منو
 صفحه های تصادفی
زبان برنامه نویسی Haskell
فاطمه بنت الحسین
آزمایش تعیین نقطه جوش بنزن
امام کاظم علیه السلام در کودکی
انحصار دین به آخرت
امام سجاد علیه السلام و رسیدگی به همسایگان
بیماری امام حسین در سفر مکه
وزوویانیت
گریه فاطمه علیهاسلام در بیت الاحزان
منابع نور در مخابرات
 کاربر Online
299 کاربر online
تاریخچه ی: زردچوبه «داروئی»

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-43Lines: 1-51
-V{maketoc} 
-ذکر مورد استعمال داروهای گیاهی تنها بر اساس وظیفه اطلاع رسانی این سایت میباشد و به هیچ عنوان به معنای تجویز یا تکذیب مورد درمانی ذکر شده نمی باشد . 
 !کلیات گیاه شناسی  !کلیات گیاه شناسی
-زردچوبه گیاهی است از خانواده ((زنجبیل)) بارتفاع حدود یک متر و نیم که دارای ساقه متورمی است . گلهای زردچوبه بصورت سنبله و برنگ سبز مایل به زرد می باشد . />
زردچوبه در ((هندوستان)) و چین و نقاط حاره زمین می روید . از کنار برگهای غلاف در قاعده ساقه ،شاخه های کوچک و استوانه ای شکل ضخیمی خارج می شود که بصورت مورب در زمین فرو رفته و هر یک ایجاد ریشه می کنند و مرتبا پایه های جدیدی بوجود می آروند .

قسمت مورد استفاده این گیاه، ساقه زیرزمینی آن است که پس از خارج کردن از زمین تمیز کرده و ریشه های آنرا جدا می کنند و در آب جوش قرار می دهند و پس از تمیز کردن بمدت چند روز آنرا خشک می کنند .
/>زردچوبه رنگ زرد یا خاکستری مایل به قهوه ای دارد بوی آن معطر و طعم آن تلخ است.

+((زردچوبه)) گیاهی است از خانواده زنجبیل به ارتفاع حدود یک متر و نیم که دارای ساقه متورمی است. گلهای زردچوبه به صورت سنبله و به رنگ سبز مایل به زرد میباشد. زردچوبه در هندوستان و چین و نقاط حاره زمین میروید. از کنار برگهای غلاف در قاعده ساقه ، شاخههای کوچک و استوانهای شکل ضخیمی خارج میشود که به صورت مورب در زمین فرو رفته و هر یک ایجاد ریشه میکنند و مرتبا پایههای جدیدی بوجود میآورند. align=left>

{picture=zardchoobe2.jpg}
>>
>

>قسمت مورد استفاده این گیاه ، ساقه زیرزمینی آن است که پس از خارج کردن از زمین تمیز کرده و ریشههای آنرا جدا میکنند و در آب جوش قرار میدهند و پس از تمیز کردن به مدت چند روز آنرا خشک میکنند. زردچوبه رنگ زرد یا خاکستری مایل به قهوهای دارد بوی آن معطر و طعم آن تلخ است.
 !ترکیبات شیمیایی  !ترکیبات شیمیایی
-
زردچوبه دارای اسانسی مرکب از ((اسیدهای والرینیک)) ، ((کاپرلیک)) و ((فلاندون)) می باشد و همچنین دارای ((سابی نین)) ، ((سینئول)) ، ((بورنئول)) و ((الکل تورمرول)) و ماده ((کورکومین)) می باشد که رنگ زرد زردچوبه بعلت همین ماده کورکومین می باشد.


__
خواص داروئی:__ زردچوبه از نظر طب قدیم ایرانی گرم و خشک است و برای استفاده درمانی می توان آنرا مانند چائی دم نمود و استفاده کرد البته جدیدا در بازار کانادا و آمریکا کپسول آن هم به بازار آمده است :

زردچوبه دارای خواص درمانی زیر است :

#
گرفتگی و انسداد صدا را باز می کند و برای تمیز کردن کبد بکار می رود .
#مخلوط یک قاشق غذا خوری زردچوبه و یک قاشق انیسون و سرکه برای درمان یرقان مفید است .
#برای رفع دندان درد آنرا در دهان انداخته و بجوید .
#زردچوبه بهترین داروی ضد تورم است و در اروپا و آمریکا از آن بدین منظور استفاده می کنند که می توان از سه فنجان دم کرده زردچوبه در روز و یا مقدار 2 کپسول سه بار در روز استفاده کرد.
#برای خشک کردن زخم ها و رفع درد آنها می توان گرد خشک زردچوبه را روی آنها ریخت.
#زردچوبه بادشکن ، تصفیه کننده خون ، تب بر ، محرک و انرژی زا می باشد .
#زردچوبه برای رساندن دمل نیز مفید است .
#خانم هائیکه عادت ماهیانه آنها نامنظم است برای تنظیم آن باید از زردچوبه استفاده کنند .
#از زردچوبه برای درمان کمر درد ، پشت درد و سینه درد نیز استفاده می شود .
#برای درمان اسهال و اسهال خونی حتما از دم کرده زردچوبه استفاده کنید .
#زردچوبه در قدیم برای درمان رماتیسم و سل بکار می رفته است .
#برای درمان التهاب لثه ، زردچوبه را دم کرده و آنرا قرقره کنید .
#یا ایر دانمندان نا اده ا که زردچوبه ا ران لویری می کند بناراین مای کنید ک در اها ا زردچوبه اتفاد کید. />
/>__مرا: __ا ما زایای ه شد اید ااره کرد ک زیاده وی در زردچوبه رای ((لب)) ر ا وی ابته اگر نرا با ((لیمو ترش)) اا کنید اثرا مر نرا ثی ی اد .

+زردچوبه دارای اسانسی مرکب از اسیدهای والرینیک ، کاپرلیک و فلاندون میباشد و همچنین دارای سابینین ، سینئول ، بورنئول و الکل تورمرول و ماده کورکومین میباشد که رنگ زرد زردچوبه به علت همین ماده کورکومین میباشد.
!خواص داروئی
*گرفتگی و انسداد صدا را باز میکند و برای تمیز کردن ((کبد)) بکار میرود.
*مخلوط یک قاشق غذاخوری زردچوبه و یک قاشق انیسون و ((سرکه)) برای درمان ((یرقان)) مفید است.
*برای رفع دندان درد آنرا در دهان انداخته و بجوید.
*زردچوبه بهترین داروی ضد تورم است و در اروپا و آمریکا از آن بدین منظور استفاده میکنند که میتوان از سه فنجان دم کرده زردچوبه در روز و یا مقدار 2 کپسول سه بار در روز استفاده کرد.
*برای خشک کردن زخمها و رفع درد آنها میتوان گرد خشک زردچوبه را روی آنها ریخت.
*زردچوبه بادشکن ، تصفیه کننده خون ، تببر ، محرک و انرژیزا میباشد. />
{picture=zardchoobe.jpg}

*زردچوبه برای رساندن دمل نیز مفید است.
*خانمهائی که عادت ماهیانه آنها نامنظم است برای تنظیم آن باید از زردچوبه استفاده کنند.
*از زردچوبه برای درمان ((کمر درد)) ، پشت درد و سینه درد نیز استفاده میشود.
*برای درمان ((اسهال)) و ((اسهال خونی)) حتما از دم کرده زردچوبه استفاده کنید.
*زردچوبه در قدیم برای درمان ((رماتیسم)) و ((سل)) بکار میرفته است.
*برای درمان التهاب لثه ، زردچوبه را دم کرده و آنرا قرقره کنید.
*دچب ا ((سرطان)) لوگیری می‌کند بنابراین تما سعی کنید که در غذاا از زردوبه استفاده کنی.
!مضر
ات
با ت
ام مایی فته شده بای شاره کرد که زیاده‌روی در مصرف زردچوبه برای قل مر ست ولی اگر آنرا ا لیمو ترش استفاه کنید اثرات مضر آنرا خنثی می‌سازد. />!مباحث مرتبط با عنوان>

||
((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آوکادو «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفناج «داروئی»))|((انار «داروئی»|))((انبه «داروئی»))|((انجیر «داوئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((بابو
نه «بونه»))|((بادام «داوی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «دارئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برنج «روئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داوئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((پیا
ز «داروئی»))|((تخم کتان «داروئی»))|((ترب و تربچه «داروئی»))|((تمبر هندی «داوئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «دارئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»))
((خاک شیر «داروئی»))|((ختمی «اروئی»))|((خرما «اروئی»))|((خیار «اروئی»))|((دارچین «اروئی»))|((دم اسب «دارئی»))|((ذرت «دارئی»))|((رازیانه «داروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خواص اریی یحان))|
((زرد آلو «داروئی»))|((زردچوب
ه «داروئی»))|((زرشک «دارئی»))|((زعفران «اروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داوئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سنبل الطیب «داروئی»))|((سیب «دارئی»))
((سیب
زمینی «داروئی»))|((سیر «داروئی»))|((شاه پند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرمز «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «اروئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «دارئی»))|((عدس «داروئی»))
((ع
لف هفت بند «داروئی»))|((عناب «داری»))|((فندق «داروئی»))|((قاصدک «داوی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاو «داروئی»))|((کدو «دارئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فرو
ت «داروئی»))|((گزنه «داروئی»))|((گشنیز «داروئی»))|((گلابی «اروئی»))|((گوجه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سویا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((مارچوبه «داوی»))
((
امیا کبیر «داروئی»))|((موز «داوئی»))|((میخک داروئی»))|((خوا ارویی نرگیل))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «اری»))|((هل داروئی»))|((هلو «دارئی»))|((هندوانه «اوئی»))|((هویج «داروئی»)) />||
>>
>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 اسفند 1385 [13:47 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 25 تیر 1384 [09:29 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اسفند 1383 [11:47 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 بهمن 1383 [10:20 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..