منو
 کاربر Online
2179 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مدیریت بازرگانی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1


img/daneshnameh_up/5/59/Modboz.jpg

مقدمه

مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد . فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد . دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد.
سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- آباده *
2 آزاد- انار *
3 آزاد- بابل *
4 آزاد- بجنورد *
5 آزاد- بیرجند *
6 آزاد- تربت جام *
7 آزاد- تفرش *
8 آزاد- تنکابن *
9 آزاد- تهران سما *
10 آزاد- تهران مرکزی *
11 آزاد- تویسرکان *
12 آزاد- خرم آباد *
13 آزاد- خرمشهر *
14 آزاد- دورود *
15 آزاد- رشت *
16 آزاد- سقز *
17 آزاد- سنندج * *
18 آزاد- شهریار *
19 آزاد- شیراز *
20 آزاد- شیروان *
21 آزاد- طبس *
22 آزاد- علوم و تحقیقات تهران *
23 آزاد- علی آباد کتول *
24 آزاد- فیروزکوه *
25 آزاد- فیروزآباد *
26 آزاد- قزوین *
27 آزاد- قشم * *
28 آزاد- گناباد *
29 آزاد- لامرد *
30 آزاد- ملایر * *
31 آزاد- نراق * *
32 آزاد- نی ریز *
33 آزاد- کرج *
34 آزاد- کرمان *
35 آزاد-آستارا *
36 آزاد-ابهر *
37 آزاد-اراک *
38 آزاد-بروجرد *
39 آزاد-تاکستان *
40 آزاد-زاهدان *
41 آزاد-نیشابور * *
42 الزهرا تهران *
43 تهران *
44 خلیج فارس *
45 زابل *
46 زاهدان *
47 سمنان *
48 سنندج *
49 شاهد تهران *
50 شهید بهشتی *
51 شهیدباهنرکرمان *
52 شهیدچمران اهواز *
53 شیراز *
54 فردوسی مشهد *
55 گیلان *
56 لرستان *
57 مازندران *
58 هرمزگان- بندرعباس *درسهای رشته


ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
3 اصول حسابداری 1 4 اصول حسابداری 2
5 اقتصاد خرد 6 اقتصاد کلان
7 بازاریابی بین المللی 8 بازاریابی و مدیریت بازار
9 بازرگانی بین المللی 10 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
11 پول و ارز و بانکداری 12 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
13 تحقیق در عملیات 1 14 تحقیق در عملیات 2
15 تحقیقات بازاریابی 16 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
17 حسابداری صنعتی 1 18 حسابرسی 1
19 حقوق اساسی 20 حقوق بازرگانی
21 حقوق بازرگانی بین الملل 22 روابط صنعتی
23 روان شناسی کار 24 روش تحقیق در مدیریت
25 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 26 ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2
27 زبان تخصصی 1 و 2 28 زبان تخصصی 3 و 4
29 سازمان های پولی و مالی بین المللی 30 سمینار در مسائل بازاریابی
31 سمینار در مسائل مالی 32 سیاست پولی و مالی
33 سیستم های خرید، انبارداری و توزیع 34 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
35 مبانی سازمان و مدیریت 36 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
37 مدیریت استراتژیک 38 مدیریت تولید
39 مدیریت رفتار سازمانی 40 مدیریت مالی 1
41 مدیریت مالی 2 42 مدیریت منابع انسانی
43 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.

مقدمه

مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد . فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد . دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد.
سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- آباده *
2 آزاد- انار *
3 آزاد- بابل *
4 آزاد- بجنورد *
5 آزاد- بیرجند *
6 آزاد- تربت جام *
7 آزاد- تفرش *
8 آزاد- تنکابن *
9 آزاد- تهران سما *
10 آزاد- تهران مرکزی *
11 آزاد- تویسرکان *
12 آزاد- خرم آباد *
13 آزاد- خرمشهر *
14 آزاد- دورود *
15 آزاد- رشت *
16 آزاد- سقز *
17 آزاد- سنندج * *
18 آزاد- شهریار *
19 آزاد- شیراز *
20 آزاد- شیروان *
21 آزاد- طبس *
22 آزاد- علوم و تحقیقات تهران *
23 آزاد- علی آباد کتول *
24 آزاد- فیروزکوه *
25 آزاد- فیروزآباد *
26 آزاد- قزوین *
27 آزاد- قشم * *
28 آزاد- گناباد *
29 آزاد- لامرد *
30 آزاد- ملایر * *
31 آزاد- نراق * *
32 آزاد- نی ریز *
33 آزاد- کرج *
34 آزاد- کرمان *
35 آزاد-آستارا *
36 آزاد-ابهر *
37 آزاد-اراک *
38 آزاد-بروجرد *
39 آزاد-تاکستان *
40 آزاد-زاهدان *
41 آزاد-نیشابور * *
42 الزهرا تهران *
43 تهران *
44 خلیج فارس *
45 زابل *
46 زاهدان *
47 سمنان *
48 سنندج *
49 شاهد تهران *
50 شهید بهشتی *
51 شهیدباهنرکرمان *
52 شهیدچمران اهواز *
53 شیراز *
54 فردوسی مشهد *
55 گیلان *
56 لرستان *
57 مازندران *
58 هرمزگان- بندرعباس *درسهای رشته


ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
3 اصول حسابداری 1 4 اصول حسابداری 2
5 اقتصاد خرد 6 اقتصاد کلان
7 بازاریابی بین المللی 8 بازاریابی و مدیریت بازار
9 بازرگانی بین المللی 10 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
11 پول و ارز و بانکداری 12 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
13 تحقیق در عملیات 1 14 تحقیق در عملیات 2
15 تحقیقات بازاریابی 16 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
17 حسابداری صنعتی 1 18 حسابرسی 1
19 حقوق اساسی 20 حقوق بازرگانی
21 حقوق بازرگانی بین الملل 22 روابط صنعتی
23 روان شناسی کار 24 روش تحقیق در مدیریت
25 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 26 ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2
27 زبان تخصصی 1 و 2 28 زبان تخصصی 3 و 4
29 سازمان های پولی و مالی بین المللی 30 سمینار در مسائل بازاریابی
31 سمینار در مسائل مالی 32 سیاست پولی و مالی
33 سیستم های خرید، انبارداری و توزیع 34 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
35 مبانی سازمان و مدیریت 36 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
37 مدیریت استراتژیک 38 مدیریت تولید
39 مدیریت رفتار سازمانی 40 مدیریت مالی 1
41 مدیریت مالی 2 42 مدیریت منابع انسانی
43 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:28 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 شنبه 15 بهمن 1384 [07:02 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..