت دادن مخلوطی از ((پتاسیم)) و فلوئورید زیرکونیوم پتاسیوم ، در یک فرایند تجزیه در یک لوله آهنی تجزیه شد. زیرکونیوم خالص تا سال 1914 بدست نیامد.
!پیدایش
زیرکونیوم هیچوقت در طبیعت به صورت آزاد یافت نمی‌شود. اصلی‌ترین منبع اقتصادی زیرکونیوم ، معدن سیلیکات زیرکونیوم است. زیرکون ZrSiOsub>4 در استرالیا ، برزیل ، هند ، روسیه و ایالات متحده وجود دارد. زیرکون به‌صورت پودر بی‌رنگ یا ماده بلوری و طوسی‌رنگ استخراج می‌شود. زیرکونیوم و Hafnium به نسبت 50 به 1 در زیرکون وجود دارند و جدا کردن آنها بسیار دشوار است.

زیرکون ، فراورده فرعی معدن کاری و فرایند تهیه شن‌های معادن سنگین برای معادن تیتانیوم ، Ilmenite و Rutile یا معادن قلع است. همچنین زیرکونیوم در 30 نوع از معادن دیگر که شامل Baddeleyite می‌شود، وجود دارد. این فلز با کم کردن کلرید بوسیله ((منیزیم)) در فرآیند kroll تولید می‌شود. البته روشهای دیگری نیز برای تولید این فلز وجود دارد. زیرکونیوم با کیفیت اقتصادی و تجاری نیز حاوی 1 تا 3 درصد hafnium است.

این فلز همچنین در ستاره‌های S-Type بسیار فراوان است و در خورشید و سنگهای آسمانی نیز شناسایی شده است. نمونه سنگهای قمری که در چندین ماموریت Apollo جمع آوری شده‌اند، نشان می‌دهند که این سنگها به نسبت صخره‌های زمینی از مقدار بسیار بیشتری اکسید زیرکونیوم برخوردارن
د.
+*((آلیاژ)) زیرکونیوم و Niobium ، خاصیت ابررسانایی در دماهای پایین را برای زیرکونیوم در بردارد که برای ساختن آهن‌رباهای بسیار قوی توسط نیروی الکتریکی در مقیاس زیاد استفاده می‌شود.
 !ایزوتوپها  !ایزوتوپها
 زیرکونویم طبیعی از 4 ایزوتوپ پایدار و یک ایزوتوپ رادیواکتیو Zr-96 که طول عمر درازی دارد تشکیل شده است. دومین ایزوتوپ رادیواکتیو و پایدار این عنصر ، Zr-93 است که نیمه عمر آن 1.53 میلیون سال می‌باشد. برای این عنصر 18 ایزوتوپ رادیواکتیو دیگر شناسایی شده‌اند که بیشتر آنها نیمه عمری کمتر از یک روز دارند، به جز Zr-95 با نیمه عمر 64.02 روز Zr-88 با نیمه عمر 63.4 روز و Zr-89 با نیمه عمر 78.4 ساعت. حالت Decay اولیه قبل از Zr-92 الکترون گیری و حالت اولیه بعد از آن خوردگی بتا می‌باشد. زیرکونویم طبیعی از 4 ایزوتوپ پایدار و یک ایزوتوپ رادیواکتیو Zr-96 که طول عمر درازی دارد تشکیل شده است. دومین ایزوتوپ رادیواکتیو و پایدار این عنصر ، Zr-93 است که نیمه عمر آن 1.53 میلیون سال می‌باشد. برای این عنصر 18 ایزوتوپ رادیواکتیو دیگر شناسایی شده‌اند که بیشتر آنها نیمه عمری کمتر از یک روز دارند، به جز Zr-95 با نیمه عمر 64.02 روز Zr-88 با نیمه عمر 63.4 روز و Zr-89 با نیمه عمر 78.4 ساعت. حالت Decay اولیه قبل از Zr-92 الکترون گیری و حالت اولیه بعد از آن خوردگی بتا می‌باشد.
 !هشدارها  !هشدارها
 انسان با ترکیباتی که حاوی زیرکونیوم است، کمتر روبرو می‌شود با این حال این فلز زیاد سمی نیست. گرد این فلز در هوا آتش می‌گیرد و باید به آن به صورت عاملی برای آتش سـوزی گسترده یا انفجار توجه کرد. زیرکونیوم هیچ گونه نقش بیولوژیکی ندارد. انسان با ترکیباتی که حاوی زیرکونیوم است، کمتر روبرو می‌شود با این حال این فلز زیاد سمی نیست. گرد این فلز در هوا آتش می‌گیرد و باید به آن به صورت عاملی برای آتش سـوزی گسترده یا انفجار توجه کرد. زیرکونیوم هیچ گونه نقش بیولوژیکی ندارد.
 !منبع !منبع
 *[http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/40.html|Los|Alamos|National Laboratory - Zirconium] *[http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/40.html|Los|Alamos|National Laboratory - Zirconium]
 !اتصالات خارجی  !اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Zr/index.html WebElements.com - Zirconium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Zr/index.html WebElements.com - Zirconium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Zr.html EnvironmentalChemistry.com - Zirconium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Zr.html EnvironmentalChemistry.com - Zirconium]
 *Zirconium Producers in the United States: *Zirconium Producers in the United States:
 **http://www.twca.com/ **http://www.twca.com/
 **http://www.westinghouse.com/B2b2.asp **http://www.westinghouse.com/B2b2.asp

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 آبان 1385 [08:02 ]   9   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 09 آبان 1385 [07:59 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 آبان 1385 [07:58 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [09:02 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [08:56 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [08:42 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [08:22 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [06:09 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..