منو
 صفحه های تصادفی
شیوه زندگی در مصر باستان
همراهی با بیماران
شمار فرزندان امام حسین علیه السلام
مکانیسم کلی استخراج مس
شهاب‌الدین خجندی
نایب السلطنگی نادر
تحولات بارز در فیزیک هسته ای
Silicon
خفاشان خون آشام
پرده گوش
 کاربر Online
770 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مهندسی کشاورزی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-118Lines: 1-120
 V{maketoc} V{maketoc}
 {picture=keshamon.jpg} {picture=keshamon.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
  
 
 
 {picture=klgvctlk.jpg} {picture=klgvctlk.jpg}
  
 
 
 
 
 امان از دست این مهندسی که عرض و طولش به کشاورزی و پزشکی‌ هم رسیده. فکر مهندسی نظم و انضباط و حذف زوائد را در پی دارد. این رشته تازه تأسیس در مقطع کارشناسی دارای 10 گرایش مختلف است که در میان داوطلبان علوم تجربی 7 گرایش و در گروه علوم ریاضی و فنی 3 گرایش دارد. امان از دست این مهندسی که عرض و طولش به کشاورزی و پزشکی‌ هم رسیده. فکر مهندسی نظم و انضباط و حذف زوائد را در پی دارد. این رشته تازه تأسیس در مقطع کارشناسی دارای 10 گرایش مختلف است که در میان داوطلبان علوم تجربی 7 گرایش و در گروه علوم ریاضی و فنی 3 گرایش دارد.
  در مهندسی کشاورزی که نگهداری و پرورش و حفاظت از خاک و گیاه بصورت علمی همراه با کمترین خسارت و بیشترین بهره دهی آموزش داده می‌شود، گرایش‌هایی همچون باغبانی ، زراعت و اصلاح ((نباتات))، ((خاک شناسی)) ، ((گیاه پزشکی)) ، علوم و صنایع غذائی ، علوم دامی و ترویج و آموزش کشاورزی وجود دارد که در این گرایش ها یافته‌ها و تحقیقات برای تولید غذای سالم با کمترین خسارت و بیشترین حجم از تولید آموزش داده می‌شود.   در مهندسی کشاورزی که نگهداری و پرورش و حفاظت از خاک و گیاه بصورت علمی همراه با کمترین خسارت و بیشترین بهره دهی آموزش داده می‌شود، گرایش‌هایی همچون باغبانی ، زراعت و اصلاح ((نباتات))، ((خاک شناسی)) ، ((گیاه پزشکی)) ، علوم و صنایع غذائی ، علوم دامی و ترویج و آموزش کشاورزی وجود دارد که در این گرایش ها یافته‌ها و تحقیقات برای تولید غذای سالم با کمترین خسارت و بیشترین حجم از تولید آموزش داده می‌شود.
 دروس ریاضی، زیست شناسی ضریب 3 و فیزیک و شیمی ضریب 2 را دارد. دروس ریاضی، زیست شناسی ضریب 3 و فیزیک و شیمی ضریب 2 را دارد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی |ارشد| دکترا  ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی |ارشد| دکترا
 1| آزاد- آیت الله آملی| |* | |  1| آزاد- آیت الله آملی| |* | |
 2| آزاد- استهبان | |* | |  2| آزاد- استهبان | |* | |
 3| آزاد- اهر | |* | | 3| آزاد- اهر | |* | |
 4| آزاد- اهواز | |* | |  4| آزاد- اهواز | |* | |
 5| آزاد- ایلام | | *| |  5| آزاد- ایلام | | *| |
 6| آزاد- بجنورد | |* | |  6| آزاد- بجنورد | |* | |
 7| آزاد- بم | | *| |  7| آزاد- بم | | *| |
 8| آزاد- بهبها ن | |* | |  8| آزاد- بهبها ن | |* | |
 9| آزاد- بیرجند | | *| |  9| آزاد- بیرجند | | *| |
 10| آزاد- تبریز | |* | | 10| آزاد- تبریز | |* | |
 11| آزاد- تربت حیدریه | |* | |  11| آزاد- تربت حیدریه | |* | |
 12| آزاد- تهران | | *| | 12| آزاد- تهران | | *| |
 13| آزاد- جیرفت | | *| |  13| آزاد- جیرفت | | *| |
 14| آزاد- خرم آباد | | *| |  14| آزاد- خرم آباد | | *| |
 15| آزاد- دامغان | | *| |  15| آزاد- دامغان | | *| |
 16| آزاد- دزفول | |* | |  16| آزاد- دزفول | |* | |
 17| آزاد- رشت | | *| |  17| آزاد- رشت | | *| |
 18| آزاد- رفسنجان | | *| |  18| آزاد- رفسنجان | | *| |
 19| آزاد- رودهن | |* | |  19| آزاد- رودهن | |* | |
 20| آزاد- ساوه | |* | |  20| آزاد- ساوه | |* | |
 21| آزاد- سبزوار | |* | |  21| آزاد- سبزوار | |* | |
 22| آزاد- سراب | |* | |  22| آزاد- سراب | |* | |
 23| آزاد- سنندج | | *| |  23| آزاد- سنندج | | *| |
 24| آزاد- شبستر | |* | |  24| آزاد- شبستر | |* | |
 25| آزاد- شهرری | |* | |  25| آزاد- شهرری | |* | |
 26| آزاد- شهرکرد | |* | |  26| آزاد- شهرکرد | |* | |
 27| آزاد- شهریار | |* | |  27| آزاد- شهریار | |* | |
 28| آزاد- شوشتر | |* | |  28| آزاد- شوشتر | |* | |
 29| آزاد- شیراز | | *| |  29| آزاد- شیراز | | *| |
 30| آزاد- علوم و تحقیقات تهران | | | *|  30| آزاد- علوم و تحقیقات تهران | | | *|
 31| آزاد- فردوس | | *| | 31| آزاد- فردوس | | *| |
 32| آزاد- فسا | |* | |  32| آزاد- فسا | |* | |
 33| آزاد- فیروزکوه | |* | |  33| آزاد- فیروزکوه | |* | |
 34| آزاد- فیروز | | *| |  34| آزاد- فیروز | | *| |
 35| آزاد- قوچان | | *| |  35| آزاد- قوچان | | *| |
 36| آزاد- گرگان | |* | |  36| آزاد- گرگان | |* | |
 37| آزاد- گناباد | | *| |  37| آزاد- گناباد | | *| |
 38| آزاد- لاهیجان | |* | |  38| آزاد- لاهیجان | |* | |
 39| آزاد- محلات | | *| |  39| آزاد- محلات | | *| |
 40| آزاد- مرودشت| | *| |  40| آزاد- مرودشت| | *| |
 41| آزاد- مشهد | |* | |  41| آزاد- مشهد | |* | |
 42| آزاد- مهاباد | |* | |  42| آزاد- مهاباد | |* | |
 43| آزاد- میانه | |* | |  43| آزاد- میانه | |* | |
 44| آزاد- میبد | |* | |  44| آزاد- میبد | |* | |
 45| آزاد- نراق | | *| |  45| آزاد- نراق | | *| |
 46| آزاد- نوشهر و چالوس | |* | |  46| آزاد- نوشهر و چالوس | |* | |
 47| آزاد- ورامین پیشوا | | *| |  47| آزاد- ورامین پیشوا | | *| |
 48| آزاد- کاشمر | | *| |  48| آزاد- کاشمر | | *| |
 49| آزاد- کرج | |* | |  49| آزاد- کرج | |* | |
 50| آزاد- کرمان | | *| |  50| آزاد- کرمان | | *| |
 51| آزاد- کرمانشاه | | *| |  51| آزاد- کرمانشاه | | *| |
 52| آزاد- یاسوج | |* | |  52| آزاد- یاسوج | |* | |
 53| آزاد-آستارا | |* | |  53| آزاد-آستارا | |* | |
 54| آزاد-ابهر | |* | |  54| آزاد-ابهر | |* | |
 55| آزاد-اراک | |* | |  55| آزاد-اراک | |* | |
 56| آزاد-اردستان | | *| |  56| آزاد-اردستان | | *| |
 57| آزاد-اقلید | | *| |  57| آزاد-اقلید | | *| |
 58| آزاد-بروجرد | | *| |  58| آزاد-بروجرد | | *| |
 59| آزاد-تاکستان | |* | |  59| آزاد-تاکستان | |* | |
 60| آزاد-جهرم | | *| |  60| آزاد-جهرم | | *| |
 61| آزاد-خوراسگان | |* | |  61| آزاد-خوراسگان | |* | |
 62| آزاد-زاهدان | |* | |  62| آزاد-زاهدان | |* | |
 63| آزاد-مراغه | | *| |  63| آزاد-مراغه | | *| |
 64| آزاد-نیشابور | | *| |  64| آزاد-نیشابور | | *| |
 65| ارومیه | |* | | 65| ارومیه | |* | |
 66| بابلسر |* | | |  66| بابلسر |* | | |
 67| بوعلی سینا همدان | |* | |  67| بوعلی سینا همدان | |* | |
 68| زابل | | *| |  68| زابل | | *| |
 69| زنجان | | *| | 69| زنجان | | *| |
 ||  ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف| نام درس | ردیف| نام درس ردیف| نام درس | ردیف| نام درس
 1| آبیاری عمومی |2| آشنایی با کامپیوتر  1| آبیاری عمومی |2| آشنایی با کامپیوتر
 3| آمار و احتمالات |4| اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی  3| آمار و احتمالات |4| اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی
 5| اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی |6| اقتصاد تولید  5| اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی |6| اقتصاد تولید
 7| اقتصاد خرد |8| اقتصاد ریاضی  7| اقتصاد خرد |8| اقتصاد ریاضی
 9| اقتصاد سنجی |10| اقتصاد منابع طبیعی  9| اقتصاد سنجی |10| اقتصاد منابع طبیعی
 11| اقتصاد کشاورزی |12| اقتصاد کشورهای با برنامه ریزی متمرکز  11| اقتصاد کشاورزی |12| اقتصاد کشورهای با برنامه ریزی متمرکز
 13| اکولوژی |14| بازاریابی محصولات کشاورزی  13| اکولوژی |14| بازاریابی محصولات کشاورزی
 15| باغبانی عمومی |16| بیوشیمی عمومی  15| باغبانی عمومی |16| بیوشیمی عمومی
 17| تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی |18| حسابداری 1  17| تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی |18| حسابداری 1
 19| حشره‌شناسی و دفع آفات |20| خاک‌شناسی عمومی  19| حشره‌شناسی و دفع آفات |20| خاک‌شناسی عمومی
 21| دامپروری عمومی |22| روش تحقیق  21| دامپروری عمومی |22| روش تحقیق
 23| ریاضیات عمومی |24| زراعت عمومی  23| ریاضیات عمومی |24| زراعت عمومی
 25| زیست شناسی |26| سمینار  25| زیست شناسی |26| سمینار
 27| شیمی عمومی |28| عملیات کشاورزی  27| شیمی عمومی |28| عملیات کشاورزی
 29| فیزیک عمومی |30| گیاه‌شناسی  29| فیزیک عمومی |30| گیاه‌شناسی
 31| ماشین‌های کشاورزی |32| مدیریت مزرعه  31| ماشین‌های کشاورزی |32| مدیریت مزرعه
 33| هوا و اقلیم شناسی |34| کارآموزی  33| هوا و اقلیم شناسی |34| کارآموزی
 || ||
 ! صنعت و بازار کار ! صنعت و بازار کار
 از زمینه‌های اصلی کار یک مهندس کشاورزی می‌توان به این موارد اشاده کرد: برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای واحدهای کشاورزی (((مزرعه))، کارخانه صنایع غذائی، واحدهای پرورش مرغهای تخمگذار یا گوشتی، واحدهای کشت و صنعت و. . .) مانند: چگونگی اختصاص سرمایه در زمینه‌های کاری، مقدار نیروی کار دائمی، مقدار نیروی کار فصلی، نوع ماشین آلات مصرفی و موارد دیگر، مدیریت واحدهای کشاورزی و دامپروری و صنایع غذایی یا امور تحقیقاتی مثل بررسی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت واحدها یا مقدار سرمایه‌گذاری در زمینه محصولات اساسی مثل گندم، مرغ، سیب‌زمینی یا سایر محصولات کم اهمیت مثل کیوی. از زمینه‌های اصلی کار یک مهندس کشاورزی می‌توان به این موارد اشاده کرد: برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای واحدهای کشاورزی (((مزرعه))، کارخانه صنایع غذائی، واحدهای پرورش مرغهای تخمگذار یا گوشتی، واحدهای کشت و صنعت و. . .) مانند: چگونگی اختصاص سرمایه در زمینه‌های کاری، مقدار نیروی کار دائمی، مقدار نیروی کار فصلی، نوع ماشین آلات مصرفی و موارد دیگر، مدیریت واحدهای کشاورزی و دامپروری و صنایع غذایی یا امور تحقیقاتی مثل بررسی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت واحدها یا مقدار سرمایه‌گذاری در زمینه محصولات اساسی مثل گندم، مرغ، سیب‌زمینی یا سایر محصولات کم اهمیت مثل کیوی.
 مهندس کشاورزی، اطلاعات فنی مورد نیاز خود را از متخصصین مربوط دریافت می‌کند، مثلاً اطلاعات فنی مربوط به دفع((آفت| آفات)) سیب‌زمینی، نظیر نوع و مقدار سم و تاریخ مصرف آن در منطقه و در مرحله شکوفه دادن را از یک پزشک دریافت می‌کند و با جمع بندی سایر اطلاعات، اعم از ماشین آلات، هواشناسی کشاورزی، وضع نیروی انسانی آماده به کار و متخصص و. . . ، یک برنامه عملی ارائه می‌کند.  مهندس کشاورزی، اطلاعات فنی مورد نیاز خود را از متخصصین مربوط دریافت می‌کند، مثلاً اطلاعات فنی مربوط به دفع((آفت| آفات)) سیب‌زمینی، نظیر نوع و مقدار سم و تاریخ مصرف آن در منطقه و در مرحله شکوفه دادن را از یک پزشک دریافت می‌کند و با جمع بندی سایر اطلاعات، اعم از ماشین آلات، هواشناسی کشاورزی، وضع نیروی انسانی آماده به کار و متخصص و. . . ، یک برنامه عملی ارائه می‌کند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [08:55 ]   4   سمیرا_عقیلی      جاری 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [08:45 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [08:11 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [08:59 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..