منو
 صفحه های تصادفی
علت وقوع جنگ بدر
فرضیه اتر
اوضاع سیاسی و مذهبی زمان شیخ صدر الدین
پشت الماسی غربی
اهتمام امام سجاد علیه السلام به نمازهای نافله
نظریه کندی در مورد فلسفه
امام حسن علیه السلام و سوره انسان
شعر عربی مکتب نجد
مبارزه ابوبکر بن علی علیه السلام در روز عاشورا
چگونه گلخانه بسازیم؟
 کاربر Online
1290 کاربر online
Lines: 1-57Lines: 1-23
 V{maketoc} V{maketoc}
 ~~maroon: ~~maroon:
-روش های بازی و چگونگی مقابله کردن در تنیس
!تعریف و انواع بازی ها

در بازی ((تنیس)) بازیکن ها تلاش می کنند تا بر مبنای ویژگیشان ( بدن ، تاکتیک ، روان ) به یک روش ثابت در بازی برسند . معمولاً انتخاب الگو در سنین نوجوانی هم بر روش بازی تاثیر دارد .
+!روش های بازی و چگونگی مقابله کردن در تنیس
*تعریف و انواع بازی ها
در بازی ((تنیس)) بازیکن ها تلاش می کنند تا بر مبنای ویژگیشان به یک روش ثابت در بازی برسند . معمولاً انتخاب الگو در سنین نوجوانی هم بر روش بازی تاثیر دارد .
 روش های اصلی بازی عبارتند از : روش های اصلی بازی عبارتند از :
-!سرو و والی(تهاجمی)
+*سرو و والی(تهاجمی)
 این بازیکنان توانایی ترکیب هر دو ((ضربه)) را به خوبی دارند ( ((سرویس)) و همچنین جلوی ((تور)) رفتن و ((والی)) زدن ) این بازیکنان سرویس اولشان درصد بالایی دارد و توسط زدن ضربات عبوری حریف را زیر فشار می گذارند . این بازیکنان توانایی ترکیب هر دو ((ضربه)) را به خوبی دارند ( ((سرویس)) و همچنین جلوی ((تور)) رفتن و ((والی)) زدن ) این بازیکنان سرویس اولشان درصد بالایی دارد و توسط زدن ضربات عبوری حریف را زیر فشار می گذارند .
-معمولاً این بازیکنان در زمینهای سریع (چمن) بهتر بازی می کنند . 
-!بازیکن ته زمین (تدافعی) +*بازیکن ته زمین (تدافعی)
بازیکنی که از ته زمین ضربات تهاجمی زده و ضربات را بخوبی بر می گرداند ( این بازیکن نزدیک خط انتهایی زمین بازی می کند ، توپ را زود زده و ضربات زمینی قوی دارند ) معمولاً ((فورهند))شان اسلحه ی قوی است و سعی می کنند از ته زمین ((پوئن)) بگیرند و معمولاً از ناحیه ی ((بک هند)) با فورهند بخوبی ضربه می زنند.
-بازیکنی که از ته زمین ضربات تهاجمی زده و ضربات را بخوبی بر می گرداند ( این بازیکن نزدیک خط انتهایی زمین بازی می کند ، توپ را زود زده و ضربات زمینی قوی دارند ) معمولاً ((فورهند))شان اسلحه ی قوی است و سعی می کنند از ته زمین ((پوئن)) بگیرند و معمولاً از ناحیه ی ((بک هند)) با فورهند بخوبی ضربه می زنند. اینها در همه زمین ها به خوبی بازی می کنند ولی در زمین آهسته (خاک رس) بهترند . ضربات سرویس را بخوبی پاسخ می دهند ولی معمولاً ضربات سرویس خوبی ندارند.

!ضد حمله ای ها
+*ضد حمله ای ها
 این ها معمولاً از ته زمین و تدافعی بازی می کنند و نسبت به حریف واکنش نشان می دهند و به حریف اجازه می دهند که بر بازی تسلط پیدا کند . این گروه بازیکن از بازیکنان تهاجمی ته زمین هم عقب تر می ایستند . ضربات زمینی یکنواخت با ((تاپ اسپین)) فراوان به انتهای زمین حریف می زنند و اکثراً ضرباتشان بلند و کاملاً در انتهای زمین است . این ها معمولاً از ته زمین و تدافعی بازی می کنند و نسبت به حریف واکنش نشان می دهند و به حریف اجازه می دهند که بر بازی تسلط پیدا کند . این گروه بازیکن از بازیکنان تهاجمی ته زمین هم عقب تر می ایستند . ضربات زمینی یکنواخت با ((تاپ اسپین)) فراوان به انتهای زمین حریف می زنند و اکثراً ضرباتشان بلند و کاملاً در انتهای زمین است .
-این افراد در زمین های آهسته بهترند تا زمینهای سریع . معمولاً در واکنش به نوع زمین و روش حریف ، روششان تغییر می کند . 
-!بازیکن همه فن حریف 
-اینها قادرند به انواع روش ها بازی کنند زیرا بر سرعت و نوع بازی های مختلف مسلط اند . اینها در انواع زمین ها بخوبی بازی می کنند . 
-واضح است که بهترین بازیکن آن است که همه فن حریف باشد . برای این کار از سن کم هم بازیکن و هم ((مربی)) باید بر روی این هدف تمرکز داشته باشند و در هر 5 موقعیت بازی کنند : 
-*سرویس  
-*بازگشت سرویس 
-*رالی کردن از ته زمین  
-*ضربات عبوری  
-*هجوم به تور (زدن والی) 
-  
-!چگونه با روش های بازی حریف مقابله کنیم 
-در جدول زیر رابطه میان روشهای بازی ، برنامه بازی در مقابل روش بازی حریف توصیف شده است. 
-||__::روش::__|__::ویژگیها::__|__::چگونگی مقابله::__  
-__::هجوم به تور/سرویس و والی::__ {picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_edberg.jpg} |انتظار دارد پوئن ها ی مجانی زیادی ببرد.می خواهد حریف در جواب سرویس قاطی کندوقتی خوب سرو می زند احساس شکست ناپذیری میکندهمیشه فشار وارد می کند می خواهد حریف برای عبور از او هول شود|هر چه می توانید بهتر سرویس جواب دهیدبه سرویس دوم با زدن ضربه طولی حمله کنیدسعی کنید ضربات معمولی خود را اجرا کنیدصبور باشید و تا می توانید پاسخ ضربات را زیر پای حریف بفرستیدحریف را وادار کنید که بیشتر والی و بالای سر ( اسمش) بزنداز هر فرصتی برای رفتن به جلوی تور استفاده کنیدچنانچه ضربه ی عبوری سخت به نظر می رسد ضربه ساده ای به وسط بزنید و برای ضربه بعدی آماده ضربه عبوری یا لاب تهاجمی شویدبه هر توپ غیر عمیق با بهترین ضربه تان چه طولی و چه ضربدری حمله کنید 
-__::تهاجمی از ته زمین/به خوبی پاسخ ضربه را می دهد::__ {picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_2.jpg} |سعی می کند حریف را از زمین به عقب تر براند دونده خوبی است در جلو ضربات خوبی میزند حریف را از اجرای سرو و والی می ترساند حریف را در انتخاب هدف سرویس گیج می کند|از ارتفاع و بلندی ضربه (لاب) برای گرفتن زمان استفاده کنید ضربات محکم را جلوی زمین بزنید نترسید و بازی عادی خود را تغییر ندهید و زیاد بدوید سعی کنید عمیق بزنید ( مثل آغاسی ) زاویه به حریف ندهید سرویس بیشتری به بدن حریف بزنید در سرویس او بازی ساده ای برایش تهیه نکنید سرویس به گوشه ها بزنید و برای حمله از سمت بک هند به فورهند بزنید سرویس دوم به سمت نقاط ضعف حریف بزنید 
-__::ضد حمله ای::__ {picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_6.jpg} |از انتهای زمین با کیفیت یک نواختی بازی می کند تحمل و طاقت زیادی دارند . بسیار صبور و با بنیه قوی هستند معمولاً در زمین خاک رس بهتر بازی می کنند|صبور باشید اما در موقعیت مناسب حمله کنید توپ را زود بزنید ، زمان کمتری به حریف بدهید با زاویه بیشتری بزنید، سرعتی بزنید و سعی کنید احساس تسلط ایجاد نمایید سرعت و شتاب رالی را افزایش دهید در 60% موارد سرویس اول را با 4/3 سرعت بزنیددر 50% موارد بویژه وقتی بازی به نفع شماست سرو و والی کنید به سرویس دوم حریف با ضربدری حمله کنید به توپ های کوتاه با بک هند طولی حمله کنید در وسط زمین تا تور پیشروی کنیدبه پشت حریف والی کنید 
-همه فن حریف|نمی گذارد کارتان را بکنید و ریتمی ایجاد کنید با مخلوط کردن انواع ضربات و سرعت ها فریب می دهد هیچ ضعفی ظاهراً ندارد|بازی خودتان را بکنید و به انتظار اشتباهات حریف باشید بر روی فرستادن ضربات عمیق تمرکز کنید، یکنواخت و صبور باشید زاویه ها را کاهش دهید چنانچه مثل حریف بازی می کنید بیشتر روی در صدها تمرکز کنید 
-تغیییر روش ها|بازیکنی که cut in می کند (جلو می آید)|منتظر نباشید جلو بیاید ، وقتی آمد ضربه طولی بزنید 
-|بازیکن خیلی بلند قامت|به وسط زمین کمی پشت سر او والی بزنید 
-|بازیکن خیلی سریع|توپ پشت سرشان و خلاف جهت حرکتشان بزنید|| 
-__در جدول زیر برنامه بازیهای متفاوتی هست که بازیکن علیه حریف های متفاوت می تواند در پیش بگیرد:__ 
-||__::برنامه ها::__|__::ضد حمله ای::__|__::تهاجمی از ته زمین::__|__::همه فن حریف::__|__::سرویس و والی::__ 
-ضدحمله ای|صبور باشید کمتر اشتباه کنید جاخالی و جلوی تور زاویه دار بزنید سعی کنید حریف را جلو بیاورید|یکنواخت بازی کنید به بازی سرعت ندهید انواع ضربه ها را بزنید سعی کنید حریف را جلو بیاورید سرعت بازی را بگیرید|ضربات را عمیق بزنید حریف را بدوانید درصد زیادی سرویس اول را داخل بزنید ضربات عبوری را با لاب قاطی کنید|پاسخ ضربه را بدقت بزنید ضربات عبوری را با لاب قاطی کنید درصد زیادی سرویس اول را داخل بزنید  
-تهاجمی از ته زمین|صبور باشید حریف را بدوانید کمتر اشتباه کنید گاهی تدافعی بازی کنید هم صبور و هم تهاجمی باشید|ضربات بلند به سمت های مختلف بزنید حریف را بدوانید همیشه توپ را به عمق بزنید|حریف را ته زمینش بدوانید در پاسخ سرویس دوم حریف تهاجمی باشید درصد بالایی از سرویس دوم را داخل زمین بزنید|به سمت های ضعیف تر والی حریف توپ بزنید هم عبوری و هم لاب بزنید 
-همه فن حریف |هول نشوید حریف را بدوانید به سمت ضعیف تر توپ بزنید والی های متفاوتی بزنید به توپ مناسب حمله کنید|ضربات متنوعی بزنید سرعت بازی را تغییر دهید ضربات محکم حریف را باز گردانید در زمان و نوع حمله تان تنوع به خرج دهید|به حریف تحمیل کنید ضربات متنوعی بزنید حریف را بدوانید ضربات محکم حریف را باز گردانید|شما اول به سمت تور بدوید پاسخ ضربه را زود بزنید لاب و ضربات عبوری را مخلوط کنید سرویس اول بروید جلوی تور و سرویس دوم متنوع بازی کنید 
-سرویس و والی|محل فرود سرویس ، والی و ضرباتی را که از جلو می زنید متنوع کنید کمتر اشتباه غیر عمدی کنید|سرعت و اسپین و محل فرود توپ هایتان را متنوع کنید زودتر به جلوی تور برسید سرعت بازی را شما تعیین کنید|در سرویس اول به جلو بروید برای والی و در سرویس دومتان تنوع به خرج دهید پاسخ هایتان را متنوع بدهید سرعت بازی را شما تعیین کنید|درصد بالایی از سرویس اولتان را داخل بزنید در هر فرصتی به جلوی تور بروید پاسخ هایتان را متنوع بدهید زودتر لاب بزنید||~~ 
 +*بازیکن همه فن حریف
 +اینها قادرند به انواع روش ها بازی کنند زیرا بر سرعت و نوع بازی های مختلف مسلط اند . اینها در انواع زمین ها بخوبی بازی می کنند .~~
 +!::~~blue:برای کسب اطلاعات کاملتر و جامع تر به سایت زیر مراجعه کنید~~::
 +!منبع:
 +{img src=http://217.218.177.31/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [19:27 ]   5   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:09 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [09:25 ]   3   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [09:07 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [09:00 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..