منو
 کاربر Online
579 کاربر online
تاریخچه ی: زاویه حد

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-46Lines: 1-46
 V{maketoc} V{maketoc}
-__زاویه حد(Critical Angel)__ +__زاویه حد(Critical Angle)__
 ! تعریف:  ! تعریف:
-اگر ((تابش)) از محیط غلیظ با ((ضریب شکست)) بالابر محیط رقیق با ضریب شکست پایین صورت گیرد __''(n1>n2)__'' بنابراین ((قانون اسنل)) با این شرایط ، مبهم می شود. زیرا +اگر ((تابش)) از محیط غلیظ با ((ضریب شکست)) بالا بر محیط رقیق با ضریب شکست پایین صورت گیرد __''(n1>n2)__'' بنابراین ((قانون اسنل)) با این شرایط ، مبهم می شود. زیرا
 __''(sin r=n1/n2 sin i)__'' که در آن__''(1< n2/1n)__'' بنابر این احتمال دارد، برای i های بزرگ __''sin r__'' بزرگتر از واحد شود. پس یک __زاویه بحرانی__ تعریف می کنیم که حد بیشینه __''sin r__'' را به ما دهد که برابر واحد یا زاویه اش __''r=90__'' هست.

 __''(sin r=n1/n2 sin i)__'' که در آن__''(1< n2/1n)__'' بنابر این احتمال دارد، برای i های بزرگ __''sin r__'' بزرگتر از واحد شود. پس یک __زاویه بحرانی__ تعریف می کنیم که حد بیشینه __''sin r__'' را به ما دهد که برابر واحد یا زاویه اش __''r=90__'' هست.

 یعنی به ازای __''sin r=1__'' خواهیم داشت ((زاویه حد)) __''(c=i)__'' را که از رابطه زیر یافت می شود: __''(c=arcsin n2/n1)__''  یعنی به ازای __''sin r=1__'' خواهیم داشت ((زاویه حد)) __''(c=i)__'' را که از رابطه زیر یافت می شود: __''(c=arcsin n2/n1)__''
-به عنوان مثال اگر تابش از هوا بر شیشه باشد داریم:__''n=1.5__'' بنابراین __''درجه c~41__'' خواهد شد. بهتر است بدانید کهc از کلمه لاتین Critical به معنی بحرانی اخذ شده است.

{picture file=img/daneshnameh_up/7/70//Example.png}
+به عنوان مثال اگر تابش از هوا بر شیشه باشد داریم:__''n=1.5__'' بنابراین __''درجه c~41__'' خواهد شد. بهتر است بدانید کهc از کلمه لاتین Critical به معنی بحرانی اخذ شده است.

{picture=Example.png}
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//Zavieh.gif} +{picture=Zavieh.gif}
  
 
 
 
 
 ! مفهوم فیزیکی:  ! مفهوم فیزیکی:
 زاویه شکست نود درجه __(90)__ بدان معنی است که پرتوی عبوری از مسیری قائم بر خط عمود (موازی فصل مشترک دو محیط)خواهد داشت به عبارتی در زوایای بزرگتر از C ، عبوری بر محیط دوم نخواهیم داشت. زاویه شکست نود درجه __(90)__ بدان معنی است که پرتوی عبوری از مسیری قائم بر خط عمود (موازی فصل مشترک دو محیط)خواهد داشت به عبارتی در زوایای بزرگتر از C ، عبوری بر محیط دوم نخواهیم داشت.
 ! کاربرد های زاویه حد:  ! کاربرد های زاویه حد:
 #جهت کنترل مسیر نور های خروجی و هدایت آنها بر فصل مشترک محیط ها در دستگاه های نوری از این مفهوم استفاده می شود.

 #جهت کنترل مسیر نور های خروجی و هدایت آنها بر فصل مشترک محیط ها در دستگاه های نوری از این مفهوم استفاده می شود.

 #سیستم هایی که در آنها تابش های شعاعی مطرح است و فصل مشترک محیط ها شعاع های کرات فرضیی می باشد که مؤلفه های ((نور)) خروجی در مسیر شعاع کرات قرار می گیرد و مسأله تقارن شعاعی پیدا می کند و از حالت سه بعدی به تک بعدی تبدیل شده کمیات مربوط به نور از جمله شدت، ((طول موج)) ، ((سرعت نور)) و.... اندازه گیری و محاسبه می گردد.

 #سیستم هایی که در آنها تابش های شعاعی مطرح است و فصل مشترک محیط ها شعاع های کرات فرضیی می باشد که مؤلفه های ((نور)) خروجی در مسیر شعاع کرات قرار می گیرد و مسأله تقارن شعاعی پیدا می کند و از حالت سه بعدی به تک بعدی تبدیل شده کمیات مربوط به نور از جمله شدت، ((طول موج)) ، ((سرعت نور)) و.... اندازه گیری و محاسبه می گردد.

 #موادی که دارای ((ضریب شکست)) مجهولی هستند می توانیم آنها را در فصل مشترک با یک ماده با ضریب شکست معلوم تنظیم نماییم و سیستم را درحالت ((زاویه حد)) تنظیم نموده و ضریب شکست محیط مجهول و از روی آن تمام خواص نوری آن محیط را بدست آوریم. __''(n=sin c)__'' که در آن c زاویه حد و n ضریب شکست نسبی بین دو محیط می باشند.

 #موادی که دارای ((ضریب شکست)) مجهولی هستند می توانیم آنها را در فصل مشترک با یک ماده با ضریب شکست معلوم تنظیم نماییم و سیستم را درحالت ((زاویه حد)) تنظیم نموده و ضریب شکست محیط مجهول و از روی آن تمام خواص نوری آن محیط را بدست آوریم. __''(n=sin c)__'' که در آن c زاویه حد و n ضریب شکست نسبی بین دو محیط می باشند.

 #در اکثر دستگا های نوری از ((زاویه حد)) و ((زاویه بروستر)) بهره می گیرند از جمله از این سیستم ها ((تلسکوب های نوری)) ، ((فاصله یاب های نوری)) ، بیناب سنج ها ( ((طیف سنج ها)) )، ((تداخل سنج ها)) و...را می شود نام برد. #در اکثر دستگا های نوری از ((زاویه حد)) و ((زاویه بروستر)) بهره می گیرند از جمله از این سیستم ها ((تلسکوب های نوری)) ، ((فاصله یاب های نوری)) ، بیناب سنج ها ( ((طیف سنج ها)) )، ((تداخل سنج ها)) و...را می شود نام برد.
 #برخی ((زاویه سنج ها)) را بر حسب زاویه حد کالیبره نموده اند. و نیز سیستم های خودکار (اتوماتیک) را نیز طوری تنظیم می کنند که وقتی زاویه حد بر قرار شد سیستم قطع یا وصل شود به عبارتی سیستم کنترلی زاویه داری را بر روی دستگاه ها سوار می کنند تا همانند بمب های که همانند ((بمب اتمی|بمب های اتمی)) که از روی ساعت تنظیم می شوند اینجا نیز تنظیم با زاویه حد است این نوع کنترل سیستم ها را ((سویچ زنی بحرانی)) گویند. #برخی ((زاویه سنج ها)) را بر حسب زاویه حد کالیبره نموده اند. و نیز سیستم های خودکار (اتوماتیک) را نیز طوری تنظیم می کنند که وقتی زاویه حد بر قرار شد سیستم قطع یا وصل شود به عبارتی سیستم کنترلی زاویه داری را بر روی دستگاه ها سوار می کنند تا همانند بمب های که همانند ((بمب اتمی|بمب های اتمی)) که از روی ساعت تنظیم می شوند اینجا نیز تنظیم با زاویه حد است این نوع کنترل سیستم ها را ((سویچ زنی بحرانی)) گویند.
 ! مباحث مرتبط با زاویه حد:  ! مباحث مرتبط با زاویه حد:
 *((ضریب شکست)) *((ضریب شکست))
 *((تابش)) *((تابش))
 *((قانون اسنل)) *((قانون اسنل))
 *((طول موج)) *((طول موج))
 *((سرعت نور))  *((سرعت نور))
 *((زاویه بروستر)) *((زاویه بروستر))
 *((تلسکوب های نوری)) *((تلسکوب های نوری))
 *((فاصله یاب های نوری)) *((فاصله یاب های نوری))
 *((طیف سنج ها)) *((طیف سنج ها))
 *((تداخل سنج ها)) *((تداخل سنج ها))
 *((سویچ زنی بحرانی)) *((سویچ زنی بحرانی))
 *((بازتابش داخلی کلی)) *((بازتابش داخلی کلی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [13:00 ]   4   بابک خسروشاهی      جاری 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [08:18 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:12 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 مرداد 1383 [09:33 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..