منو
 کاربر Online
709 کاربر online
Lines: 1-66Lines: 1-67
 V{maketoc} V{maketoc}
-{picture=modirkhas.jpg} +{picture=Kmodsa.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 دوره کاردانی ((مدیریت صنعتی ))کاربردی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص، مورد نیاز کارخانه ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی مدیران و سرپرستان رده های گوناگون و مدیر اداری فنی این گونه مراکز با کاربرد روشهای علمی در(( مدیریت)).  دوره کاردانی ((مدیریت صنعتی ))کاربردی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص، مورد نیاز کارخانه ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی مدیران و سرپرستان رده های گوناگون و مدیر اداری فنی این گونه مراکز با کاربرد روشهای علمی در(( مدیریت)).
 __طول دوره و شکل نظام: __ __طول دوره و شکل نظام: __
 طول دوره کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 2 سال است و تمامی درسهای آن در مدت 4 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری، بر جنبه های کاربردی درسها تاکید ویژه ای شده است به همین علت علاوه بر شرکت در کلاس درسهای نظری، دانشجویان موظف به انجام کارهای پژوهشی تحت عنوان پروژه هستند. پروژه های انتخابی با نظارت مستقیم استاد انجام می گیرد و عناوین آنها با پیشنهاد دانشجو، استاد و موسسات و ارگانهای دیگر به گونه ای انتخاب می شوند که انجام آنها منجر به حل مسائل عملی و ارائه روشهای پیشنهادی برای بهبودی وضعیت گردد، جهت نیل به اهداف ذکر شده، استفاده از نرم افزارهای ((کامپیوتر))ی ضروری است. بنابراین در این دوره تاکید ویژه ای به آموزش و استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در رابطه با درسهایی که جنبه کاربردی دارند شده است.  طول دوره کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی 2 سال است و تمامی درسهای آن در مدت 4 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری، بر جنبه های کاربردی درسها تاکید ویژه ای شده است به همین علت علاوه بر شرکت در کلاس درسهای نظری، دانشجویان موظف به انجام کارهای پژوهشی تحت عنوان پروژه هستند. پروژه های انتخابی با نظارت مستقیم استاد انجام می گیرد و عناوین آنها با پیشنهاد دانشجو، استاد و موسسات و ارگانهای دیگر به گونه ای انتخاب می شوند که انجام آنها منجر به حل مسائل عملی و ارائه روشهای پیشنهادی برای بهبودی وضعیت گردد، جهت نیل به اهداف ذکر شده، استفاده از نرم افزارهای ((کامپیوتر))ی ضروری است. بنابراین در این دوره تاکید ویژه ای به آموزش و استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در رابطه با درسهایی که جنبه کاربردی دارند شده است.
 !سطوح رشته  !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد |دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد |دکترا
 1| آزاد- الیگودرز | * | | |  1| آزاد- الیگودرز | * | | |
 2| آزاد- بناب | * | | | 2| آزاد- بناب | * | | |
 3| آزاد- خارک | * | | | 3| آزاد- خارک | * | | |
 4| آزاد- دورود | * | | | 4| آزاد- دورود | * | | |
 5| آزاد- زابل | * | | | 5| آزاد- زابل | * | | |
 6| آزاد- شاهرود | * | | | 6| آزاد- شاهرود | * | | |
 7| آزاد- شوشتر | * | | | 7| آزاد- شوشتر | * | | |
 8| آزاد- فیروزکوه | * | | | 8| آزاد- فیروزکوه | * | | |
 9| آزاد- گچساران | * | | | 9| آزاد- گچساران | * | | |
 10| آزاد- مبارکه | * | | | 10| آزاد- مبارکه | * | | |
 11| آزاد- مرودشت | * | | | 11| آزاد- مرودشت | * | | |
 12| آزاد- نی ریز | * | | | 12| آزاد- نی ریز | * | | |
 13| آزاد-اردستان | * | | | 13| آزاد-اردستان | * | | |
 14| آزاد-نیشابور | * | | | || 14| آزاد-نیشابور | * | | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس |ردیف|نام درس ||ردیف| نام درس |ردیف|نام درس
 1| آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 |2| آمار و کاربرد آن در مدیریت 1  1| آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 |2| آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
 3| ابررسانایی و کاربرد آن |4| اصول حسابداری 1  3| ابررسانایی و کاربرد آن |4| اصول حسابداری 1
 5| اصول حسابداری 2 |6| اقتصاد خرد  5| اصول حسابداری 2 |6| اقتصاد خرد
 7| اقتصاد کلان |8| بازاریابی بین المللی  7| اقتصاد کلان |8| بازاریابی بین المللی
 9| بازاریابی و مدیریت بازار |10| بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی  9| بازاریابی و مدیریت بازار |10| بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی
 11| بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها |12| پروژه  11| بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها |12| پروژه
 13| تحقیق در عملیات 1 |14| تحقیق در عملیات 2  13| تحقیق در عملیات 1 |14| تحقیق در عملیات 2
 15| تحقیق در عملیات 3 |16| حاصلخیزی خاک و کودها  15| تحقیق در عملیات 3 |16| حاصلخیزی خاک و کودها
 17| حسابداری صنعتی 3 |18| حسابداری صنعتی 1  17| حسابداری صنعتی 3 |18| حسابداری صنعتی 1
 19| حسابداری صنعتی 2 |20| حفاظت صنعتی  19| حسابداری صنعتی 2 |20| حفاظت صنعتی
 21| حقوق اساسی |22| روابط صنعتی  21| حقوق اساسی |22| روابط صنعتی
 23| روانشناسی صنعتی |24| روش تحقیق  23| روانشناسی صنعتی |24| روش تحقیق
 25| ریاضی پیش دانشگاهی |26| ریاضیات پایه  25| ریاضی پیش دانشگاهی |26| ریاضیات پایه
 27| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت |28| زبان پیش دانشگاهی  27| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت |28| زبان پیش دانشگاهی
 29| زبان تخصصی 1 |30| زبان تخصصی 2  29| زبان تخصصی 1 |30| زبان تخصصی 2
 31| زبان تخصصی 3 |32| زبان تخصصی 4  31| زبان تخصصی 3 |32| زبان تخصصی 4
 33| سیستم های خرید، انبارداری و توزیع |34| سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت  33| سیستم های خرید، انبارداری و توزیع |34| سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت
 35| طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری |36| فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها  35| طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری |36| فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
 37| مبانی سازمان و مدیریت |38| مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن  37| مبانی سازمان و مدیریت |38| مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
 39| مدیریت تولید |40| مدیریت رفتار سازمانی  39| مدیریت تولید |40| مدیریت رفتار سازمانی
 41| مدیریت مالی |42| مدیریت منابع انسانی  41| مدیریت مالی |42| مدیریت منابع انسانی
 43| مدیریت کارخانه |44| کارسنجی و روش سنجی  43| مدیریت کارخانه |44| کارسنجی و روش سنجی
 45| کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت |46| کنترل پروژه  45| کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت |46| کنترل پروژه
 47| کنترل کیفیت آماری | | || 47| کنترل کیفیت آماری | | ||
 !صنعت و بازار کار !صنعت و بازار کار
 شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی ،با کاربردهای این رشته و همچنین بکارگیری نرم افزارهای مرتبط و موثر مدیریت آشنا می شوند . بدین ترتیب خلاء ارتباطی بین کادر کارشناسی ماهر و مدیریت موسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسید .  شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی ،با کاربردهای این رشته و همچنین بکارگیری نرم افزارهای مرتبط و موثر مدیریت آشنا می شوند . بدین ترتیب خلاء ارتباطی بین کادر کارشناسی ماهر و مدیریت موسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسید .
 __ضرورت و اهمیت: __ __ضرورت و اهمیت: __
 ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران و رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت صنعتی در سازمان ها و موارد استفاده از این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولا مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد می باشد.  ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران و رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت صنعتی در سازمان ها و موارد استفاده از این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولا مسئولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد می باشد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:41 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:38 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [08:33 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..