منو
 کاربر Online
472 کاربر online
Lines: 1-26Lines: 1-26
 !::~~darkgreen:تو می آیی و «((انتظار))» از لغت نامه ها پاک می شود~~:: !::~~darkgreen:تو می آیی و «((انتظار))» از لغت نامه ها پاک می شود~~::
  
 در بسياري از روايات مطالبي داريم كه مؤيد اين مطلب است كه ظهور حضرت باعث ((فرج)) و راحتي و گشايش كار امت است. در بسياري از روايات مطالبي داريم كه مؤيد اين مطلب است كه ظهور حضرت باعث ((فرج)) و راحتي و گشايش كار امت است.
 عبارتي است كه در توقيع شريف مروي در كتاب احتجاج آمده كه «و اكثر و الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم و بسيار ((دعا)) كنيد براي تعجيل فرج زيرا كه فرج شماست. و نيز در زيارت روز ((جمعه)) مي‌خوانيم:  عبارتي است كه در توقيع شريف مروي در كتاب احتجاج آمده كه «و اكثر و الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم و بسيار ((دعا)) كنيد براي تعجيل فرج زيرا كه فرج شماست. و نيز در زيارت روز ((جمعه)) مي‌خوانيم:
 ^::«و امروز روز جمعه است كه آن روز توست و ظهور تو و فرج مؤمنان بر دست تو و كشته شدن كافران به شمشير تو در اين روز انتظار مي‌رود»::^ ^::«و امروز روز جمعه است كه آن روز توست و ظهور تو و فرج مؤمنان بر دست تو و كشته شدن كافران به شمشير تو در اين روز انتظار مي‌رود»::^
-و نيز در كتاب كمال‌الدين به سند خود از ابراهيم كرخي روايت كرده كه گفت: به خدمت حضرت ابي‌عبداله صادق (عج) رفته بودم در اثنايي كه در محضرش نشسته بودم ابوالحسن موسي بن جعفر(ع) كه آن هنگام نوباوه‌اي بود وارد شد. +و نيز در كتاب كمال‌الدين به سند خود از ((ابراهيم كرخي)) روايت كرده كه گفت: به خدمت ((امام صادق|حضرت ابي‌عبداله صادق (ع) )) رفته بودم در اثنايي كه در محضرش نشسته بودم ((امام کاظم|ابوالحسن موسي بن جعفر(ع) )) كه آن هنگام نوباوه‌اي بود وارد شد.
 به احترام او برخاستم و او را بوسيدم و نشستم حضرت صادق(ع) به من فرمود: __اي ابراهيم اين صاحب توست بعد از من اما گروههايي به سبب بي‌اعتقادي به او هلاك مي‌شوند و گروههاي ديگر با گرويدن به او سعادتمند مي‌گردند. پس خدا قاتل او را لعنت كند و عذابش را بروي افزون فرمايد.__  به احترام او برخاستم و او را بوسيدم و نشستم حضرت صادق(ع) به من فرمود: __اي ابراهيم اين صاحب توست بعد از من اما گروههايي به سبب بي‌اعتقادي به او هلاك مي‌شوند و گروههاي ديگر با گرويدن به او سعادتمند مي‌گردند. پس خدا قاتل او را لعنت كند و عذابش را بروي افزون فرمايد.__
-البته خداوند از صلب او بهترين اهل زمين در زمانش را بيرون مي‌آ‌ورد (حضرت امام رضا عليه‌السلام) هم نام جدش و وارث علم و احكامش، كانون امام و سرّ حكمت، او را جبار بني فلان- پس از شگفتيهايي كه از او صادر مي‌شود- از راه ((حسادت)) به قتل مي‌رساند ولي خداوند عز و جل امر خود را به آخر مي رساند و هر چند كه ((شرک|مشركين)) ناخشنود باشند. +البته خداوند از صلب او بهترين اهل زمين در زمانش را بيرون مي‌آ‌ورد ((امام رضا|حضرت امام رضا عليه‌السلام)) هم نام جدش و وارث علم و احكامش، كانون امام و سرّ حكمت، او را جبار بني فلان- پس از شگفتيهايي كه از او صادر مي‌شود- از راه ((حسادت)) به قتل مي‌رساند ولي خداوند عز و جل امر خود را به آخر مي رساند و هر چند كه ((شرک|مشركين)) ناخشنود باشند.
-و خداوند عز و جل از پشت او فرزنداني برآورد تا به دوازدهمين امام مهدي كامل شود خداوند آنان رابا كرامت خود مخصوص گردانيده و ايشان را در جايگاه قدس خويش قرار داده است هر كس منتظر و معتقد به دوازدهمين آنها باشد مانند كسي است كه پيشاپيش پيمبر اكرم(ص) شمشير زده و از آن حضرت دفاع كرده باشد. +و خداوند عز و جل از پشت او فرزنداني برآورد تا به دوازدهمين امام مهدي كامل شود خداوند آنان رابا كرامت خود مخصوص گردانيده و ايشان را در جايگاه قدس خويش قرار داده است هر كس منتظر و معتقد به دوازدهمين آنها باشد مانند كسي است كه پيشاپيش ((پیمبر اکرم)) (ص) شمشير زده و از آن حضرت دفاع كرده باشد.
   
 راوي مي‌گويد: در اين هنگام يكي از هواداران ((بنی اميه)) وارد گشت و سخن آن حضرت بريده شد پس از آن يازده بار به حضرت صادق مراجعه كردم مي خواستم آن حضرت سخنش را تمام كند نتوانستم پس چون سال دوم شد و بر آن حضرت وارد شدم در حالي كه نشسته بودم به من فرمود: ای ابراهيم او پس از سختي بسيار و آزمايشهاي طولاني و هراس و خوف و ترس را از ((شیعه|شيعيان)) برطرف مي سازد پس خوشا به حال آنكه آن زمان را درك نمايد. اي ابراهيم همين مقدار تو را بس است. راوي مي‌گويد: در اين هنگام يكي از هواداران ((بنی اميه)) وارد گشت و سخن آن حضرت بريده شد پس از آن يازده بار به حضرت صادق مراجعه كردم مي خواستم آن حضرت سخنش را تمام كند نتوانستم پس چون سال دوم شد و بر آن حضرت وارد شدم در حالي كه نشسته بودم به من فرمود: ای ابراهيم او پس از سختي بسيار و آزمايشهاي طولاني و هراس و خوف و ترس را از ((شیعه|شيعيان)) برطرف مي سازد پس خوشا به حال آنكه آن زمان را درك نمايد. اي ابراهيم همين مقدار تو را بس است.
 از ((امام علی|حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) )) مروي است كه در وصف مؤمنين در زمان جبارها فرمود: __تا آنجا كه احدي از شما جاي پايي براي خودش نخواهد يافت و تا آنجا كه شما در نظر مردم از مردار در چشم‌ صاحبش نيز بي‌ارزش‌تر خواهيد شد و همانطور كه شما در آن حال هستيد (ناگهان ياري خداوند و آن پيروزي بيايد) و اين است فرمودة خداوند عز و جل كه در كتابش مي‌فرمايد: تا آنجا كه پيغمبران مأيوس شدند و مردم گمان كردند كه وعدة ما خلاف خواهد شد نصرت و یاری ما برای آنها آمد.__ از ((امام علی|حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) )) مروي است كه در وصف مؤمنين در زمان جبارها فرمود: __تا آنجا كه احدي از شما جاي پايي براي خودش نخواهد يافت و تا آنجا كه شما در نظر مردم از مردار در چشم‌ صاحبش نيز بي‌ارزش‌تر خواهيد شد و همانطور كه شما در آن حال هستيد (ناگهان ياري خداوند و آن پيروزي بيايد) و اين است فرمودة خداوند عز و جل كه در كتابش مي‌فرمايد: تا آنجا كه پيغمبران مأيوس شدند و مردم گمان كردند كه وعدة ما خلاف خواهد شد نصرت و یاری ما برای آنها آمد.__
 و در ((بحار الانوار)) از غيبت ((شيخ طوسی)) روايت است كه از وهب بن منبر از ابن عباس در خبري طولاني آمده: ابن عباس گفت: اي وهب سپس مهدي(عج) خروج مي‌كند پرسيدند: از فرزندان تو است؟ كه گفت: نه، سوگند به خدا كه او از اولاد من نيست ولي از فرزندان علي(ع) است خوشا به حال كسي كه زمان او را دريابد.  و در ((بحار الانوار)) از غيبت ((شيخ طوسی)) روايت است كه از وهب بن منبر از ابن عباس در خبري طولاني آمده: ابن عباس گفت: اي وهب سپس مهدي(عج) خروج مي‌كند پرسيدند: از فرزندان تو است؟ كه گفت: نه، سوگند به خدا كه او از اولاد من نيست ولي از فرزندان علي(ع) است خوشا به حال كسي كه زمان او را دريابد.
 ~~darkviolet:__به وجود او خداوند بر امت فرج مي‌دهد تا اينكه زمين را از ((قسط)) و عدل پر كند. و در دعاي امام صادق(ع) دربارة آن حضرت روز بيست و يكم ماه ((رمضان)) كه در كتاب اقبال منقول است آمده: و اينكه اجازه دهي به فرج كسي كه با فرج او اولياء برگزيدگانت هم فرج حاصل شود.__~~  ~~darkviolet:__به وجود او خداوند بر امت فرج مي‌دهد تا اينكه زمين را از ((قسط)) و عدل پر كند. و در دعاي امام صادق(ع) دربارة آن حضرت روز بيست و يكم ماه ((رمضان)) كه در كتاب اقبال منقول است آمده: و اينكه اجازه دهي به فرج كسي كه با فرج او اولياء برگزيدگانت هم فرج حاصل شود.__~~
 منابع: منابع:
 مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی  مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 01 آذر 1384 [05:21 ]   9   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [11:29 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [11:27 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [11:09 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [11:07 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [18:24 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [11:45 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [12:22 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [19:22 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..