منو
 کاربر Online
940 کاربر online
تاریخچه ی: ریاضیات گسسته

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-31Lines: 1-36
-V{maketoc}
!ریاضیات گسسته
+||V{maketoc}||
^ />@#16:
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/math3.jpg} +{picture=img/daneshnameh_up/c/ce/dscrtMath.jpg}
  
 
 
 
 
-موزه در شخ هی ناگن علوم سعی میشد مفهیم اای ر ن یای یان مایند و بی یای بای ن ی کند ا تانند جو آها را منقی و به و ختاری مسم و متقل رورند و به پیشرای سریتری ست یند.
یکی ا ا های ریاضی که ه ین ام مهم کمک میند ریاضیات گست ا که قدرت م ازی آن مورد ته واقع شد و با ول فکری گدیه ست.
((ا
گویم|اگریمهی)) ملفی ه ریاضیات گسسته مرح هس، ل رتاطی انکاراپذیری بین لوم کربردی و لوم رایانه ایجاد میکنن.


!
اه های ریاضیات ته />!!((نیه گاف))
!!((کدگذاری ورمزنگاری))
!!((ری ای)) />!!((میدانهای مناهی ))
!!((
نلیز ترکیی))
!!((
اول مش ))
!!((جبر ب
ل))

+مه ی پیشی از رن 17 میادی یایا صور گف سا یفرانسیل انرال بود ک وا ((عدد حقیقی)) و ((تاب))‌های ز این ((موه ))بد. />مال‌ی این جموهای ناشمارا منر به وو من مفاهیم __((یوسگی ))__و __((متق ))__رید و به ای یل این ریضیات را ((ریضیات پیوسته)) مونند.
ام ر مقا این گونه ریاضی مفهیم دیری در ریاضیات ود دان که روی ممه‌های ((متهی)) و ((شا)) قل تعریف‌ند.ه موه‌ی ین مفای ریی __یاضیات سسته__ وین. />ریاضیات گسسته ر س‌هی خر بدلیل پیرفت انش کاپیوتر بیرین رشد ود را د ((ایخ ریاضیات)) ته .
---
!وا مورد مالعه ریضیا گ
 +*((ترکیبیات)) ( شاخه‌ای از ریاضیات گسسته که به شمارش و مطالعه‌ی مجموعه‌های متناهی می‌پردازد.)
 +*((نظریه گراف))
 +*((منطق ریاضی))
 +*((نظریه مجموعه ها))
 +*((نظریه مقدماتی اعداد))
 +---
 +!همچنین ببینید
 +*(( ریاضیات پیوسته))
 +*((ترکیبیات))
 +*((رمزنگاری))
 +---
 +!پیوندهای خارجی
 +[http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|وب‌سایت المپیاد رشد]
 +[http://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_mathematics]
 +[http://math.about.com/od/discretemath]
 +#@
 +^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:18 ]   12   فرید امیرغیاثوند      جاری 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [07:50 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 فروردین 1385 [13:52 ]   10   سعید صدری      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [14:47 ]   9   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [06:13 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [09:02 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [08:48 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [08:34 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [06:47 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [06:26 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [05:48 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 بهمن 1383 [10:27 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..