منو
 صفحه های تصادفی
ویله میت
نگهداری پل
امام على
رشته علوم قرآن و حدیث
یان اورت
نامه پیامبر اکرم به قیصر، پادشاه روم
شاخصهای مسکن
خردل سیاه
طاق کسری
کاربر:پریسا احمدی
 کاربر Online
723 کاربر online
تاریخچه ی: روبات دنبال کننده خط توسط سنسورهای مادون قرمز IR

V{maketoc}
دراین پروژه با نحوه عملکرد روبات دنبال کننده مسیر آشنا می شوید.

!قطعات مورد نیاز
1-3 عدد سنسور مادون قرمز CNY70
2-1 عدد میکروکنترلر PIC 16F84A
3-3 عدد پتانسیومتر 10K
4-2 عدد خازن 22 پیکو فاراد
5-2 عدد آیسی LM358
6-6 عدد مقاومت 220 اهم
7- 5 عدد مقاومت 5 مگا اهم
8-3 عدد خازن 0.1 الکترولیت
9-1 عدد کریستال 4 مگا هرتز
10-1 عدد 1مقاومت 4.7 کیلو اهم
11-1 عدد منبع تغذیه 6 لتی
12-1 عدد رگولاتور 7805
!!سنسور CNY70
این سنسور به صورت یک بسته حاوی دو عدد led مادون قرمزاست. یک led فرستنده و ledدیگر گیرنده می باشد.برای اینکه روبات شما بهتر کار کند بهتر است بجای استفاده از دو led مادون قرمز به صورت مجزا از این packeg سنسور استفاده کنید.
با استفاده از این نوع سنسور میزان خطاها تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.


{picture file=img/daneshnameh_up/cny70.jpg}

{picture file=img/daneshnameh_up/cny70messprinzip.gif}

!!میکروکنترلر PIC 16F84A
این میکرو کنترلر از ساده ترین انواع میکروکنترلر از لحاظ برنامه نویسی است .اما فوق العاده قدرتمند می باشد.زبان برنامه نویسی این میکروکنترلرغالبا سی(C)بیسیک(BASIC)
پاسکال (PASCAL) میباشد.که شما می توانید با تهیه کمپایلر هر کدام از این زبانها،با برنامه ای که به آن تسلط دارید.، اقدام به برنامه نویسی آن کنید.
برای کار با این میکروکنترلر احتیاج به پروگرامر خانواده گروه PIC دارید.،به همراه کمپایلر زبان برنامه نویسی که به آن علاقه دارید.


{picture file=img/daneshnameh_up/PIC16F84a.gif}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [07:38 ]   76   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 05 دی 1384 [07:38 ]   75   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:25 ]   74   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:17 ]   73   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [16:15 ]   72   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [05:56 ]   71   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [12:28 ]   70   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [12:27 ]   69   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [12:21 ]   68   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [12:18 ]   67   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [09:15 ]   66   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [09:11 ]   65   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [09:09 ]   64   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [06:25 ]   63   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [06:17 ]   62   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [10:49 ]   61   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [06:34 ]   60   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [06:29 ]   59   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [06:26 ]   58   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [06:19 ]   57   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [06:15 ]   56   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [06:11 ]   55   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [06:06 ]   54   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:04 ]   53   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [11:13 ]   52   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [06:02 ]   51   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [11:13 ]   50   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [11:02 ]   49   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:46 ]   48   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:45 ]   47   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:39 ]   46   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:30 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:27 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:24 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:50 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:47 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:59 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:49 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:45 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:38 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [06:54 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [06:26 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [06:12 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [06:09 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:55 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:44 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:37 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:36 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:29 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:23 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:20 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:06 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:53 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [14:37 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [14:31 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [14:21 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [14:01 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:52 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:33 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [12:57 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [07:18 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [07:13 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:42 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:54 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:49 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:36 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:29 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:24 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:16 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:59 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:56 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [13:12 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [13:07 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [13:04 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:34 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:30 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..