منو
 کاربر Online
662 کاربر online
Lines: 1-10Lines: 1-9
   
 ! ((زاویه انحراف))  ! ((زاویه انحراف))
 چنانچه به کمک ((عقربة مغناطیسی)) به طرف ((قطب شمال)) یا جنوب برویم ، به قطب شمال و جنوب واقعی کرة زمین نمی رسیم . علت این است که قطب شمال و جنوب ((جغرافیا))یی و مغناطیسی کرة زمین ، با هم یکی نیست ؛ یعنی اینکه(( قطب شمال)) مغناطیسی ((زمین)) ، درست روی قطب شمال جغرافیایی زمین قرار ندارد و اگر دو قطب جغرافیایی و مغناطیسی زمین را توسط خطی فرضی به به نام « ((محور)) » به هم وصل کنیم ، بین دو محور مغناطیسی و محور جغرافیایی زمین ، زاویه ای ساخته می شود که به آن ، زاویة انحراف گویند . این زاویه ، به مرور زمان ، جزئی تغییر می کند و ثابت نمی ماند ، و اندازة آن در نقاط مختلف زمین متفاوت است . زاویة انحراف در ((جهت یابی)) ((هواپیما))ها و کشتی ها بسیار مهم است . هم اکنون قطب شمال مغناطیسی کرة زمین ، در شمال ((کانادا)) قرار دارد . چنانچه به کمک ((عقربة مغناطیسی)) به طرف ((قطب شمال)) یا جنوب برویم ، به قطب شمال و جنوب واقعی کرة زمین نمی رسیم . علت این است که قطب شمال و جنوب ((جغرافیا))یی و مغناطیسی کرة زمین ، با هم یکی نیست ؛ یعنی اینکه(( قطب شمال)) مغناطیسی ((زمین)) ، درست روی قطب شمال جغرافیایی زمین قرار ندارد و اگر دو قطب جغرافیایی و مغناطیسی زمین را توسط خطی فرضی به به نام « ((محور)) » به هم وصل کنیم ، بین دو محور مغناطیسی و محور جغرافیایی زمین ، زاویه ای ساخته می شود که به آن ، زاویة انحراف گویند . این زاویه ، به مرور زمان ، جزئی تغییر می کند و ثابت نمی ماند ، و اندازة آن در نقاط مختلف زمین متفاوت است . زاویة انحراف در ((جهت یابی)) ((هواپیما))ها و کشتی ها بسیار مهم است . هم اکنون قطب شمال مغناطیسی کرة زمین ، در شمال ((کانادا)) قرار دارد .
 ! ((زاویه میل))  ! ((زاویه میل))
 مطالعة مغناطیسی زمین ، نشان می دهد که خط های ((میدان مغناطیسی زمین)) افقی نیست و با سطح زمین زاویه ای می سازد همچنین می دانیم خاصیت مغناطیسی یک آهنربا در نقاط مختلف آن متفاوت است و در دو قطب آن ، این خاصیت بیشتر است . به همین ترتیب ، ((خاصیت آهنربایی)) کرة زمین در دو قطب بیشتر است . پس اگر یک عقربة مغناطیسی آزاد باشد تا بتواند در راستای عمودی نیز حرکت کند ، نوک این عقربه نزدیک قطب ها به زمین متمایل می شود و در خط ((استوا))ی مغناطیسی عقربه ، افقی قرار می گیرد و در ((قطب)) ها ، به عنوان مثال قطب شمال ، نوک عقربه N آن ، عمود بر سطح افقی خواهد شد . پس محور مغناطیسی عقربه های مغناطیسی در مکان های مختلف استوا تا قطب ، نسبت به سطح افق تغییر کرده و زاویه ای با افق می سازد ؛ این زاویه را زاویة میل گویند . پس زاویه میل ، زاویه ای است که محور مغناطیسی عقربه با سطح افق می سازد همچنین این زاویه ، در جهت یابی هواپیماها و کشتی ها نقش بسیار مهمی دارد ؛ در ((جغرافیا)) به این زاویه ، ((عرض جغرافیایی)) گویند . مطالعة مغناطیسی زمین ، نشان می دهد که خط های ((میدان مغناطیسی زمین)) افقی نیست و با سطح زمین زاویه ای می سازد همچنین می دانیم خاصیت مغناطیسی یک آهنربا در نقاط مختلف آن متفاوت است و در دو قطب آن ، این خاصیت بیشتر است . به همین ترتیب ، ((خاصیت آهنربایی)) کرة زمین در دو قطب بیشتر است . پس اگر یک عقربة مغناطیسی آزاد باشد تا بتواند در راستای عمودی نیز حرکت کند ، نوک این عقربه نزدیک قطب ها به زمین متمایل می شود و در خط ((استوا))ی مغناطیسی عقربه ، افقی قرار می گیرد و در ((قطب)) ها ، به عنوان مثال قطب شمال ، نوک عقربه N آن ، عمود بر سطح افقی خواهد شد . پس محور مغناطیسی عقربه های مغناطیسی در مکان های مختلف استوا تا قطب ، نسبت به سطح افق تغییر کرده و زاویه ای با افق می سازد ؛ این زاویه را زاویة میل گویند . پس زاویه میل ، زاویه ای است که محور مغناطیسی عقربه با سطح افق می سازد همچنین این زاویه ، در جهت یابی هواپیماها و کشتی ها نقش بسیار مهمی دارد ؛ در ((جغرافیا)) به این زاویه ، ((عرض جغرافیایی)) گویند .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [06:28 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [10:03 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 خرداد 1383 [10:03 ]   1   192.168.148.25      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..