منو
 کاربر Online
604 کاربر online
Lines: 1-59Lines: 1-94
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=nagbar.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 اگر بخواهیم در مورد کلمه نقشه به یک مفهوم و بیان عامیانه اما دقیق اشاره کنیم می توانیم این بیان را داشته باشیم که در همیشه تاریخ نقشه انسان ها را به تدبیر و تدبر و فکر عمیق دعوت نموده و قبل از هزینه کردن، حرکت کردن و جابجائی انسان را متوجه بررسی نمودن ابعاد مختلف کارش نموده است. نقشی که نقشه بازی می کند از جهت کاهش هزینه ها، بررسی همه جانبه، عدم اتلاف وقت، کاهش خطا و اشتباه، نقش برجسته و ویژه ای است.  اگر بخواهیم در مورد کلمه نقشه به یک مفهوم و بیان عامیانه اما دقیق اشاره کنیم می توانیم این بیان را داشته باشیم که در همیشه تاریخ نقشه انسان ها را به تدبیر و تدبر و فکر عمیق دعوت نموده و قبل از هزینه کردن، حرکت کردن و جابجائی انسان را متوجه بررسی نمودن ابعاد مختلف کارش نموده است. نقشی که نقشه بازی می کند از جهت کاهش هزینه ها، بررسی همه جانبه، عدم اتلاف وقت، کاهش خطا و اشتباه، نقش برجسته و ویژه ای است.
 حال بپردازیم به رشته نقشه برداری، نقشه برداری علمی است که ((ریاضی)) عملی را با فنون اندازه گیری و ((هنر)) ترسیم توأم نموده و بوسیله آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه عوارض آن درروی صفحه افقی نمایش می دهد.  حال بپردازیم به رشته نقشه برداری، نقشه برداری علمی است که ((ریاضی)) عملی را با فنون اندازه گیری و ((هنر)) ترسیم توأم نموده و بوسیله آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه عوارض آن درروی صفحه افقی نمایش می دهد.
 نیاز بشر به بهره مندی از منابع زیرزمینی، زمینی، دریایی و هوایی سبب شده تا برای استفاده کامل از این منابع و جلوگیری از هزینه به توسعه علم نقشه برداری بپردازد و نیاز که مادر اختراع است، موجب پیشرفت این رشته شده است.  نیاز بشر به بهره مندی از منابع زیرزمینی، زمینی، دریایی و هوایی سبب شده تا برای استفاده کامل از این منابع و جلوگیری از هزینه به توسعه علم نقشه برداری بپردازد و نیاز که مادر اختراع است، موجب پیشرفت این رشته شده است.
 اکنون به جایی رسیده ایم که انجام هر نوع فعالیت در زمینه های عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و نظامی از قبیل احداث سدها، کانال ها، راه ها، ((نیروگاه برق|نیروگاههای برق))، عملیات نظامی وغیره بی نیاز از علوم نقشه برداری نیست.  اکنون به جایی رسیده ایم که انجام هر نوع فعالیت در زمینه های عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و نظامی از قبیل احداث سدها، کانال ها، راه ها، ((نیروگاه برق|نیروگاههای برق))، عملیات نظامی وغیره بی نیاز از علوم نقشه برداری نیست.
-عناوین دروس و مطالبی که دراین رشته مورد مطالعه قرار می گیرد عبارتند از محاسبات فنی مبانی و عملیات نقشه برداری، ترازیابی، برداشت نقشه، روش های تعیین موقعیت عملیات مساحی، فتوگرامتری مقدماتی، کاربرد رایانه در نقشه برداری و کار با استرئوسکوپ و کار با دستگاه GPS برای تعیین موقعیت ((ماهواره ))ای دوربین های نقشه برداری( توتال استیشن، دیستومات ((دیجیتال))،(( تئودولیت وینوژ))) +عناوین دروس و مطالبی که دراین رشته مورد مطالعه قرار می گیرد عبارتند از محاسبات فنی مبانی و عملیات نقشه برداری، ((ترازیابی))، برداشت نقشه، روش های تعیین موقعیت عملیات مساحی، ((فتوگرامتری)) مقدماتی، کاربرد رایانه در نقشه برداری و کار با ((استرئوسکوپ)) و کار با ((دستگاه GPS)) برای تعیین موقعیت ((ماهواره ))ای دوربین های نقشه برداری( ((توتال استیشن))، ((دیستومات دیجیتال)) ،(( تئودولیت وینوژ)))
-!درسهای رشته 
 +!درسهای رشته
 +
 +
 +
 ||
سال دوم
 ||
سال دوم
 ردیف| نام درس |نظری| عملی  ردیف| نام درس |نظری| عملی
 1 |آمادگی دفاعی| 2 |0  1 |آمادگی دفاعی| 2 |0
  2 |ادبیات فارسی (2) | 2 |0   2 |ادبیات فارسی (2) | 2 |0
 3| تربیت بدنی (2)| 0 |1  3| تربیت بدنی (2)| 0 |1
 4| تعلیمات دینی و قرآن (2)| 3 |0  4| تعلیمات دینی و قرآن (2)| 3 |0
-||
5
جغرافیای عمومی و استان 3 0
6 ریاضی (2) 4 0
7 زبان خارجه (2) 2 0
8 زبان فارسی (2) 2 0
9 عربی (1/2) 1 0
10 عملیات مساحی 0 2
11 مبانی نقشه برداری 2 1
12 مبانی کاربرد رایانه 1 1
13 مساحی 2 0
14 هندسه (نقشه برداری) 2 0
15 کارگاه محاسبه و ترسیم (1) 1 2

able align=left>
r>
+5|جغرافیای عمومی و استان |3 |0
6 |ریاضی (2) | 4 |0
7 |زبان خارجه (2)| 2 |0
8 |زبان فارسی (2)| 2 | 0
9 |عربی (1/2)| 1 |0
10 |عملیات مساحی| 0 |2
11 | مبانی نقشه برداری| 2 |1
12 |مبانی کاربرد رایانه | 1 | 1
13 |مساحی| 2 |0
14 |هندسه (نقشه برداری)| 2 | 0
15 |کارگاه محاسبه و ترسیم (1)| 1| 2
||
</td><br /> width=5>
</td>
  
- {picture=lkh.jpg} + />|| <center> سال سوم enter>

ردیف|نام درس| نظری| عملی
1 |تاریخ معاصر ایران | 2| 0
2 |تربیت بدنی (3) | 0 |1
3 |تعلیمات دینی و قرآن (3) |3 |0
4 |روش های تعیین موقعیت| 2 |0
5 |ریاضی (3)| 1 |1
6 |عربی (2/2) |1 |0
7 |عملیات نقشه برداری عمومی| 0 |2
8 |فتوگرامتری مقدماتی| 2 |1
9 |نقشه برداری عمومی| 4 |0
10 |کارآموزی | 0| 2
11| کاربرد رایانه در نقشه برداری |2 |2
12| کارگاه محاسبه و ترسیم (2)| 1 |2
13| کنترل و تنظیم دستگاه های نقشه برداری| 2 |1
||  
 
 
 
 
-!مقدمه +
-وجود عکس در ((تبلیغات))، صنعت، روزنامه‌نگاری، مقاله نویسی در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی، فیزیک، جانور شناسی، سینما، نجوم، سند تاریخی، اجتماعی، خبررسانی، حربه سیاسی کاربرد بی‌سابقه دارد به عبارت دیگر عکس شیوه دیگر دیدن است. 
-زمان تدریس هر واحد درسی از نوع نظری 1 ساعت در هفته، عملی 2 ساعت در هفته، کارگاهی 3 ساعت در هفته است. 
-!!مقدمه دیگر 
-اطلاعات عمومی در زمینه‌هایی همچون نقاشی ایران و جهان، مینیاتور، نقاشی مدرن و کلاسیک، رنگ‌ها و ترکیب‌های رنگی، درک تصویری، معماری ایران و جهان، تئاتر و سینما، موسیقی و فیزیک و شیمی مفید خواهد بود.  
-لازم به ذکر است وسائل عکاسی بسیار گرانقیمت است که لازم است هنگام انتخاب رشته دقت شود. 
-
 
-
 
- 
- {picture=sh.2.jpg} 
- 
-
 
-
 
 +! صنعت و بازارکار
 +زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
 +*نقشه بردار هوایی و زمینی و تهیه نقشه
 +*سرپرست کارگاه نقشه برداری
 +*تعمیر کار دوربینهای نقشه برداری
 +*دفاتر فنی مهندسین مشاور و طراح مترور
 +*محاسبات حجم عملیات خاکی
 +*تهیه نقشه های ((توپوگرافی)) شهری و مناطق وسیع
 +*کار با دوربین های نقشه برداری ((دیجیتالی)) و مکانیکی
 +*تهیه ((پروفیل طولی|پروفیل های طولی)) و عرضی و محاسبه حجم عملیات خاکی مسیر
 +*پیاده کردن پلان شهرک ها ، پارکها و ساختمانها از نظر مسطحاتی و ارتفاعی و .....

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 13 اسفند 1384 [11:19 ]   8   سمیرا_عقیلی      جاری 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [07:10 ]   7   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [06:22 ]   6   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [09:32 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [09:25 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [09:51 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [09:50 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [09:34 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..