منو
 صفحه های تصادفی
سابقه تاریخی ماتریالیسم
نصیر الدوله شاه غازی رستم
امام زمان علیه السلام در قرآن - ملک : 30
وارسی سیستم حسابداری
اقسام مسمومیت
اتوی بخار
ناحیه ایرانی تورانی
تیره اوواش
دلیل امامت ائمه علیهم السلام
خط و تقسیم پاره خط
 کاربر Online
272 کاربر online
Lines: 1-88Lines: 1-90
 V{maketoc} V{maketoc}
 {picture=Kardele.jpg} {picture=Kardele.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 ((الکترونیک)) یکی از زیر شاخه های رشته مهم ((برق)) است. این رشته طرفداران فراوانی دارد و از رشته هایی است که اگر محدودیت های پذیرش وجود نداشت ، علاقمندان فراوانی را به سوی خود جلب می کرد . مجموعه کاردانی فنی الکترونیک یکی از رشته های آموزش عالی در نظام دانشگاهی است و هدف آن تربیت کاردان فنی الکترونیک است که کاردانی لازم در زمینه الکترونیک صنعتی، وسایل اندازه گیری و وسایل صوتی، تصویری و عمومی که دقیقا در رابطه با مسائل مطروحه در همان بخش از ((صنعت)) و ((تکنولوژی)) طراحی شده است داشته باشد و کلیه اطلاعات پایه ای در زمینه مربوطه را دارا باشد. ((الکترونیک)) یکی از زیر شاخه های رشته مهم ((برق)) است. این رشته طرفداران فراوانی دارد و از رشته هایی است که اگر محدودیت های پذیرش وجود نداشت ، علاقمندان فراوانی را به سوی خود جلب می کرد . مجموعه کاردانی فنی الکترونیک یکی از رشته های آموزش عالی در نظام دانشگاهی است و هدف آن تربیت کاردان فنی الکترونیک است که کاردانی لازم در زمینه الکترونیک صنعتی، وسایل اندازه گیری و وسایل صوتی، تصویری و عمومی که دقیقا در رابطه با مسائل مطروحه در همان بخش از ((صنعت)) و ((تکنولوژی)) طراحی شده است داشته باشد و کلیه اطلاعات پایه ای در زمینه مربوطه را دارا باشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا  ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| آزاد- آشتیان |* | | |  1| آزاد- آشتیان |* | | |
 2| آزاد- الیگودرز | *| | |  2| آزاد- الیگودرز | *| | |
 3| آزاد- امیدیه | *| | | 3| آزاد- امیدیه | *| | |
 4| آزاد- اهر |* | | |  4| آزاد- اهر |* | | |
 5| آزاد- بجنورد |* | | |  5| آزاد- بجنورد |* | | |
 6| آزاد- بهشهر |* | | |  6| آزاد- بهشهر |* | | |
 7| آزاد- بیرجند |* | | |  7| آزاد- بیرجند |* | | |
 8| آزاد- تفرش | *| | |  8| آزاد- تفرش | *| | |
 9| آزاد- تهران سما |* | | |  9| آزاد- تهران سما |* | | |
 10| آزاد- خرمشهر | *| | |  10| آزاد- خرمشهر | *| | |
 11| آزاد- دورود | *| | |  11| آزاد- دورود | *| | |
 12| آزاد- سبزوار | *| | |  12| آزاد- سبزوار | *| | |
 13| آزاد- سپیدان | *| | |  13| آزاد- سپیدان | *| | |
 14| آزاد- سلسله و دلفان | *| | |  14| آزاد- سلسله و دلفان | *| | |
 15| آزاد- شاهرود | *| | |  15| آزاد- شاهرود | *| | |
 16| آزاد- شهرری |* | | |  16| آزاد- شهرری |* | | |
 17| آزاد- فردوس | *| | |  17| آزاد- فردوس | *| | |
 18| آزاد- قشم |* | | |  18| آزاد- قشم |* | | |
 19| آزاد- قیام دشت |* | | |  19| آزاد- قیام دشت |* | | |
 20| آزاد- گرمسار | *| | |  20| آزاد- گرمسار | *| | |
 21| آزاد- نور | *| | |  21| آزاد- نور | *| | |
 22| آزاد- کنگاور |* | | |  22| آزاد- کنگاور |* | | |
 23| آزاد-ابهر | *| | |  23| آزاد-ابهر | *| | |
 24| آزاد-اراک | *| | |  24| آزاد-اراک | *| | |
 25| آزاد-بروجرد | *| | |  25| آزاد-بروجرد | *| | |
 26| آزاد-همدان |* | | |  26| آزاد-همدان |* | | |
 27| زابل |* | | |  27| زابل |* | | |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف| نام درس | ردیف | نام درس ردیف| نام درس | ردیف | نام درس
 1| جمعیت شناسی |2| آزمایشگاه الکترونیک 1  1| جمعیت شناسی |2| آزمایشگاه الکترونیک 1
 3| آزمایشگاه الکترونیک 2 |4| آزمایشگاه تکنیک پالس  3| آزمایشگاه الکترونیک 2 |4| آزمایشگاه تکنیک پالس
 5| آزمایشگاه مدار |6| آزمایشگاه ابزار دقیق  5| آزمایشگاه مدار |6| آزمایشگاه ابزار دقیق
 7| آزمایشگاه اصول اندازه گیری |8| آزمایشگاه الکترونیکی صنعتی  7| آزمایشگاه اصول اندازه گیری |8| آزمایشگاه الکترونیکی صنعتی
 9| آزمایشگاه اندازه گیری خاص |10| آزمایشگاه اندازه گیری معمول  9| آزمایشگاه اندازه گیری خاص |10| آزمایشگاه اندازه گیری معمول
 11| آزمایشگاه تلویزیون |12| آزمایشگاه دیجیتال  11| آزمایشگاه تلویزیون |12| آزمایشگاه دیجیتال
 13| آزمایشگاه صدا و تصویر |14| آزمایشگاه مدارات مجتمع خطی  13| آزمایشگاه صدا و تصویر |14| آزمایشگاه مدارات مجتمع خطی
 15| آزمایشگاه مدارات مخابراتی |16| آزمایشگاه مقدماتی برق  15| آزمایشگاه مدارات مخابراتی |16| آزمایشگاه مقدماتی برق
 17| ابزار دقیق |18| اخلاق و تربیت اسلامی  17| ابزار دقیق |18| اخلاق و تربیت اسلامی
 19| اصول اندازه گیری |20| اصول ضبط صدا و تصویر  19| اصول اندازه گیری |20| اصول ضبط صدا و تصویر
 21| اصول و مدارات مخابراتی |22| الکتروتکنیک  21| اصول و مدارات مخابراتی |22| الکتروتکنیک
 23| الکترونیک 1 |24| الکترونیک 2  23| الکترونیک 1 |24| الکترونیک 2
 25| الکترونیکی صنعتی |26| برنامه نویسی کامپیوتر  25| الکترونیکی صنعتی |26| برنامه نویسی کامپیوتر
 27| پروژه |28| تربیت بدنی (عملی و نظری)  27| پروژه |28| تربیت بدنی (عملی و نظری)
 29| تلویزیون |30| تکنیک پالس  29| تلویزیون |30| تکنیک پالس
 31| دستگاه اندازه گیری خاص |32| دستگاه اندازه گیری معمول  31| دستگاه اندازه گیری خاص |32| دستگاه اندازه گیری معمول
 33| دیجیتال |34| ریاضیات عمومی  33| دیجیتال |34| ریاضیات عمومی
 35| ریاضیات کاربردی |36| زبان خارجی  35| ریاضیات کاربردی |36| زبان خارجی
 37| سیستمهای صنعتی |38| فارسی عمومی  37| سیستمهای صنعتی |38| فارسی عمومی
 39| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |40| فیزیک عمومی  39| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |40| فیزیک عمومی
 41| مدار 1 |42| مدار 2  41| مدار 1 |42| مدار 2
 43| مدارات مجتمع خطی |44| معارف اسلامی 1  43| مدارات مجتمع خطی |44| معارف اسلامی 1
 45| میکروپروسسور |46| کاتالوگ خوانی (زبان فنی)  45| میکروپروسسور |46| کاتالوگ خوانی (زبان فنی)
 47| کارآموزی |48| کارگاه عمومی برق  47| کارآموزی |48| کارگاه عمومی برق
 49| کارگاه مکانیک | | 49| کارگاه مکانیک | |
 || ||
-! صنعت و بازار کار 
 +! صنعت و بازار کار
 کاردان فنی قادر است به اقتضای نیازهای محل کار، ترکیب مناسبی از چند وظیفه از وظایف زیر را (و نه همه وظایف را) انجام دهد. کاردان فنی قادر است به اقتضای نیازهای محل کار، ترکیب مناسبی از چند وظیفه از وظایف زیر را (و نه همه وظایف را) انجام دهد.
 *انتقال نظرات و روشهای مورد تأیید مهندسین به کارگر فنی ماهر *انتقال نظرات و روشهای مورد تأیید مهندسین به کارگر فنی ماهر
 *تهیه و تفسیر ((نقشه)) ها و ((کروکی)) های مهندسین و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر *تهیه و تفسیر ((نقشه)) ها و ((کروکی)) های مهندسین و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر
 *بهره گیری از منابع نظیر کتب استاندارد مهندسی ((Hand Book ))ها و کتب راهنما و جداول فنی و امثال آنها *بهره گیری از منابع نظیر کتب استاندارد مهندسی ((Hand Book ))ها و کتب راهنما و جداول فنی و امثال آنها
 *درجه مناسبی از توانایی قضاوت فنی (بعضاً بطور مستقل) و توانایی انتخاب اطلاعات فنی (در محدوده عمل خود) و استفاده از این اطلاعات *درجه مناسبی از توانایی قضاوت فنی (بعضاً بطور مستقل) و توانایی انتخاب اطلاعات فنی (در محدوده عمل خود) و استفاده از این اطلاعات
 *تشخیص عیوب و تعمیر وسایل، تجهیزات و دستگاهها و بعضاً ((modification)) (که حتماً می بایستی تحت نظارت کارشناس انجام پذیرد) *تشخیص عیوب و تعمیر وسایل، تجهیزات و دستگاهها و بعضاً ((modification)) (که حتماً می بایستی تحت نظارت کارشناس انجام پذیرد)
 *سرویس و نگهداری و بازرسی و آزمایش وسائل و تجهیزات دستگاهها (تعمیرات- پیشگیری) و(( کالیبره)) کردن دستگاههای اندازه گیری *سرویس و نگهداری و بازرسی و آزمایش وسائل و تجهیزات دستگاهها (تعمیرات- پیشگیری) و(( کالیبره)) کردن دستگاههای اندازه گیری
 *توانایی انتخاب مواد، قطعات و ((المانها)) در محدوده جایگزینی قطعات، تعمیرات و حداکثر modification و دانستن نحوه کار با آنها و تست آنها *توانایی انتخاب مواد، قطعات و ((المانها)) در محدوده جایگزینی قطعات، تعمیرات و حداکثر modification و دانستن نحوه کار با آنها و تست آنها
 *توانایی درک فعالیتهای مربوط به ساخت و تولید در محدوده ای که وظایف او ایجاب می کند. *توانایی درک فعالیتهای مربوط به ساخت و تولید در محدوده ای که وظایف او ایجاب می کند.
 *نصب و راه اندازی در محدوده کاری *نصب و راه اندازی در محدوده کاری
 *بازرسی و کنترل مرغوبیت طبق روشهای تعیین شده توسط رده های بالاتر *بازرسی و کنترل مرغوبیت طبق روشهای تعیین شده توسط رده های بالاتر
 *انجام آزمایشها و اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات  *انجام آزمایشها و اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
 *گزارش نویسی و نوشتن دستور کار اجرائی *گزارش نویسی و نوشتن دستور کار اجرائی
 *توانایی سرپرستی کار رده های پایین تر *توانایی سرپرستی کار رده های پایین تر
 *باید بتواند بهره برداری از دستگاهها را بخوبی و در سطح عالی انجام دهد اگرچه چنین اموری (مگر در موارد استثنایی) جزء وظایف و کارهای ((سیستماتیک)) او بحساب نمی آید. در اکثر قریب به اتفاق موارد بهره برداری مهارتی است که با آموزشهایی بسیار ساده تر حاصل می شود. *باید بتواند بهره برداری از دستگاهها را بخوبی و در سطح عالی انجام دهد اگرچه چنین اموری (مگر در موارد استثنایی) جزء وظایف و کارهای ((سیستماتیک)) او بحساب نمی آید. در اکثر قریب به اتفاق موارد بهره برداری مهارتی است که با آموزشهایی بسیار ساده تر حاصل می شود.
 *پس از کسب تجارب کافی تدریس در موسسات آموزش فنی و صنعتی یا مراکز آموزش صنایع برای افراد فنی رده های پایین تر  *پس از کسب تجارب کافی تدریس در موسسات آموزش فنی و صنعتی یا مراکز آموزش صنایع برای افراد فنی رده های پایین تر

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [08:38 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [07:42 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [07:42 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..