منو
 صفحه های تصادفی
تیره سانتالاسه
BUS
هویج «داروئی»
آثار و تالیفات سهروردی
bronchiolitis
دفاع امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم
جبر برداری
رویارویی داعی علوی با امیر اسماعیل سامانی
رشته ایمنی و حفاظت مترو
پایه گذاری نهضت فرهنگی
 کاربر Online
843 کاربر online
تاریخچه ی: زعفران کار

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-83Lines: 1-83
 V{maketoc} V{maketoc}
 !معرفی  !معرفی
 ((زعفران)) کار کسی است که از عهده انتخاب ارقام مناسب زعفران و آماده سازی بذر زعفران جهت کاشت ، عملیات کشاورزی اولیه و ثانویه در ((زراعت)) زعفران ، کاشت زعفران ، عملیات داشت زعفران ، و برداشت زعفران و جمع آوری و خشک کردن و نگهداری زعفران برآید . ((زعفران)) کار کسی است که از عهده انتخاب ارقام مناسب زعفران و آماده سازی بذر زعفران جهت کاشت ، عملیات کشاورزی اولیه و ثانویه در ((زراعت)) زعفران ، کاشت زعفران ، عملیات داشت زعفران ، و برداشت زعفران و جمع آوری و خشک کردن و نگهداری زعفران برآید .
 !!نمونه وظایف  !!نمونه وظایف
 __1.__ ضدعفونی پیازها با سموم توصیه شده __1.__ ضدعفونی پیازها با سموم توصیه شده
 __2.__ توانایی عملیات خاک ورزی اولیه و ثانویه در زراعت زعفران __2.__ توانایی عملیات خاک ورزی اولیه و ثانویه در زراعت زعفران
 __3.__ آشنایی با عملیات قبل از ((شخم))  __3.__ آشنایی با عملیات قبل از ((شخم))
 __4.__ آماده کردن زمین جهت شخم __4.__ آماده کردن زمین جهت شخم
 __5.__ تعیین ضرورت افزایش کود آلی در زراعت زعفران __5.__ تعیین ضرورت افزایش کود آلی در زراعت زعفران
 __6.__ مقدار، نوع و زمان افزایش کودهای آلی به زمین زعفران __6.__ مقدار، نوع و زمان افزایش کودهای آلی به زمین زعفران
 __7.__ شناسایی اصول شخم زنی در زراعت زعفران __7.__ شناسایی اصول شخم زنی در زراعت زعفران
 __8.__ تعداد، زمان و نوع شخم در زعفران __8.__ تعداد، زمان و نوع شخم در زعفران
 __9.__ شناسایی اصول خاک ورزی اولیه در زعفران __9.__ شناسایی اصول خاک ورزی اولیه در زعفران
 __10.__ شناسایی اصول نرم کردن خاک جهت زعفران کاری __10.__ شناسایی اصول نرم کردن خاک جهت زعفران کاری
 __11.__ زمان و تعداد دفعات دیسک زنی در زعفران __11.__ زمان و تعداد دفعات دیسک زنی در زعفران
 __12.__ آشنایی با مناطق کاشت زعفران در ایران __12.__ آشنایی با مناطق کاشت زعفران در ایران
 __13.__ شناسایی اصول ((آیش بندی)) و تناوب زراعی زعفران __13.__ شناسایی اصول ((آیش بندی)) و تناوب زراعی زعفران
 __14.__ شناسایی اصول انتخاب بذر (پیاز) مناسب در زعفران __14.__ شناسایی اصول انتخاب بذر (پیاز) مناسب در زعفران
-~~green:دو تا سه ساله بودن پیازچه بذری
زخم نبودن پیاز
درشت بودن پیاز
سالم بودن جوانه های روی پیاز
درشت و چند شاخه ای بودن خوشرنگی کلاله~~
+*دو تا سه ساله بودن پیازچه بذری
*زخم نبودن پیاز
*درشت بودن پیاز
*سالم بودن جوانه های روی پیاز
*درشت و چند شاخه ای بودن خوشرنگی کلاله
 __15.__ آشنایی با ارقام مهم زعفران __15.__ آشنایی با ارقام مهم زعفران
 __16.__ ارقام یا انواع زعفرانهای بومی ایران __16.__ ارقام یا انواع زعفرانهای بومی ایران
 __17.__ شناسایی اصول آماده کردن بذر (پیاز) زعفران __17.__ شناسایی اصول آماده کردن بذر (پیاز) زعفران
 __18.__ جدا کردن پوسته های سطحی بذر __18.__ جدا کردن پوسته های سطحی بذر
 __19.__ جدا کردن پیازهای بهم چسبیده __19.__ جدا کردن پیازهای بهم چسبیده
 __20.__ توانایی انتخاب ارقام مناسب زعفران و آماده سازی بذر زعفران جهت کاشت __20.__ توانایی انتخاب ارقام مناسب زعفران و آماده سازی بذر زعفران جهت کاشت
 __21.__ آشنایی با اهمیت زراعت زعفران __21.__ آشنایی با اهمیت زراعت زعفران
-~~green:اهمیت اقتصادی زعفران
ارزش غذایی زعفران
مصارف دارویی زعفران~~
+*اهمیت اقتصادی زعفران
*ارزش غذایی زعفران
*مصارف دارویی زعفران
 __22.__ آشنایی با خصوصیات گیاه شناسی زعفران __22.__ آشنایی با خصوصیات گیاه شناسی زعفران
 __23.__ خصوصیات ریشه، ساقه هوایی و زیرزمینی __23.__ خصوصیات ریشه، ساقه هوایی و زیرزمینی
 __24.__ خصوصیات گل، گل آذین __24.__ خصوصیات گل، گل آذین
 __25.__ خصوصیات میوه و دانه __25.__ خصوصیات میوه و دانه
 __26.__ آشنایی با خصوصیات ((اکولوژیکی)) زعفران __26.__ آشنایی با خصوصیات ((اکولوژیکی)) زعفران
 __27.__ عکس العمل زعفران نسبت به حرارت در مراحل مختلف رشد و نمو __27.__ عکس العمل زعفران نسبت به حرارت در مراحل مختلف رشد و نمو
 __28.__ عکس العمل زعفران نسبت به نوع خاک، PH، درجه شوری خاک و خاک های مناسب زعفران  __28.__ عکس العمل زعفران نسبت به نوع خاک، PH، درجه شوری خاک و خاک های مناسب زعفران
 __29.__ عکس العمل زعفران نسبت به رطوبت خاک و هوا در مراحل مختلف رشد __29.__ عکس العمل زعفران نسبت به رطوبت خاک و هوا در مراحل مختلف رشد
 __30.__ توانایی انتخاب ارقام مناسب زعفران و آماده سازی ((بذر)) زعفران جهت کاشت __30.__ توانایی انتخاب ارقام مناسب زعفران و آماده سازی ((بذر)) زعفران جهت کاشت
 __31.__ توانایی عملیات خاک ورزی اولیه و ثانویه در زراعت زعفران __31.__ توانایی عملیات خاک ورزی اولیه و ثانویه در زراعت زعفران
 __32.__ توانایی کاشت زعفران __32.__ توانایی کاشت زعفران
 __33.__ توانایی عملیات داشت زعفران __33.__ توانایی عملیات داشت زعفران
 __34.__ توانایی برداشت زعفران __34.__ توانایی برداشت زعفران
 __35.__ توانایی جمع آوری و خشک کردن و نگهداری زعفران __35.__ توانایی جمع آوری و خشک کردن و نگهداری زعفران
-!ابزار و وسایل 
 +!ابزار و وسایل
 __1.__ زمین کشاورزی __1.__ زمین کشاورزی
 __2.__ ((تراکتور)) __2.__ ((تراکتور))
 __3.__ ((گاوآهن)) __3.__ ((گاوآهن))
 __4.__ دیسک __4.__ دیسک
 __5.__ کودپاش __5.__ کودپاش
 __6.__ بیل __6.__ بیل
 __7.__ فرقون __7.__ فرقون
 __8.__ لولر (ماله)  __8.__ لولر (ماله)
 __9.__ سم __9.__ سم
 __10.__ مرزکش __10.__ مرزکش
 __11.__ سایر وسایل کمک آموزشی __11.__ سایر وسایل کمک آموزشی
 __12.__ بذر زعفران __12.__ بذر زعفران
 __13.__ مقوا __13.__ مقوا
 __14.__ ریسمان __14.__ ریسمان
 __15.__ چسب مخصوص __15.__ چسب مخصوص
 __16.__ سموم ضد عفونی کننده بذر __16.__ سموم ضد عفونی کننده بذر
-!شرایط ارتقاء شغل  
 +!شرایط ارتقاء شغل
 با توجه به تولید 90 درصد زعفران جهان در ایران ارتقاء موفقیت در این شغل (زعفران کار) به پشتکار، رعایت اصول اساسی و نظم و انضباط بستگی دارد و فرد شاغل می تواند برای افزایش حقوق خود با زحمت بیشتر تلاش کند. با توجه به تولید 90 درصد زعفران جهان در ایران ارتقاء موفقیت در این شغل (زعفران کار) به پشتکار، رعایت اصول اساسی و نظم و انضباط بستگی دارد و فرد شاغل می تواند برای افزایش حقوق خود با زحمت بیشتر تلاش کند.
-!ویژگیهای شخصیتی 
 +!ویژگیهای شخصیتی
 شغل زعفران کاری نیز همانند بسیاری از کارهای کشاورزی شغلی پر دردسر، پر زحمت و در عین حال سودآور است برای این کار شما که به دلایل خانوادگی یا فامیلی امکان دستیابی و انجام این شغل برایتان فراهم شده قطعاً مسائل بدیهی این کار مانند سرمایه اولیه، زمین حاصلخیز و آب کافی را می دانید و البته در کنار اینها، آموزش و حوصله فراوان، تحمل آفتاب، توانایی های جسمی و حرکت بالا توانایی کار جمعی و وقت شناسی را باید به آنها اضافه کنید.  شغل زعفران کاری نیز همانند بسیاری از کارهای کشاورزی شغلی پر دردسر، پر زحمت و در عین حال سودآور است برای این کار شما که به دلایل خانوادگی یا فامیلی امکان دستیابی و انجام این شغل برایتان فراهم شده قطعاً مسائل بدیهی این کار مانند سرمایه اولیه، زمین حاصلخیز و آب کافی را می دانید و البته در کنار اینها، آموزش و حوصله فراوان، تحمل آفتاب، توانایی های جسمی و حرکت بالا توانایی کار جمعی و وقت شناسی را باید به آنها اضافه کنید.
 شما که به تولید روی آورده اید یا دوست دارید تولیدی را داشته باشید باید لوازم و ضروریات آن را بپزیرید کارهای ارزشمند و گرانقیمت زحمات زیاد و طاقت فرسایی را نیز به دنبال دارد که البته طبیعی و منطقی است. شما که به تولید روی آورده اید یا دوست دارید تولیدی را داشته باشید باید لوازم و ضروریات آن را بپزیرید کارهای ارزشمند و گرانقیمت زحمات زیاد و طاقت فرسایی را نیز به دنبال دارد که البته طبیعی و منطقی است.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 13 اسفند 1384 [08:44 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [07:19 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [05:53 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..