منو
 کاربر Online
466 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مهندسی هوا فضا

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-83Lines: 1-85
 V{maketoc} V{maketoc}
 {picture=hafazai.jpg} {picture=hafazai.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
  
 
 
 {picture=bvji.jpg} {picture=bvji.jpg}
  
 
 
 
 
 هوافضا را می توان تجلیگاه آخرین پیشرفتهای علوم و فنون دانست. هوافضا را می توان تجلیگاه آخرین پیشرفتهای علوم و فنون دانست.
 اصطلاح هوافضا خود بیان کننده زمینه کاری این رشته است به عبارت دیگر هوافضا علم بررسی حرکت اجسام در جو و خارج از ((جو)) است. اصطلاح هوافضا خود بیان کننده زمینه کاری این رشته است به عبارت دیگر هوافضا علم بررسی حرکت اجسام در جو و خارج از ((جو)) است.
 زمینه پیدایش علم هوافضا با آرزوی پرواز بشر از گذشته های دور آغاز شده است. یک مهندس هوافضا به تنهائی قادر نخواهد بود که یک محصول هوافضائی مانند هواپیما را به صورت کامل و با تمام جزئیات طراحی کند. یک مهندس هوافضا، محاسبات لازم را انجام داده و در هر مرحله به منظور تأمین اهداف مورد نظر، نیازها و موارد گوناگون را به طور دقیق بیان می کند سپس به منظور تأمین این نیازها و سفارش سایر رشته های و زمینه های علمی و فنی وارد عرصه می شوند. زمینه پیدایش علم هوافضا با آرزوی پرواز بشر از گذشته های دور آغاز شده است. یک مهندس هوافضا به تنهائی قادر نخواهد بود که یک محصول هوافضائی مانند هواپیما را به صورت کامل و با تمام جزئیات طراحی کند. یک مهندس هوافضا، محاسبات لازم را انجام داده و در هر مرحله به منظور تأمین اهداف مورد نظر، نیازها و موارد گوناگون را به طور دقیق بیان می کند سپس به منظور تأمین این نیازها و سفارش سایر رشته های و زمینه های علمی و فنی وارد عرصه می شوند.
  به دلیل ارتباط تنگاتنگ رشته مهندسی هوافضا با امور نظامی، بخش قابل توجهی از صنعت ((هوافضا)) در دست بخش نظامی است.  به دلیل ارتباط تنگاتنگ رشته مهندسی هوافضا با امور نظامی، بخش قابل توجهی از صنعت ((هوافضا)) در دست بخش نظامی است.
 صنعت هوافضا را می توان در زمره صنایعی در کشور دانست که کار علمی و تحقیقاتی در آنها نسبت به سایر صنایع موجود در کشور به صورت قابل قبولی انجام شده و بین صنعت و دانشگاه نیز ارتباط به نسبت مناسبی برقرار است. صنعت هوافضا را می توان در زمره صنایعی در کشور دانست که کار علمی و تحقیقاتی در آنها نسبت به سایر صنایع موجود در کشور به صورت قابل قبولی انجام شده و بین صنعت و دانشگاه نیز ارتباط به نسبت مناسبی برقرار است.
 دروس ((مکانیک))، ریاضی، ((فیزیک)) از جایگاه ویژه ای برخوردارند. عامل دیگر موفقیت، تسلط بر کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط با رشته هوافضاست. دروس ((مکانیک))، ریاضی، ((فیزیک)) از جایگاه ویژه ای برخوردارند. عامل دیگر موفقیت، تسلط بر کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط با رشته هوافضاست.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی |ارشد| دکترا  ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی |ارشد| دکترا
 1| آزاد- تهران | |* | |  1| آزاد- تهران | |* | |
 2| صنعتی امیرکبیر | |* | |  2| صنعتی امیرکبیر | |* | |
 3| صنعتی شریف | |* | | 3| صنعتی شریف | |* | |
 4| علوم و فنون شهید ستاری | |* | |  4| علوم و فنون شهید ستاری | |* | |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف| نام درس | ردیف| نام درس ردیف| نام درس | ردیف| نام درس
 1| آزمایشگاه ایرودینامیک |2| آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت  1| آزمایشگاه ایرودینامیک |2| آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت
 3| آزمایشگاه دینامیک پرواز |4| آزمایشگاه دینامیک گازها  3| آزمایشگاه دینامیک پرواز |4| آزمایشگاه دینامیک گازها
 5| آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |6| آزمایشگاه مبانی مهندسی برق و الکترونیک  5| آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |6| آزمایشگاه مبانی مهندسی برق و الکترونیک
 7| آزمایشگاه مقاومت مصالح |8| آزمایشگاه مکانیک سیالات  7| آزمایشگاه مقاومت مصالح |8| آزمایشگاه مکانیک سیالات
 9| آمار و احتمالات |10| آیروالاستیسیته  9| آمار و احتمالات |10| آیروالاستیسیته
 11| آیرودینامیک 1 |12| آیرودینامیک 2  11| آیرودینامیک 1 |12| آیرودینامیک 2
 13| آیرودینامیک 3 |14| آیرودینامیک تجربی  13| آیرودینامیک 3 |14| آیرودینامیک تجربی
 15| ارتعاشات |16| استاتیک  15| ارتعاشات |16| استاتیک
 17| اصول جلوبرندهها |18| اصول راکتها  17| اصول جلوبرندهها |18| اصول راکتها
 19| انتقال حرارت |20| انقلاب اسلامی و ریشههای آن از قرن سیزدهم  19| انتقال حرارت |20| انقلاب اسلامی و ریشههای آن از قرن سیزدهم
 21| ایرودینامیک هلیکوپتر |22| برنامه نویسی کامپیوتر  21| ایرودینامیک هلیکوپتر |22| برنامه نویسی کامپیوتر
 23| پروژه تخصصی |24| پلاستیسیته و آزمایشگاه  23| پروژه تخصصی |24| پلاستیسیته و آزمایشگاه
 25| تئوری آیرودینامیک ملخ |26| تئوری تنش حرارتی  25| تئوری آیرودینامیک ملخ |26| تئوری تنش حرارتی
 27| تاریخ اسلام |28| تحلیل سازهها  27| تاریخ اسلام |28| تحلیل سازهها
 29| تربیت بدنی 2 |30| ترمودینامیک 1  29| تربیت بدنی 2 |30| ترمودینامیک 1
 31| ترمودینامیک 2 |32| تعادل و کنترل هواپیما  31| ترمودینامیک 2 |32| تعادل و کنترل هواپیما
 33| توربوماشینها |34| جریان لزج  33| توربوماشینها |34| جریان لزج
 35| دینامیک 1 |36| دینامیک 2  35| دینامیک 1 |36| دینامیک 2
 37| دینامیک پرواز |38| دینامیک گازها  37| دینامیک پرواز |38| دینامیک گازها
 39| دینامیک هلیکوپتر |40| ریاضی عمومی 1  39| دینامیک هلیکوپتر |40| ریاضی عمومی 1
 41| ریاضی عمومی 2 |42| ریاضیات مهندسی  41| ریاضی عمومی 2 |42| ریاضیات مهندسی
 43| زبان تخصصی مهندسی صنایع هوایی |44| زبان خارجی 1 (نظری و عملی)  43| زبان تخصصی مهندسی صنایع هوایی |44| زبان خارجی 1 (نظری و عملی)
 45| زبان خارجی 2 (نظری و عملی) |46| زیستشناسی  45| زبان خارجی 2 (نظری و عملی) |46| زیستشناسی
 47| سوخت و احتراق |48| شیمی عمومی  47| سوخت و احتراق |48| شیمی عمومی
 49| طراحی سازههای صنایع هوایی |50| طراحی هواپیما 1  49| طراحی سازههای صنایع هوایی |50| طراحی هواپیما 1
 51| طراحی هواپیما 2 |52| علم مواد  51| طراحی هواپیما 2 |52| علم مواد
 53| فارسی 1 |54| فارسی 2  53| فارسی 1 |54| فارسی 2
 55| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |56| فیزیک حرارت  55| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |56| فیزیک حرارت
 57| فیزیک مکانیک |58| مبانی مهندسی برق و الکترونیک  57| فیزیک مکانیک |58| مبانی مهندسی برق و الکترونیک
 59| متون اسلامی (آیات و احادیث) |60| محاسبات عددی  59| متون اسلامی (آیات و احادیث) |60| محاسبات عددی
 61| معادلات دیفرانسیل |62| معارف اسلامی 2  61| معادلات دیفرانسیل |62| معارف اسلامی 2
 63| مقاومت مصالح 1 |64| مقاومت مصالح 2  63| مقاومت مصالح 1 |64| مقاومت مصالح 2
 65| مقاومت مصالح 3 |66| مقدمهای بر مکانیک سیالات عددی  65| مقاومت مصالح 3 |66| مقدمهای بر مکانیک سیالات عددی
 67| موتورهای احتراق داخلی |68| مکانیک سیالات  67| موتورهای احتراق داخلی |68| مکانیک سیالات
 69| مکانیک مدارهای فضایی |70| نقشهکشی صنعتی 1  69| مکانیک مدارهای فضایی |70| نقشهکشی صنعتی 1
 71| نقشهکشی صنعتی 2 |72| کارآموزی  71| نقشهکشی صنعتی 2 |72| کارآموزی
 73| کارگاه 1 |74| کارگاه 2  73| کارگاه 1 |74| کارگاه 2
 75| کارگاه 3 |76| کنترل اتوماتیک  75| کارگاه 3 |76| کنترل اتوماتیک
 || ||
 ! صنعت و بازار کار ! صنعت و بازار کار
 
 
  
 
 
 {picture=nchsp.jpg} {picture=nchsp.jpg}
  
 
 
 
 
 یک مهندس هوا فضا به تنهائی قادر نخواهد بود که یک محصول هوا فضائی مانند هواپیما بصورت کامل و با تمام جرئیات طراحی کند و آن را بسازد. به علت پیشرفته بودن فن آوری این محصولات، همکاری شاخه‌های متعددی از علوم و فنون مهندسی در طراحی و ساخت آنها اجتناب ناپذیر است و هوا فضا از بهترین دستاوردهای صنایع متعدد برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند. یک مهندس هوا فضا به تنهائی قادر نخواهد بود که یک محصول هوا فضائی مانند هواپیما بصورت کامل و با تمام جرئیات طراحی کند و آن را بسازد. به علت پیشرفته بودن فن آوری این محصولات، همکاری شاخه‌های متعددی از علوم و فنون مهندسی در طراحی و ساخت آنها اجتناب ناپذیر است و هوا فضا از بهترین دستاوردهای صنایع متعدد برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند.
  یک مهندس هوا فضا، محاسبات و طراحیهای لازم را انجام داده، در هر مرحله به منظور تامین اهداف مورد نظر، نیازها و موارد گوناگون را بطور دقیق بیان می‌کند. سپس به منظور تامین نیازها و سفارشها، سایر رشته‌ها و زمینه‌های علمی و فنی وارد عرصه می‌شوند.  یک مهندس هوا فضا، محاسبات و طراحیهای لازم را انجام داده، در هر مرحله به منظور تامین اهداف مورد نظر، نیازها و موارد گوناگون را بطور دقیق بیان می‌کند. سپس به منظور تامین نیازها و سفارشها، سایر رشته‌ها و زمینه‌های علمی و فنی وارد عرصه می‌شوند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [08:30 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [07:14 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [06:14 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..