منو
 صفحه های تصادفی
انواع مخابرات رادیو آماتوری
تشکیلات و سازمان اداری و مذاهب و مقامات تشکیل شده در زمان شاه عباس اول
بتن های با عملکرد و دوام زیاد
استدلال وهابیان
اعتراف عمر به سه فضیلت امام علی علیه السلام
آشنایی با ASP.NET
انواع روشهای ژئوتکنیکی شناسایی مستقیم زیر زمینی
نامگذاری ستارگان
میزانسن
کشتار و مرگ در جهان قبل از ظهور
 کاربر Online
438 کاربر online
Lines: 1-60Lines: 1-63
 V{maketoc} V{maketoc}
 {picture=iimeni.jpg} {picture=iimeni.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
  
 
 
 {picture=gissnj.jpg} {picture=gissnj.jpg}
  
 
 
 
 
 همه شما با استانداردها آشنا هستید ، اگر برای تولید و نگهداری لوازم مورد نیاز بشر یا کالای مصرفی مبنا و میزانی وجود داشته باشد طبیعی است که هر کس بر طبل خود می کوبد . مهندسی ایمنی و بازرسی فنی که در این بخش به رشته صنایع پتروشیمی می پردازد به شاخه ایمنی و حفاظت در همین بخش یعنی ((پتروشیمی)) می پردازد و با عنایت به لزوم ایجاد صنایع پتروشیمی و ((پلیمر)) برای استفاده از ارزش افزوده محصولات آنها در جهت توسعه اقتصاد ملی و با توجه به امکانات بالقوه در کشور جهت گسترش صنایع پتروشیمی و پلیمر و نیاز روزافزون کشور به متخصصان و کارشناسان متعهد جهت بهره برداری و ادراه صنایع مذکور دوره کارشناسی "مهندسی ایمنی و بازرسی فنی" در محدوده «شاخه ایمنی و حفاظت» تدوین شده است. همه شما با استانداردها آشنا هستید ، اگر برای تولید و نگهداری لوازم مورد نیاز بشر یا کالای مصرفی مبنا و میزانی وجود داشته باشد طبیعی است که هر کس بر طبل خود می کوبد . مهندسی ایمنی و بازرسی فنی که در این بخش به رشته صنایع پتروشیمی می پردازد به شاخه ایمنی و حفاظت در همین بخش یعنی ((پتروشیمی)) می پردازد و با عنایت به لزوم ایجاد صنایع پتروشیمی و ((پلیمر)) برای استفاده از ارزش افزوده محصولات آنها در جهت توسعه اقتصاد ملی و با توجه به امکانات بالقوه در کشور جهت گسترش صنایع پتروشیمی و پلیمر و نیاز روزافزون کشور به متخصصان و کارشناسان متعهد جهت بهره برداری و ادراه صنایع مذکور دوره کارشناسی "مهندسی ایمنی و بازرسی فنی" در محدوده «شاخه ایمنی و حفاظت» تدوین شده است.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا  ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا
 1| صنعت نفت | |* | | 1| صنعت نفت | |* | |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف| نام درس | ردیف | نام درس ردیف| نام درس | ردیف | نام درس
 1| آزمایشگاه اصول تصفیه آبها و فاضلابهای صنعتی |2| آزمایشگاه انتقال حرارت  1| آزمایشگاه اصول تصفیه آبها و فاضلابهای صنعتی |2| آزمایشگاه انتقال حرارت
 3| آزمایشگاه شیمی تجزیه |4| آزمایشگاه شیمی عمومی  3| آزمایشگاه شیمی تجزیه |4| آزمایشگاه شیمی عمومی
 5| آزمایشگاه شیمی فیزیک |6| آزمایشگاه شیمی نفت  5| آزمایشگاه شیمی فیزیک |6| آزمایشگاه شیمی نفت
 7| آزمایشگاه عملیات واحد |8| آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  7| آزمایشگاه عملیات واحد |8| آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 9| آزمایشگاه مبانی مهندسی برق |10| آزمایشگاه مکانیک سیالات  9| آزمایشگاه مبانی مهندسی برق |10| آزمایشگاه مکانیک سیالات
 11| آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب |12| آشنایی با محاسبات ظروف و لوله های تحت فشار  11| آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب |12| آشنایی با محاسبات ظروف و لوله های تحت فشار
 13| آلودگی آب و کنترل آن |14| آلودگی هوا و کنترل آن  13| آلودگی آب و کنترل آن |14| آلودگی هوا و کنترل آن
 15| آمار |16| استاتیک و مقاومت مصالح  15| آمار |16| استاتیک و مقاومت مصالح
 17| اصول تصفیه آبها و فاضلابهای صنعتی |18| اصول طراحی سیستمهای ایمنی و آتش نشانی  17| اصول تصفیه آبها و فاضلابهای صنعتی |18| اصول طراحی سیستمهای ایمنی و آتش نشانی
 19| اقتصاد و طرح مهندسی |20| انتقال حرارت 1  19| اقتصاد و طرح مهندسی |20| انتقال حرارت 1
 21| انتقال حرارت 2 |22| اندازه گیری و کنترل عوامل شیمیایی محیط کار  21| انتقال حرارت 2 |22| اندازه گیری و کنترل عوامل شیمیایی محیط کار
 23| اندازه گیری و کنترل عوامل فیزیکی محیط کار |24| ایمنی در صنایع پتروشیمی  23| اندازه گیری و کنترل عوامل فیزیکی محیط کار |24| ایمنی در صنایع پتروشیمی
 25| بررسی سیستمهای قدرت |26| برنامه نویسی کامپیوتر  25| بررسی سیستمهای قدرت |26| برنامه نویسی کامپیوتر
 27| بیوشیمی |28| بیماریهای حرفه ای و بهداشت صنعتی  27| بیوشیمی |28| بیماریهای حرفه ای و بهداشت صنعتی
 29| پروژه |30| ترمودینامیک  29| پروژه |30| ترمودینامیک
 31| ترمودینامیک صنعتی |32| تکنولوژی فرآیندهای پتروشیمی 1  31| ترمودینامیک صنعتی |32| تکنولوژی فرآیندهای پتروشیمی 1
 33| خواص مواد |34| خوردگی در صنایع پتروشیمی  33| خواص مواد |34| خوردگی در صنایع پتروشیمی
 35| روشهای اندازهگیری کمیتهای مهندسی |36| ریاضی عمومی 1  35| روشهای اندازهگیری کمیتهای مهندسی |36| ریاضی عمومی 1
 37| ریاضیات کاربردی |38| سموم و مواد شیمیایی خطرناک  37| ریاضیات کاربردی |38| سموم و مواد شیمیایی خطرناک
 39| شناخت دستگاهها و ماشین آلات |40| شیمی آلی 1  39| شناخت دستگاهها و ماشین آلات |40| شیمی آلی 1
 41| شیمی آلی 2 |42| شیمی تجزیه  41| شیمی آلی 2 |42| شیمی تجزیه
 43| شیمی عمومی |44| شیمی فیزیک  43| شیمی عمومی |44| شیمی فیزیک
 45| شیمی نفت |46| عملیات واحد صنعتی  45| شیمی نفت |46| عملیات واحد صنعتی
 47| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |48| فیزیک حرارت  47| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |48| فیزیک حرارت
 49| فیزیک مکانیک |50| قوانین کار و مقررات عمومی ایمنی  49| فیزیک مکانیک |50| قوانین کار و مقررات عمومی ایمنی
 51| مبانی مهندسی برق 1 |52| مبانی مهندسی برق 2  51| مبانی مهندسی برق 1 |52| مبانی مهندسی برق 2
 53| مدیریت صنعتی |54| موازنه انرژی و مواد  53| مدیریت صنعتی |54| موازنه انرژی و مواد
 55| مکانیک سیالات |56| میکروبیولوژی آب و فاضلاب  55| مکانیک سیالات |56| میکروبیولوژی آب و فاضلاب
 57| نقشه کشی صنعتی |58| کارآموزی  57| نقشه کشی صنعتی |58| کارآموزی
 59| کارگاه عمومی | | 59| کارگاه عمومی | |
 || ||
-! صنعت و بازار کار 
-ضریب ایمنی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته از استانداردهای جهانی پائین تر است . علت این امر فقط فقر اقتصادی نیست ، ایمنی کار یا بازرسی فنی و مسائل جانبی آن زمانی برای ما مسئله ساز می شود که دچار مشکلی بشویم . بنابراین بنای اولیه کارها بر پیشگیری نمی باشد بلکه عموما به دنبال رفع مشکل هستیم. تا آنجا که بعضی از کارفرمایان به جهات غیرانسانی در صدد ایمنی محیط کار کارگران بر نمی آیند . به طور طبیعی از فارغ التحصیلان این رشته استفاده مطلوب نمی کنند . عمده مراکز صنعتی مانند ذوب آهن ، ((آلومینیوم)) سازی ، پتروشیمی ، صنایع خودروسازی ، هواپیمایی ، راه آهن ، ((مترو)) و هر مرکز فعالیت اقتصادی (خصوصی یا دولتی) می تواند به نوعی بازار کار این رشته محسوب شود. 
 +! صنعت و بازار کار
 +ضریب ایمنی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته از استانداردهای جهانی پائین تر است . علت این امر فقط فقر اقتصادی نیست ، ایمنی کار یا بازرسی فنی و مسائل جانبی آن زمانی برای ما مسئله ساز می شود که دچار مشکلی بشویم . بنابراین بنای اولیه کارها بر پیشگیری نمی باشد بلکه عموما به دنبال رفع مشکل هستیم. تا آنجا که بعضی از کارفرمایان به جهات غیرانسانی در صدد ایمنی محیط کار کارگران بر نمی آیند . به طور طبیعی از فارغ التحصیلان این رشته استفاده مطلوب نمی کنند . عمده مراکز صنعتی مانند ذوب آهن ، ((آلومینیوم)) سازی ، پتروشیمی ، صنایع خودروسازی ، هواپیمایی ، راه آهن ، ((مترو)) و هر مرکز فعالیت اقتصادی (خصوصی یا دولتی) می تواند به نوعی بازار کار این رشته محسوب شود.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [08:34 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [07:32 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [07:00 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..