منو
 کاربر Online
807 کاربر online
Lines: 1-54Lines: 1-89
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=nagh.jpg}
 ! مقدمه ! مقدمه
 در رشته نقشه کشی معماری شما می توانید با مبانی هنرهای تجسمی، ترسیم فنی و نقشه کشی طراحی و درک تصاویر، حجم و ((ماکت)) سازی، متره و برآورد، کاربرد رایانه در نقشه کشی مبانی طراحی معماری، بناهای تاریخی، مواد و مصالح ساختمانی، نقشه برداری و ترازیابی با ((دوربین نیوز|دوربین های نیوز)) آشنا می شوید اما برای درک بهتر با سبک و شیوه های معماری اسلامی ایران و جهان و بناهای تاریخی سایر ملل نیاز به مطالعه بصورت جدی وجود دارد که علاقمندان به این رشته ها باید جدای از مطالعه سفرهای درون کشوری نیز به مراکزی که مهد ((معماری)) اسلامی است مانند استان یزد، استان اصفهان، استان فارس نیز داشته باشند.  در رشته نقشه کشی معماری شما می توانید با مبانی هنرهای تجسمی، ترسیم فنی و نقشه کشی طراحی و درک تصاویر، حجم و ((ماکت)) سازی، متره و برآورد، کاربرد رایانه در نقشه کشی مبانی طراحی معماری، بناهای تاریخی، مواد و مصالح ساختمانی، نقشه برداری و ترازیابی با ((دوربین نیوز|دوربین های نیوز)) آشنا می شوید اما برای درک بهتر با سبک و شیوه های معماری اسلامی ایران و جهان و بناهای تاریخی سایر ملل نیاز به مطالعه بصورت جدی وجود دارد که علاقمندان به این رشته ها باید جدای از مطالعه سفرهای درون کشوری نیز به مراکزی که مهد ((معماری)) اسلامی است مانند استان یزد، استان اصفهان، استان فارس نیز داشته باشند.
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 +

 +
 +
-سال دوم <br />ردیف نام درس نظری عملی
1 آم
ادگی دفاعی 2 0
2 ادبیات فارسی (2) 2 0
3 تربیت بدنی (2) 0 1
4 تربیت بدنی (3) 0 1
5 ترسیم فنی و نقشه کشی 2 2
6 تع
لیمات دینی و قرآن (2) 3 0
7 جغرافیای ع
مومی و استان 3 0 <br />8 ریاضی (2) 4 0 r />9 زبان خارجه (2) 2 0
10 زبان فارسی (2) 2 0
11 شناخت مواد و مصالح (1) 2 0
12 طراحی (1) 0 4
13 عربی (1/2) 1 0
14 مبانی هنرهای تجسمی 1 3
15 مبانی و کاربرد رایانه 1 1

سال سوم
ردیف نام درس نظری عملی
1 آشنایی با بناهای تاریخی 2 0
2 تاریخ معاصر ایران 2 0
3 تاسیسات ساختمان 2 0
4 تربیت بدنی (2) 0 1
5 تعلیمات دینی و قرآن (3) 3 0
6 عربی (2/2) 1 0
7 عناصر و جزئیات (1) 2 1
8 مبانی طراحی و معماری 2 1
9 متره و برآورد (1) 1 1
10 نقشه برداری 1 1
11 نقشه کشی معماری 0 2
12 کارآموزی 0 1
13 کاربرد رایانه در نقشه کشی 1 2
14 کارگاه حجم و ماکت 1 2
+|| <center> سال دوم center>
-! نعت و بازار کار +ردیف| نم درس| نظری| عملی
1| آمادگی دفاعی| 2| 0
2| ادبیا
ت فارسی (2)| 2| 0
3 |تربیت بدنی (2)| 0 |1
4| تربیت بدنی (3)| 0| 1
5| ترسیم فنی
و نقشه کشی| 2| 2
6 |تعلیمات دینی و قرآن (2)| 3| 0
7 |جغرافیای عمومی و استان |3 |0
8| ریاضی (2)| 4| 0
9| ز
بان خارجه (2)| 2 |0
10|
زبان فارسی (2)| 2| 0
11| شناخت مواد و مصالح (1)| 2 |0
12 |طراحی (1)| 0 |4
13 |عربی (1/2) |1| 0
14 |مبانی هنرهای تجسمی| 1 |3
15| مبانی و
کاربرد رایانه | 1 |1
||


||
سال سوم
 +ردیف| نام درس |نظری| عملی
 +1 |آشنایی با بناهای تاریخی| 2 0
 +2| تاریخ معاصر ایران| 2 |0
 +3 |تاسیسات ساختمان| 2 |0
 +4| تربیت بدنی (2) |0 |1
 +5 |تعلیمات دینی و قرآن (3)| 3| 0
 +6 |عربی (2/2) |1| 0
 +7| عناصر و جزئیات (1)| 2| 1
 +8| مبانی طراحی و معماری| 2| 1
 +9| متره و برآورد (1)| 1 |1
 +10 |نقشه برداری| 1| 1
 +11 |نقشه کشی معماری| 0| 2
 +12| کارآموزی| 0| 1
 +13| کاربرد رایانه در نقشه کشی| 1 |2
 +14| کارگاه حجم و ماکت| 1| 2
 +||
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +! صنعت و بازار کار
 زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :  زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
 *نقشه کش ((نقشه)) های اجرایی معماری *نقشه کش ((نقشه)) های اجرایی معماری
 *نقشه کش معماری داخلی *نقشه کش معماری داخلی
 *نقشه کش نقشه های ((سازه)) ای  *نقشه کش نقشه های ((سازه)) ای
 *نقشه کش کامپیوتری *نقشه کش کامپیوتری
 *کمک ((پژوهشگر)) معماری *کمک ((پژوهشگر)) معماری
 *کنترل کیفیت ساختمان  *کنترل کیفیت ساختمان
-*دفاتر مهندسین مشاور و طراح مترو
نظارت بر امور زیبایی ساختمان و ....
+*دفاتر مهندسین مشاور و طراح ((مترو))
*نظارت بر امور زیبایی ساختمان و ....

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 13 اسفند 1384 [10:56 ]   5   سمیرا_عقیلی      جاری 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [07:22 ]   4   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [06:36 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [11:48 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [11:30 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..