منو
 کاربر Online
583 کاربر online
Lines: 1-78Lines: 1-83
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=navazandgi.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=YYYY.GIF}  {picture=YYYY.GIF}
  
 
 
 
 
-تا قبل از سال 78 رشته موسیقی فقط به موسیقی ایرانی می‌پرداخت و یکی از شروط ورود به این رشته نیز داشتن و نواختن یک ساز ایرانی بود و این برای کسانی که علاقمند به سازهای جهانی مثل ویولن، گیتار، پیانو بودند رضایت‌بخش و مطلوب نبود.
هدف از تدریس موسیقی در دانشگاه، تربیت نوازنده نیست بلکه پرورش موسیقیدان است در واقع هدف این است که یک فارغ التحصیل این رشته در بعد پژوهشی و علمی کار آمد باشد تا بتواند صاحب دیدگاه شود. بدیهی است که یک موسقی دان خوب باید یک نوازنده خوب هم باشد. ذوق هنری، علاقه به موسیقی، تسلط بر نوازندگی همچنین داشتن سلامت شنوایی از عوامل مهم موفقیت در این رشته است. توجه به زمینه‌های شغلی در این بخش را جهت انتخاب رشته ضروری می‌دانیم. طول متوسط دوره کارشناسی رشته نوازندگی ساز جهانی 4 سال شامل 8 ترم 17 هفته‌ای است. ضریب نوازندگی ساز جهانی 4 – مبانی نظری و عملی موسیقی 3 و اطلاعات عمومی موسیقی 2 می‌باشد.
+تا قبل از سال 78 رشته ((موسیقی)) فقط به موسیقی ایرانی می‌پرداخت و یکی از شروط ورود به این رشته نیز داشتن و نواختن یک ساز ایرانی بود و این برای کسانی که علاقمند به سازهای جهانی مثل ((ویولن))، ((گیتار))، ((پیانو)) بودند رضایت‌بخش و مطلوب نبود.هدف از تدریس موسیقی در دانشگاه، تربیت نوازنده نیست بلکه پرورش موسیقیدان است در واقع هدف این است که یک فارغ التحصیل این رشته در بعد پژوهشی و علمی کار آمد باشد تا بتواند صاحب دیدگاه شود. بدیهی است که یک موسقی دان خوب باید یک نوازنده خوب هم باشد. ذوق هنری، علاقه به موسیقی، تسلط بر نوازندگی همچنین داشتن سلامت شنوایی از عوامل مهم موفقیت در این رشته است. توجه به زمینه‌های شغلی در این بخش را جهت انتخاب رشته ضروری می‌دانیم. طول متوسط دوره کارشناسی رشته نوازندگی ساز جهانی 4 سال شامل 8 ترم 17 هفته‌ای است. ضریب نوازندگی ساز جهانی 4 – مبانی نظری و عملی موسیقی 3 و اطلاعات عمومی موسیقی 2 می‌باشد.


 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف |نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ||ردیف |نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1 |تهران | | * | |  1 |تهران | | * | |
 2 |هنر کرج | | * | | ||  2 |هنر کرج | | * | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف |نام درس |ردیف|نام درس ||ردیف |نام درس |ردیف|نام درس
 1 |آواز جمعی 1 |2 |آواز جمعی 2  1 |آواز جمعی 1 |2 |آواز جمعی 2
 3 |اجرای پایانی (پروژه نهایی) |4 |اجرای صحنه‌ای آواز جمعی  3 |اجرای پایانی (پروژه نهایی) |4 |اجرای صحنه‌ای آواز جمعی
 5 |اجرای صحنه‌ای ساز جهانی 1 |6 |اجرای صحه‌ای ساز جهانی 2  5 |اجرای صحنه‌ای ساز جهانی 1 |6 |اجرای صحه‌ای ساز جهانی 2
 7 |اخلاق اسلامی |8 |ارکستر جهانی 2  7 |اخلاق اسلامی |8 |ارکستر جهانی 2
 9 |ارکستر جهانی 3 | 10 |ارکستر جهانی 4  9 |ارکستر جهانی 3 | 10 |ارکستر جهانی 4
 11|رکستری جهانی 1 |12 |انقلاب اسلامی و ریشه‌های ان  11|رکستری جهانی 1 |12 |انقلاب اسلامی و ریشه‌های ان
 13|پیانوی عمومی 1 | 14 |پیانوی عمومی 2  13|پیانوی عمومی 1 | 14 |پیانوی عمومی 2
 15|پیانوی عمومی 3 | 16 |تاریخ اسلام  15|پیانوی عمومی 3 | 16 |تاریخ اسلام
 17|تاریخ موسیقی جهان 1 | 18 |تاریخ موسیقی جهان 2  17|تاریخ موسیقی جهان 1 | 18 |تاریخ موسیقی جهان 2
 19|تربیت بدنی 2 |20 |تربیت شنوایی 1  19|تربیت بدنی 2 |20 |تربیت شنوایی 1
 21|تربیت شنوایی 2 |22 |دشیفراژ 1  21|تربیت شنوایی 2 |22 |دشیفراژ 1
 23|دشیفراژ 2 | 24| زبان 1 و 2  23|دشیفراژ 2 | 24| زبان 1 و 2
 25|زبان 3 | 26 |ساز جهانی 1  25|زبان 3 | 26 |ساز جهانی 1
-27|ساز جهانی 2 |28 |ساز جهانی 5 +27|((ساز)) جهانی 2 |28 |ساز جهانی 5
 29|ساز جهانی 6 |30| ساز جهانی 7  29|ساز جهانی 6 |30| ساز جهانی 7
 31|ساز جهانی 8 |32 |ساز شناسی موسیقی جهانی 2  31|ساز جهانی 8 |32 |ساز شناسی موسیقی جهانی 2
 33|سازشناسی موسیقی جهانی 1 |34 |سازشناسی موسیقی جهانی 2  33|سازشناسی موسیقی جهانی 1 |34 |سازشناسی موسیقی جهانی 2
 35|سرایش 1 | 36 |سرایش 2  35|سرایش 1 | 36 |سرایش 2
 37|سرایش 3 | 38 |سرایش 4  37|سرایش 3 | 38 |سرایش 4
 39|شناسایی سازهای ایران |40| فارسی 1  39|شناسایی سازهای ایران |40| فارسی 1
 41|فارسی 2 |42| فرم موسیقی 1  41|فارسی 2 |42| فرم موسیقی 1
 43|فرم موسیقی 2 | 44| مبانی صداشناسی  43|فرم موسیقی 2 | 44| مبانی صداشناسی
 45|متون اسلامی | 46 |معارف اسلامی 2  45|متون اسلامی | 46 |معارف اسلامی 2
 47|هماهنگی (هارمونی) 1 |48 |هماهنگی (هارمونی) 2  47|هماهنگی (هارمونی) 1 |48 |هماهنگی (هارمونی) 2
 49|همنوازی 2 |50| همنوازی 3  49|همنوازی 2 |50| همنوازی 3
 51|همنوازی 4 | | || 51|همنوازی 4 | | ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 
 
 
 
  
  {picture=WWWW.GIF}  {picture=WWWW.GIF}
  
 
 
 
 
 در مورد موسیقی مشکلات فراوانی داریم که کمابیش از آن مطلعید . بازار کار این رشته ارتباط مستقیم با بستر فرهنگی جامعه ما دارد. ایجاد تمایل و علاقه در مردم نسبت به موسیقی نیازی به برنامه ریزی ندارد ، چون انسان ها به طور فطری از موسیقی استقبال می کنند . اما برای رونق این بازار نیازمند مسائلی فراتر از علائق درونی افراد هستیم . ارتباط بین کشورها ، برپایی کنسرت ها ، تقویت مراکز و مدارس موسیقی ، روشمند کردن این هنر اصیل بستر کاری مناسب را برای فارغ التحصیلان این رشته در دو جهت تدریس و اجرا فراهم می سازد. در مورد موسیقی مشکلات فراوانی داریم که کمابیش از آن مطلعید . بازار کار این رشته ارتباط مستقیم با بستر فرهنگی جامعه ما دارد. ایجاد تمایل و علاقه در مردم نسبت به موسیقی نیازی به برنامه ریزی ندارد ، چون انسان ها به طور فطری از موسیقی استقبال می کنند . اما برای رونق این بازار نیازمند مسائلی فراتر از علائق درونی افراد هستیم . ارتباط بین کشورها ، برپایی کنسرت ها ، تقویت مراکز و مدارس موسیقی ، روشمند کردن این هنر اصیل بستر کاری مناسب را برای فارغ التحصیلان این رشته در دو جهت تدریس و اجرا فراهم می سازد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:07 ]   4   سمیرا_عقیلی      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [10:25 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 08 بهمن 1384 [07:04 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 08 بهمن 1384 [07:02 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..