منو
 صفحه های تصادفی
تهذیب جامعه از نظر ادیان مختلف
درس عربی 3 ویژه علوم انسانی
تیره لاله
اسلام آوردن راهب در پرتو نورانیت کودک
اصل استقرای ریاضی
اسم اعظم خداوند
دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
سرگرمیهای شیمی
ضلع
 کاربر Online
313 کاربر online
تاریخچه ی: رومانتیسم romantisme

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-21Lines: 1-57
- مکتب احساس گرایى (= رمانتیسم) +V{maketoc}
-این مکتب از اوار قرن هجدهم در اگلسان بو یات و پس به آلمان دیر سرمین ها اوای راه یدا کرد. +!مقدمه
آغ
از قرن نوزدهم را باید شروع عصر جدیدی در ادبیات اروپا دانست که دامنه آن تا به امروز کشیده شده است. این دوره جدید که بای آن را "عصر رمانتیک "نام داد عصر طبقه بورژوازی شمرده می شد. در این دوره تجمل و زندگی اشرافی همه اهمیت و نفوذ خود را از دست داد ؛ لمرو آثار ادبی گسترش یافت ؛ حالا دیگر شاعران و نویسنگان از طبقه هی گونگون جامعه بودند. ((ادبیات رانتیک)) در قرن نوزده ر کشورهای اروپایی یکی پس از دیگر به ظهور رسید.
در
آغاز کلمه رومانتیک از طر طرفداران مکتب کلاسی برای مسخره ه نویسندگان جدید اطلاق می شد و معنی نخستین آن مترادف با خیال انگیز و افسانه ای بد. />اوا مکتب نخستی رومانتیسم انگلستان بود و از آنجا به آمان رفت و از آنجا در فرانسه رسوخ کرد و سرانجام تا سال 1850 بر ادبیات اروپا مسلط شد.
-لامرتین، شاتوبریا، اکندر دوما پر، ((ویکتور هوگو )) آل دو موه ز بزرا ای کتب ون. ویژگى هى مهمّ +!او ک رمایک />یه دو مک ((اسیس)) ومنیم :
-این مکتب که فات ها آن با ((کلاسیسیس)) را نشان م دهند، ااین رارند: +* کلاسیک ها بیشتر ایدآلیست هستند و حال آنکه رومانتیک ها می کوشند گذشته از بیان زیبایی ها و خوبی ها که هف کلاسیک است زشتی و بدی را هم نشا بدهند.
* کلاسیک ها عقل را اساس شعر کلاسیک می دانند و حال
آنکه رومانتیک ها بیشتر پابند احساس و خیال پردازی هستند.
*
کلاسیک ها تیپ ها و الهام آثار خویش را از هنرمندان یونان و روم قدیم می گیرند و حال آنکه رومانتیک ها از ادبیات مسیحی ((قرون وسطی)) ((رنسانس)) و افسانه های ملی کشورهای خویش ملهم می شوند و همچنین از ادبیات معاصر ملل دیگر تقلید می کنند. در دوره رمانتیسم ارسطو جای خود را به شکسپیر داده است.
*کلاسیک ها بیشتر طرفدار وضوح و قاطعیت هست
ند و روماتیک ها به رنگ و جلال و منظره اهمیت می دهند. نها ترجح می دهند که به جای رودن اشعار منظم و یکنواخت با شعاری بردازند که بیشتر شبیه نر (چه از لحاظ آهن و چه از لحاظ مضمون)، تصویری و متنوع باشد.
-*نشان ا زیای و ت و شاد و م در کنار هم. +این مکتب به آزادی، شخصیت ، هیجان و حسا ا، گریز و سیحت و سفرهای جغرایایی در آثار خود یار اهمیت ئل است. هنرمند در آن به کشف و شهود می پردازد به افسون خن و به اهمیت کلمه بی اندازه آگاه است. خلاصه اینکه نویسنده خود در جریان نوشته اش مداخله می کند و به اثر خود جنبه شخصی و خصوصی می دهد.
-*پاین به اا و یال و هیان. +ویکتور هوگو، والتر اسکات، وردزورت، گوته، شیلر، پوشکین، و لرمانتوف، از پیوایان نستی این مکتب هستند. />ا ثا معروف ین مکتب می توان نتردام دوپاری، بینوایان، تاراس بولبا، سه تفنگدار، زندانی قفقاز، فواره باغچه سرای آیوانهو را نام برد.
-*اوه ا اد نر و ا شی هنرمند و رهای ا قیود. +!ر رمان
ق
ن نوده را ممولا ن مان" می‌نامند. ران در ای قرن در مسیرهای متفاوت و یا سیعی پیش می‌و و
بس
یاری از ((رن‌))های نبوع آسای جهان در این قرن به وجود می‌آیند و رمان جنبه‌های طلوب تر و جهانی ری پیدا
می‌کند. پس
قرن نوزدهم شایستگی دریافت عنوان "قرن رمان" را دارد.
-*ت بخیدن به ایره واگا و تبیر و نا بیدن ب زبان ادب. + چن که در قرن بیستم رمان به حد کمال و پخگی خود می‌رسد و قواعد و اصول اساسی آن تثبیت می‌شوند و نمونه‌ها و رمشق‌های رمان در هر شکل و طریقه به عرصه می‌آیند اما در قزن نوزدهم غول‌هایی ون بالزا، فلوبر، وما، داستایسکی و تولوی قدم به میدان می‌گذارند. و معا رمان اروپایی به و پیروزی می‌رسد. حال آن که در قرن بیست رمان نویسان بزرگی در سرزمین‌های دیگر، در آمریکای شمالی؛ در آمریکای جنوبی و ژاپن و آفریقا در صحنه ادب ظار می‌شوند.
-*به یر کیدن م یأس رتگ انسان. +انقلاب کبیرفرانسه چنای در کرهای ادبی وقفه‌انداخت ما رم نرم رمان نویسان ب نتشار آثار خو پداختند. با این
وصف تا
نی دهه رمان نیز مثل سایر رشته‌های ادبی در همان فضایی که محصول ذوق بزرگان قرن روشنگری بود سیر
می‌کرد
.
 +در پایان قرن بیستم، بر ویرانه‌های "((ناتورالیسم ))"ساختمانی بنا شد که عده ای از منتقدان معتقد بودند رمان در این دوره به انحطاط رسیده، اما گروهی عقاید دیگری داشتند و می‌گفتند که این نویسندگان معترض و سرکش نظیر: لئون بلوا، اکتاو میرابو و ژرز داریان و نظایر آن‌ها، راه‌های تازه ای یافته‌اند و نوآوری در عالم هنر از ضروریات است.
 + رمان قرن بیستم با این ابتکارات ریشه‌ها و اصول خود را به دست می‌آورد و از طرف دیگر در ان سوی اقیانوس اطلس، رمان آمریکایی نخستین آثار بزرگ و درخشانش را به جهان عرضه می‌کند و غرب استعمارگر، رمان خود را همراه چیزهای دیگر، به هند و ژاپن و خاورمیانه و آفریقای جنوبی می‌برد که بعضی از این سرزمین‌ها از مستعمرات غرب بودند.
 +رمان تاریخی در طول قرن نوزدهم و بخشی از قرن بیستم در نظر مردم ارزش و اهمیت خود را حفظ کرد. هر چند که امروز روشنفکران به(( رمان‌های تاریخی)) با بدگمانی می‌نگرند، جاذبه این رمان‌ها همچنان باقی است. در طی یک قرن و نیم اخیر بعضی از نویسندگان داستان‌هایی از این نوع نوشته‌اند که غالب آن‌ها بسیار سرگرم کننده و جذاب بوده‌اند.
 + استاندال و فلوبرو پوشکین و تولستوی، از بزرگ ترین نویسندگان قرن نوزدهم نیز رمان تاریخی نوشته‌اند. و بعضی از نویسندگان قرن بیستم، گاهی به رمان تاریخی روی آورده‌اند که برای نمونه می‌توان از آراگون نام برد و کتاب "هفته مقدس" .
 +(( ویکتورهوگو ))در آثار دوران جوانی اش از والتر اسکات تاثیر می‌پذیرد و در رمانهای "هان ایسلندی" و "بوک ژارگال" کم و بیش در سرزمین‌های دیگر به رویدادهای تاریخی می‌پردازد و سپس در "نوتردام دوباری" (1831) تصویری از قرون وسطی را ترسیم می‌کند که نوعی رمان سیاه نیز به حساب می‌آید. و در رمان "نودوسه" (1874) این تصویر تاریخی را تا دوران انقلاب جلو می‌آورد و در رمان "مردی که می‌خندد" (1869) از وقایع تاریخی انگستان سخن می‌گوید و در "((بینوایان))" (1862) مانند بالزاک به تاریخ باز می‌گردد و ریشه‌های تاریخ معاصرش را از دل خاک بیرون می‌کشد.
 + اما استاد بزرگ رمان تاریخی فرانسه، بی تردید ((الکساندر دوما ))(1871-1802) است با رمانهای "سه تفنگدار" (1844)، "ملکه مارگو" (1841)، " گردن بند ملکه" (1849) و بیش از بیست رمان دیگر.
 +!یادداشت
 + مکتب رمانتیسم از اواخر قرن هجدهم در انگلستان بروز یافت و سپس به آلمان و دیگر سرزمین هاى اروپایى راه پیدا کرد.
 +لامارتین، شاتوبریان، الکساندر دوماى پدر، ((ویکتور هوگو ))و آلفرد دو موسه از بزرگان این مکتب بودند.
 +ویژگى هاى مهمّ این مکتب که تفاوت هاى آن با ((کلاسیسیسم)) را نشان مى دهند، ازاین قرارند:
 +*نشان دادن زیبایى و زشتى، و شادى و غم در کنار هم.
 +*پایبندى به احساس و خیال و هیجان.
 +*هواخواهى از آزادى هنر و آزادى شخصیّت هنرمند و رهایى از قیود.
 +*وسعت بخشیدن به دایره واژگان و تعابیر و غنا بخشیدن به زبان ادبى.
 +*به تصویر کشیدن غم و یأس و سرگشتگى انسان.
 *روى آوردن به عالَم درون و گرایش هاى دینى. *روى آوردن به عالَم درون و گرایش هاى دینى.
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [10:44 ]   7   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [10:43 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [10:42 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [10:39 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [10:15 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [09:51 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [09:36 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..