منو
 کاربر Online
607 کاربر online
تاریخچه ی: زخم

تفاوت با نگارش: 22

Lines: 1-51Lines: 1-51
-هرگاه در اثر عوامل مختلف قسمتی از پوست بدن تغییر شکل دهد و این تغییر شکل باعث خروج ((خون)) از بدن شود ایجاد زخم می و بارت یگر هر ون مه به س نم را زخم گیند.( نس نر د بدن ام ((پوست)) ،((عضلات)) ،عروق خونی و اعصاب می باشد) +

||ایجا هر گونه شکاف و از بین رفتن پیوستگی بافتهای بدن چه در داخل و چه در سطح خارجی بدن را زخم می‌نامند. به عبارت دیگر هر گونه صدمه به نسج نرم را زخم گویند.( نسج نرم در بدن شامل ((پوست)) ، ((عضلات)) ، عروق خونی و اعصاب می‌باشد)||
!زخمهای باز
هرگاه در اثر عوامل مختلف قسمتی از پوست بدن تغییر شکل دهد و این تغییر شکل باعث خروج خون از بدن شود ایجاد زخم باز می‌نماید. ر این نو خ ونریزی از بدن قابل روئیت ست.
!!انواع زخمها
ی باز
*__زخمهای ش
افار یا بریدگی‌ها:__ در این زخم یواره زخم منظ و مقیم است که با سیل برنه مثل چاقو ، شیشه و غیره ایجاد می‌شود این زخمها ی‌تواند سطحی باشد که تنها لایه‌های بیرونی پوس از بین می‌رد و ی عمقی باشد که می‌تواند مام ضخات پوست و ی نسوج زر پوستی ، عضلات ، عروق خونی و اعصاب را درگیر کند. این زخمها همراه با ((خونریزی خارجی|خونریزی زیاد)) و التیام سریع می‌باشد.
-__''~~green:انواع زخمها~~''__:
زخم ها بر حسب شدت و ضایعات بوجود آمده به دو نوع تقسیم می شوند.
*__زخمهای باز__:
در این نوع زخم خونریزی از بدن قابل روئیت است و شامل انواع زیر می باشد:
**__زخمهای شکافدار یا بریدگی ها__
دراین زخم دیواره زخم منظم و مستقیم است که با وسایل برنده مثل چاقو شیشه و غیره ایجاد می شود انی زخمها می تواند سطحی باشد که تنها لایه های بیرونی ((پوست)) از بین می رود و یا عمقی باشد که می تواند تمام ضخامت ((پوست)) و یا نسوج زیر پوستی ، عضلات، عروق خونی و اعصاب را درگیر کند. این زخمها همراه با ((خونریزی)) زیاد و التیام سریع می باشد.
*
*__زخمهای پاره پاره__ />در این نوح زخم لبه های زخم نامنظم و ناهموار هستند و ممکن است بر اثر تماس با سیم خاردار برخورد ترکش خمپاره و یا گاز گرفتگی حیوانات ایجاد شود التیام این زخم به کندی صورت می گیرد و خونریزی کمتری دارد و معمولا آلوده هستند .
+*__زخمهای پاره پاره:__ در این نوح زخم لبههای زخم نامنظم و ناهموار هستند و ممکن است بر اثر تماس با سیم خاردار برخورد ترکش خمپاره و یا گاز گرفتگی حیوانات ایجاد شود التیام این زخم به کندی صورت میگیرد و خونریزی کمتری دارد و معمولا آلوده هستند.
-**__زخمهای کنده__ />در این نوع زخم قسمتی از ((پوست)) از بدن جدا می شود و گاهی اوقات نسج زیر جلدی و عضله نیز کنده می شود که میتواند ناقص یا کامل باشد گاهی قسمت کنده شده در نزدیکی بدن مجروح پیدا می شود که در این صورت باید آن را همراه مجروح انتقال داد. +*__زخمهای کنده:__ در این نوع زخم قسمتی از پوست از بدن جدا میشود و گاهی اوقات نسج زیر جلدی و عضله نیز کنده میشود که متواند ناقص یا کامل باشد گاهی قسمت کنده شده در نزدیکی بدن مجروح پیدا میشود که در این صورت باید آن را همراه مجروح انتقال داد.
-**__خراشیدگی__ />معمولا براثر ساییده شدن یا سر خوردن روی سطح زبر به وجود می آید. که لایه سطح پوست خراشیده می شود و زخم به رنگی قرمز روشن و با لکه های کوچک ((خون)) همراه است . این زخم نسبت به زخمهای دیگر خفیفتر و سطحی تر است و اغلب آلوده به غبار و کثافت است و به سادگی عفونی می شود.
**__زخمها
سوراخ شده__
در این ن
وع زخمها ممکن است دیوار زخم منظم باشد ((خونریزی)) کم و التیام به کندی صورت می گیرد؛مانند زخمهای چاقو ،گلوله، سوزن ، خارگیاه و حتی تیزی نرده. در این زخمها ممکن است صدمه داخلی شدید باشد اگر زخم عمیق باشد به علت نفوذ غبار یا ذرات ریز آلوده امکان عفونت زیاد وجود دارد.ضمنا زخمهای سوراخ شده خود به دو دسته تقسیم می شوند:
+*__خراشیدگی:__ معمولا براثر ساییده شدن یا سر خوردن روی سطح زبر به وجود میآید. که لایه سطح پوست خراشیده میشود و زخم به رنگی قرمز روشن و با لکههای کوچک خون همراه است. این زخم نسبت به زخمهای دیگر خفیفتر و سطحیتر است و اغلب آلوده به غبار و کثافت است و به سادگی عفونی میشود.
-1-''~~red:زخم گلوله~~'' : مانند ورود گلوله به بدن ممکن است در بدن باقی بماند و یا این که از بدن عبور کند که در این صورت دو منفذ در بدن ایجاد می شود. این زخمها اغلب آلوده هستند به علت این که گلوله نسوج آسیب دیده گرد و غبار و ذرات لباس به داخل زخم کشیده می شوند و به همین دلیل زخم گلوله را باید آْلوده فرض کرد ضمنا زخم گلوله ممکن است منظم نباشد چون ((استخوان)) می تواند مسیر گلوله را منحرف کند. +*__زخمهای سوراخ شده:__ در این نوع زخمها ممکن است دیوار زخم منظم باشد، خونریزی کم و التیام به کندی صورت می‌گیرد.مانند زخمهای چاقو ، گلوله ، سوزن ، خار گیاه و حتی تیزی نرده. در این زخمها ممکن است صدمه داخلی شدید باشد اگر زخم عمیق باشد به علت نفوذ غبار یا ذرات ریز آلوده امکان عفونت وجود دارد.ضمنا زخمهای سوراخ شده خود به دو دسته تقسیم می شوند:


**زخم گلوله
: مانند ورود گلوله به بدن که ممکن است در بدن باقی بماند و یا این که از بدن عبور کند که در این صورت دو منفذ در بدن ایجاد میشود. این زخمها اغلب آلوده هستند به علت این که گلوله نسوج آسیب دیده گرد و غبار و ذرات لباس به داخل زخم کشیده میشوند و به همین دلیل زخم گلوله را باید آْلوده فرض کرد ضمنا زخم گلوله ممکن است منظم نباشد چون استخوان می‌تواند مسیر گلوله را منحرف کند.
**زخم خنجر: مانند چاقو ، میخ یا سایر اجسام نوک تیز که در زخم می‌ماند.
!!اقدامات لازم
در صورتیکه محلولهای استریل مانند سرم شستشو یا نرمال سالین ، بتادین یا آب جوشیده ولرم در دسترستان هست، گرد و غبار و آلودگی را از روی زخم بشویید.
- زخمهای باز را بلافاصله با یک پوشش استریل مانند گاز یا هر گونه پارچه تمیز دیگر بپوشانید.
((انسمان)))
- جسم خارجی عمقی از جمله جسم خارجی نوک
تیز مثل میله یا سوزن یا چاقو را هرگز از زخم خارج نکنید (به خصوص در قفسه سینه یا شک) ، ون ممکن است سبب آسیب بیشتر به عروق خونی و خونریزی شود.
-در مورد زخمهای خونریزی دهنده لخته خونهای روی زخم نباید با کشیدن گاز و ... جدا شود چون باعث ایجاد خونریزی مجدد می‌شود.
!!پیشگیری از کزاز در زخم باز
((بیماری کزاز|کزاز
)) بیماری خطرناکی است که معمولا در اثر وجود باکتری کزاز (تتانوس) در خاک و ورود آن به زخم ایجاد می‌شود. این باکتری در زخم یک سم خطرناک تولید می‌کند که سبب آسیب به دستگاه عصبی و فلج شل و یا اسپاسم و گرفتگی عضلات (بخصوص فلج عضلات تنفسی) می‌شود.
ون رمان کزاز بسیار مشکل است، بهترین کار پیشگیری با واکسیناسیون می‌باشد. درصورتی که بیش از 10 سال از تاریخ آخرین واکسن مصدوم گذشته باشد، باید هم ((واکسن کزاز)) و هم پادتن ضد کزاز تزریق کند.
!زخمه
ای بسته
زخ
م بسته عبارت است از صدمه و ضایعه دیدن بافتهای داخلی بدن ، بدون اینکه راه ارتباطی به بیرون و سطح بدن داشته باشند. این زخمها معمولا نتیجه تحت فشار قرار گرفتن بوسیله اشیاء سنگین می‌باشد.
در این نوع زخم احتمال دارد، اعضا داخلی نرم و توخالی پاره شده و یا له شوند و نیز استخوانها دچار ش
کستگی شوند بدون این که از بیرون قابل دید باشند. زخم بسته از یک کوفتگی زیر پوستی ساده تا پارگی و سوراخ شدگی اعضا داخل بدن متغیر است. به عنوان مثال له شدگی یا پارگی کبد ، ریه و یا طحال و ... می‌تواند به صورت کوفتگی روی پوست آن قسمت و یا حتی بدون علایم قابل دید (آسیبهای مخفی) اتفاق بیافتد.
!!انواع زخم بسته
*__زخمهای کوفتگی (کوبنده):__ ضربه غیر برنده به بدن می‌تواند باعث له شدن و جداشدن لایه‌های عمقی‌تر پوست و نسوج زیر جلدی شود بدون این که خونریزی قابل روئیت باشد. در اثر آسیب دیدگی سلولها و عروق خونی مایع و خون در نسج آسیب دیده زیر پوست تجمع پیدا می‌کند و باعث ایجاد تورم و درد می‌شود و به رنگهای سیاه ، آبی و یا کبود مشخص می‌گردد. مانند خوردن چکش روی ناخن و غیره. تجمع موضعی خون در داخل بافتها را هماتوم گوی
ند.
-2-''~~red:زخم خنجر~~'':مانند چاو، میخ یا سایز اجسام نوک تیز که در زخم می ماند. +*__زخمهای له شده (له شدگی):__ در اینجا دیواره زخم نامنظم و خونریزی زیاد است و التیام به کندی صورت می‌گیرد. در صورتی که ضربه بسیار شدید باشد احتمالا علاوه بر آسیب وسیع به نسج نرم ((شکستگی)) هم به همراه دارد. این گونه مصدومین ار له شدگی شدید داشته باشد معمولا عائم ((شوک|وک هپوولمیک)) یا شوک ناشی از کاهش حجم خون را نشان خواهند داد.
!!کمکها
ی اولیه در زخمهای بسته
کوفتگ
ی شایعترین نوع زخم بسته است که نیازبه کمکهای اولیه سریع ندارد. ولی اگر این کوفتگی در نقاط حساس و حیاتی بدن همچون گردن ، شکم و پهلوها باشد نیار به بررسی بیشتر دارد. چرا که ممکن است اعضاء نرم زیر این قسمتها دچار آسیب و پارگی شده باشند و خطرات بیشتری و مهمتری فرد را تهدید کند. لذا بهترین اقدام برای اینگونه افراد انتقال به مرکز درمانی جهت معاینه کامل می‌باشد. البته قبل از انتقال درصورت نیاز ((شوک|درمان شوک)) (درصورت وجود علایم شوک) برای مصدوم باید انجام گیرد.
((شوک|علایم شوک)) شامل رنگ پریدگی صورت ،
سرد شدن دست و پا ، تنفس سریع ، نبض بسیار سریع و ضعیف و فشارخون پایین می‌باشد. />!عوارض و آثار سوء زخمها
*__عفو
نت:__ ورود و رشد ونمو میکروبها را در زخم ، عفونت گویند. اگر زخم پس از 48 ساعت کاملا بهبود نیافت احتمالا به علت ورود گرد و غبار نسوج مرده و میکروبهایی که در زخم مانده عفونی شده است. علائم عفونت شامل حرارت بالا و تب ، تورم و قرمزی اطراف زخم ، ازدیاد درد و سوزش زخم و در نهایت در زخمهای کثیف یا زخمهای عمیق ، عفونت ((بیماری کزاز|کزاز)) می‌باشد.
-*__زخمهای بسته__: +*__از دست دادن مایعات بدن:__ آسیب وسیع به نسج نرم می‌تواند در صورت عدم خونریزی به ((شوک)) بینجامد و نهایتا به تخریب سلولی منتهی شود که این امر باعث از دست دادن مقادیر زیادی مایع داخل سلولی و خارج سلولی می‌گردد.
-در این نوع زخم ((خونریزی)) قابل روئیت نیست و شامل دو نوع است:
**''زخمهای کوفتگی'' (کوبنده)
ضربه غیر برنده به بدن می تواند باعث له شدن و جداشدن لایه های عمقی تر پوست و نسوج زیر جلدی شود بدون این که ((خونریزی)) قابل روئیت باشد. در اثر آسیب دیدگی سلولها و عروق خونی مایع و خون در نسج آسیب دیده زیر پوست تجمع پیدا می کند و باعث ایجاد تورم و درد می شود و به رنگ های سیاه، آبی و یا کبود مشخص می گردد؛ مانند خوردن چکش روی ((ناخن)) و غیره تجمع موضعی خون در داخل بافتها را ((هماتوم)) گویند.
**''زخمهای له شده''(له شدگی)
دیواره دیواره زخم نامنظم و ((خونریزی)) زیاد است و التیام به کندی صورت می گیرد در صورتی که ضربه بسیار شدید باشد احتمالا علاوه بر آسیب وسیع به نسج نرم ((شکستگی)) هم به همراه دارد .این گونه مصدومین اگر له شدگی شدید داشته باشند معمولا علائم ((شوک هیپوولمیک)) را نشان خواهند داد.

__''عوارض و آثار سوء زخمها''__:

*__عفونت__:
ورود و رشد ونمو ((میکروب)) ها را در زخم عفونت گویند. اگر زخم پس از 48 ساعت کاملا بهبود نیافت احتمالا به علت ورود گرد و غبار نسوج مرده و ((میکروب)) هایی که در زخم مانده عفونی شده است.

''علائم عفونت'':
1-حرارت
2-تورم و قرمزی اطراف زخم
3-ازدیاد درد و سوزش زخم
4-در نهایت در زخمهای کثیف یا زخمهای عمیق ، عفونت ((کزاز))

*__از دست دادن مایعات بدن__
آسیب وسیع به نسج نرم می تواند در صورت عدم خونریزی به شوک بینجامد و نهایتا به تخریب سلولی منتهی شود که این امر باعث از دست دادن مقادیر زیادی مایع داخل سلولی و خارج سلولی می گردد.

*__آسیب به احشاء داخلی__ />ضربات (غیر برنده) به ((سینه)) و ((شکم)) یا ((لگن)) می تواند باعث آسیب شدید داخلی ( ((ریه)) ها_((شکم))_((مغز)) و ((قل)) ) شود.

*__ناتوان
و تغییر شکل محل سب دید__
یب ای شدید به ((وست))، عضلات، اعصاب یا ((رگ)) های خونی میتواند منجر به ایجاد تغییر شکل و ناتوانی شدید در ناحیه آسیب دیده شود.
+*__آسیب به احشاء داخلی:__ ضربات (غیر برنده) به سینه و شکم یا لگن میتواند باعث آسیب شدید داخلی (ریهها ، شکم ، ((لب))) شود.
 +*__ناتوانی و تغییر شکل محل آسیب دیده:__ آسیبهای شدید به پوست، عضلات ، اعصاب یا رگهای خونی می‌تواند منجر به ایجاد تغییر شکل و تشکیل جوشگاه و ((کلوئید پوست|بافت ناجور کلوئید)) و ناتوانی شدید در ناحیه آسیب دیده شود.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((پانسمان))
 +*((خونریزی خارجی))
 +*((خونریزی داخلی))
 +*((سوختگی|زخم سوختگی))
 +*((عفونت زخم))
 +*((بیماری کزاز|کزاز))
 +*((کلوئید پوست|بافت ناجور کلوئید))
 +*((واکسن کزاز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 21 اردیبهشت 1385 [09:47 ]   26   سبحانی      جاری 
 شنبه 28 آذر 1383 [08:30 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [08:26 ]   24   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:57 ]   23   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:49 ]   22   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:48 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:42 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:40 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:33 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:20 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:19 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:17 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:11 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:09 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [09:02 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [08:12 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [08:09 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [08:02 ]   9   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:51 ]   8   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:50 ]   7   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:42 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:31 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:28 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:26 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [07:21 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:27 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..