منو
 صفحه های تصادفی
قتل میرزا سلیمان وزیر محمد خدابنده
فقدان آسیدهای آمینه باروری را زیاد می کند
خاطره ای از اولین شب عروسی فاطمه علیهاسلام
کاربر:گل مرجان
گنبد نمکی
زمین‌شناسی نفت
هیدروژن
عدس
محمد رضاشفیعی کدکنی
امام علی علیه السلام و حکم سه طلاقه کردن زن
 کاربر Online
454 کاربر online
تاریخچه ی: روح اجتماعی مؤمن

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-37Lines: 1-65
 رسول اکرم صلی الله علیه و آله جواب سؤالی را در میان اصحاب و یاران‏ خود به مسابقه گذاشت . این سؤال را شخص خودش طرح کرد و منظورش این‏ بود که درک دینی اصحاب و یاران خود را بیازماید و ببیند آنها از روح و معنای دین چه درک کرده‏اند و هم اینکه بهتر روح و معنا را به آنها بفهماند . رسول اکرم صلی الله علیه و آله جواب سؤالی را در میان اصحاب و یاران‏ خود به مسابقه گذاشت . این سؤال را شخص خودش طرح کرد و منظورش این‏ بود که درک دینی اصحاب و یاران خود را بیازماید و ببیند آنها از روح و معنای دین چه درک کرده‏اند و هم اینکه بهتر روح و معنا را به آنها بفهماند .
- سؤالی که رسول خدا طرح کرد این بود :
کدامیک از دستگیره‏های‏ ایمان محکم تر است ؟
+
سؤالی که رسول خدا طرح کرد این بود :

__کدامیک از دستگیره‏های‏ ایمان محکم تر است ؟__
  یعنی در میان وسایل نجات و موجبات سعادتی که دین‏ مقرر فرموده کدامیک بیشتر قابل اطمینان است ؟ یکی از اصحاب جواب داد و گفت : نماز ، یعنی نماز محکم‏ترین دستگیره‏هاست ، فرمود : نه .  یعنی در میان وسایل نجات و موجبات سعادتی که دین‏ مقرر فرموده کدامیک بیشتر قابل اطمینان است ؟ یکی از اصحاب جواب داد و گفت : نماز ، یعنی نماز محکم‏ترین دستگیره‏هاست ، فرمود : نه .
  دیگری‏ گفت : زکات ، فرمود : نه .  دیگری‏ گفت : زکات ، فرمود : نه .
  سومی گفت : روزه ، فرمود : نه .   سومی گفت : روزه ، فرمود : نه .
 چهارمی‏ گفت : حج و عمره ، فرمود : نه . چهارمی‏ گفت : حج و عمره ، فرمود : نه .
  پنجمی گفت : جهاد در راه خدا ، فرمود : نه .   پنجمی گفت : جهاد در راه خدا ، فرمود : نه .
-هر کسی هر چه به نظرش رسید گفت و همه پاسخ منفی شنیدند ،
فرمود تمام اینها که نام بردید از نماز و زکات و روزه و حج و عمره و جهاد ، کارهای بزرگ و با فضیلتی می‏باشند ولی هیچکدام از اینها آنکه من می‏گویم‏ نیست ، بعد خودش فرمود : "
محکم ترین دستگیرههای ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به‏ خاطر خداست " .
ممکن است آدمی ندانسته و به حکم عادت نماز بخواند و یا روزه بگیرد یا زکات بدهد یا به حج برود و یا تحت تأثیر یک غریزه طبیعی جهاد کند و دلاوریها به خرج دهد ، ولی تا گوهر وجودش خالص نشود و افکار و احساساتش‏ رقاء و تعالی پیدا نکند ممکن نیست که به خاطر حق دوست داشته باشد و مهر بورزد و به خاطر حق تنفر داشته باشد و کراهت بورزد ، زیرا دوستی و مهر ورزیدن آن هم برای خدا و رضای خدا چیزی نیست که عادت بردار باشد .
در اخبار و روایات ما وارد است که کمتر حقی که مؤمن نسبت به مؤمن‏ پیدا می‏کند این است که باید هر چه را برای خود دوست می‏دارد برای او دوست بدارد و هر چه را برای خود مکروه می‏دارد برای او مکروه بدارد ، یعنی کمترین حق او این است که خود را بجای او فرض کند و همان طوری که‏ به حسب طبیعت و غریزه هیچوقت برای خود جز خیر و سعادت آرزو نمی‏کند و جز از شر و بدبختی کراهت ندارد برای سایر افراد مؤمن نیز باید اینچنین‏ باشد ، مثلا آنجا که او بیمار است و خودش طبیب ، باید چنین فرض کند که‏ خودش بیمار است و او را پیش طبیب برده‏اند و چقدر علاقه پیدا می‏کند که‏ در امر معالجه و پرستاری او دقت شود ، آنجا که دیگران حاجتی در مؤسسه‏ای‏ دارند که خودش در آن مؤسسه کار می‏کند باید چنین فرض کند که این مراجعه‏ کنندگان خود من هستم ، من هستم و برادرانم و فرزندانم و همه کسانی که من‏ به آنها علاقه طبیعی دارم ، پس نباید این مراجعه کنندگان معطل بشوند و وقت بیهوده تلف کنند و عصبی بشوند و کارشان معطل شود ، و یا آنجا که جنسی از مأکول و مشروب و ملبوس و وسائل و کار فرما برای مردم تهیه می‏کنند باید چنین فرض کند که‏ این کار فرما و یا این آذوقه را برای خانه خودم تهیه می‏کنم ، پس دیگر
نباید غش و تقلب به کار ببرم ، و یا در وقتی که معامله می‏کند باید اینطور فکر کند که خود من خریدار هستم ، پس رعایت انصاف و عدالت را بکنم .
+
هر کسی هر چه به نظرش رسید گفت و همه پاسخ منفی شنیدند ، فرمود تمام اینها که نام بردید از نماز و زکات و روزه و حج و عمره و جهاد ، کارهای بزرگ و با فضیلتی می‏باشند ولی هیچکدام از اینها آنکه من می‏گویم‏ نیست. /> />{picture=komeoildl;f.gif}

بعد خودش فرمود : />
~~green: __محکمترین دستگیرههای ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به‏ خاطر خداست"__~~ />
^__مکن است آدمی ندانسته و به حکم عادت نماز بخواند و یا روزه بگیرد یا زکات بدهد یا به حج برود و یا تحت تأثیر یک غریزه طبیعی جهاد کند و دلاوریها به خرج دهد ، ولی تا گوهر وجودش خالص نشود و افکار و احساساتش‏ رقاء و تعالی پیدا نکند ممکن نیست که به خاطر حق دوست داشته باشد و مهر بورزد و به خاطر حق تنفر داشته باشد و کراهت بورزد ، زیرا دوستی و مهر ورزیدن آن هم برای خدا و رضای خدا چیزی نیست که عادت بردار باشد . __^

در اخبار و روایات ما وارد است که کمتر حقی که مؤمن نسبت به مؤمن‏ پیدا می‏کند این است که باید هر چه را برای خود دوست می‏دارد برای او دوست بدارد و هر چه را برای خود مکروه می‏دارد برای او مکروه بدارد. />
یعنی کمترین حق او این است که خود را بجای او فرض کند و همان طوری که‏ به حسب طبیعت و غریزه هیچوقت برای خود جز خیر و سعادت آرزو نمی‏کند و جز از شر و بدبختی کراهت ندارد برای سایر افراد مؤمن نیز باید اینچنین‏ باشد ، مثلا آنجا که او بیمار است و خودش طبیب ، باید چنین فرض کند که‏ خودش بیمار است و او را پیش طبیب برده‏اند و چقدر علاقه پیدا می‏کند که‏ در امر معالجه و پرستاری او دقت شود ، آنجا که دیگران حاجتی در مؤسسه‏ای‏ دارند که خودش در آن مؤسسه کار می‏کند باید چنین فرض کند که این مراجعه‏ کنندگان خود من هستم ، من هستم و برادرانم و فرزندانم و همه کسانی که من‏ به آنها علاقه طبیعی دارم . />
پس نباید این مراجعه کنندگان معطل بشوند و وقت بیهوده تلف کنند و عصبی بشوند و کارشان معطل شود ، و یا آنجا که جنسی از مأکول و مشروب و ملبوس و وسائل و کار فرما برای مردم تهیه می‏کنند باید چنین فرض کند که‏ این کار فرما و یا این آذوقه را برای خانه خودم تهیه می‏کنم . />
پس دیگر نباید غش و تقلب به کار ببرم ، و یا در وقتی که معامله می‏کند باید اینطور فکر کند که خود من خریدار هستم ، پس رعایت انصاف و عدالت را بکنم .
 رسول خدا فرمود :  رسول خدا فرمود :
-مثل اهل ایمان در دوستی متبادل و عاطفه مشترک همانا مثل یک پیکر است که چون عضوی درد می‏گیرد سایر اعضای جسد بیقراری و همدردی می‏کنند ، درجه حرارت بدن بالا می‏رود و تب عارض می‏گردد ،
استراحت و آسایش از تمام بدن رخت بر می‏بندد ، بیخوابی پیدا می‏شود .
خاصیت موجود زنده این است که بین اعضا و اجزا همکاری و همدردی و هماهنگی هست و آن جماد و مرده است که از خراب شدن یک جزء ، اثری در سایر اجزا دیده نمی‏شود . جامعه نیز به نوبه خود حیات و ممات دارد ، روح‏ اجتماعی نیز به نوبه خود حقیقتی است از حقایق این جهان ، اگر روح‏ اجتماعی وجود داشته باشد و جامعه زنده و جاندار باشد بدون شک همدردی و همکاری در آن جامعه وجود دارد ، دیگر در آن جامعه جنس تقلبی برای یکدیگر تهیه نمی‏کنند ، به یکدیگر کم نمی‏فروشند ، رعایت انصاف و عدالت را
می‏نمایند ، در خوشی و ناخوشی دیگران شریک می‏باشند .
+
~~green:
مثل اهل ایمان در دوستی متبادل و عاطفه مشترک همانا مثل یک پیکر است که چون عضوی درد می‏گیرد سایر اعضای جسد بیقراری و همدردی می‏کنند ، درجه حرارت بدن بالا می‏رود و تب عارض می‏گردد ، استراحت و آسایش از تمام بدن رخت بر می‏بندد ، بیخوابی پیدا می‏شود .~~

خاصیت موجود زنده این است که بین اعضا و اجزا همکاری و همدردی و هماهنگی هست و آن جماد و مرده است که از خراب شدن یک جزء ، اثری در سایر اجزا دیده نمی‏شود . جامعه نیز به نوبه خود حیات و ممات دارد ، روح‏ اجتماعی نیز به نوبه خود حقیقتی است از حقایق این جهان ، اگر روح‏ اجتماعی وجود داشته باشد و جامعه زنده و جاندار باشد بدون شک همدردی و همکاری در آن جامعه وجود دارد ، دیگر در آن جامعه جنس تقلبی برای یکدیگر تهیه نمی‏کنند ، به یکدیگر کم نمی‏فروشند ، رعایت انصاف و عدالت را می‏نمایند ، در خوشی و ناخوشی دیگران شریک می‏باشند .
 سالی در مدینه خشکسالی پیدا شد ، امام صادق علیه السلام از ناظر خرج‏ منزل خود پرسید : سالی در مدینه خشکسالی پیدا شد ، امام صادق علیه السلام از ناظر خرج‏ منزل خود پرسید :
  امسال ما در خانه چه داریم ؟   امسال ما در خانه چه داریم ؟
 او گفت : جای نگرانی‏ نیست ، به قدر آنکه تا آخر سال ما را کفایت کند من گندم تهیه و ذخیره کرده‏ام . امام فرمود : فعلا وضع مردم چطور است ؟ او گفت : جای نگرانی‏ نیست ، به قدر آنکه تا آخر سال ما را کفایت کند من گندم تهیه و ذخیره کرده‏ام . امام فرمود : فعلا وضع مردم چطور است ؟
  گفت‏ : سخت است ، مردم معمولا نان روزانه خود را روز به روز از دکان نانوایی‏ تهیه می‏کنند و به واسطه کمیابی گندم نان معمولی مردم نیمی گندم و نیمی جو است .   گفت‏ : سخت است ، مردم معمولا نان روزانه خود را روز به روز از دکان نانوایی‏ تهیه می‏کنند و به واسطه کمیابی گندم نان معمولی مردم نیمی گندم و نیمی جو است .
 امام فرمود : برو هر چه گندم در خانه ما هست به مردم بفروش .  امام فرمود : برو هر چه گندم در خانه ما هست به مردم بفروش .
 او گفت : این کار صلاح نیست ، زیرا دیگر برای ما میسر نخواهد شد گندم بخریم‏ .  او گفت : این کار صلاح نیست ، زیرا دیگر برای ما میسر نخواهد شد گندم بخریم‏ .
 امام فرمود : مانعی ندارد ، همه اینها را بفروش ، بعد ما هم مانند دیگران روزانه از نانواییها از همان نانی که نیمی گندم و نیمی جو است‏ می‏خریم و مصرف می‏کنیم ، هر چند برای من مقدور است که تمام سال خودم و کسانم گندم خالص مصرف کنیم ولی من دوست دارم با سایر مسلمانان شریک و همدرد باشم .  امام فرمود : مانعی ندارد ، همه اینها را بفروش ، بعد ما هم مانند دیگران روزانه از نانواییها از همان نانی که نیمی گندم و نیمی جو است‏ می‏خریم و مصرف می‏کنیم ، هر چند برای من مقدور است که تمام سال خودم و کسانم گندم خالص مصرف کنیم ولی من دوست دارم با سایر مسلمانان شریک و همدرد باشم .
 این است معنای روح اجتماعی و این است معنای اینکه جامعه زنده باشد .  این است معنای روح اجتماعی و این است معنای اینکه جامعه زنده باشد .
-زنده بودن اجتماع به این است که در افراد آن اجتماع روح اجتماعی و حس‏ اجتماعی و عاطفه اجتماعی وجود داشته باشد ، یعنی همان طوری باشد که امام‏ صادق علیه السلام فرمود : خودت را همواره بجای دیگران بگذاری و برای آنها همان را بپسندی که برای خود می‏پسندی و همان را کراهت داشته باشی که برای‏ خویشتن کراهت داری . +
زنده بودن اجتماع به این است که در افراد آن اجتماع روح اجتماعی و حس‏ اجتماعی و عاطفه اجتماعی وجود داشته باشد ، یعنی همان طوری باشد که امام‏ صادق علیه السلام فرمود : />
~~red:__
خودت را همواره بجای دیگران بگذاری و برای آنها همان را بپسندی که برای خود می‏پسندی و همان را کراهت داشته باشی که برای‏ خویشتن کراهت داری__ . ~~
 خداوند ما را موفق بدارد که درپرتو تعلیمات بلند آسمانی دارای روحی‏ اجتماعی بشویم و همیشه سرافراز و سربلند زندگی کنیم .  خداوند ما را موفق بدارد که درپرتو تعلیمات بلند آسمانی دارای روحی‏ اجتماعی بشویم و همیشه سرافراز و سربلند زندگی کنیم .
   
 منبع : حکمتها و اندرزها  منبع : حکمتها و اندرزها
 نویسنده : شهید استاد مرتضی مطهری  نویسنده : شهید استاد مرتضی مطهری
 صفحه : 227  صفحه : 227

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [12:00 ]   2   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [15:39 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..