منو
 صفحه های تصادفی
بلورشناسی
فوسژنیت
آزادى عقیده
ایندیگولیت
گزاره نما
امی و معانی آن
انواع گازهای آتشفشانی
تغذیه آب زیرزمینی
جمعیت گیاهی
زنون
 کاربر Online
638 کاربر online
تاریخچه ی: رشته منابع طبیعی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-117Lines: 1-117
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=manabeey.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=ZZZ.GIF}  {picture=ZZZ.GIF}
  
 
 
 
 
 مهندسی ((منابع طبیعی ))رشته مهمی است که اندیشه نگهداری، توسعه، احیا و بهره برداری اصول منابع طبیعی را رشد و توسعه می‌بخشد.  مهندسی ((منابع طبیعی ))رشته مهمی است که اندیشه نگهداری، توسعه، احیا و بهره برداری اصول منابع طبیعی را رشد و توسعه می‌بخشد.
 در کشوری که سیل و خشکسالی و زلزله جزء اتفاقات همیشگی آن شده است نگهداری از منابع طبیعی برای حفظ استقلال و امنیت اقتصادی بسیار مهم است.  در کشوری که سیل و خشکسالی و زلزله جزء اتفاقات همیشگی آن شده است نگهداری از منابع طبیعی برای حفظ استقلال و امنیت اقتصادی بسیار مهم است.
 با تحصیل در این رشته افرادی تربیت می‌شوند که توانائی و مهارت‌های لازم برای مدیریت، برنامه ریزی و اجرای مربوط به حفاظت و احیاء و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی کشور را احراز می‌کنند. با تحصیل در این رشته افرادی تربیت می‌شوند که توانائی و مهارت‌های لازم برای مدیریت، برنامه ریزی و اجرای مربوط به حفاظت و احیاء و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی کشور را احراز می‌کنند.
 این رشته هم اکنون در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری در کشور ارائه می‌گردد که در مقطع کارشناسی 5 گرایش دارد. این رشته هم اکنون در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری در کشور ارائه می‌گردد که در مقطع کارشناسی 5 گرایش دارد.
 از آنجائی که قسمت عمده فعالیت گرایش‌های مختلف این رشته در محیط باز و مناطق جنگلی و مراتع انجام می‌گردد، لذا ضروری است دانشجو از توانائی جسمی و علاقمندی کافی برخوردار باشد تا بتواند در شرایط مختلف جوّی فعالیت نماید.  از آنجائی که قسمت عمده فعالیت گرایش‌های مختلف این رشته در محیط باز و مناطق جنگلی و مراتع انجام می‌گردد، لذا ضروری است دانشجو از توانائی جسمی و علاقمندی کافی برخوردار باشد تا بتواند در شرایط مختلف جوّی فعالیت نماید.
 ضریب دروس ریاضی و زیست‌شناسی 3 و درس‌های فیزیک و شیمی 2 است.  ضریب دروس ریاضی و زیست‌شناسی 3 و درس‌های فیزیک و شیمی 2 است.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| آزاد- اهواز | |* | | 1| آزاد- اهواز | |* | |
 2| آزاد- بافت | |* | |  2| آزاد- بافت | |* | |
 3| آزاد- تربت جام| |* | |  3| آزاد- تربت جام| |* | |
 4| آزاد- تنکابن| |* | |  4| آزاد- تنکابن| |* | |
 5| آزاد- تهران| | * | |  5| آزاد- تهران| | * | |
 6| آزاد- قایم شهر | |* | |  6| آزاد- قایم شهر | |* | |
 7| آزاد- لاهیجان | |* | |  7| آزاد- لاهیجان | |* | |
 8| آزاد- میبد| | * | |  8| آزاد- میبد| | * | |
 9| آزاد- نور| |* | |  9| آزاد- نور| |* | |
 10| آزاد- نوشهر و چالوس | |* | |  10| آزاد- نوشهر و چالوس | |* | |
 11| آزاد- کرج | | * | |  11| آزاد- کرج | | * | |
 12| آزاد-اراک | | * | |  12| آزاد-اراک | | * | |
 13| آزاد-بندر عباس| |* | |  13| آزاد-بندر عباس| |* | |
 14| ارومیه| |* | |  14| ارومیه| |* | |
 15| ایلام | | * | |  15| ایلام | | * | |
 16| بابلسر | |* | |  16| بابلسر | |* | |
 17| بندرعباس| | * | |  17| بندرعباس| | * | |
 18| بوشهر| |* | |  18| بوشهر| |* | |
 19| بوعلی سینا همدان| |* | |  19| بوعلی سینا همدان| |* | |
 20| بیرحند| | * | |  20| بیرحند| | * | |
 21| تبریز| |* | |  21| تبریز| |* | |
 22| خرم آباد| |* | |  22| خرم آباد| |* | |
 23 |زابل | | * | |  23 |زابل | | * | |
 24 |زنجان | |* | |  24 |زنجان | |* | |
 25| سنندج| |* | |  25| سنندج| |* | |
 26| شهیدچمران اهواز| |* | |  26| شهیدچمران اهواز| |* | |
 27| صنعتی شاهرود| |* | |  27| صنعتی شاهرود| |* | |
 28| علوم وفنون دریایی خرمشهر| |* | |  28| علوم وفنون دریایی خرمشهر| |* | |
 29| محقق اردبیلی اردبیل | | * | |  29| محقق اردبیلی اردبیل | | * | |
 30| ولیعصر رفسنجان | | * | |  30| ولیعصر رفسنجان | | * | |
 31 |یاسوج | | * | |  31 |یاسوج | | * | |
 32 |یزد | |* | | ||  32 |یزد | |* | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
 1| آبخیزداری |2| آشنایی با کامپیوتر  1| آبخیزداری |2| آشنایی با کامپیوتر
 3|آمار و احتمالات |4| ارزیابی خاک‌های زراعی  3|آمار و احتمالات |4| ارزیابی خاک‌های زراعی
 5 |استاندارد و درجه‌بندی چوب |6| اصلاح و توسعۀ مراتع  5 |استاندارد و درجه‌بندی چوب |6| اصلاح و توسعۀ مراتع
 7| اصول تغذیه آبزیان |8|اصول تکثیر و پرورش آبزیان  7| اصول تغذیه آبزیان |8|اصول تکثیر و پرورش آبزیان
 9 |اقتصاد جنگل 1 |10| اقتصاد عمومی 1  9 |اقتصاد جنگل 1 |10| اقتصاد عمومی 1
 11| اندازه‌گیری جنگل 1 |12| اندازه‌گیری جنگل 2  11| اندازه‌گیری جنگل 1 |12| اندازه‌گیری جنگل 2
 13| اکولوژی |14| اکولوژی جنگل  13| اکولوژی |14| اکولوژی جنگل
 15| اکولوژی دریاها |16| اکولوژی مرتع  15| اکولوژی دریاها |16| اکولوژی مرتع
 17| بازار چوب |18| بهداشت و تکنولوژی فرآورده‌های شیلاتی  17| بازار چوب |18| بهداشت و تکنولوژی فرآورده‌های شیلاتی
 19| بهره برداری جنگل |20| بیماریها و انگل‌های آبزیان  19| بهره برداری جنگل |20| بیماریها و انگل‌های آبزیان
 21| پارک‌های ملی و جنگلی و پردیس‌ها |22| تخته خرده چوب  21| پارک‌های ملی و جنگلی و پردیس‌ها |22| تخته خرده چوب
 23| تخته فیبر |24| تشریح و تشخیص چوب  23| تخته فیبر |24| تشریح و تشخیص چوب
 25| تکثیر و پرورش آبزیان |26| تکثیر و پرورش ماهی  25| تکثیر و پرورش آبزیان |26| تکثیر و پرورش ماهی
 27| تکنولوژی تهیه خمیر کاغذ |28| جاده‌سازی 1  27| تکنولوژی تهیه خمیر کاغذ |28| جاده‌سازی 1
 29| جاده‌سازی 2 |30| جامعه شناسی روستایی  29| جاده‌سازی 2 |30| جامعه شناسی روستایی
 31| جلسه بحث |32| جنگل داری 1 و 2  31| جلسه بحث |32| جنگل داری 1 و 2
 33| جنگل شناسی 1 و 2 |34| جنگل‌کاری در مناطق خشک  33| جنگل شناسی 1 و 2 |34| جنگل‌کاری در مناطق خشک
 35| جنگل‌کاری و نهالستانهای جنگلی |36| چوب خشک کنی  35| جنگل‌کاری و نهالستانهای جنگلی |36| چوب خشک کنی
 37| چوب‌بری |38| حفاظت چوب  37| چوب‌بری |38| حفاظت چوب
 39| حفاظت خاک |40| حفاظت کار و ایمنی در صنایع چوب  39| حفاظت خاک |40| حفاظت کار و ایمنی در صنایع چوب
 41| حمایت جنگل |42| خاک شناسی جنگل  41| حمایت جنگل |42| خاک شناسی جنگل
 43| خاک‌شناسی عمومی |44| خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک  43| خاک‌شناسی عمومی |44| خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک
 45| دامداری |46| درخت شناسی  45| دامداری |46| درخت شناسی
 47| روش‌های صید آبزیان |48| روکش و تخته لایه  47| روش‌های صید آبزیان |48| روکش و تخته لایه
 49| ریاضیات (نظری، عملی) |50 |زراعت نباتات علوفه‌ای  49| ریاضیات (نظری، عملی) |50 |زراعت نباتات علوفه‌ای
 51| زمین شناسی |52| زیست‌شناسی  51| زمین شناسی |52| زیست‌شناسی
 53| ژنومرفولوژی 1 |54| ژنومرفولوژی 2  53| ژنومرفولوژی 1 |54| ژنومرفولوژی 2
 55| سازه‌های چوبی |56| سیاست جنگل  55| سازه‌های چوبی |56| سیاست جنگل
 57 |شناخت حیوانات شکاری |58| شناسایی گیاهان مرتعی 1 و 2  57 |شناخت حیوانات شکاری |58| شناسایی گیاهان مرتعی 1 و 2
 59| شیمی چوب |60| شیمی عمومی  59| شیمی چوب |60| شیمی عمومی
 61| صنایع چوب |62| صنایع مبلمان  61| صنایع چوب |62| صنایع مبلمان
 63| فیزیک چوب |64| فیزیک عمومی  63| فیزیک چوب |64| فیزیک عمومی
 65| قوانین و مدیریت منابع طبیعی |66| لیمونولوژی 1 و 2  65| قوانین و مدیریت منابع طبیعی |66| لیمونولوژی 1 و 2
 67| ماهی‌شناسی عمومی |68| ماهی‌شناسی و سیستماتیک  67| ماهی‌شناسی عمومی |68| ماهی‌شناسی و سیستماتیک
 69| مدیریت صنعتی |70| مقدمات مردم‌شناسی عشایری  69| مدیریت صنعتی |70| مقدمات مردم‌شناسی عشایری
 71| مکانیک چوب |72| هوا و اقلیم شناسی  71| مکانیک چوب |72| هوا و اقلیم شناسی
 73| هیدروتکنیک و طراحی استخرها |74| هیدرولوژی کاربردی  73| هیدروتکنیک و طراحی استخرها |74| هیدرولوژی کاربردی
 75| هیدورشیمی |76| هیدورلوژی عمومی  75| هیدورشیمی |76| هیدورلوژی عمومی
 77| کارتوگرافی |78| کاغذسازی  77| کارتوگرافی |78| کاغذسازی
 79| کنترل کیفیت محصول| | ||  79| کنترل کیفیت محصول| | ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 
 
 
 
  
  {picture=EE.GIF}  {picture=EE.GIF}
  
 
 
 
 
 رشته منابع طبیعی با هر گرایش بازار کارش ((طبیعت ))است. منابع طبیعی اعم از آب، ((خاک)) ، جنگل و مرتع جاهایی هستند که اگر شما دانش آموزان این رشته را انتخاب کنید در آنجا مشغول بکار می شوید. سازمان ((محیط زیست)) ، وزارت جهاد ((کشاورزی))، شیلات، سازمان جنگل ها و شهرداری ها از سازمان هایی هستند که در جذب فارغ التحصیلان این رشته دست بکارند. رشته منابع طبیعی با هر گرایش بازار کارش ((طبیعت ))است. منابع طبیعی اعم از آب، ((خاک)) ، جنگل و مرتع جاهایی هستند که اگر شما دانش آموزان این رشته را انتخاب کنید در آنجا مشغول بکار می شوید. سازمان ((محیط زیست)) ، وزارت جهاد ((کشاورزی))، شیلات، سازمان جنگل ها و شهرداری ها از سازمان هایی هستند که در جذب فارغ التحصیلان این رشته دست بکارند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [11:42 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [08:53 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..