منو
 کاربر Online
649 کاربر online
Lines: 1-65Lines: 1-112
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان ویروس شناسی))
 +*((واژگان میکروبیولوژی))
 +*((واژگان باکتری شناسی))
 +*((واژگان سم شناسی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
 +*((ایدز))
 +*((بیماریزایی ویروسی))
 +*((درمان بیماریهای ویروسی از طریق مواد شیمیایی))
 +*((طبقه بندی ویروسها))
 +*((مورفولوژی ویروس))
 +*((کنترل بیماریهای ویروسی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای ویروس شناسی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://e.1asphost.com/foolad/forum_topics.asp?FID=3|آموزش میکروبیولوژی و ویروس شناسی]
 +**[http://microbes.blogfa.com/cat-2.aspx|خانه میکروبیولوژی]
 +**[http://www.pasteur.ac.ir/ICT/P_index.html|کتابخانه انستیتو پاستور ایران]
 +**[http://iransalamat.com/index.php|پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت]
 +**[http://www.irdrug.com/AIDS.htm|در باره ویروس عامل ایدز]
 +**[http://www.shafighi.com/forum/showthread.php?t=1574|انواع هپاتیت و راه های پیشگیری از آن]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.virology.org/|ویروس شناسی]
 +**[http://www.lgcpromochem-atcc.com/common/catalog/animalVirology/animalVirologyIndex.cfm|طبقه بندی ویروسهای جانوری]
 +**[http://hsc.usf.edu/nocms/medicine/medmicro/virology/page.htm|ویروس شناسی پزشکی]
 +**[http://www.aegis.com/|ایدز]
 +**[http://www.virology.net/|ویروس شناسی]
 +**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/3035/index.html|طبقه بندی ویروسها]
 +**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/3035/index.html|بیماریزایی ویروسها]
 +**[http://www.mansfield.ohio-state.edu/~sabedon/biol2005.htm|مقدماتی بر میکروب شناسی]
 +**[http://jvi.asm.org/|ژورنالهای ویروس شناسی]
 +**[http://web.uct.ac.za/depts/mmi/jmoodie/welcome1.html|ویروس شناسی پزشکی]
 +**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/MBChB/VirGloss.html|اصطلاحات ویروس شناسی]
 +**[http://www.thailabonline.com/virus.htm|ویروس شناسی]
 +**[http://www.cdc.gov/|کنترل بیماریها]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !اطلاعات اولیه  !اطلاعات اولیه
 به مطالعه روابط بین موجود زنده و محیط اطراف آن ((اکولوژی عمومی|اکولوژی)) گفته می‌شود. ویروسهای مختلف دارای مکانیزمهای دقیق و پیچیده‌ای برای ادامه حیات و انتقال از یک میزبان به میزبان دیگر هستند. روش انتقال یک ((ویروس)) از میزبان به میزبان دیگر به ماهیت واکنش متقابل بین ویروس و میزبان بستگی دارد.  به مطالعه روابط بین موجود زنده و محیط اطراف آن ((اکولوژی عمومی|اکولوژی)) گفته می‌شود. ویروسهای مختلف دارای مکانیزمهای دقیق و پیچیده‌ای برای ادامه حیات و انتقال از یک میزبان به میزبان دیگر هستند. روش انتقال یک ((ویروس)) از میزبان به میزبان دیگر به ماهیت واکنش متقابل بین ویروس و میزبان بستگی دارد.
 ویروسها به روشهای زیر انتقال می‌یابند:

 ویروسها به روشهای زیر انتقال می‌یابند:

 *__~~green:انتقال از فردی به فرد دیگر در اثر تماس مستقیم:~~__ بیشترین راههای انتقال ویروسها توسط قطرات تنفسی ، ذرات عفونی معلق در هوا ، راه مقعدی _ دهانی ، تماس جنسی و انتقال از دست به دهان است.

 *__~~green:انتقال از فردی به فرد دیگر در اثر تماس مستقیم:~~__ بیشترین راههای انتقال ویروسها توسط قطرات تنفسی ، ذرات عفونی معلق در هوا ، راه مقعدی _ دهانی ، تماس جنسی و انتقال از دست به دهان است.

 *__~~green:انتقال از حیوانی به حیوان دیگر:~~__ در این مورد انسان میزبان اتفاقی ویروس است. انتشار بیماری می‌تواند در اثر گاز گرفتن توسط حیوان یا قطرات تنفسی صورت گیرد.

 *__~~green:انتقال از حیوانی به حیوان دیگر:~~__ در این مورد انسان میزبان اتفاقی ویروس است. انتشار بیماری می‌تواند در اثر گاز گرفتن توسط حیوان یا قطرات تنفسی صورت گیرد.

 *__~~green:انتقال توسط آرتروپودها یا بندپایان~~__ *__~~green:انتقال توسط آرتروپودها یا بندپایان~~__
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/f/f6/aids-virus2.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/f/f6/aids-virus2.jpg}
  
 
 
 
 
 !انتقال ویروسهای جانوری !انتقال ویروسهای جانوری
 !!انتقال به روش مکانیکی  !!انتقال به روش مکانیکی
 یکی از مسائل مهم در علم ((میکروبیولوژی)) و ((ویروس شناسی)) مطالعه در مورد نحوه و راه ورود عوامل بیماری‌زا به بدن موجود سالم است. ویروسها ممکن است بطور مستقیم از شخص بیمار به انسان سالم سرایت کنند. مثلا ((سرماخوردگی|ویروس سرماخوردگی)) مستقیما بوسیله ترشحات حفره‌های بینی منتقل می‌شود. برخی ویروسها از دستگاه گوارش و بوسیله غذای آلوده منتقل می‌شوند و سپس از طریق دستگاه گردش خون خود را به یاخته‌های حساس می‌رسانند. مثلا ((پولیو ویروس)) از این طریق وارد می‌شود و پس از تقسیم در ((دستگاه لنفاوی|بافتهای لنفاوی)) و ((دستگاه گوارشی)) خود را به ((دستگاه عصبی)) می‌رساند.  یکی از مسائل مهم در علم ((میکروبیولوژی)) و ((ویروس شناسی)) مطالعه در مورد نحوه و راه ورود عوامل بیماری‌زا به بدن موجود سالم است. ویروسها ممکن است بطور مستقیم از شخص بیمار به انسان سالم سرایت کنند. مثلا ((سرماخوردگی|ویروس سرماخوردگی)) مستقیما بوسیله ترشحات حفره‌های بینی منتقل می‌شود. برخی ویروسها از دستگاه گوارش و بوسیله غذای آلوده منتقل می‌شوند و سپس از طریق دستگاه گردش خون خود را به یاخته‌های حساس می‌رسانند. مثلا ((پولیو ویروس)) از این طریق وارد می‌شود و پس از تقسیم در ((دستگاه لنفاوی|بافتهای لنفاوی)) و ((دستگاه گوارشی)) خود را به ((دستگاه عصبی)) می‌رساند.
 !!انتقال بوسیله موجودات زنده  !!انتقال بوسیله موجودات زنده
 انتقال برخی از بیماریهای ویروسی توسط موجود زنده صورت می‌گیرد. کنترل اینگونه بیماریها از نظر پزشکی فوق‌العاده مهم است. مثلا بیماری ((تب زرد)) ، توسط حشره و ((بیماری هاری)) توسط گوشتخواران آلوده مانند سگ منتقل می‌شوند. عوامل مولد برخی از این گونه بیماریها دارای دو میزبان هستند و در هر دو میزبان فعالیت می‌کنند.  انتقال برخی از بیماریهای ویروسی توسط موجود زنده صورت می‌گیرد. کنترل اینگونه بیماریها از نظر پزشکی فوق‌العاده مهم است. مثلا بیماری ((تب زرد)) ، توسط حشره و ((بیماری هاری)) توسط گوشتخواران آلوده مانند سگ منتقل می‌شوند. عوامل مولد برخی از این گونه بیماریها دارای دو میزبان هستند و در هر دو میزبان فعالیت می‌کنند.
 !انتقال ویروسهای گیاهی !انتقال ویروسهای گیاهی
 ویروسها ، موجوداتی قابل انتقال هستند. ویروسها در گیاه از طریق رابطهای سیتوپلاسمی به نام ((پلاسمودسماتا)) از یاخته‌ای به یاخته دیگر راه می‌یابند. ویروسها حرکت سریعتری نیز دارند که طی آن از یک بخش گیاه به بخش دیگر آن از طریق ((بافت آوند چوبی|آوندها)) انتقال می‌یابند.  ویروسها ، موجوداتی قابل انتقال هستند. ویروسها در گیاه از طریق رابطهای سیتوپلاسمی به نام ((پلاسمودسماتا)) از یاخته‌ای به یاخته دیگر راه می‌یابند. ویروسها حرکت سریعتری نیز دارند که طی آن از یک بخش گیاه به بخش دیگر آن از طریق ((بافت آوند چوبی|آوندها)) انتقال می‌یابند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/2/27/aids_hir1014_01.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/2/27/aids_hir1014_01.jpg}
  
 
 
 
 
 !!راههای انتقال ویروسهای گیاهی در آزمایشگاه !!راههای انتقال ویروسهای گیاهی در آزمایشگاه
 *یکی از قدیمی‌ترین روشهای انتقال ویروسهای گیاهی در آزمایشگاه پیوند گیاه آلوده به گیاه سالم است.

 *یکی از قدیمی‌ترین روشهای انتقال ویروسهای گیاهی در آزمایشگاه پیوند گیاه آلوده به گیاه سالم است.

 *راه دیگری که تلقیح یا مایه کوبی مکانیکی نامیده می‌شود، عبارت از مالش شیره گیاه به برگهای گیاه سالم است. چون ویروسها نمی‌توانند از دیواره ضخیم سلولزی به داخل یاخته نفوذ کنند، لذا ایجاد زخم در دیواره مذکور جهت تسهیل عبور پیکر ویروس ضروری است. برای این منظور از پودرهای خراش دهنده‌ای مانند __~~green:کربوراندوم~~__ استفاده می‌کنند.

 *راه دیگری که تلقیح یا مایه کوبی مکانیکی نامیده می‌شود، عبارت از مالش شیره گیاه به برگهای گیاه سالم است. چون ویروسها نمی‌توانند از دیواره ضخیم سلولزی به داخل یاخته نفوذ کنند، لذا ایجاد زخم در دیواره مذکور جهت تسهیل عبور پیکر ویروس ضروری است. برای این منظور از پودرهای خراش دهنده‌ای مانند __~~green:کربوراندوم~~__ استفاده می‌کنند.

 *از راههای دیگر انتقال در آزمایشگاه استفاده از گیاه انگل ((سس)) است.

برای انتقال ویروسهایی که با تلقیح مکانیکی انتقال نمی‌یابند، باید ناقل آنها را در طبیعت پیدا کرد.
 *از راههای دیگر انتقال در آزمایشگاه استفاده از گیاه انگل ((سس)) است.

برای انتقال ویروسهایی که با تلقیح مکانیکی انتقال نمی‌یابند، باید ناقل آنها را در طبیعت پیدا کرد.
 !راههای انتقال ویروسهای گیاهی در طبیعت !راههای انتقال ویروسهای گیاهی در طبیعت
 ناقلین در طبیعت ویروس را از گیاه آلوده می‌گیرند و آن را پس از ایجاد زخم ، به گیاه سالم منتقل می‌سازند. ناقلین تنها عوامل طبیعی نیستند که در انتشار ویروسها موثر هستند، بلکه دو راه دیگر نیز در طبیعت وجود دارد که ویروسها به کمک آنها انتشار می‌یابند: یکی انتقال از طریق تماس و دیگری از راه دانه گیاه است.  ناقلین در طبیعت ویروس را از گیاه آلوده می‌گیرند و آن را پس از ایجاد زخم ، به گیاه سالم منتقل می‌سازند. ناقلین تنها عوامل طبیعی نیستند که در انتشار ویروسها موثر هستند، بلکه دو راه دیگر نیز در طبیعت وجود دارد که ویروسها به کمک آنها انتشار می‌یابند: یکی انتقال از طریق تماس و دیگری از راه دانه گیاه است.
 !!انتقال ویروسهای گیاهی توسط ناقلین !!انتقال ویروسهای گیاهی توسط ناقلین
 از مهمترین ناقلین ویروسهای گیاهی ، ((حشره|حشرات)) هستند. حدود 400 گونه حشره شناخته شده است که قادر به انتقال بیش از 200 نوع ویروس هستند. انتقال ویروسهای گیاهی تنها بوسیله حشرات انجام نمی‌گیرد، بلکه ((کنه|کنه‌ها)) ، ((نماتود|نماتودها)) و ((قارچ|قارچها)) نیز در انتقال آنها دخالت دارند. با آنکه تفاوتهای بسیاری بین گروههای مختلف ناقلین وجود دارد، ولی همه آنها در یک صفت مشترک هستند و آن اینکه تماما در یاخته‌های عاری از زخم گیاهان رخنه می‌کنند و ویروس را از گیاه آلوده می‌گیرند و به گیاه سالم انتقال می‌دهند.

 از مهمترین ناقلین ویروسهای گیاهی ، ((حشره|حشرات)) هستند. حدود 400 گونه حشره شناخته شده است که قادر به انتقال بیش از 200 نوع ویروس هستند. انتقال ویروسهای گیاهی تنها بوسیله حشرات انجام نمی‌گیرد، بلکه ((کنه|کنه‌ها)) ، ((نماتود|نماتودها)) و ((قارچ|قارچها)) نیز در انتقال آنها دخالت دارند. با آنکه تفاوتهای بسیاری بین گروههای مختلف ناقلین وجود دارد، ولی همه آنها در یک صفت مشترک هستند و آن اینکه تماما در یاخته‌های عاری از زخم گیاهان رخنه می‌کنند و ویروس را از گیاه آلوده می‌گیرند و به گیاه سالم انتقال می‌دهند.

 *__~~green:انتقال ویروسهای گیاهی بوسیله شته‌ها:~~__ نیش آرواره‌ای شته‌ها برای تلقیح ویروس کاملا متناسب است. ویروسهایی که توسط شته‌ها انتقال می‌یابند، برحسب طول مدت پایداری آنها در بدن شته طبقه بندی می‌شوند:

 *__~~green:انتقال ویروسهای گیاهی بوسیله شته‌ها:~~__ نیش آرواره‌ای شته‌ها برای تلقیح ویروس کاملا متناسب است. ویروسهایی که توسط شته‌ها انتقال می‌یابند، برحسب طول مدت پایداری آنها در بدن شته طبقه بندی می‌شوند:

 **__ویروسهای ناپایا:__ ویروسهای ناپایا که برداشت و تزریق ویروس از طریق یاخته‌های ((برگ|بشره برگ)) صورت می‌گیرد.

 **__ویروسهای ناپایا:__ ویروسهای ناپایا که برداشت و تزریق ویروس از طریق یاخته‌های ((برگ|بشره برگ)) صورت می‌گیرد.

 **__ویروسهای نیمه‌پایا:__ در واقع ویروسهای ناپایایی هستند که در عمق بیشتری از برگ به سر می‌برند و مدت طولانی‌تری در بدن ناقل خود زنده می‌مانند. از نمونه‌های آنها یکی ((ویروس زردی چغندر)) است که به شکل رشته‌ای دراز است و به بافت آبکشی صدمه می‌زند.

 **__ویروسهای نیمه‌پایا:__ در واقع ویروسهای ناپایایی هستند که در عمق بیشتری از برگ به سر می‌برند و مدت طولانی‌تری در بدن ناقل خود زنده می‌مانند. از نمونه‌های آنها یکی ((ویروس زردی چغندر)) است که به شکل رشته‌ای دراز است و به بافت آبکشی صدمه می‌زند.

 **__ویروسهای پایا:__ ویروسهای پایائی که ناقل شته‌ای دارند، مدت طولانی‌تری برای جذب شدن به نیش حشره نیازمند هستند و معمولا 12 ساعت یا بیشتر در بدن ناقل به صورت نهان باقی می‌مانند. این ویروسها بیشتر باعث زرد شدن و پیچ خوردن برگها می‌شوند و اکثرا در داخل ((بافت آوند آبکش|بافت آبکشی)) به سر می‌برند.

 **__ویروسهای پایا:__ ویروسهای پایائی که ناقل شته‌ای دارند، مدت طولانی‌تری برای جذب شدن به نیش حشره نیازمند هستند و معمولا 12 ساعت یا بیشتر در بدن ناقل به صورت نهان باقی می‌مانند. این ویروسها بیشتر باعث زرد شدن و پیچ خوردن برگها می‌شوند و اکثرا در داخل ((بافت آوند آبکش|بافت آبکشی)) به سر می‌برند.

 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/e/ec/insect5.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/e/ec/insect5.JPG}
  
 
 
 
 
 *__~~green:انتقال ویروسهای گیاهی بوسیله زنجره‌ها:~~__ این گروه از حشرات پس از شته‌ها ، مهمترین ناقل ویروسهای گیاهی شناخته شده‌اند. از علائم بارز ویروسهایی که بوسیله زنجره‌ها منتقل می‌شوند، زردی و پیچیدگی برگ است. فقط تعداد کمی از این ویروسها از راه شیره گیاه آلوده قابل انتقال هستند. اکثر این ویروسها از نوع پایا و یا نیمه‌پایا هستند و تا به حال ویروس ناپایایی که توسط زنجره‌ها قابل انتقال باشد، کشف نشده است.

 *__~~green:انتقال ویروسهای گیاهی بوسیله زنجره‌ها:~~__ این گروه از حشرات پس از شته‌ها ، مهمترین ناقل ویروسهای گیاهی شناخته شده‌اند. از علائم بارز ویروسهایی که بوسیله زنجره‌ها منتقل می‌شوند، زردی و پیچیدگی برگ است. فقط تعداد کمی از این ویروسها از راه شیره گیاه آلوده قابل انتقال هستند. اکثر این ویروسها از نوع پایا و یا نیمه‌پایا هستند و تا به حال ویروس ناپایایی که توسط زنجره‌ها قابل انتقال باشد، کشف نشده است.

 *__~~green:انتقال ویروسهای گیاهی بوسیله نماتودها:~~__ از ویروسهای گیاهی دو گروه توسط نماتودهای انگل گیاهی خاکزی منتقل می‌شوند: یکی گروه ((پنو ویروس|پنو ویروسها)) است که پیکرهای ایزومتریک به قطر 30 نانومتر دارند و دیگری گروه ((توبرا ویروس|توبرا ویروسها)) می‌باشد که دارای پیکرهای لوله‌ای محکم هستند. نماتودهای بالغ و لاروها هر دو در انتقال ویروس فعال هستند.

 *__~~green:انتقال ویروسهای گیاهی بوسیله نماتودها:~~__ از ویروسهای گیاهی دو گروه توسط نماتودهای انگل گیاهی خاکزی منتقل می‌شوند: یکی گروه ((پنو ویروس|پنو ویروسها)) است که پیکرهای ایزومتریک به قطر 30 نانومتر دارند و دیگری گروه ((توبرا ویروس|توبرا ویروسها)) می‌باشد که دارای پیکرهای لوله‌ای محکم هستند. نماتودهای بالغ و لاروها هر دو در انتقال ویروس فعال هستند.

 *__~~green:انتقال بوسیله قارچها:~~__ بعضی قارچهای خاکزی تولید کننده بیماری در ریشه می‌توانند ویروسها را منتقل کنند. این قارچها به دو راسته کیتریدیال و پلاسمودیوفوارل تعلق دارند.  *__~~green:انتقال بوسیله قارچها:~~__ بعضی قارچهای خاکزی تولید کننده بیماری در ریشه می‌توانند ویروسها را منتقل کنند. این قارچها به دو راسته کیتریدیال و پلاسمودیوفوارل تعلق دارند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))  *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
 *((باکتریوفاژها)) *((باکتریوفاژها))
 *((رده بندی ویروسها)) *((رده بندی ویروسها))
 *((ریخت شناسی ویروسها)) *((ریخت شناسی ویروسها))
 *((ساختمان شیمیایی ویروسها)) *((ساختمان شیمیایی ویروسها))
 *((صفات عمومی ویروسها)) *((صفات عمومی ویروسها))
 *((طبقه بندی ویروسها)) *((طبقه بندی ویروسها))
 *((ویروس)) *((ویروس))
 *((ویروس ایدز)) *((ویروس ایدز))
 *((ویروس شناسی)) *((ویروس شناسی))
 *((ویروسهای گیاهی)) *((ویروسهای گیاهی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [09:28 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [03:49 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [15:23 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 28 خرداد 1384 [17:43 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..