منو
 کاربر Online
1775 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مدیریت دولتی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-73
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=modol.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 دوره کارشناسی(( مدیریت دولتی ))یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز ((سازمان))ها، اداره ها، موسسه های و شرکتهای دولتی و خصوصی دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت است. دوره کارشناسی(( مدیریت دولتی ))یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز ((سازمان))ها، اداره ها، موسسه های و شرکتهای دولتی و خصوصی دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت است.
 شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند. ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش، و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسوولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد، می باشد . شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند. ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران رده های گوناگون با نقش رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش، و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسوولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد، می باشد .
 !سطوح رشته  !سطوح رشته
 ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد| دکترا  ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد| دکترا
 1| آزاد- بناب | | * | |  1| آزاد- بناب | | * | |
 2| آزاد- تهران | | * | |  2| آزاد- تهران | | * | |
 3| آزاد- تهران مرکزی | | | | 3| آزاد- تهران مرکزی | | | |
 4| آزاد- دهاقان | | * | | 4| آزاد- دهاقان | | * | |
 5| آزاد- رامهرمز | * | | | 5| آزاد- رامهرمز | * | | |
 6| آزاد- رشت | | * | | 6| آزاد- رشت | | * | |
 7| آزاد- رفسنجان | | * | | 7| آزاد- رفسنجان | | * | |
 8| آزاد- ساوه | | * | | 8| آزاد- ساوه | | * | |
 9| آزاد- سیرجان | * | | | 9| آزاد- سیرجان | * | | |
 10| آزاد- شوشتر | * | * |‌ | 10| آزاد- شوشتر | * | * |‌ |
 11| آزاد- علی آباد کتول | | * |‌ |  11| آزاد- علی آباد کتول | | * |‌ |
 12| آزاد- قزوین | | * |‌ | 12| آزاد- قزوین | | * |‌ |
 13| آزاد- لارستان | | * | | 13| آزاد- لارستان | | * | |
 14| آزاد- مشهد | | * | | 14| آزاد- مشهد | | * | |
 15| آزاد- ملایر | | * | | 15| آزاد- ملایر | | * | |
 16| آزاد- نراق | | * | | 16| آزاد- نراق | | * | |
 17| آزاد- نوشهر و چالوس | | * | | 17| آزاد- نوشهر و چالوس | | * | |
 18| آزاد- کازرون | |‌ * | | 18| آزاد- کازرون | |‌ * | |
 19| آزاد-آستارا | | * | | 19| آزاد-آستارا | | * | |
 20| آزاد-بروجرد | | * | | 20| آزاد-بروجرد | | * | |
 21| آزاد-زاهدان| |‌ * | | 21| آزاد-زاهدان| |‌ * | |
 22| تهران | | * | | 22| تهران | | * | |
 23| زاهدان | | * | | 23| زاهدان | | * | |
 24| علوم و فنون شهید ستاری | | * | | || 24| علوم و فنون شهید ستاری | | * | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس |ردیف|نام درس ||ردیف| نام درس |ردیف|نام درس
 1| آمار و کاربرد آن در مدیریت| 2| آمار و کاربرد آن در مدیریت 2  1| آمار و کاربرد آن در مدیریت| 2| آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
 3| اصول حسابداری 1 |4| اصول حسابداری 2  3| اصول حسابداری 1 |4| اصول حسابداری 2
 5| اقتصاد خرد |6| اقتصاد کلان  5| اقتصاد خرد |6| اقتصاد کلان
 7| تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم |8| تحقیق در عملیات 1  7| تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم |8| تحقیق در عملیات 1
 9| تحقیق در عملیات 2 |10| تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی  9| تحقیق در عملیات 2 |10| تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
 11| توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی |12| جامعه شناسی سازمانها  11| توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی |12| جامعه شناسی سازمانها
 13| حسابدای دولتی |14| حقوق اداری  13| حسابدای دولتی |14| حقوق اداری
 15| حقوق اساسی |16| روابط کار در سازمان  15| حقوق اساسی |16| روابط کار در سازمان
 17| روانشناسی کار یا روانشناسی سیاسی |18| روش تحقیق در مدیریت  17| روانشناسی کار یا روانشناسی سیاسی |18| روش تحقیق در مدیریت
 19| ریاضی پیش دانشگاهی |20| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1  19| ریاضی پیش دانشگاهی |20| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1
 21| ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2 | 22| زبان پیش دانشگاهی  21| ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2 | 22| زبان پیش دانشگاهی
 23| زبان تخصصی مدیریت 2 و 1 |24| زبان تخصصی مدیریت 3 و 4  23| زبان تخصصی مدیریت 2 و 1 |24| زبان تخصصی مدیریت 3 و 4
 25| سازماندهی و اصلاح تشکیلات |26| سیر اندیشه سیاسی و تحول نهاد اداری  25| سازماندهی و اصلاح تشکیلات |26| سیر اندیشه سیاسی و تحول نهاد اداری
 27| سیستم اطلاعاتی مدیریت|28| علم کلام 1  27| سیستم اطلاعاتی مدیریت|28| علم کلام 1
 29 |فراگرد تنظیم و کنترل بودجه |30| مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت  29 |فراگرد تنظیم و کنترل بودجه |30| مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت
 31| مباحث ویژه مدیریت دولتی |32| مبانی سازمان و مدیریت  31| مباحث ویژه مدیریت دولتی |32| مبانی سازمان و مدیریت
 33| مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن |34| مبانی مدیریت دولتی 1  33| مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن |34| مبانی مدیریت دولتی 1
 35| مبانی مدیریت دولتی 2 |36| مدیریت تحول سازمانی  35| مبانی مدیریت دولتی 2 |36| مدیریت تحول سازمانی
 37| مدیریت تطبیقی |38| مدیریت تعاونیها  37| مدیریت تطبیقی |38| مدیریت تعاونیها
 39| مدیریت توسعه |40| مدیریت رفتار سازمانی  39| مدیریت توسعه |40| مدیریت رفتار سازمانی
 41| مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها |42| مدیریت منابع انسانی  41| مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها |42| مدیریت منابع انسانی
 43| کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت | | ||  43| کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت | | ||
   
 !صنعت و بازار کار !صنعت و بازار کار
 رشته کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است که با طول دوره 4 سال در 8 نیمسال عرضه می شود. هر نیمسال تحصیلی 17 هفته می باشد در این رشته درسهای تئوری جنبه های کاربردی آن ها نیز مدنظر می باشد تعداد واحد های درس این رشته 133 واحد است. هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص برای سازمان ها، ادارات، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی می باشد. رشته ((مدیریت)) در جهان دچار تحولات بسیار عمیقی شده که متأسفانه این تحول در کشور ما بسیار کند و در بسیاری از مواقع خارج از حوزه مدیریت علمی کارها انجام می شود به هر حال مدیریت سر سلسه پیشرفت کشور هاست و متأسفیم که مجال صحبت در این باره وجود ندارد ما شما را دعوت می کنیم در این مورد به کتاب های موجود در بازار مراجعه فرمائید.  رشته کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است که با طول دوره 4 سال در 8 نیمسال عرضه می شود. هر نیمسال تحصیلی 17 هفته می باشد در این رشته درسهای تئوری جنبه های کاربردی آن ها نیز مدنظر می باشد تعداد واحد های درس این رشته 133 واحد است. هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص برای سازمان ها، ادارات، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی می باشد. رشته ((مدیریت)) در جهان دچار تحولات بسیار عمیقی شده که متأسفانه این تحول در کشور ما بسیار کند و در بسیاری از مواقع خارج از حوزه مدیریت علمی کارها انجام می شود به هر حال مدیریت سر سلسه پیشرفت کشور هاست و متأسفیم که مجال صحبت در این باره وجود ندارد ما شما را دعوت می کنیم در این مورد به کتاب های موجود در بازار مراجعه فرمائید.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:31 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 شنبه 15 بهمن 1384 [08:00 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..