منو
 صفحه های تصادفی
آفریقا سال 500 میلادی
پیل الکتروشیمیایی
محلولها
طبقه بندی دولومیتها
نی معمولی
آلودگی آب
آتشفشان جزایر هاوایی
گریه امام علی علیه السلام برای شهادت در راه خدا
پایبندی امام حسین به پیمان امام حسن با معاویه
رادیو سوند
 کاربر Online
953 کاربر online
تاریخچه ی: روبات دنبال کننده خط توسط سنسورهای مادون قرمز IR


دراین پروژه با نحوه عملکرد روبات دنبال کننده مسیر آشنا می شوید.
!قطعات مورد نیاز
1-3 عدد سنسور مادون قرمز CNY70
2-1 عدد میکروکنترلر PIC 16F84A
3-3 عدد پتانسیومتر 10K
4-2 عدد خازن 22 پیکو فاراد
5-2 عدد آیسی LM358
6-6 عدد مقاومت 220 اهم
7- 5 عدد مقاومت 5 مگا اهم
8-3 عدد خازن 0.1 الکترولیت
9-1 عدد کریستال 4 مگا هرتز
10-1 عدد 1مقاومت 4.7 کیلو اهم
11-1 عدد منبع تغذیه 6 لتی
12-1 عدد رگولاتور 7805

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [06:38 ]   76   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 05 دی 1384 [06:38 ]   75   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [15:25 ]   74   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [15:17 ]   73   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [15:15 ]   72   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [04:56 ]   71   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:28 ]   70   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:27 ]   69   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:21 ]   68   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:18 ]   67   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [08:15 ]   66   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [08:11 ]   65   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [08:09 ]   64   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [05:25 ]   63   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [05:17 ]   62   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [09:49 ]   61   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:34 ]   60   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:29 ]   59   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:26 ]   58   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:19 ]   57   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:15 ]   56   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:11 ]   55   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:06 ]   54   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [04:04 ]   53   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:13 ]   52   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [05:02 ]   51   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:13 ]   50   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:02 ]   49   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:46 ]   48   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:45 ]   47   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:39 ]   46   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:30 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:27 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:24 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:50 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:47 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:59 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:49 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:45 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:38 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:54 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:26 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:12 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:09 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:55 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:44 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:37 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:36 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:29 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:23 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:20 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:06 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [03:53 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:37 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:31 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:21 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:01 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [12:52 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [12:33 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [11:57 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:18 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:13 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:42 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:54 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:49 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:36 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:29 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:24 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:16 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [03:59 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [03:56 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:12 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:07 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:04 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [11:34 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [11:30 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..