منو
 کاربر Online
403 کاربر online
تاریخچه ی: ریپیدولیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Ripidolite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ریپیدولیت - بلورهای نسبتاْ درشت پهن و کوتاه  ریپیدولیت - بلورهای نسبتاْ درشت پهن و کوتاه
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::ریپیدولیت (Ripidolite)::__ ||__::ریپیدولیت (Ripidolite)::__
-::(Mg,Fe 2+,Al)6 [(OH)8 | (Al,Si)4 O10]::
مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::(((منیزیم|Mg)),((آهن|Fe)) 2+,((آلومینیوم|Al)))6 {(OH)8 - (Al,((سیلیکن|Si)))4 O10}::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-عالی|__::((رخ))::__
::صدفی::|__::((جلا))::__
+::عالی::|__::((رخ))::__
::((صدف))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-شفاف - نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__ +::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تریباَ کمیاب ; ((ئیس)) ، ((اطری)) ، ((انسه)) ، ((مانی)) ، ((کیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((بلور))ی - تجمع توده ای - فلسی - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::راان ; ((گلستان)) ، ((امریک)) ، ((داگاسکار)) ، ((اندنو)) یره::|__::((ژیزمان))::__
|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::پیچیده و متغیر ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری - سبز تیره تا قهوه ای - سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سبز روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلریت))، ((تیتانیت)) ،((آلبیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترال))::|__::منشا تشکیل::__
::((نشور))ی اغب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((کلریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((تیتانیت))،((آلبیت))،((کوارتز)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::رگونی - رگ های تیپ آلپی::|__::منشا تشکیل::__
::هن و کا::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((ئیس))::|__::محل پیدایش::__
::.واص ((فییک))ی ((یمی))ایی آن بیه ((ا)) ات::|__::سایر مشخصات::__
::.د ((اتی)) گرفته شده است Adula از ام ((کوه))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((گلستان))::|__::محل پیدایش::__
::لورها به صورت فلسی و قبل انعطاف ولی غیر ابل رتجاع است-با آب مقطر تمیز میشود-کانی مشابه آن کلیت است که با ((ا یکس)) و واکن های شیمیائی از آن قابل تشخیص می باشد::|__::سایر مشخصات::__
::به معنای باد زن rhipis از کلمات یوننی
.
ه مفهوم سنگ گرفته شده است lithos ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|2|2.8|3||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 22 مرداد 1384 [05:37 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 22 مرداد 1384 [05:23 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [04:54 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 22 مرداد 1384 [04:22 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..