منو
 کاربر Online
676 کاربر online
تاریخچه ی: رشته کارشناسی فرش

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-89Lines: 1-90
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=karshefar.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=qqqqqqw.jpg}  {picture=qqqqqqw.jpg}
  
 
 
 
 
 وجود این رشته در دانشگاه به فرشی بر می‌گردد که این روزها قالب‌های صنعتی و اقتصادی وسیعی را به خود اختصاص داده و خیلی‌ها استقلال اقتصادی و کسب در آمدهای غیر متکی به نفت را در لابلای تار و پودهای آن جستجو می‌کنند. دهها سال است که اشتغال روستائیان و امرار معاششان به فرش وابسته بوده و هنوز هم وابسته است.قرار است کارشناسان فرش با ارزیابی و کنترل کیفیت تولید فرش جلوی سقوط رتبه جهانی(( فرش ))ایران را گرفته و فرش ایرانی را با نگاهی علمی به بازارهای جهانی معرفی نمایند. داشتن ذوق هنری و علاقه به پدیده‌های هنری از جمله فرش و داشتن اطلاعات عمومی ((هنر))ی، خصوصا در زمینه شناخت رنگ، و همچنین داشتن پایه قوی در درس شیمی برای گرایش رنگرزی می‌تواند دانش‌آموزی را که این رشته را انتخاب می‌کند از لحاظ موفقیت مددکار باشد. ضریب درس خلاقیت تصویری 4 و درک عمومی هنر 2 می‌باشد. وجود این رشته در دانشگاه به فرشی بر می‌گردد که این روزها قالب‌های صنعتی و اقتصادی وسیعی را به خود اختصاص داده و خیلی‌ها استقلال اقتصادی و کسب در آمدهای غیر متکی به نفت را در لابلای تار و پودهای آن جستجو می‌کنند. دهها سال است که اشتغال روستائیان و امرار معاششان به فرش وابسته بوده و هنوز هم وابسته است.قرار است کارشناسان فرش با ارزیابی و کنترل کیفیت تولید فرش جلوی سقوط رتبه جهانی(( فرش ))ایران را گرفته و فرش ایرانی را با نگاهی علمی به بازارهای جهانی معرفی نمایند. داشتن ذوق هنری و علاقه به پدیده‌های هنری از جمله فرش و داشتن اطلاعات عمومی ((هنر))ی، خصوصا در زمینه شناخت رنگ، و همچنین داشتن پایه قوی در درس شیمی برای گرایش رنگرزی می‌تواند دانش‌آموزی را که این رشته را انتخاب می‌کند از لحاظ موفقیت مددکار باشد. ضریب درس خلاقیت تصویری 4 و درک عمومی هنر 2 می‌باشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا
 1 |آزاد- بیرجند| * | | |  1 |آزاد- بیرجند| * | | |
 2 |آزاد- سبزوار | * | * | | 2 |آزاد- سبزوار | * | * | |
 3 |آزاد- طبس | * | * | * | 3 |آزاد- طبس | * | * | * |
 4 |آزاد- نجف آباد | * | | |  4 |آزاد- نجف آباد | * | | |
 5 |زاهدان | | * | | 5 |زاهدان | | * | |
 6 |صنعتی اصفهان| | * | |  6 |صنعتی اصفهان| | * | |
 7 |هنر اصفهان | | * | |  7 |هنر اصفهان | | * | |
 8 |هنر تهران | | * | |  8 |هنر تهران | | * | |
 9 |کاشان | | * | | || 9 |کاشان | | * | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف |نام درس |ردیف|نام درس ||ردیف |نام درس |ردیف|نام درس
 1 |آشنایی با اصول غبارگیری و شستشوی |2 |آشنایی با طراحان و اساتید بزرگ  1 |آشنایی با اصول غبارگیری و شستشوی |2 |آشنایی با طراحان و اساتید بزرگ
 3 |آشنایی با هنر در تاریخ 1 |4 |آشنایی با هنر در تاریخ 2  3 |آشنایی با هنر در تاریخ 1 |4 |آشنایی با هنر در تاریخ 2
 5 |آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1 | 6 |آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2  5 |آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1 | 6 |آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2
 7 |انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن | 8 |بررسی روشها و ویژگیهای بافت قالی‌های  7 |انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن | 8 |بررسی روشها و ویژگیهای بافت قالی‌های
 9 |بررسی طرح ها و نقوش قالی ایران |10 |بررسی نقوش و نمادها در ((گلیم))  9 |بررسی طرح ها و نقوش قالی ایران |10 |بررسی نقوش و نمادها در ((گلیم))
 11 |تاریخ اسلام |12 |تاریخ فرش 1  11 |تاریخ اسلام |12 |تاریخ فرش 1
 13 |تاریخ فرش 2 |14 |تربیت بدنی 2  13 |تاریخ فرش 2 |14 |تربیت بدنی 2
 15 |تکنولوژی رنگ | 16 |جامعه سیاسی فرش  15 |تکنولوژی رنگ | 16 |جامعه سیاسی فرش
 17 |((جغرافیا))ی گلیم و سایر زیراندازها | 18 |حکمت هنر اسلامی  17 |((جغرافیا))ی گلیم و سایر زیراندازها | 18 |حکمت هنر اسلامی
 19 |خوشنویسی 1 | 20 |خوشنویسی 2  19 |خوشنویسی 1 | 20 |خوشنویسی 2
 21 |رفع عیوب قالی‌های نو | 22 |زبان خارجی  21 |رفع عیوب قالی‌های نو | 22 |زبان خارجی
 23 |زیباشناسی | 24 |شناخت انواع مختلف نقوش قالی های ایرانی 1 و 2  23 |زیباشناسی | 24 |شناخت انواع مختلف نقوش قالی های ایرانی 1 و 2
 25 |شناخت بازارهای جهانی فرش دستباف |26 |شناخت گلیم و سیار زیراندازهای  25 |شناخت بازارهای جهانی فرش دستباف |26 |شناخت گلیم و سیار زیراندازهای
 27 |شناخت مواد ویژه مرمت قالی| 28 |شناخت و تحلیل فرش‌های موزه‌ای ایران  27 |شناخت مواد ویژه مرمت قالی| 28 |شناخت و تحلیل فرش‌های موزه‌ای ایران
 29 |شناخت و نصب چهارچوب‌های مرمت |30 |شیمی تجزیه و ازمایشگاه  29 |شناخت و نصب چهارچوب‌های مرمت |30 |شیمی تجزیه و ازمایشگاه
 31 |شیمی عمومی |32 |((شیمی)) عمومی آزمایشگاه  31 |شیمی عمومی |32 |((شیمی)) عمومی آزمایشگاه
 33 |شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی و آزمایشگاه | 34 |((عکاسی ))  33 |شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی و آزمایشگاه | 34 |((عکاسی ))
 35 |فارسی | 36 |فیزیک الیاف و آزمایشگاه  35 |فارسی | 36 |فیزیک الیاف و آزمایشگاه
 37 |قوانین و روابط و بهداشت کار |38 |مبانی هنرهای تجسمی 1  37 |قوانین و روابط و بهداشت کار |38 |مبانی هنرهای تجسمی 1
 39 |مبانی هنرهای تجسمی 2 |40 |مبانی کامپیوتر  39 |مبانی هنرهای تجسمی 2 |40 |مبانی کامپیوتر
 41 |متون اسلامی (آموزش زبان عربی) | 42 |مدیریت تولید فرش  41 |متون اسلامی (آموزش زبان عربی) | 42 |مدیریت تولید فرش
 43 |مدیریت فرهنگی و هنری |44 |معارف اسلامی 2  43 |مدیریت فرهنگی و هنری |44 |معارف اسلامی 2
 45 |هندسه نقوش در هنرهای سنتی| 46 |هندسه نقوش در هنرهای سنتی  45 |هندسه نقوش در هنرهای سنتی| 46 |هندسه نقوش در هنرهای سنتی
 47 |هنر در تمدن اسلامی 1 | 48 |هنر در تمدن اسلامی 2  47 |هنر در تمدن اسلامی 1 | 48 |هنر در تمدن اسلامی 2
 49 |کارگاه بافت زیلو |50 |کارگاه بافت سوماک  49 |کارگاه بافت زیلو |50 |کارگاه بافت سوماک
 51 |کارگاه بافت قالی 2 | 52 |کارگاه بافت گبه و سایر قالی‌های ایلیاتی  51 |کارگاه بافت قالی 2 | 52 |کارگاه بافت گبه و سایر قالی‌های ایلیاتی
 53 |کارگاه بافت گلیم 1 | 54 |کارگاه بافت گلیم 2  53 |کارگاه بافت گلیم 1 | 54 |کارگاه بافت گلیم 2
  55 |کارگاه بافت گلیم‌های یک رو (به جز سوماک)|56 |کارگاه رنگ و نقطه 1   55 |کارگاه بافت گلیم‌های یک رو (به جز سوماک)|56 |کارگاه رنگ و نقطه 1
 57 |کارگاه رنگ و نقطه 2 | 58 |کارگاه رنگرزی سنتی 1  57 |کارگاه رنگ و نقطه 2 | 58 |کارگاه رنگرزی سنتی 1
 59 |کارگاه رنگرزی سنتی 2 |60 |کارگاه رنگرزی سنتی 3  59 |کارگاه رنگرزی سنتی 2 |60 |کارگاه رنگرزی سنتی 3
 61 |کارگاه رنگرزی سنتی 4 |62 |کارگاه رنگرزی شیمیائی 1  61 |کارگاه رنگرزی سنتی 4 |62 |کارگاه رنگرزی شیمیائی 1
 63 |کارگاه رنگرزی شیمیائی 2 | 64 |کارگاه طراحی پایه 1  63 |کارگاه رنگرزی شیمیائی 2 | 64 |کارگاه طراحی پایه 1
 65 |کارگاه طراحی پایه 2 | 66 |کارگاه طراحی قالی 1  65 |کارگاه طراحی پایه 2 | 66 |کارگاه طراحی قالی 1
 67 |کارگاه طراحی قالی 2 | 68 |کارگاه طراحی قالی 3  67 |کارگاه طراحی قالی 2 | 68 |کارگاه طراحی قالی 3
 69 |کارگاه طراحی گلیم و سایر زیراندازها |70 |کارگاه مرمت و تکمیل انواع گلیم  69 |کارگاه طراحی گلیم و سایر زیراندازها |70 |کارگاه مرمت و تکمیل انواع گلیم
 71 |کارگاه مرمت و نگهداری قالی 1 | 72 |کارگاه مرمت و نگهداری قالی 3  71 |کارگاه مرمت و نگهداری قالی 1 | 72 |کارگاه مرمت و نگهداری قالی 3
 73 |کارگاه مرمت و نگهداری قالی 4 |74 |کارگاه مرمت و نگهداری گلیم  73 |کارگاه مرمت و نگهداری قالی 4 |74 |کارگاه مرمت و نگهداری گلیم
 75 |کارگاه نگارگری 1 | 76 |کارگاه نگارگری 2 || 75 |کارگاه نگارگری 1 | 76 |کارگاه نگارگری 2 ||
   
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 *اجرای مراحل مختلف تولید فرش، شامل مهارت در طراحی و رنگ آمیزی فرش، شناخت مواد اولیه مصرفی و آشنایی با نحوه فراهم آوردن آن (مراحل تهیه نخ و رنگرزی)، همراه با شناخت انواع بافت و رفع عیوب با بهره‌گیری از روشهای مناسب. *اجرای مراحل مختلف تولید فرش، شامل مهارت در طراحی و رنگ آمیزی فرش، شناخت مواد اولیه مصرفی و آشنایی با نحوه فراهم آوردن آن (مراحل تهیه نخ و رنگرزی)، همراه با شناخت انواع بافت و رفع عیوب با بهره‌گیری از روشهای مناسب.
 * شناخت ابزار، وسائل، تجهیزات و توانائی بهینه سازی هرچه بیشتر آنها. * شناخت ابزار، وسائل، تجهیزات و توانائی بهینه سازی هرچه بیشتر آنها.
 *شناخت هرچه بیشتر مبانی نظری و عملی این هنر در جهت حفظ و تقویت فرهنگ بومی با توجه به اصالتهای نقش، رنگ، و بافت بر منطقه. *شناخت هرچه بیشتر مبانی نظری و عملی این هنر در جهت حفظ و تقویت فرهنگ بومی با توجه به اصالتهای نقش، رنگ، و بافت بر منطقه.
 * پژوهش مبانی عملی و نظری هنر فرش ملل مختلف بویژه ملل اسلامی. * پژوهش مبانی عملی و نظری هنر فرش ملل مختلف بویژه ملل اسلامی.
 * ارزیابی و ارزشیابی و کارشناسی فرش. * ارزیابی و ارزشیابی و کارشناسی فرش.
 * بررسی، تحلیل و شناخت طرحها و نقوش اصیل و نسبت آنها با فرهنگ و تفکر. * بررسی، تحلیل و شناخت طرحها و نقوش اصیل و نسبت آنها با فرهنگ و تفکر.
 *کنترل کیفی فرش در هنگام بافت و رفع معایب فرش پس از خاتمه آن. *کنترل کیفی فرش در هنگام بافت و رفع معایب فرش پس از خاتمه آن.
 * تدریس مبانی نظری و عملی فرش. * تدریس مبانی نظری و عملی فرش.
 * همکاری با واحد‌های دولتی و خصوصی نظیر سازمان ((صنایع دستی ))ایران ، سازمان میراث فرهنگی، شرکت ملی فرش ایران. وزارت جهاد کشاورزی، کارگاههای خصوصی و... * همکاری با واحد‌های دولتی و خصوصی نظیر سازمان ((صنایع دستی ))ایران ، سازمان میراث فرهنگی، شرکت ملی فرش ایران. وزارت جهاد کشاورزی، کارگاههای خصوصی و...
 * شناخت اقتصاد و بازار جهانی فرش همراه با توانائی تحلیل به منظور شناختن شرایط و بهینه سازی صادرات فرش. * شناخت اقتصاد و بازار جهانی فرش همراه با توانائی تحلیل به منظور شناختن شرایط و بهینه سازی صادرات فرش.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [09:08 ]   5   سمیرا_عقیلی      جاری 
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [07:27 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [07:26 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [06:44 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [06:41 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..