منو
 صفحه های تصادفی
سازه هسته برشی
ریسه داران
ذوالفقار؛ شمشیر آسمانی
یاد خدا و تناول طعام
ساندویچ
امر به معروف و نهی از منکر
کودکان و تربیت اسلامی
شرایط ادامه تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی 2
ولادت امام موسی کاظم علیه السلام
کنیه، لقب
 کاربر Online
557 کاربر online
تاریخچه ی: رشته پرورش طیور

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-108Lines: 1-107
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=12.GIF}
 !مقدمه !مقدمه
-
مجموعه علوم دامی در برگیرنده تخصص های متنوعی است که این تخصص ها در سطوح مختلف با توجه به نیاز از دو جنبه موضوعی و کاربردی قابل طرح و بررسی است. از جنبه موضوعی عناوین تخصصی تغذیه دام ، اصلاح نژاد ، فیزیولوژی ، اقتصاد دامپروری ، فرآورده های دامی … از مهمترین تخصص هایی است که در سطوح عالی دامپروری مطرح بوده و از جنبه کاربردی نیز پرورش گاو و گاومیش ، پرورش(( زنبور عسل ))،… از مهمترین عناوین قابل طرح می باشد.
+مجموعه ((علوم دامی ))در برگیرنده تخصص های متنوعی است که این تخصص ها در سطوح مختلف با توجه به نیاز از دو جنبه موضوعی و کاربردی قابل طرح و بررسی است. از جنبه موضوعی عناوین تخصصی تغذیه دام ، اصلاح نژاد ، فیزیولوژی ، اقتصاد دامپروری ، فرآورده های دامی … از مهمترین تخصص هایی است که در سطوح عالی ((دامپروری)) مطرح بوده و از جنبه کاربردی نیز پرورش گاو و گاومیش ، پرورش(( زنبور عسل ))،… از مهمترین عناوین قابل طرح می باشد.
 انشعاب عنوان کلی امور دام (دامپروری ) در تخصص های فوق الذکر از هر یک از جنبه های موضوعی و با کاربردی می تواند زمینه های لازم را برای رشد و توسعه بخش مربوطه فراهم آورد و مانع از اتلاف نیروهای آموزش دیده در زمان ورود به کار گردد . با توحه به عملکرد مورد انتظار از کاردان برای ارائه خدمات مشخص در زمینه های مختلف اجرایی ، تخصصی نمودن آموزشها در این مقطع ضمن افزایش کارآیی افراد آموزش دیده در زمینه خاص آموزشی از اتلاف زمان برای احراز شرایط لازم در جهت وظایف محوله جلوگیری خواهد نمود.  انشعاب عنوان کلی امور دام (دامپروری ) در تخصص های فوق الذکر از هر یک از جنبه های موضوعی و با کاربردی می تواند زمینه های لازم را برای رشد و توسعه بخش مربوطه فراهم آورد و مانع از اتلاف نیروهای آموزش دیده در زمان ورود به کار گردد . با توحه به عملکرد مورد انتظار از کاردان برای ارائه خدمات مشخص در زمینه های مختلف اجرایی ، تخصصی نمودن آموزشها در این مقطع ضمن افزایش کارآیی افراد آموزش دیده در زمینه خاص آموزشی از اتلاف زمان برای احراز شرایط لازم در جهت وظایف محوله جلوگیری خواهد نمود.
 در همین ارتباط به لحاظ نوع وظایف تعیین شده برای فارغ التحصیلان این مقطع آموزشی و لزوم توجه بیشتر به جنبه های کاربردی ، تقسیم بندی تخصص های مورد نیاز در مقطع کاردانی را اجتناب ناپذیر ساخته است.  در همین ارتباط به لحاظ نوع وظایف تعیین شده برای فارغ التحصیلان این مقطع آموزشی و لزوم توجه بیشتر به جنبه های کاربردی ، تقسیم بندی تخصص های مورد نیاز در مقطع کاردانی را اجتناب ناپذیر ساخته است.
 __روند بررسی و تهیه برنامه : __ __روند بررسی و تهیه برنامه : __
 برنامه تکنولوژی پرورش طیور به طور مشترک توسط کارشناسان معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی و کارشناسان آموزش کشاورزی وزارت آموزش و پرورش تهیه و تدوین گردیده است و روند بررسی و تهیه آن به شرح ذیل می باشد.  برنامه تکنولوژی پرورش طیور به طور مشترک توسط کارشناسان معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی و کارشناسان آموزش کشاورزی وزارت آموزش و پرورش تهیه و تدوین گردیده است و روند بررسی و تهیه آن به شرح ذیل می باشد.
 با توجه به تنوع مشاغل مرتبط با صنعت دامپروری و گستردگی روز افزون آن و به لحاظ اختلاف نسبتا زیاد گرایشهای مختلف قابل طرح در آن ، امکان جمع بندی کلیه تخصص ها و تامین نیاز این بخش تحت عنوان مجموعه ای واحد بنام دامپروری وجود ندارد .  با توجه به تنوع مشاغل مرتبط با صنعت دامپروری و گستردگی روز افزون آن و به لحاظ اختلاف نسبتا زیاد گرایشهای مختلف قابل طرح در آن ، امکان جمع بندی کلیه تخصص ها و تامین نیاز این بخش تحت عنوان مجموعه ای واحد بنام دامپروری وجود ندارد .
 لذا به منظور پوشش دادن نیازها ی کلیه زیر بخشهای دامپروری و با استناد به نظرات مسئولین اجرایی امور دام کشور تفکیک عنوان کلی دامپروری در گرایشهای پرورش گاو گاومیش ، پرورش گوسفند و بز ، پرورش طیور ، پرورش زنبور عسل طرح و توسط صاحب نظران این صنعت در بخشهای مختلف آموزشی ، تحقیقاتی و تولید کنندگان، تفکیک عنوان کلی دامپروری در عناوین تخصصی تر مورد تایید قرار گرفت.  لذا به منظور پوشش دادن نیازها ی کلیه زیر بخشهای دامپروری و با استناد به نظرات مسئولین اجرایی امور دام کشور تفکیک عنوان کلی دامپروری در گرایشهای پرورش گاو گاومیش ، پرورش گوسفند و بز ، پرورش طیور ، پرورش زنبور عسل طرح و توسط صاحب نظران این صنعت در بخشهای مختلف آموزشی ، تحقیقاتی و تولید کنندگان، تفکیک عنوان کلی دامپروری در عناوین تخصصی تر مورد تایید قرار گرفت.
 در این میان با توجه به مشاغل موجود و قابل طرح ، تکنولوژی پرورش طیور بعنوان یک گرایش تخصصی مطرح گردید تا زمینه لازم را جهت رشد و شکوفایی این بخش از صنعت دامپروری فراهم آورد.  در این میان با توجه به مشاغل موجود و قابل طرح ، تکنولوژی پرورش طیور بعنوان یک گرایش تخصصی مطرح گردید تا زمینه لازم را جهت رشد و شکوفایی این بخش از صنعت دامپروری فراهم آورد.
 __مراحل تدوین برنامه __ __مراحل تدوین برنامه __
 __الف)__تعیین مشاغل موجود و نیازمندیهای شغلی __الف)__تعیین مشاغل موجود و نیازمندیهای شغلی
 __ب)__تعیین دانش و مهارتهای مورد نیاز کار و پاره کارهای هر یک از مشاغل براساس دستور العمل کلی تدوین برنامه های آموزشی دو ره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی __ب)__تعیین دانش و مهارتهای مورد نیاز کار و پاره کارهای هر یک از مشاغل براساس دستور العمل کلی تدوین برنامه های آموزشی دو ره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی
 __ج‌)__ تعیین دروس و محتوای آموزشی براساس دانش و مهارتهای مورد نیاز هر یک از مشاغل  __ج‌)__ تعیین دروس و محتوای آموزشی براساس دانش و مهارتهای مورد نیاز هر یک از مشاغل
 __د)__تعیین ریز محتوای آموزشی براساس نظام آموزشهای کاردانی در بخش کشاورزی از آموزشهای علمی – کاربردی __د)__تعیین ریز محتوای آموزشی براساس نظام آموزشهای کاردانی در بخش کشاورزی از آموزشهای علمی – کاربردی
 __ه)__رعایت اصول و مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دستورالعمل کلی تدوین برنام های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی – کاربردی و نظام آموزشهای کاردانی در بخش کشاورزی و آموزشهای علمی – کاربردی )  __ه)__رعایت اصول و مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دستورالعمل کلی تدوین برنام های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی – کاربردی و نظام آموزشهای کاردانی در بخش کشاورزی و آموزشهای علمی – کاربردی )
 __تعریف و هدف دوره :__  __تعریف و هدف دوره :__
-این دوره بعد از دوره های آموزشی بلند مدت کاردانی علمی – کاربردی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه پرورش طیور می باشد تا ضمن اشاعه فرهنگ نوین پرورش طیور امکان رشد و توسعه این بخشها از صنعت دامپروری را فراهم آورد. +این دوره بعد از دوره های آموزشی بلند مدت کاردانی علمی – کاربردی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه پرورش طیور می باشد تا ضمن اشاعه فرهنگ نوین پرورش طیور امکان رشد و توسعه این بخشها از ((صنعت دامپروری ))را فراهم آورد.
 __اهمیت و ضرورت دوره :__  __اهمیت و ضرورت دوره :__
 واحدهای پرورش طیور در کشور با سرعت روز افزون در حال توسعه می باشند این بخش از صنعت دامپروری نقش قابل توجهی در تامین مواد پروتئینی جامعه دارد و به لحاظ فقدان نیروهای کارآمد اجرایی اغلب این واحدها از بازده اقتصادی کافی برخوردار نمی باشند. لذا تربیت نیروهای کاردان با تخصص پرورش طیور می تواند نقش موثری در ارتقای فعالیتهای این بخش از صنعت دامپروری داشته باشد. واحدهای پرورش طیور در کشور با سرعت روز افزون در حال توسعه می باشند این بخش از صنعت دامپروری نقش قابل توجهی در تامین مواد پروتئینی جامعه دارد و به لحاظ فقدان نیروهای کارآمد اجرایی اغلب این واحدها از بازده اقتصادی کافی برخوردار نمی باشند. لذا تربیت نیروهای کاردان با تخصص پرورش طیور می تواند نقش موثری در ارتقای فعالیتهای این بخش از صنعت دامپروری داشته باشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا
 1| ارومیه | |‌* |‌ |  1| ارومیه | |‌* |‌ |
 2| اصفهان| |* | | 2| اصفهان| |* | |
 3| اهواز| |* | | 3| اهواز| |* | |
 4| باهنرکرمان| |* | | 4| باهنرکرمان| |* | |
 5| بیرجند| | * ‌| | 5| بیرجند| | * ‌| |
 6| تبریز | |* | | 6| تبریز | |* | |
 7 |تهران| |* | |  7 |تهران| |* | |
 8| رشت| | * | | 8| رشت| | * | |
 9| زابل| | * | | 9| زابل| | * | |
 10| شهرکرد| |* |‌ | 10| شهرکرد| |* |‌ |
 11| شیراز | |* | | 11| شیراز | |* | |
 12| گرگان| |* | | 12| گرگان| |* | |
 13| مشهد| | * | | 13| مشهد| | * | |
 14| کرمانشاه | |* | | 14| کرمانشاه | |* | |
 15| یاسوج | | * | | || 15| یاسوج | | * | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
 1| فارسی |2| آمار و طرح آزمایشات مقدماتی  1| فارسی |2| آمار و طرح آزمایشات مقدماتی
 3| ابزار ماشین آلات پرورش طیور |4| اخلاق و تربیت اسلامی  3| ابزار ماشین آلات پرورش طیور |4| اخلاق و تربیت اسلامی
 5| اصول پرورش مرغ مادر |6| اصول پیشگیری و بهداشت طیور  5| اصول پرورش مرغ مادر |6| اصول پیشگیری و بهداشت طیور
 7| اصول سرپرستی واحدهای پرورش طیور |8| بیماریهای طیور  7| اصول سرپرستی واحدهای پرورش طیور |8| بیماریهای طیور
 9| پرورش اردک ، غاز |10| پرورش بوقلمون  9| پرورش اردک ، غاز |10| پرورش بوقلمون
 11| پرورش پرندگان کوچک و زینتی |12| پرورش توام اردک و ماهیان گرم آبی  11| پرورش پرندگان کوچک و زینتی |12| پرورش توام اردک و ماهیان گرم آبی
 13| پرورش مرغ تخم گذار |14| پرورش مرغ گوشتی  13| پرورش مرغ تخم گذار |14| پرورش مرغ گوشتی
 15| تربیت بدنی |16| ترویج و آموزش دامپروری و منابع طبیعی  15| تربیت بدنی |16| ترویج و آموزش دامپروری و منابع طبیعی
 17| تغذیه طیور |18| جامعه شناسی روستایی  17| تغذیه طیور |18| جامعه شناسی روستایی
 19| جوجه کشی |20| ریاضیات  19| جوجه کشی |20| ریاضیات
 21| زبان خارجی |22| زبان فنی  21| زبان خارجی |22| زبان فنی
 23| ژنتیک و اصلاح نژاد مقدماتی |24| شناخت داروهای دامی  23| ژنتیک و اصلاح نژاد مقدماتی |24| شناخت داروهای دامی
 25| شیمی |26| صنایع تبدیلی طیور  25| شیمی |26| صنایع تبدیلی طیور
 27| فیزیک |28| معارف اسلامی 1  27| فیزیک |28| معارف اسلامی 1
 29| مقدمه ای بر اقتصاد و بازار یابی محصولات طیور |30| کارآموزی  29| مقدمه ای بر اقتصاد و بازار یابی محصولات طیور |30| کارآموزی
 31| کاربرد کامپیوتر| | ||  31| کاربرد کامپیوتر| | ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 __نقش و توانایی فارغ التحصیلان : __ __نقش و توانایی فارغ التحصیلان : __
 __الف)__ارائه و انتقال اطلاعات و دستورالعملها و روشهای مورد تاکید کارشناسان به افراد تحت پوشش در حوزه عملیاتی مربوطه __الف)__ارائه و انتقال اطلاعات و دستورالعملها و روشهای مورد تاکید کارشناسان به افراد تحت پوشش در حوزه عملیاتی مربوطه
 __ب)__بررسی مقدماتی نیازهای محلی و منطقه ای در زمینه پرورش طیور به منظو ر عرضه خدمات متناسب  __ب)__بررسی مقدماتی نیازهای محلی و منطقه ای در زمینه پرورش طیور به منظو ر عرضه خدمات متناسب
 __ج)__کاربرد صحیح وسایل ، تجهیزات و نهاده های تولیدی و تشخیص عیوب و رفع آنها با توجه به حیطه تخصصی مربوطه __ج)__کاربرد صحیح وسایل ، تجهیزات و نهاده های تولیدی و تشخیص عیوب و رفع آنها با توجه به حیطه تخصصی مربوطه
 __د)__تنظیم و تهیه گزارشات روزانه __د)__تنظیم و تهیه گزارشات روزانه
 __ه)__نظارت بر اعمال بهداشت کار و محیط زیست __ه)__نظارت بر اعمال بهداشت کار و محیط زیست
 __و)__سرپرستی و اداره واحدهای پرورشی طیور گوشتی و تخم گذار و انجام امور مربوطه __و)__سرپرستی و اداره واحدهای پرورشی طیور گوشتی و تخم گذار و انجام امور مربوطه
 __عناوین مشاغل در نظر گرفته شده جهت طراحی دوره __ __عناوین مشاغل در نظر گرفته شده جهت طراحی دوره __
 __الف__)پرورش دهنده مرغ تخم گذار __الف__)پرورش دهنده مرغ تخم گذار
 __ب)__پرورش دهنده مرغ گوشتی __ب)__پرورش دهنده مرغ گوشتی
 __ج)__پرورش دهنده بوقلمون __ج)__پرورش دهنده بوقلمون
 __د)__پرورش دهنده اردک و غاز __د)__پرورش دهنده اردک و غاز
 __ه)__متصدی جوجه کشی __ه)__متصدی جوجه کشی
 __و)__متصدی سالن پرورش مرغ مادر __و)__متصدی سالن پرورش مرغ مادر
 __عناوین مشاغل فارغ التحصیلان بعد از طی دوره : __ __عناوین مشاغل فارغ التحصیلان بعد از طی دوره : __
 __الف)__ سرپرست واحد پرورش مرغ تخم گذار __الف)__ سرپرست واحد پرورش مرغ تخم گذار
 __ب)__سرپرست واحد پرورش مرغ گوشتی __ب)__سرپرست واحد پرورش مرغ گوشتی
 __ج)__سرپرست واحد های پرورشی ماکیان  __ج)__سرپرست واحد های پرورشی ماکیان
 __د)__سرپرستی موسسات جوجه کشی __د)__سرپرستی موسسات جوجه کشی
 __ه)__ متصدی تهیه خوراک طیور __ه)__ متصدی تهیه خوراک طیور
 __و)__متصدی راه اندازی، تعمیر و سرویس ماشینهای پرورش طیور  __و)__متصدی راه اندازی، تعمیر و سرویس ماشینهای پرورش طیور
 __ر)__سرپرست سالن واحدهای پرورش مرغ مادر __ر)__سرپرست سالن واحدهای پرورش مرغ مادر

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [09:14 ]   3   کیانی      جاری 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [10:41 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [10:31 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..