منو
 کاربر Online
609 کاربر online
Lines: 1-91Lines: 1-92
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=jahangr.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=BBBB.GIF}  {picture=BBBB.GIF}
  
 
 
 
 
 با عنایت به قانون توسعه ((اقتصاد))ی و اجتماعی و فرهنگی کشور و با امعان نظریه اهمیت ویژه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در کسب درآمدهای غیرنفتی و ارتقاء سطح تفاهم بین ملتها و تحکیم مبانی وحدت ملی در کشور و ارائه شناختی اصولی از جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن به جهانیان و نقش اساسی و مهم آموزش در تحقق این اهداف و همچنین در راستای اجرای مصوبه سیصدمین جلسه شورای عالی انقلاب و ارشاد اسلامی طرح مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته های مدیریت جهانگردی و ((هتلداری ))تهیه و تدوین گردید.  با عنایت به قانون توسعه ((اقتصاد))ی و اجتماعی و فرهنگی کشور و با امعان نظریه اهمیت ویژه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در کسب درآمدهای غیرنفتی و ارتقاء سطح تفاهم بین ملتها و تحکیم مبانی وحدت ملی در کشور و ارائه شناختی اصولی از جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن به جهانیان و نقش اساسی و مهم آموزش در تحقق این اهداف و همچنین در راستای اجرای مصوبه سیصدمین جلسه شورای عالی انقلاب و ارشاد اسلامی طرح مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته های مدیریت جهانگردی و ((هتلداری ))تهیه و تدوین گردید.
 نظر به تاکید صریح قران کریم و شارع دین اسلام بر ضرورت امر جهانگردی و نقش آن در بسط روابط بین الملل و گسترش منابع اقتصادی کشور و همچنین لزوم تربیت متخصصان کارآمد در جهت ارتقاء کیفی سطح ارائه خدمات دست اندرکاران این صنعت رشته های ((مدیریت جهانگردی ))و هتلداری تاسیس می گردد. نظر به تاکید صریح قران کریم و شارع دین اسلام بر ضرورت امر جهانگردی و نقش آن در بسط روابط بین الملل و گسترش منابع اقتصادی کشور و همچنین لزوم تربیت متخصصان کارآمد در جهت ارتقاء کیفی سطح ارائه خدمات دست اندرکاران این صنعت رشته های ((مدیریت جهانگردی ))و هتلداری تاسیس می گردد.
 دوره های کارشناسی مدیریت جهانگردی و هتلداری 4 سال خواهد بود. نظام آموزشی این دوره ها واحدی است و کلیه دروس نظری و عملی آن در 8 سال نیمسال تحصیلی ارائه می شود. مدت هر نیمسال تحصیلی 17 هفته و حداقل زمان لازم برای هر واحد نظری یک ساعت در هفته و برای دروس عملی حداقل 2 ساعت تعیین می گردد. درس کارآموزی در ایام تعطیل تابستانی بعد از سال سوم طبق برنامه ای که توسط مرکز آموزش عالی تدوین خواهد شد انجام می پذیرد. دوره های کارشناسی مدیریت جهانگردی و هتلداری 4 سال خواهد بود. نظام آموزشی این دوره ها واحدی است و کلیه دروس نظری و عملی آن در 8 سال نیمسال تحصیلی ارائه می شود. مدت هر نیمسال تحصیلی 17 هفته و حداقل زمان لازم برای هر واحد نظری یک ساعت در هفته و برای دروس عملی حداقل 2 ساعت تعیین می گردد. درس کارآموزی در ایام تعطیل تابستانی بعد از سال سوم طبق برنامه ای که توسط مرکز آموزش عالی تدوین خواهد شد انجام می پذیرد.
 اعطاء دانشنامه به فارغ التحصیلان این رشته ها منوط به ارائه گواهی پایان دوره کارورزی خواهد بود. اعطاء دانشنامه به فارغ التحصیلان این رشته ها منوط به ارائه گواهی پایان دوره کارورزی خواهد بود.
-تعداد کل واحد های آموزشی و کارورزی رشته های مدیریت جهانگردی 132 واحد و رشته مدیریت هتلداری 133 واحد می باشد. +تعداد کل واحد های آموزشی و کارورزی رشته های مدیریت جهانگردی 132 واحد و رشته ((مدیریت هتل))داری 133 واحد می باشد.
 توضیح: نظر به ضرورت تسلط دانشجویان به زبان دوم، یکی از زبان های فرانسه، آلمانی، عربی به عنوان زبان دوم در نظر گرفته شده که طبق جدول ذیل و براساس انتخاب دانشجو ملزم به گذراندن آن می باشد. توضیح: نظر به ضرورت تسلط دانشجویان به زبان دوم، یکی از زبان های فرانسه، آلمانی، عربی به عنوان زبان دوم در نظر گرفته شده که طبق جدول ذیل و براساس انتخاب دانشجو ملزم به گذراندن آن می باشد.
 __1-__ عربی 4 واحد __1-__ عربی 4 واحد
 __2-__ فرانسه 4 واحد __2-__ فرانسه 4 واحد
 __3- __آلمانی 4 واحد __3- __آلمانی 4 واحد
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا
 1| آزاد- تهران| * | * | |  1| آزاد- تهران| * | * | |
 2| آزاد- سواد کوه | | * | |  2| آزاد- سواد کوه | | * | |
 3| علامه طباطبائی| | * | | ||  3| علامه طباطبائی| | * | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
 1| بهداشت مواد غذائی |2| آشپزی (1)  1| بهداشت مواد غذائی |2| آشپزی (1)
 3| آشپزی (2) |4| آشنایی با موزه های ایران  3| آشپزی (2) |4| آشنایی با موزه های ایران
 5| آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی |6| اصول تغذیه و رژیمهای غذائی  5| آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی |6| اصول تغذیه و رژیمهای غذائی
 7| اصول حسابداری 1- جهانگردی |8| اصول حسابداری 2- جهانگردی  7| اصول حسابداری 1- جهانگردی |8| اصول حسابداری 2- جهانگردی
 9| اصول سازمان و مدیریت (1) |10| اصول سازمان و مدیریت (2)  9| اصول سازمان و مدیریت (1) |10| اصول سازمان و مدیریت (2)
 11| اصول علم اقتصاد 1 (خرد- جهانگردی) |12| اصول علم اقتصاد 2  11| اصول علم اقتصاد 1 (خرد- جهانگردی) |12| اصول علم اقتصاد 2
 13| اقتصاد جهانگردی |14| امور مسافرت و صدور بلیط  13| اقتصاد جهانگردی |14| امور مسافرت و صدور بلیط
 15| انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن |16| باستان شناسی ایران  15| انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن |16| باستان شناسی ایران
 17| باستان شناسی پیش از تاریخ ایران |18| برنامه ریزی توسعه جهانگردی  17| باستان شناسی پیش از تاریخ ایران |18| برنامه ریزی توسعه جهانگردی
 19| برنامه ریزی و سرپرستی گشتها جهانگردی | 20| بهداشت و کمکهای اولیه  19| برنامه ریزی و سرپرستی گشتها جهانگردی | 20| بهداشت و کمکهای اولیه
 21| بهداشت کار و ایمنی |22| پذیره (1)  21| بهداشت کار و ایمنی |22| پذیره (1)
 23| پذیره (2) |24| تاریخ اسلام  23| پذیره (2) |24| تاریخ اسلام
 25| تاریخ ایران |26| تاریخ فرهنگ ایران 1  25| تاریخ ایران |26| تاریخ فرهنگ ایران 1
 27| تاریخ فرهنگ ایران 2 |28| تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران  27| تاریخ فرهنگ ایران 2 |28| تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
 29| تربیت بدنی 2 |30| تربیت بدنی 1  29| تربیت بدنی 2 |30| تربیت بدنی 1
 31| جغرافیای جهانگردی ایران |32| جغرافیای جهانگردی ایرانچ  31| جغرافیای جهانگردی ایران |32| جغرافیای جهانگردی ایرانچ
 33| جغرافیای جهانگردی عمومی |34| حسابداری هتلداری  33| جغرافیای جهانگردی عمومی |34| حسابداری هتلداری
 35| حقوق اساسی |36| حقوق کار و تأمین اجتماعی  35| حقوق اساسی |36| حقوق کار و تأمین اجتماعی
 37| خانه داری (1) |38| خانه داری (2)  37| خانه داری (1) |38| خانه داری (2)
 39| خدمات رستوران (1) |40| خدمات رستوران (2)  39| خدمات رستوران (1) |40| خدمات رستوران (2)
 41| روابط عمومی |42| روان شناسی عمومی (جهانگردی)  41| روابط عمومی |42| روان شناسی عمومی (جهانگردی)
 43| روش تحقیق |44| ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی  43| روش تحقیق |44| ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی
 45| زبان انگلیسی 1 |46| زبان انگلیسی 2  45| زبان انگلیسی 1 |46| زبان انگلیسی 2
 47| زبان انگلیسی تخصصی 1 |48| زبان انگلیسی تخصصی 2  47| زبان انگلیسی تخصصی 1 |48| زبان انگلیسی تخصصی 2
 49| زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی |50| زبان انگلیسی مکالمه  49| زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی |50| زبان انگلیسی مکالمه
 51| زبان خارجی |52| زبان دوم (1)  51| زبان خارجی |52| زبان دوم (1)
 53| زبان دوم (2) |54| شناخت روحیات ملل  53| زبان دوم (2) |54| شناخت روحیات ملل
 55| شناخت صنایع دستی ایران |56| شناخت صنعت جهانگردی  55| شناخت صنایع دستی ایران |56| شناخت صنعت جهانگردی
 57| شناخت و فرهنگ اقلیتهای ایران |58| شناخت و نگهداری تأسیسات هتل  57| شناخت و فرهنگ اقلیتهای ایران |58| شناخت و نگهداری تأسیسات هتل
 59| شناخت و کاربرد کامپیوتر |60| شیرینی پزی (1)  59| شناخت و کاربرد کامپیوتر |60| شیرینی پزی (1)
 61| شیرینی پزی (2) |62| عوارض و نتایج توریسم  61| شیرینی پزی (2) |62| عوارض و نتایج توریسم
 63| فارسی |64| فرهنگ عامه  63| فارسی |64| فرهنگ عامه
 65| فن راهنمائی |66| قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی  65| فن راهنمائی |66| قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی
 67| قوانین و مقررات حقوقی صنعت جهانگردی و هتلداری|68| گذراندن اوقات فراغت  67| قوانین و مقررات حقوقی صنعت جهانگردی و هتلداری|68| گذراندن اوقات فراغت
 69| مبانی جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی |70| مبانی حامعه شناسی  69| مبانی جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی |70| مبانی حامعه شناسی
 71| مبانی سازمان و مدیریت |72| مبانی مردم شناسی  71| مبانی سازمان و مدیریت |72| مبانی مردم شناسی
 73| مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی |74| مبانی کشور شناسی  73| مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی |74| مبانی کشور شناسی
 75| متون اسلامی |76| محاسبه قیمت تمام شده  75| متون اسلامی |76| محاسبه قیمت تمام شده
 77| مدیریت بازاریابی و تبلیغات|78| مطالب شرح حال بزرگانی که آنان بصورت آثار  77| مدیریت بازاریابی و تبلیغات|78| مطالب شرح حال بزرگانی که آنان بصورت آثار
 79| مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی |80| معارف اسلامی 2  79| مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی |80| معارف اسلامی 2
 81| نقشه خوانی و آشنایی با نقشه |82| هنر و معماری 2  81| نقشه خوانی و آشنایی با نقشه |82| هنر و معماری 2
 83| هنر و معماری ایران 1 | 84| کارآموزی  83| هنر و معماری ایران 1 | 84| کارآموزی
 85| کاربرد کامپیوتر در صنعت جهانگردی و هتلداری | 86| کلمات اقتصاد || 85| کاربرد کامپیوتر در صنعت جهانگردی و هتلداری | 86| کلمات اقتصاد ||
 !صنعت و بازار کار !صنعت و بازار کار
 
 
 
 
  
  {picture=GGGGGG.GIF}  {picture=GGGGGG.GIF}
  
 
 
 
 
 برای شما دانش آموزان واضح است که وجود هتل چه برای افراد داخل یک ملت و چه برای مسافرین خارجی یک اصل ضروری است و بدست آوردن درآمد از طریق مسافرت و ((صنعت توریسم ))آنقدر رونق یافته که کشور ما نیز با همه مشکلاتی که در پیش رو دارد تصمیم به ایجاد این رشته درآمدزا نموده و آنچه در این شغل اهمیت دارد هماهنگی تمامی بخش های کشور برای رونق این صنعت مهم و حیاتی است به هر حال محل اشتغال فارغ التحصیلان این رشته در مرحله اول هتل هاست و اگر شغلی در هتل ها نیافت هر مکانی که کار هتلداران را انجام می دهند محل اشتغال آنهاست.  برای شما دانش آموزان واضح است که وجود هتل چه برای افراد داخل یک ملت و چه برای مسافرین خارجی یک اصل ضروری است و بدست آوردن درآمد از طریق مسافرت و ((صنعت توریسم ))آنقدر رونق یافته که کشور ما نیز با همه مشکلاتی که در پیش رو دارد تصمیم به ایجاد این رشته درآمدزا نموده و آنچه در این شغل اهمیت دارد هماهنگی تمامی بخش های کشور برای رونق این صنعت مهم و حیاتی است به هر حال محل اشتغال فارغ التحصیلان این رشته در مرحله اول هتل هاست و اگر شغلی در هتل ها نیافت هر مکانی که کار هتلداران را انجام می دهند محل اشتغال آنهاست.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 17 تیر 1385 [11:06 ]   3   کیانی      جاری 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [05:31 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [07:50 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..