منو
 کاربر Online
652 کاربر online
تاریخچه ی: روبات دنبال کننده خط توسط سنسورهای مادون قرمز IR


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [06:38 ]   76   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 05 دی 1384 [06:38 ]   75   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [15:25 ]   74   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [15:17 ]   73   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [15:15 ]   72   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 21 آبان 1384 [04:56 ]   71   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:28 ]   70   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:27 ]   69   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:21 ]   68   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:18 ]   67   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [08:15 ]   66   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [08:11 ]   65   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [08:09 ]   64   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [05:25 ]   63   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [05:17 ]   62   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [09:49 ]   61   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:34 ]   60   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:29 ]   59   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:26 ]   58   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:19 ]   57   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:15 ]   56   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:11 ]   55   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [05:06 ]   54   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [04:04 ]   53   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:13 ]   52   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [05:02 ]   51   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:13 ]   50   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [10:02 ]   49   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:46 ]   48   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:45 ]   47   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:39 ]   46   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:30 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:27 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:24 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:50 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [08:47 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:59 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:49 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:45 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [07:38 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:54 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:26 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:12 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [05:09 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:55 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:44 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:37 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:36 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:29 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:23 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:20 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [04:06 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [03:53 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:37 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:31 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:21 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:01 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [12:52 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [12:33 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [11:57 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:18 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [06:13 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [05:42 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:54 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:49 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:36 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:29 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:24 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [04:16 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [03:59 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [03:56 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:12 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:07 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [12:04 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [11:34 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 تیر 1384 [11:30 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..