منو
 کاربر Online
1079 کاربر online
تاریخچه ی: ریاضیات گسسته

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-32Lines: 1-36
-V{maketoc}
!ریاضیات گسسته
+||V{maketoc}||
^ />@#16:
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/math3.jpg} +{picture=img/daneshnameh_up/c/ce/dscrtMath.jpg}
  
 
 
 
 
-یاضی گسسته که گاهی ام ریاضیات تناهی نیه م شود، بر وی ساارهایی از ریایات ک ااسا گت هتد بحث می ک ر مو موضوعی خ می گید ک مموعه های شماش پیر ر ارد.
امه ر خه های گوناگن لو عی یود مفاهیم اسسی را ا زب ریضی بیا نمایند قالبی ریاضی رای ن پیدا کن تا توانند و نها را منطقی و ب صورت ساختاری منسجم و ستل دروند و به پیفهای ریعتری د یاند.
یکی ا خه های ریضی که این ام مهم کمک مکد ریاضیات گسست است که ر ل ی ن مورد ج واقع شده و باعث تحل فکی گردیده ا. />((الگوریتم|الگویتمهای)) متی ک در ریاضیات گسسته مرح هس، ل رتاطی انکاراپذیری بین لوم کربردی و لوم رایانه ایجاد میکنن.


!
اه های ریاضیات ته />!!((منق یضی))
!!((نظریه گراف))
!!((ظری مموعه ها)) />!!((ظریه اعداد ))
!!((آ
الی رکیی))
!!((
اول شماش ))
!!((روابط باز
گتی))

+مده ی پیفتی که از ق 17 یلادی در ریاضیات صرت گ در سا یفرانیل انگ د ک و ((ع یی)) ((ع))‌های ا ین ((موه ))د.
ماه‌ی ین مموههای ناشارا منجر ود من مفاهیم __((پیوسگی ))__و __((م ))__گرید و ب این دیل این ریاضیات ا ((ریاضیت پیته)) می‌وانند. /> ر مقاب این گو ریی مفهیم یگری د یایا وو دارن که ی مموعهای ((متاهی)) ((مار)) بل یف‌ند. مجوعه‌ی این فهیم ریای __ریایات گست__ گید. />ریاضیات گسسته ر س‌هی خر بدلیل پیرفت انش کاپیوتر بیرین رشد ود را د ((ایخ ریاضیات)) ته .
---
!وعات ورد طاله ر یایا گسته
 +*((ترکیبیات)) ( شاخه‌ای از ریاضیات گسسته که به شمارش و مطالعه‌ی مجموعه‌های متناهی می‌پردازد.)
 +*((نظریه گراف))
 +*((منطق ریاضی))
 +*((نظریه مجموعه ها))
 +*((نظریه مقدماتی اعداد))
 +---
 +!همچنین ببینید
 +*(( ریاضیات پیوسته))
 +*((ترکیبیات))
 +*((رمزنگاری))
 +---
 +!پیوندهای خارجی
 +[http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|وب‌سایت المپیاد رشد]
 +[http://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_mathematics]
 +[http://math.about.com/od/discretemath]
 +#@
 +^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [12:18 ]   12   فرید امیرغیاثوند      جاری 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:50 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 فروردین 1385 [14:52 ]   10   سعید صدری      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [15:47 ]   9   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [07:13 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [10:02 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [09:48 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [09:34 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [07:47 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [07:26 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [06:48 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 بهمن 1383 [11:27 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..