منو
 کاربر Online
621 کاربر online
تاریخچه ی: زولوها

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-49Lines: 1-66
 !زولو ها !زولو ها
-تا اوایل قرن نوزدهم میلادی،زولوها افراد قبیله کوچکی را تشکیل می دادند. و در جنوب آفریقا زندگی می کردند سپس پادشاهی مقتدر به نام شاکا، آنان را به قومی جنگجو و قدرتمند مبدل ساخت زولوها که در قالب گروههایی موسوم به ایمپی سازمان یافته بودند، طی توسعه طلبی خشونت باری که مفکانه نام گرفت بسیاری از فبایل همسایه را قلع و قمع کردند . در اواخر قرن نوزدهم زولو ها با مهاجرین بوئر و ارتش بریتانیا جنگیدند و سرانجام در سال 1879، شکست را در مقابل بریتانیایی ها پذیرا شدند .
لباس رزم
جنگجویان زولو با آسگای (نیزه های کوتاه) و نوبکری ( چماق چوبی) می جنگیدند.
+تا اوایل قرن نوزدهم میلادی،زولوها افراد قبیله کوچکی را تشکیل می دادند. و در جنوب ((آفریقا ))زندگی می کردند سپس پادشاهی مقتدر به نام شاکا، آنان را به قومی جنگجو و قدرتمند مبدل ساخت زولوها که در قالب گروههایی موسوم به ((ایمپی ))سازمان یافته بودند، طی توسعه طلبی خشونت باری که ((مفکانه ))نام گرفت بسیاری از فبایل همسایه را قلع و قمع کردند . در اواخر قرن نوزدهم زولو ها با مهاجرین بوئر و ارتش بریتانیا جنگیدند و سرانجام در سال 1879، شکست را در مقابل بریتانیایی ها پذیرا شدند .
{picture=zoloha.jpg}
لباس رزم


جنگجویان زولو با آسگای
(نیزه های کوتاه) و نوبکری
( چماق چوبی) می جنگیدند. __1816م__ __1816م__
 شاکا(1828-1787) پس از یک سال حکومت شراکتی با برادر ناتنی اش کنترل قبیله زولو را بدست می گیرد و دوره فتوحاتش آغاز می شود. شاکا(1828-1787) پس از یک سال حکومت شراکتی با برادر ناتنی اش کنترل قبیله زولو را بدست می گیرد و دوره فتوحاتش آغاز می شود.
 __1819__ __1819__
-شاکا رقبای اصلی اش ، ندواندی را شکست می دهد وی سپس قسمت اعظم ناتال امروزی را فتح می کند . +شاکا رقبای اصلی اش ، ندواندی را شکست می دهد وی سپس قسمت اعظم ((ناتال)) امروزی را فتح می کند .
 __1824__ __1824__
 بازدید کننده گان اروپایی از دربار شاکا از دیدن قساوت شاه زولو تکان می خورد او بدون هیچ دلیلی تعدادی از درباریان خود را به قتل می رساند و به نظر می رسد از تماشای اعدام آنها لذت می برد. بازدید کننده گان اروپایی از دربار شاکا از دیدن قساوت شاه زولو تکان می خورد او بدون هیچ دلیلی تعدادی از درباریان خود را به قتل می رساند و به نظر می رسد از تماشای اعدام آنها لذت می برد.
 __1827__ __1827__
 ناندی، مادر شاکا می میرد. شاکا بر اثر اندوه زیاد دچار جنون آنی شده و فرمان به قتل عام می دهد تا دیگران نیز در اندوه او سهیم شوند تعداد کشته شده گان بین 500 تا 700 نفر است . ناندی، مادر شاکا می میرد. شاکا بر اثر اندوه زیاد دچار جنون آنی شده و فرمان به قتل عام می دهد تا دیگران نیز در اندوه او سهیم شوند تعداد کشته شده گان بین 500 تا 700 نفر است .
 __1828__ __1828__
 شاه شاکا، که روز به روز دیوانه تر می شد بدست دینگانه و مهلا نگنا ، برادران ناتنی اش به قتل می رسد اندکی بعد دینگانه مهلانگاه را کشته و تاج پادشاهی زولو را به سر می گذارد. شاه شاکا، که روز به روز دیوانه تر می شد بدست دینگانه و مهلا نگنا ، برادران ناتنی اش به قتل می رسد اندکی بعد دینگانه مهلانگاه را کشته و تاج پادشاهی زولو را به سر می گذارد.
 __40-1838__ __40-1838__
-بوئر ها مهاجرین هلندی از کیپ کلنی در آفریقای جنوبی به سمت شمال و بداخل زمینهای مورد ادعای زولو ها پیشروی می کنند آنها در نبرد رود خون شکست سختی به زولو ها وارد می کنند دینگانه به قتل رسیده و منصب پادشاهی اش به مپانده یکی از رقبای اصلی اش می رسد. +((بوئر ها )) مهاجرین ((هلند))ی از کیپ کلنی در آفریقای جنوبی به سمت شمال و بداخل زمینهای مورد ادعای زولو ها پیشروی می کنند آنها در نبرد رود خون شکست سختی به زولو ها وارد می کنند دینگانه به قتل رسیده و منصب پادشاهی اش به مپانده یکی از رقبای اصلی اش می رسد.
 __1872__ __1872__
 شاه مپانده از دنیا می رود و ستوایا که قدرت زولو ها را بهبود می بخشد جایش را می گیرد. شاه مپانده از دنیا می رود و ستوایا که قدرت زولو ها را بهبود می بخشد جایش را می گیرد.
 __1878__ __1878__
 انگلیسی ها که حالا کنترل آفریقای جنوبی را در دست دارند، درگیر مخاصمات مرزی با زولوها می شوند. انگلیسی ها که حالا کنترل آفریقای جنوبی را در دست دارند، درگیر مخاصمات مرزی با زولوها می شوند.
 __1879__ __1879__
-زولو ها قسمتی از نیروهای انگلیسی را در نبرد ایسلند هلوانا نابود می کنند هرچند که گروه کوچکی از یربازان انگلیسی ارتش زولو را در راکرز دریفت متوقف می نمایند انگلیسی ها با استفاده از نیروی کمکی زولو ها را در نبرد اولوندی قاطعانه شکست می دهند قدرت زولو ها در هم شکسته می شوند و قلمروی زولو ها به آفریقای جنوبی ملحق می گردد. +زولو ها قسمتی از نیروهای ((انگلیس))ی را در نبرد ایساندهلوانا نابود می کنند هرچند که گروه کوچکی از سربازان انگلیسی ارتش زولو را در راکرز دریفت متوقف می نمایند انگلیسی ها با استفاده از نیروی کمکی زولو ها را در ((نبرد اولوندی)) قاطعانه شکست می دهند قدرت زولو ها در هم شکسته می شوند و قلمروی زولو ها به آفریقای جنوبی ملحق می گردد.
 !حقایق ثبت شده !حقایق ثبت شده
-راز پیروزی زولوها در نبرد در سازماندهی و تاکتیک برترشان نهفته است. جنگجویان زولو که از سنین کودکی به نحوی تربیت می شوند که بتوانند در برابر سختیهای میدان جنگ مقاومت کنند قادرند 80 کیلومتر (50 مایل) در روز راهپیمایی کنند. ارتش زولو به سه قسمت تقسیم شده بود. قسمت سینه که نیروی دشمن را به عقب می راند و دو شاخ در دو طرف جبهه که کناره های بدون دفاع ارتش دشمن را مورد حمله قرار می داد. +راز پیروزی زولوها در نبرد در سازماندهی و تاکتیک برترشان نهفته است. جنگجویان زولو که از سنین کودکی به نحوی تربیت می شوند که بتوانند در برابر سختیهای میدان جنگ مقاومت کنند قادرند 80 ((کیلومتر)) (50 ((مایل))) در روز راهپیمایی کنند. ارتش زولو به سه قسمت تقسیم شده بود. قسمت سینه که نیروی دشمن را به عقب می راند و دو شاخ در دو طرف جبهه که کناره های بدون دفاع ارتش دشمن را مورد حمله قرار می داد.
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 آذر 1383 [10:09 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 14 آذر 1383 [10:05 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:58 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:47 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:56 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..