منو
 صفحه های تصادفی
تجارت الکترونیک و پیش نیازهای آن در ایران
چگونه خلاق باشیم
سر انجام و سرنوشت نهایی جهان
واژگان فیزیولوژی گیاهی
وقایع مربوط به ولادت امام جواد علیه السلام
دانشکده‌ حقوق دانشگاه تهران
طبقه بندی چربیها
آل باوند _ شاخه کین خوازیه
دانشکده علوم اجتماعی
دروغگویی و علل آن در کودکان
 کاربر Online
582 کاربر online
تاریخچه ی: رشته نمایش

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-116Lines: 1-116
 V{maketoc} V{maketoc}
-r /> +{picture=namayii.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=ddddddKKK.GIF}  {picture=ddddddKKK.GIF}
  
 
 
 
 
 وظیفه نمایش را انتقال مفاهیم انسانی در تمام سطوح دانسته‌اند. در کشور ما بسیاری از بزرگان نمایش، سالیان درازی است که به این رشته غناء بخشیده‌اند و همیشه در خاطرات خود به منشاء اصلی موفقیت‌شان، که تئاتر باشد، اعتراف دارند . وظیفه نمایش را انتقال مفاهیم انسانی در تمام سطوح دانسته‌اند. در کشور ما بسیاری از بزرگان نمایش، سالیان درازی است که به این رشته غناء بخشیده‌اند و همیشه در خاطرات خود به منشاء اصلی موفقیت‌شان، که تئاتر باشد، اعتراف دارند .
 رشته ((نمایش)) گرایش‌هائی همچون ادبیات نمایشی- ((بازیگری))- ((گارگردانی))- نمایش عروسکی- صحنه‌گردانی را در خود جای داده و دانش‌آموزی می‌تواند در این رشته موفق باشد که در انجام کار گروهی توانا ، به ادبیات فارسی مسلط، حافظه قوی و ذهنی خلاّق و مبتکر داشته باشد. رشته ((نمایش)) گرایش‌هائی همچون ادبیات نمایشی- ((بازیگری))- ((گارگردانی))- نمایش عروسکی- صحنه‌گردانی را در خود جای داده و دانش‌آموزی می‌تواند در این رشته موفق باشد که در انجام کار گروهی توانا ، به ادبیات فارسی مسلط، حافظه قوی و ذهنی خلاّق و مبتکر داشته باشد.
 ضریب دروس درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری و تجسمی، و خلاقیت نمایش 4 می‌باشد.  ضریب دروس درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری و تجسمی، و خلاقیت نمایش 4 می‌باشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا
 1 |آزاد- الیگودرز | * | | |  1 |آزاد- الیگودرز | * | | |
 2 |آزاد- تنکابن | | * | |  2 |آزاد- تنکابن | | * | |
 3 |آزاد- تهران | | * | |  3 |آزاد- تهران | | * | |
 4 |آزاد- شیراز | | * | |  4 |آزاد- شیراز | | * | |
 5 |آزاد-اراک | | * | |  5 |آزاد-اراک | | * | |
 6 |آزاد-بوشهر | * | * | |  6 |آزاد-بوشهر | * | * | |
 7 |تهران | | * | |  7 |تهران | | * | |
 8 |هنر تهران | | * | | ||  8 |هنر تهران | | * | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف |نام درس |ردیف| نام درس  ||ردیف |نام درس |ردیف| نام درس
 1 |آشنایی با ادبیات معاصر ایران |2 |آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان  1 |آشنایی با ادبیات معاصر ایران |2 |آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان
 3 |آشنایی با صحنه سینما و تلویزیون |4 |آشنایی با طراحی و دوخت لباس  3 |آشنایی با صحنه سینما و تلویزیون |4 |آشنایی با طراحی و دوخت لباس
 5 |آشنایی با فضاهای سنتی |6 |آشنایی با فیلمنامه نویسی  5 |آشنایی با فضاهای سنتی |6 |آشنایی با فیلمنامه نویسی
 7 |آشنایی با متون فارسی نمایشی 1 |8 |آشنایی با متون فارسی نمایشی 2  7 |آشنایی با متون فارسی نمایشی 1 |8 |آشنایی با متون فارسی نمایشی 2
 9 |آشنایی با ((هنر)) در تاریخ |10 |اجرای کارگاه نمایش ایرانی 1  9 |آشنایی با ((هنر)) در تاریخ |10 |اجرای کارگاه نمایش ایرانی 1
 11 |اجرای کارگاه نمایش ایرانی 2 |12 |اصول و فنون نمایشنامه نویسی 1  11 |اجرای کارگاه نمایش ایرانی 2 |12 |اصول و فنون نمایشنامه نویسی 1
 13 |اصول و فنون نمایشنامه نویسی 2 |14 |اصول و مبانی ارتباطات  13 |اصول و فنون نمایشنامه نویسی 2 |14 |اصول و مبانی ارتباطات
 15 |اصول کارگردانی نمایش تلویزیونی |16 |اصول کارگردانی نمایش رادیویی  15 |اصول کارگردانی نمایش تلویزیونی |16 |اصول کارگردانی نمایش رادیویی
 17 |امکانات صحنه |18 |بازیگری 1  17 |امکانات صحنه |18 |بازیگری 1
 19 |بازیگری 2 |20 |بازیگری رادیو و تلویزیون  19 |بازیگری 2 |20 |بازیگری رادیو و تلویزیون
 21 |بازیگری نمایش عروسکی |22 |بدن 1  21 |بازیگری نمایش عروسکی |22 |بدن 1
 23 |بدن 2 |24 |بررسی نظریه‌های جدید در ادبیات  23 |بدن 2 |24 |بررسی نظریه‌های جدید در ادبیات
 25 |بیان 1 |26 |بیان 2  25 |بیان 1 |26 |بیان 2
 27 |پایان نامه رساله |28 |پایان‌نامه  27 |پایان نامه رساله |28 |پایان‌نامه
 29 |پرسپکتیو در صحنه |30 |تاریخ ادبیات نمایشی 1  29 |پرسپکتیو در صحنه |30 |تاریخ ادبیات نمایشی 1
 31 |تاریخ ادبیات نمایشی 2 |32 |تاریخ ادبیات نمایشی 3  31 |تاریخ ادبیات نمایشی 2 |32 |تاریخ ادبیات نمایشی 3
 33 |تاریخ تحولات دکور |34 |تاریخ تطبیقی ادبیات ایران و جهان  33 |تاریخ تحولات دکور |34 |تاریخ تطبیقی ادبیات ایران و جهان
 35 |تاریخ فلسفه |36 |تاریخ لباس در غرب و ایران  35 |تاریخ فلسفه |36 |تاریخ لباس در غرب و ایران
 37 |تاریخ نماشی عروسکی |38 |تاریخ نمایش 1  37 |تاریخ نماشی عروسکی |38 |تاریخ نمایش 1
 39 |تاریخ نمایش 2 |40 |تحلیل نمایشنامه 1  39 |تاریخ نمایش 2 |40 |تحلیل نمایشنامه 1
 41 |تحلیل نمایشنامه 2 |42 |تربیت حس 1  41 |تحلیل نمایشنامه 2 |42 |تربیت حس 1
 43 |تربیت حس 2 |44 |ترکیب در صحنه  43 |تربیت حس 2 |44 |ترکیب در صحنه
 45 |تعزیه شناسی |46 |جامعه شناسی 1  45 |تعزیه شناسی |46 |جامعه شناسی 1
 47 |جامعه شناسی 2 | 48 |جنبه‌های نمایشی در فارسی 1  47 |جامعه شناسی 2 | 48 |جنبه‌های نمایشی در فارسی 1
 49 |حرکت 1 |50 |حرکت 2  49 |حرکت 1 |50 |حرکت 2
 51 |داستان نویسی 1 |52 |داستان نویسی 2  51 |داستان نویسی 1 |52 |داستان نویسی 2
 53 |دیدن و تحلیل نمایش عروسکی |54 |دیدن و تحلیل نمایشنامه 1  53 |دیدن و تحلیل نمایش عروسکی |54 |دیدن و تحلیل نمایشنامه 1
 55 |دیدن و تحلیل نمایشنامه 2 |56 |روش تحقیق  55 |دیدن و تحلیل نمایشنامه 2 |56 |روش تحقیق
 57 |روش تحقیق در هنر |58 |روش تحقیق و تدوین پایان نامه  57 |روش تحقیق در هنر |58 |روش تحقیق و تدوین پایان نامه
 59 |زبان تخصصی 1 |60 |زبان تخصصی 2  59 |زبان تخصصی 1 |60 |زبان تخصصی 2
 61 |زبان شناسی عمومی |62 |سبکها و شیوه‌های اجرا  61 |زبان شناسی عمومی |62 |سبکها و شیوه‌های اجرا
 63 |سبکهای ادبی جهان |64 |شخصیت شناسی 1  63 |سبکهای ادبی جهان |64 |شخصیت شناسی 1
 65 |شخصیت شناسی 2 |66 |شناخت مواد  65 |شخصیت شناسی 2 |66 |شناخت مواد
 67 |شیوه‌های نمایش در ایران |68 |صنایع ادبی  67 |شیوه‌های نمایش در ایران |68 |صنایع ادبی
 69 |صوت |70 |طراحی صحنه نمایش عروسکی 1  69 |صوت |70 |طراحی صحنه نمایش عروسکی 1
 71 |طراحی صحنه نمایش عروسکی 2 | 72 |طراحی و نقاشی 1  71 |طراحی صحنه نمایش عروسکی 2 | 72 |طراحی و نقاشی 1
 73 |طراحی و نقاشی 2 |74 |طراحی و نقاشی 3  73 |طراحی و نقاشی 2 |74 |طراحی و نقاشی 3
 75 |فرهنگ عامه و تمثیل شناسی | 76 |فن بیان 1  75 |فرهنگ عامه و تمثیل شناسی | 76 |فن بیان 1
 77 |فن بیان 2 |78 |ماسک و گریم  77 |فن بیان 2 |78 |ماسک و گریم
 79 |مبانی بازیگری 1 |80 |مبانی بازیگری 2  79 |مبانی بازیگری 1 |80 |مبانی بازیگری 2
 81 |مبانی دکور و صحنه آرایی 1 |82 |مبانی دکور و صحنه آرایی 2  81 |مبانی دکور و صحنه آرایی 1 |82 |مبانی دکور و صحنه آرایی 2
 83 |مبانی نمایش عروسکی 1 |84 |مبانی نمایش عروسکی 2  83 |مبانی نمایش عروسکی 1 |84 |مبانی نمایش عروسکی 2
 85 |مبانی نمایشنامه نویسی 1 | 86 |مبانی نمایشنامه نویسی 2  85 |مبانی نمایشنامه نویسی 1 | 86 |مبانی نمایشنامه نویسی 2
 87 |مبانی هنرهای تجسمی|88 |مبانی کارگردانی 1  87 |مبانی هنرهای تجسمی|88 |مبانی کارگردانی 1
 89 |مبانی کارگردانی 2 |90 |موسیقی در نمایش  89 |مبانی کارگردانی 2 |90 |موسیقی در نمایش
 91 |موسیقی در نمایش عروسکی |92 |نشانه‌های معنا در ادبیات نماشی  91 |موسیقی در نمایش عروسکی |92 |نشانه‌های معنا در ادبیات نماشی
 93 |نقد ادبیات نمایشی |94 |نقد ادبیات نمایشی 2  93 |نقد ادبیات نمایشی |94 |نقد ادبیات نمایشی 2
 95 |نقد در نمایش 1 |96 |نقد در نمایش 2 95 |نقد در نمایش 1 |96 |نقد در نمایش 2
 97 |نقشه کشی |98 |نگارش برای رادیو و تلویزیون  97 |نقشه کشی |98 |نگارش برای رادیو و تلویزیون
 99 |نمایش ایمایی 1 |100| نمایش ایمایی 2  99 |نمایش ایمایی 1 |100| نمایش ایمایی 2
 101 |نمایش در ایران |102 |نمایش معاصر ایران  101 |نمایش در ایران |102 |نمایش معاصر ایران
 103 |نمایشنامه نویسی |104 |نمایشنامه نویسی 2  103 |نمایشنامه نویسی |104 |نمایشنامه نویسی 2
 105 |نمایشنامه نویسی رادیو تلویزیونی| 106 |نمایشنامه نویسی عروسکی 1  105 |نمایشنامه نویسی رادیو تلویزیونی| 106 |نمایشنامه نویسی عروسکی 1
 107 |نمایشنامه نویسی عروسکی 2 | 108 |نور در صحنه  107 |نمایشنامه نویسی عروسکی 2 | 108 |نور در صحنه
 109 |کارگاه دکور 1 |110 |کارگاه دکور و صحنه آرایی 1  109 |کارگاه دکور 1 |110 |کارگاه دکور و صحنه آرایی 1
 111 |کارگاه دکور و صحنه آرایی 2 |112 |کارگاه فیلمنامه نویسی پیشرفته  111 |کارگاه دکور و صحنه آرایی 2 |112 |کارگاه فیلمنامه نویسی پیشرفته
 113 |کارگاه نرنگ |114 |کارگاه نمایش عروسکی 1  113 |کارگاه نرنگ |114 |کارگاه نمایش عروسکی 1
 115 |کارگاه نمایش عروسکی 2 |116 |کارگاه نمایش عروسکی 3  115 |کارگاه نمایش عروسکی 2 |116 |کارگاه نمایش عروسکی 3
 117 |کارگاه نمایش عروسکی 4 |118 |کارگاه نمایشنامه نویسی پیشرفته 117 |کارگاه نمایش عروسکی 4 |118 |کارگاه نمایشنامه نویسی پیشرفته
 119 |کارگردانی 1 |120 |کارگردانی 2  119 |کارگردانی 1 |120 |کارگردانی 2
 121 |کارگردانی 3 |122 |کارگردانی 4  121 |کارگردانی 3 |122 |کارگردانی 4
 123 |کودک و نمایش | | || 123 |کودک و نمایش | | ||
   
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 فارغ‌التحصیلان این رشته بعنوان گروهی از هنرمندان جامعه وظیفه انتقال مفاهیم فرهنگی را با بیانی هنری عهده‌دار می‌باشند. این فارغ‌التحصیلان توانایی انجام کلیه امور مربوط به نمایش اعم از ((نویسندگی))، کارگردانی، بازیگری، ((دکورسازی))، صحنه‌‌آرایی، نمایش عروسکی را متناسب با گرایش خود دارا بوده و می‌توانند جذب مراکز هنری و آموزشی شوند.  فارغ‌التحصیلان این رشته بعنوان گروهی از هنرمندان جامعه وظیفه انتقال مفاهیم فرهنگی را با بیانی هنری عهده‌دار می‌باشند. این فارغ‌التحصیلان توانایی انجام کلیه امور مربوط به نمایش اعم از ((نویسندگی))، کارگردانی، بازیگری، ((دکورسازی))، صحنه‌‌آرایی، نمایش عروسکی را متناسب با گرایش خود دارا بوده و می‌توانند جذب مراکز هنری و آموزشی شوند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:03 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [05:22 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..