منو
 کاربر Online
798 کاربر online
تاریخچه ی: روبات دنبال کننده خط توسط سنسورهای مادون قرمز IR

نگارش: 6دراین پروژه با نحوه عملکرد روبات دنبال کننده مسیر آشنا می شوید.

قطعات مورد نیاز

1-3 عدد سنسور مادون قرمز CNY70
2-1 عدد میکروکنترلر PIC 16F84A
3-3 عدد پتانسیومتر 10K
4-2 عدد خازن 22 پیکو فاراد
5-2 عدد آیسی LM358
6-6 عدد مقاومت 220 اهم
7- 5 عدد مقاومت 5 مگا اهم
8-3 عدد خازن 0.1 الکترولیت
9-1 عدد کریستال 4 مگا هرتز
10-1 عدد 1مقاومت 4.7 کیلو اهم
11-1 عدد منبع تغذیه 6 لتی
12-1 عدد رگولاتور 7805

سنسور CNY70

این سنسور به صورت یک بسته حاوی دو عدد led مادون قرمزاست. یک led فرستنده و ledدیگر گیرنده می باشد.برای اینکه روبات شما بهتر کار کند بهتر است بجای استفاده از دو led مادون قرمز به صورت مجزا از این packeg سنسور استفاده کنید.
با استفاده از این نوع سنسور میزان خطاها تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

عکس پیدا نشد

عکس پیدا نشد

میکروکنترلر PIC 16F84A

این میکرو کنترلر از ساده ترین انواع میکروکنترلر از لحاظ برنامه نویسی است .اما فوق العاده قدرتمند می باشد.زبان برنامه نویسی این میکروکنترلرغالبا سی(C)بیسیک(BASIC)
پاسکال (PASCAL) میباشد.که شما می توانید با تهیه کمپایلر هر کدام از این زبانها،با برنامه ای که به آن تسلط دارید.، اقدام به برنامه نویسی آن کنید.
برای کار با این میکروکنترلر احتیاج به پروگرامر خانواده گروه PIC دارید.،به همراه کمپایلر زبان برنامه نویسی که به آن علاقه دارید.

عکس پیدا نشد

آیسی LM358

عکس پیدا نشدتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [06:38 ]   76   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 05 دی 1384 [06:38 ]   75   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [15:25 ]   74   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [15:17 ]   73   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [15:15 ]   72   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [04:56 ]   71   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:28 ]   70   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:27 ]   69   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:21 ]   68   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:18 ]   67   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [08:15 ]   66   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [08:11 ]   65   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [08:09 ]   64   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [05:25 ]   63   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [05:17 ]   62   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [09:49 ]   61   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:34 ]   60   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:29 ]   59   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:26 ]   58   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:19 ]   57   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:15 ]   56   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:11 ]   55   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:06 ]   54   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [04:04 ]   53   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:13 ]   52   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [05:02 ]   51   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:13 ]   50   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:02 ]   49   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:46 ]   48   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:45 ]   47   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:39 ]   46   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:30 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:27 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:24 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:50 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:47 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:59 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:49 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:45 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:38 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:54 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:26 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:12 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:09 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:55 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:44 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:37 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:36 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:29 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:23 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:20 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:06 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [03:53 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:37 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:31 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:21 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:01 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [12:52 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [12:33 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [11:57 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:18 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:13 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:42 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:54 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:49 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:36 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:29 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:24 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:16 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [03:59 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [03:56 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:12 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:07 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:04 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [11:34 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [11:30 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..