منو
 کاربر Online
651 کاربر online
تاریخچه ی: روباتیک

تفاوت با نگارش: 18

Lines: 1-38Lines: 1-132
-V{maketoc} +||V{maketoc}||
^
@#16:
!روباتیک
-__روباتیک__، ((علم)) مطالعه ((فن آوری)) مرتبط با ((طراحی))، ساخت و اصول کلی و کاربرد ((ربات))هاست. روباتیک علم و فن آوری ((ماشین))های قابل برنامه ریزی، با کاربردهای عمومی می باشد. +{*__روباتیک__، ((علم)) مطالعه ((فن آوری)) مرتبط با ((طراحی))، ساخت و اصول کلی و کاربرد ((روبات))هاست. روباتیک علم و فن آوری ((ماشین))های قابل برنامه ریزی، با کاربردهای عمومی می باشد. *}
{picture=robo1.jpg height=200 width=200}
-برخلاف تصور افسانه ای عمومی از رباتها به عنوان ماشینهای سیار انسان نما که تقریباً قابلیت انجام هر کاری را دارند، بیشتر دستگاههای روباتیک در مکانهای ثابتی در کارخانه ها بسته شده اند و در فرایند ساخت با کمک کامپیوتر، اعمال قابلیت انعطاف، ولی محدودی را انجام می دهند چنین دستگاهی حداقل شامل یک کامپیوتر برای نظارت بر اعمال و عملکردهای و اسباب انجام دهنده عمل مورد نظر، می باشد. علاوه براین، ممکن است حسگرها و تجهیزات جانبی یا ابزاری را که فرمان داشته باشد بعضی از رباتها، ماشینهای مکانیکی نسبتاً ساده ای هستند که کارهای اختصاصی مانند جوشکاری و یا رنگ افشانی را انجام می دهند. که سایر سیستم های پیچیده تر که بطور همزمان چند کار انجام می دهند، از دستگاههای حسی، برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای کنترل کارشان نیاز دارند. حسگرهای یک ربات ممکن است بازخورد حسی ارائه دهند، طوریکه بتوانند اجسام را برداشته و بدون آسیب زدن، در جای مناسب قرار دهند. ربات دیگری ممکن است دارای نوعی دید باشد.، که عیوب کالاهای ساخته شده را تشخیص دهد. بعضی از رباتهای مورد استفاده در ساخت مدارهای الکترونیکی، پس از مکان یابی دیداری علامتهای تثبیت مکان بر روی برد، می توانند اجزا بسیار کوچک را در جای مناسب قرار دهند. ساده ترین شکل رباهای سیار، برای رساندن نامه در ساختمانهای اداری یا جمع آوری و رساندن قطعات در ساخت، دنبال کردن مسیر یک کابل قرار گرفته در زیر خاک یا یک مسیر رنگ شده که هرگاه حسگرهایشان در مسیر، یا فردی را پیدا کنند متوقف می شوند. رباتهای بسیار پیچیده تر رد محیط های نامعین تر مانند معادن استفاده می شود. +{*برخلاف تصور افسانه ای عمومی از رباتها به عنوان ماشینهای سیار انسان نما که تقریباً قابلیت انجام هر کاری را دارند، بیشتر دستگاههای روباتیک در مکانهای ثابتی در کارخانه ها بسته شده اند و در فرایند ساخت با کمک کامپیوتر، اعمال قابلیت انعطاف، ولی محدودی را انجام می دهند چنین دستگاهی حداقل شامل یک کامپیوتر برای نظارت بر اعمال و عملکردهای و اسباب انجام دهنده عمل مورد نظر، می باشد. علاوه براین، ممکن است حسگرها و تجهیزات جانبی یا ابزاری را که فرمان داشته باشد بعضی از رباتها، ماشینهای مکانیکی نسبتاً ساده ای هستند که کارهای اختصاصی مانند جوشکاری و یا رنگ افشانی را انجام می دهند. که سایر سیستم های پیچیده تر که بطور همزمان چند کار انجام می دهند، از دستگاههای حسی، برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای کنترل کارشان نیاز دارند. حسگرهای یک ربات ممکن است بازخورد حسی ارائه دهند، طوریکه بتوانند اجسام را برداشته و بدون آسیب زدن، در جای مناسب قرار دهند. ربات دیگری ممکن است دارای نوعی دید باشد.، که عیوب کالاهای ساخته شده را تشخیص دهد. بعضی از رباتهای مورد استفاده در ساخت مدارهای الکترونیکی، پس از مکان یابی دیداری علامتهای تثبیت مکان بر روی برد، می توانند اجزا بسیار کوچک را در جای مناسب قرار دهند. ساده ترین شکل رباهای سیار، برای رساندن نامه در ساختمانهای اداری یا جمع آوری و رساندن قطعات در ساخت، دنبال کردن مسیر یک کابل قرار گرفته در زیر خاک یا یک مسیر رنگ شده که هرگاه حسگرهایشان در مسیر، یا فردی را پیدا کنند متوقف می شوند. رباتهای بسیار پیچیده تر رد محیط های نامعین تر مانند معادن استفاده می شود.*}
{picture=robo2.jpg height=240 width=320}
-روباتها همانند کامپیوترها قابلیت برنامه ریزی دارند.بسته به نوع برنامه ای که شما به آنها می دهید.کارها وحرکات مختلفی را انجام می دهند.رشته دانشگاهی نیز تحت عنوان روباتیک وجود دارد.که به مسایلی از قبیل سنسورها، مدارات ، فیدبکها،پردازش اطلاعات وبست وتوسعه روباتها می پردازد.روباتها انواع مختلفی دارند از قبیل روباتهای شمشیر باز، دنبال کننده خط،کشتی گیر، +{*روباتها همانند کامپیوترها قابلیت برنامه ریزی دارند.بسته به نوع برنامه ای که شما به آنها می دهید.کارها وحرکات مختلفی را انجام می دهند.رشته دانشگاهی نیز تحت عنوان روباتیک وجود دارد.که به مسایلی از قبیل سنسورها، مدارات ، فیدبکها،پردازش اطلاعات وبست وتوسعه روباتها می پردازد.روباتها انواع مختلفی دارند از قبیل روباتهای شمشیر باز، دنبال کننده خط،کشتی گیر،
 فوتبالیست،و روباتهای خیلی ریز تحت عنوان میکرو روباتها،روباتهای پرنده وغیره نیز وجود دارند. فوتبالیست،و روباتهای خیلی ریز تحت عنوان میکرو روباتها،روباتهای پرنده وغیره نیز وجود دارند.
 روباتها برای انجام کارهای سخت ودشواری که بعضی مواقع انسانها از انجام آنها عاجز یا انجام آنها برای انسان خطرناک هستند.مثل روباتهایی که در نیروگاهای هسته ای وجود دارند.،استفاده می شوند. روباتها برای انجام کارهای سخت ودشواری که بعضی مواقع انسانها از انجام آنها عاجز یا انجام آنها برای انسان خطرناک هستند.مثل روباتهایی که در نیروگاهای هسته ای وجود دارند.،استفاده می شوند.
 کاری که روباتها انجام میدهند.، توسط ((میکرو پروسسرها))(microprocessors) و ((میکروکنترلر))ها(microcontroller) کنترل می شود.با تسلط در برنامه نویسی این دو می توانید دقیقا همان کاری را که انتظار دارید روبات انجام دهد. کاری که روباتها انجام میدهند.، توسط ((میکرو پروسسرها))(microprocessors) و ((میکروکنترلر))ها(microcontroller) کنترل می شود.با تسلط در برنامه نویسی این دو می توانید دقیقا همان کاری را که انتظار دارید روبات انجام دهد.
-روباتهایی شبیه انسان (human robotic)نیز ساخته شده اند.،آنها قادرند اعمالی شبیه انسان را انجام دهند.حتی بعضی از آنها همانند انسان دارای احساسات نیز هستند.بعضی از آنها شکلهای خیلی ساده ای دارند.آنها دارای چرخ یا بازویی هستند که توسط میکرو کنترلرها یا میکرو پرسسرها کنترل می شوند.در واقع میکروکنترلر یا میکرو پروسسر به مانند مغز انسان در روبات کار می کند.برخی از روباتها مانند انسانها وجانوران خون گرم در برخورد و رویارویی با حوادث ومثایل مختلف به صورت هوشمند از خود واکنش نشان می دهند.یک نمونه از این روباتها روبات مامور است. +روباتهایی شبیه انسان (human robotic)نیز ساخته شده اند.،آنها قادرند اعمالی شبیه انسان را انجام دهند.حتی بعضی از آنها همانند انسان دارای احساسات نیز هستند.بعضی از آنها شکلهای خیلی ساده ای دارند.آنها دارای چرخ یا بازویی هستند که توسط میکرو کنترلرها یا میکرو پرسسرها کنترل می شوند.در واقع میکروکنترلر یا میکرو پروسسر به مانند مغز انسان در روبات کار می کند.برخی از روباتها مانند انسانها وجانوران خون گرم در برخورد و رویارویی با حوادث ومثایل مختلف به صورت هوشمند از خود واکنش نشان می دهند.یک نمونه از این روباتها روبات مامور است.*}
-برخی روباتها نیز یکسری کارها را به صورت تکراری با سرعت ودقت بالا انجام می دهند مثل روبات هایی که در کارخانه های خودرو سازی استفاده می شوند.این گونه روبات کارهایی از قبیل جوش دادن بدنه ماشین ، رنگ کردن ماشین را با دقتی بالاتر از انسان بدون خستگی و وقفه انجام می دهند. +{*برخی روباتها نیز یکسری کارها را به صورت تکراری با سرعت ودقت بالا انجام می دهند مثل روبات هایی که در کارخانه های خودرو سازی استفاده می شوند.این گونه روبات کارهایی از قبیل جوش دادن بدنه ماشین ، رنگ کردن ماشین را با دقتی بالاتر از انسان بدون خستگی و وقفه انجام می دهند.*}
---
{picture=robo4.jpg height=240 width=150}
 !ویژگیهای یک روبات  !ویژگیهای یک روبات
-یک روبات دارای سه مشخصه زیر است +{*یک روبات دارای سه مشخصه زیر است
 1-داری حرکت وپویایی است 1-داری حرکت وپویایی است
 2-قابلیت برنامه ریزی جهت انجام کارهای مختلف را دارد 2-قابلیت برنامه ریزی جهت انجام کارهای مختلف را دارد
 3-بعد از اینکه برنامه ریزی شد.قابلیت انجام وظایفش را به صورت خودکار دارد. 3-بعد از اینکه برنامه ریزی شد.قابلیت انجام وظایفش را به صورت خودکار دارد.
-ممکن است روزی فرا برسد که روباتها جای انسانها را در انجام کارها بگیرند.حتی بعضی از آنها ممکن است به صورت محافظ شخصی از جان انسانهادر مقابل خطرات احتمالی حفاظت کنند. +ممکن است روزی فرا برسد که روباتها جای انسانها را در انجام کارها بگیرند.حتی بعضی از آنها ممکن است به صورت محافظ شخصی از جان انسانهادر مقابل خطرات احتمالی حفاظت کنند.*}---
!آناتومی اندام روباتهای شبیه انسان

{*در سال 1950 دانشمندان تصمیم گرفتند.شکلی از رباتهای دو پارا درست کنند.که از لحاظ فیزیکی شبیه انسان باشند.این گونه روباتها متشکل از دو بازو دو پا هستند.که دستها و پاها به صورت متقارن وشبیه بدن انسان در سمت راست وچپ ربات قرار گرفته اند.برای انجام چنین کاری آنها می بایست در ابتدا آناتومی بدن خود را می شناختند.آنها معتقد بودن که انسانها طی میلیونها سال تکامل یافته اند.،تا اینکه امروزه قادرند انواع مختلفی از کارها را انجام دهند.اگر از مردم راجع به روباتهای شبیه انسان سوال کنید.آنها در اولین وهله به یاد فیلم پلیس آهنی می افتند.شما نیز می توانید با استفاده از کاغذهای استوانه ای و تک های چوب وچسب شکلی مانند زیر درست کنید.*}


{picture=robot30.jpg}

{picture=031117_m.jpg}

#@ @#16:

---
!حرکت در روبات

{*هنگامیکه شما راجع به مطلبی فکر می کنید و برای آن دنبال پاسخ می گردید.می توانید جواب خود را در طبیعت بگیرید.به حیواناتی که اطراف ما هستند.،و مانند ما می توانند در چهار جهت حرکت کنند.دقت کنید.به طور مثال به حرکت فیل توجه کنید.مفاصلی که در پاها وجود دارند.سبب حرکت پاها به سمت عقب،جلو، چپ و راست می شوند
هنگامکه این حیوان حرکت می کند وزن خود را بر روی پا هایش تقسیم میکند.بنابراین این امکان را دارد که تعادلش را حفظ کند و بر روی زمین نیافتد.در روباتها نیز همین مسئله وجود دارد اگر یکی از پاهای آن در هوا قرار بگیرد روبات متوقف می شود.واین امکان وجود دارد بر روی زمین بیافتد.به حرکت مورجه ها دقت کنید.این موجود 6 پا دارد. در هنگام حرکت به سمت جلو سه پایش را به سمت جلو وسه پای دیگرش را در همان موقعیت به سمت عقب فشار میدهد .دو پا از یک طرف ویک پا از طرف دیگرهمواره کار مشترکی را انجام می دهند. واین کار سبب حرکت مورچه به سمت جلو می شود.
حشرات بدلیل داشتن پاهای بیشتر وفرم پاها راحتر از حیوانات چهار پا می توانند تعادل خود را در حرکت حفظ کنند.بهمین دلیل رباتهای شبیه حشرات بیشتر از روباتهایی شبیه سگ و گربه ساخته شده اند. *}
{picture=ant2.gif}


{picture=antt.jpg}---
!لگو روبات(lego robot)
-ناومی ام روباتهی ه اسان
ر سل 1950 نمندان صی گرتد.کی ا رباهای د ارا درت کده از ح یکی ه انسان باند.این ونه روباا شکل از دو او دو ا هسند.که تها و اها ه ور مارن وبی بدن انن در سمت راست وچ باط قرار رفه اند.بری اا چین اری نها ی ای در اتا اتمی ن و ا می شخ.نها ت دن که انسها ی میلیونها سل تکل یافت ان.تا اینک مو ادرند انع متلفی کاا ا اام دهند.گر از مدم را ب روباهای یه اان سا کنید.نها در اوین وله ه یاد یم لی آنی ی اتند.ما نیز ی نید با اتاده از اهی استانه ای و ک هی چو وچس کی مان یر رست کید.
+{*رای روع اخت روبات بهر ست .،که با گو ها ونوه اسمل کن نها آشنا ید.گا ایده هی خبی در سات روبا به شما می دد.بسیاری از رواتهایی ک ساخت شده اد.حیون،انسان نیستند.بلکه آنها لگو هتند.شما می توانید بنه روبا خد را بیله لگوها بسازید.و ماات الکترونیک را در آ جا سزی کنید. />یتر ماشینهایی که وجود دارد از چهار چرخ شکیل شده ند.دو چر ویی دارای چرخش زاویه ای هستند.،و دو چخ عقبی در جای خد ثابت هستند.،وتنها یند،حرکت به سمت راست،جلو قب را رهای جلویی تعیین می کنند.در بری از شینها ر چار رخ دارای ین ضعیت هتند.از این مود در سات لو باتا شبیه مین فاده می ش.برخی ز ینهای یرفت ز ا دور کنترل می شوند(remote control) که این مسه را راحتی می توان در روباتها بس وتوع داد.
برا
ی ساخت یک گو ماشین تیاج به چهار چرخ پلاستیکی و میله حت عنو حور احتیاج دارید.شاید بتوانید این عات ا براحتی یک مای اباب بازی یا کنید.رخی از را روبا به ی چهار خ از س رخ استاد می کنند.در این حالت عموما دو چخ ثابت وتنها در جای خود ی چرخند و تها یک چخ دارای حرکت آزاد است.ع د چخ آ نیز جود دارد.در این حات ر دورخ درای حرکت آزاد زایه ی تند. />برای حل مشکل تعال روباتا در هنگام چرخش از ها چ استاده می شود. ر ه طرف دوچرخ وود دارد.که چرخهای در هر سم سیله تسمه یا نی پلستیکی بم متصل می شوند.*}
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/robot30.jpg} +{picture=l1.jpg}
  
 
 
 
 
 +{picture=charkh2.jpg}
-!مطالب مرتبط 
 +
 +
 +---
 +!همچنین ببینید
 +((ساختمان روباتها))(Robot Structures)
 +((مبانی الکترونیک در روباتیک))
 +((وسایل مغناطیسی))(Magnetic Devices)
 +((پروژه های روباتیک))
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))
 +---
 +!پیوندهای خارجی
 +*[http://en.wikipedia.org/wiki/Robotic ]
 +*[http://www.robotshop.ca/ ]
 +*[http://www.dmoz.org/Computers/Robotics/ ]
 +*[http://robotics.megagiant.com/history.html ]
 +*[http://www.ncsu.edu/IEEE-RAS/ ]
 +*[http://www.nasa.gov/worldbook/robot_worldbook.html ]
 +*[http://www.ifr.org/ ]
 +*[http://www.usfirst.org/ ]
 +*[http://www.norcom-electronics.com/electronics_tutorials.php ]
 +#@
 +^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [09:46 ]   44   زینب معزی      جاری 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [12:47 ]   43   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [12:44 ]   42   فرید امیرغیاثوند      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [10:50 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [03:46 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [08:04 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [06:13 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [05:49 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [05:34 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [05:05 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [04:55 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [04:47 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [04:08 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [03:48 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [13:33 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [13:16 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [13:12 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [13:09 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [13:04 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [12:54 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [12:49 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [12:05 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [11:38 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [11:12 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [11:00 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [10:20 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [09:45 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [08:57 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [08:56 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [07:50 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [07:28 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [07:16 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [07:12 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [06:43 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [06:31 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [06:18 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [06:18 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [05:55 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [05:40 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [05:34 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [05:32 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [04:56 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [04:36 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 خرداد 1384 [12:03 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..