منو
 صفحه های تصادفی
خبر شهادت مادر
فیزیک محاسباتی
عدم قطعیت شرودینگر
تمرینات مخصوص هر بازیکن
اعداد کوانتومی(المپیاد)
طایفه تکلو
نقش روحانیت در مشروطه
محیطهای دریایی
عروس دریایی
مرحله اول : زمینه های شکل گیری مذهب از ازمنه قدیم یا تشکیل حکومت
 کاربر Online
1175 کاربر online
تاریخچه ی: رشته کاردانی حسابداری

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-135Lines: 1-135
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=kardanhes.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 حساب و(( حسابداری ))در تمام شئون زندگی کاربرد دارد در تمامی کارها سفارش شده تا حساب و کتاب بعنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد . به دلیل حساسیت هایی که شغل حسابداری دارد . فرد علاقمند به این رشته به طور طبیعی باید از امانتداری و حسن سابقه برخوردار باشد . دوره کاردانی حسابداری یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از آن آموزش تربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله وارد بازار کار گردیده و سمتی از نیازهای کشور را در زمینه امور مالی و حسابداری تامین نمایند. حساب و(( حسابداری ))در تمام شئون زندگی کاربرد دارد در تمامی کارها سفارش شده تا حساب و کتاب بعنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد . به دلیل حساسیت هایی که شغل حسابداری دارد . فرد علاقمند به این رشته به طور طبیعی باید از امانتداری و حسن سابقه برخوردار باشد . دوره کاردانی حسابداری یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از آن آموزش تربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله وارد بازار کار گردیده و سمتی از نیازهای کشور را در زمینه امور مالی و حسابداری تامین نمایند.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا
 1| آزاد- آبادان | * | | |  1| آزاد- آبادان | * | | |
 2| آزاد- آباده | * | | |  2| آزاد- آباده | * | | |
 3| آزاد- آزاد شهر| * | | |  3| آزاد- آزاد شهر| * | | |
 4| آزاد- آشتیان| * | |‌ |  4| آزاد- آشتیان| * | |‌ |
 5| آزاد- ابرکوه | * | | |  5| آزاد- ابرکوه | * | | |
 6| آزاد- اسلامشهر | * | | |  6| آزاد- اسلامشهر | * | | |
 7| آزاد- اشکور| * | | |  7| آزاد- اشکور| * | | |
 8| آزاد- الیگودرز| * | | |  8| آزاد- الیگودرز| * | | |
 9| آزاد- امیدیه | * |‌ | |  9| آزاد- امیدیه | * |‌ | |
 10| آزاد- اندیمشک | * | | | 10| آزاد- اندیمشک | * | | |
 11| آزاد- ایذه | * | | |  11| آزاد- ایذه | * | | |
 12| آزاد- ایرانشهر | * | | |  12| آزاد- ایرانشهر | * | | |
 13| آزاد- ایلام | * | | |  13| آزاد- ایلام | * | | |
 14| آزاد- بابل | * | | |  14| آزاد- بابل | * | | |
 15| آزاد- بافق | * | | |  15| آزاد- بافق | * | | |
 16| آزاد- بجنورد| * | | |  16| آزاد- بجنورد| * | | |
 17| آزاد- بروجن | * | | |  17| آزاد- بروجن | * | | |
 18| آزاد- بناب | * | | |  18| آزاد- بناب | * | | |
 19| آزاد- بندر انزلی | * | | |  19| آزاد- بندر انزلی | * | | |
 20| آزاد- بهبها ن| * | | |  20| آزاد- بهبها ن| * | | |
 21| آزاد- بیرجند | * | | |  21| آزاد- بیرجند | * | | |
 22| آزاد- پارس آباد مغان | * | | |  22| آزاد- پارس آباد مغان | * | | |
 23| آزاد- تبریز | * |‌ |‌ |  23| آزاد- تبریز | * |‌ |‌ |
 24| آزاد- تربت جام | * | | |  24| آزاد- تربت جام | * | | |
 25| آزاد- تربت حیدریه | * |‌ | |  25| آزاد- تربت حیدریه | * |‌ | |
 26| آزاد- تفرش | * | | |  26| آزاد- تفرش | * | | |
 27| آزاد- تهران سما | * | | |  27| آزاد- تهران سما | * | | |
 28| آزاد- خرم آباد | * | | |  28| آزاد- خرم آباد | * | | |
 29| آزاد- خرمشهر | * | | |  29| آزاد- خرمشهر | * | | |
 30| آزاد- خمین | * | | |  30| آزاد- خمین | * | | |
 31| آزاد- دماوند | * | | |  31| آزاد- دماوند | * | | |
 32| آزاد- دورود | * | | |  32| آزاد- دورود | * | | |
 33| آزاد- رشت| * | | |  33| آزاد- رشت| * | | |
 34| آزاد- رودهن | * | | |  34| آزاد- رودهن | * | | |
 35| آزاد- سبزوار | * | | |  35| آزاد- سبزوار | * | | |
 36| آزاد- سراب | * | | |  36| آزاد- سراب | * | | |
 37| آزاد- سلماس | * | | |  37| آزاد- سلماس | * | | |
 38| آزاد- سنندج | * | | |  38| آزاد- سنندج | * | | |
 39| آزاد- سواد کوه| * | | |  39| آزاد- سواد کوه| * | | |
 40| آزاد- سیرجان| * | | |  40| آزاد- سیرجان| * | | |
 41| آزاد- شاهرود | * | | |  41| آزاد- شاهرود | * | | |
 42| آزاد- شهرکرد| * | | |  42| آزاد- شهرکرد| * | | |
 43| آزاد- شهریار | * | | |  43| آزاد- شهریار | * | | |
 44| آزاد- شیراز | * | | |  44| آزاد- شیراز | * | | |
 45| آزاد- شیروان | * | | |  45| آزاد- شیروان | * | | |
 46| آزاد- طبس | * | | |  46| آزاد- طبس | * | | |
 47| آزاد- عجب شیر | * | | |  47| آزاد- عجب شیر | * | | |
 48| آزاد- علی آباد کتول | * | | |  48| آزاد- علی آباد کتول | * | | |
 49| آزاد- فلاورجان | * | | |  49| آزاد- فلاورجان | * | | |
 50| آزاد- فیروزکوه | * | | |  50| آزاد- فیروزکوه | * | | |
 51| آزاد- فیروزآباد | * | | |  51| آزاد- فیروزآباد | * | | |
 52| آزاد- قایم شهر | * | | |  52| آزاد- قایم شهر | * | | |
 53| آزاد- قزوین | * | | |  53| آزاد- قزوین | * | | |
 54| آزاد- قیام دشت | * | | |  54| آزاد- قیام دشت | * | | |
 55| آزاد- گچساران | * | | |  55| آزاد- گچساران | * | | |
 56| آزاد- گرمسار | * | | |  56| آزاد- گرمسار | * | | |
 57| آزاد- لاهیجان | * | | |  57| آزاد- لاهیجان | * | | |
 58| آزاد- ماکو | * | | |  58| آزاد- ماکو | * | | |
 59| آزاد- مبارکه | * | | |  59| آزاد- مبارکه | * | | |
 60| آزاد- محلات | * | | |  60| آزاد- محلات | * | | |
 61| آزاد- مرند | * | | |  61| آزاد- مرند | * | | |
 62| آزاد- مرودشت| * | | |  62| آزاد- مرودشت| * | | |
 63| آزاد- مسجد سلیمان | * | | |  63| آزاد- مسجد سلیمان | * | | |
 64| آزاد- مشهد| * | | |  64| آزاد- مشهد| * | | |
 65| آزاد- مشکین شهر | * | | |  65| آزاد- مشکین شهر | * | | |
 66| آزاد- ملایر | * | | |  66| آزاد- ملایر | * | | |
 67| آزاد- ملکان| * | | |  67| آزاد- ملکان| * | | |
 68| آزاد- میاندوآب| * | | |  68| آزاد- میاندوآب| * | | |
 69| آزاد- میانه| * | | |  69| آزاد- میانه| * | | |
 70| آزاد- میمه| * | | |  70| آزاد- میمه| * | | |
 71| آزاد- نراق | * | | |  71| آزاد- نراق | * | | |
 72| آزاد- نطنز | * | | |  72| آزاد- نطنز | * | | |
 73| آزاد- نوشهر و چالوس| * | | |  73| آزاد- نوشهر و چالوس| * | | |
 74| آزاد- نی ریز| * | | |  74| آزاد- نی ریز| * | | |
 75| آزاد- هشترود | * | | |  75| آزاد- هشترود | * | | |
 76| آزاد- کاشان | * | | |  76| آزاد- کاشان | * | | |
 77| آزاد- کرمانشاه | * | | |  77| آزاد- کرمانشاه | * | | |
 78| آزاد- کلیبر | * | | |  78| آزاد- کلیبر | * | | |
 79| آزاد- کهنوج | * | | |  79| آزاد- کهنوج | * | | |
 80| آزاد- یاسوج |‌ * |‌ | |  80| آزاد- یاسوج |‌ * |‌ | |
 81| آزاد- یزد | * | | |  81| آزاد- یزد | * | | |
 82| آزاد-اراک| * | | |  82| آزاد-اراک| * | | |
 83| آزاد-اردبیل | * | |‌ |  83| آزاد-اردبیل | * | |‌ |
 84| آزاد-اردستان | * | | |  84| آزاد-اردستان | * | | |
 85| آزاد-ارومیه | * | | |  85| آزاد-ارومیه | * | | |
 86| آزاد-اقلید | * | | |  86| آزاد-اقلید | * | | |
 87| آزاد-بروجرد | * | | |  87| آزاد-بروجرد | * | | |
 88| آزاد-بوشهر | * | |‌ |  88| آزاد-بوشهر | * | |‌ |
 89| آزاد-ماهشهر | * | |‌ |  89| آزاد-ماهشهر | * | |‌ |
 90| آزاد-نیشابور | * | | |  90| آزاد-نیشابور | * | | |
 91| آزاد-همدان | * | | | || 91| آزاد-همدان | * | | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
 1| آمار و کاربرد آن در مدیریت | 2| اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی  1| آمار و کاربرد آن در مدیریت | 2| اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
 3| اصول حسابداری 1 |4| اصول حسابداری 2  3| اصول حسابداری 1 |4| اصول حسابداری 2
 5| اصول حسابداری 3 |6| اصول علم اقتصاد 1 خرد  5| اصول حسابداری 3 |6| اصول علم اقتصاد 1 خرد
 7| اصول علم اقتصاد 1 کلان |8| برنامه نویسی کامپیوتر و کاربرد آن در حسابداری  7| اصول علم اقتصاد 1 کلان |8| برنامه نویسی کامپیوتر و کاربرد آن در حسابداری
 9| پول و ارز و بانکداری |10| حسابداری  9| پول و ارز و بانکداری |10| حسابداری
 11| حسابداری صنعتی 1 |12| حسابداری صنعتی 2  11| حسابداری صنعتی 1 |12| حسابداری صنعتی 2
 13| حسابدای دولتی |14| حسابرسی 1  13| حسابدای دولتی |14| حسابرسی 1
 15| حقوق بازرگانی |16 |ریاضیات پایه  15| حقوق بازرگانی |16 |ریاضیات پایه
 17| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت |18| زبان تخصصی  17| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت |18| زبان تخصصی
 19| زبان خارجی 2 |20| مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها  19| زبان خارجی 2 |20| مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها
 21| مبانی سازمان و مدیریت| | ||  21| مبانی سازمان و مدیریت| | ||
 !صنعت و بازار کار !صنعت و بازار کار
 بنا بر طبیعت واحدهای گذرانده شده و کارآموزی های ضمن تحصیل، این فارغ التحصیلان در مشاغل تعریف شده حسابداری قابلیت انجام کارهای زیر خواهند داشت: بنا بر طبیعت واحدهای گذرانده شده و کارآموزی های ضمن تحصیل، این فارغ التحصیلان در مشاغل تعریف شده حسابداری قابلیت انجام کارهای زیر خواهند داشت:
 * انجام کلیه امور حسابدرای در موسسات(( بازرگانی ))بانکها * انجام کلیه امور حسابدرای در موسسات(( بازرگانی ))بانکها
 * واحدهای تولیدی و صنعتی * واحدهای تولیدی و صنعتی
 * اشتغال به حرفه حسابرسی در موسسات حسابرسی * اشتغال به حرفه حسابرسی در موسسات حسابرسی
 * طرح و اجرای سیستمهای مالی در موسسات بازرگانی و ((صنعت))ی * طرح و اجرای سیستمهای مالی در موسسات بازرگانی و ((صنعت))ی
 * فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجربه کافی می توانند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابداری و حسابرسی انجام وظیفه نمایند.  * فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجربه کافی می توانند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابداری و حسابرسی انجام وظیفه نمایند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [06:38 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 شنبه 15 بهمن 1384 [04:54 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [11:16 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..