منو
 کاربر Online
766 کاربر online
تاریخچه ی: ریاضیات گسسته

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-21Lines: 1-36
-!ریاضیات گسسته
موزه در شخ هی ناگن علوم سعی میشد مفهیم اای ر ن یای یان نمید و قای ریاضی برای آ پیدا کد ا ود وو نها ا منی و ه وت اتاری منسجم و م رود یشرفهای سریعتری دست یابن.
یک
ی از شخ هی یضی ک به این ر هم کمک میکند ریاضیات گته ات ک رت م سازی آن ورد جه واقع ه باث تحول فکی ردیه است.
((الگو
ریتم|الگویتمای)) ملفی که در ریاضیات ه م ستن ل اربی انکری ین عم کاردی و لوم رایانه یجاد یکنند.

!شاخه های
ریاضیات گسسته />!!((نریه گا))
!!((کدگذ
اری)) />!!((رمزنگای))
!!((نظ
ری بزی)) />!!((یدانهای متاهی و کربهی آن)) />!!((روبط اتی)) />!!((صول شمار و ترکیات))
!!((ر ول اتا ه ها))+||V{maketoc}|| />^
@#16:

{picture=img/daneshnameh_up/c/ce/dscrtMath.jpg}

مه ی پیشی از رن 17 میادی یایا صور گف سا یفرانی و اگرال بد ک ب واص (( حیی)) و ((ع))‌های ز این ((موه ))و. />ماله‌ی این مجموعه‌های ناشما ر ه بود آ فهیم __((پیوستی ))__و __((مش ))__گی به این ی این ریاضیات ((ریایات یته)) می‌اند. />ا قال ین گونه ریایات ماهیم یگی در ریاضیات وجو ند که روی مموه‌هی ((تنه)) ((شمار)) قابل ریف‌ان. موهی ین اهیم ریی __ریایا سسته__ گیند.
ریاضیات گسسته ر ا‌های ایر بلیل یشرفت دانش کامیور بیین رشد خو ا د ((اری ریضیات)) داشته است.
---

!مووات مورد مالع ر ریایا ته
 +*((ترکیبیات)) ( شاخه‌ای از ریاضیات گسسته که به شمارش و مطالعه‌ی مجموعه‌های متناهی می‌پردازد.)
 +*((نظریه گراف))
 +*((منطق ریاضی))
 +*((نظریه مجموعه ها))
 +*((نظریه مقدماتی اعداد))
 +---
 +!همچنین ببینید
 +*(( ریاضیات پیوسته))
 +*((ترکیبیات))
 +*((رمزنگاری))
 +---
 +!پیوندهای خارجی
 +[http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|وب‌سایت المپیاد رشد]
 +[http://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_mathematics]
 +[http://math.about.com/od/discretemath]
 +#@
 +^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:18 ]   12   فرید امیرغیاثوند      جاری 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [07:50 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 فروردین 1385 [13:52 ]   10   سعید صدری      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [14:47 ]   9   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 بهمن 1383 [06:13 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [09:02 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [08:48 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [08:34 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [06:47 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [06:26 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [05:48 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 03 بهمن 1383 [10:27 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..