منو
 صفحه های تصادفی
دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد
حقوق همسایه
تاریخ تمرینی
پلونیوم
با بدغذایی کودکان چه کنیم؟
تخفیف
جنبه انحصاری دین اسلام با توجه به قرآن
امتیاز کشتیرانی در کارون
رشته فقه و حقوق اسلامی
برنامه یک جلسه تمرین
 کاربر Online
1223 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مدیریت بازرگانی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-103Lines: 1-104
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=Modboz.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 ((مدیریت بازرگانی)) از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد . فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه ((اقتصاد))ی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد . دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد.  ((مدیریت بازرگانی)) از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد . فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه ((اقتصاد))ی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد . دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد.
 !سطوح رشته  !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| آزاد- آباده | | * | | 1| آزاد- آباده | | * | |
 2| آزاد- انار | | * | | 2| آزاد- انار | | * | |
 3| آزاد- بابل | | * | | 3| آزاد- بابل | | * | |
 4| آزاد- بجنورد | | * | | 4| آزاد- بجنورد | | * | |
 5| آزاد- بیرجند | | * | | 5| آزاد- بیرجند | | * | |
 6| آزاد- تربت جام | | * | | 6| آزاد- تربت جام | | * | |
 7| آزاد- تفرش | | * | | 7| آزاد- تفرش | | * | |
 8| آزاد- تنکابن | | * | | 8| آزاد- تنکابن | | * | |
 9| آزاد- تهران سما | | * | | 9| آزاد- تهران سما | | * | |
 10| آزاد- تهران مرکزی | | | * | 10| آزاد- تهران مرکزی | | | * |
 11| آزاد- تویسرکان | | * | | 11| آزاد- تویسرکان | | * | |
 12| آزاد- خرم آباد | | * | | 12| آزاد- خرم آباد | | * | |
 13| آزاد- خرمشهر | | * | | 13| آزاد- خرمشهر | | * | |
 14| آزاد- دورود | | * | | 14| آزاد- دورود | | * | |
 15| آزاد- رشت | | | * | 15| آزاد- رشت | | | * |
 16| آزاد- سقز | | * | | 16| آزاد- سقز | | * | |
 17| آزاد- سنندج | | * | * | 17| آزاد- سنندج | | * | * |
 18| آزاد- شهریار | | * | | 18| آزاد- شهریار | | * | |
 19| آزاد- شیراز | | * | | 19| آزاد- شیراز | | * | |
 20| آزاد- شیروان | | * |‌ | 20| آزاد- شیروان | | * |‌ |
 21| آزاد- طبس | | | * | 21| آزاد- طبس | | | * |
 22| آزاد- علوم و تحقیقات تهران | | | * |  22| آزاد- علوم و تحقیقات تهران | | | * |
 23| آزاد- علی آباد کتول | | * | |  23| آزاد- علی آباد کتول | | * | |
 24| آزاد- فیروزکوه | | * |‌ | 24| آزاد- فیروزکوه | | * |‌ |
 25| آزاد- فیروزآباد | | * | | 25| آزاد- فیروزآباد | | * | |
 26| آزاد- قزوین | | * | | 26| آزاد- قزوین | | * | |
 27| آزاد- قشم | | * | * |  27| آزاد- قشم | | * | * |
 28| آزاد- گناباد | | * | | 28| آزاد- گناباد | | * | |
 29| آزاد- لامرد | | * | | 29| آزاد- لامرد | | * | |
 30| آزاد- ملایر | | * | * | 30| آزاد- ملایر | | * | * |
 31| آزاد- نراق | | * | * | 31| آزاد- نراق | | * | * |
 32| آزاد- نی ریز | | * | | 32| آزاد- نی ریز | | * | |
 33| آزاد- کرج | | * | | 33| آزاد- کرج | | * | |
 34| آزاد- کرمان | | * | | 34| آزاد- کرمان | | * | |
 35| آزاد-آستارا | | * | | 35| آزاد-آستارا | | * | |
 36| آزاد-ابهر | | * | | 36| آزاد-ابهر | | * | |
 37| آزاد-اراک | | | * | 37| آزاد-اراک | | | * |
 38| آزاد-بروجرد| | * | | 38| آزاد-بروجرد| | * | |
 39| آزاد-تاکستان | | * | | 39| آزاد-تاکستان | | * | |
 40| آزاد-زاهدان | | * | | 40| آزاد-زاهدان | | * | |
 41| آزاد-نیشابور | | * | * | 41| آزاد-نیشابور | | * | * |
 42| الزهرا تهران | | * | | 42| الزهرا تهران | | * | |
 43| تهران | | * | | 43| تهران | | * | |
 44| خلیج فارس | | * | | 44| خلیج فارس | | * | |
 45| زابل | | * | | 45| زابل | | * | |
 46| زاهدان | | * | | 46| زاهدان | | * | |
 47| سمنان | | * | | 47| سمنان | | * | |
 48| سنندج | | * | | 48| سنندج | | * | |
 49| شاهد تهران | | * | | 49| شاهد تهران | | * | |
 50| شهید بهشتی | | * | | 50| شهید بهشتی | | * | |
 51| شهیدباهنرکرمان | | * | | 51| شهیدباهنرکرمان | | * | |
 52| شهیدچمران اهواز | | * | | 52| شهیدچمران اهواز | | * | |
 53| شیراز | | * | | 53| شیراز | | * | |
 54| فردوسی مشهد | | * | | 54| فردوسی مشهد | | * | |
 55| گیلان | | * | | 55| گیلان | | * | |
 56| لرستان | | * | | 56| لرستان | | * | |
 57| مازندران | | * | | 57| مازندران | | * | |
 58| هرمزگان- بندرعباس | | * | | || 58| هرمزگان- بندرعباس | | * | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس |ردیف | نام درس ||ردیف| نام درس |ردیف | نام درس
 1| آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 | 2| آمار و کاربرد آن در مدیریت 1  1| آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 | 2| آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
 3| اصول حسابداری 1 |4| اصول حسابداری 2  3| اصول حسابداری 1 |4| اصول حسابداری 2
 5| اقتصاد خرد |6| اقتصاد کلان  5| اقتصاد خرد |6| اقتصاد کلان
 7| بازاریابی بین المللی |8| بازاریابی و مدیریت بازار  7| بازاریابی بین المللی |8| بازاریابی و مدیریت بازار
 9| بازرگانی بین المللی |10| بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان  9| بازرگانی بین المللی |10| بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
 11| پول و ارز و بانکداری |12| تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  11| پول و ارز و بانکداری |12| تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
 13| تحقیق در عملیات 1 |14| تحقیق در عملیات 2  13| تحقیق در عملیات 1 |14| تحقیق در عملیات 2
 15| تحقیقات بازاریابی |16| توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  15| تحقیقات بازاریابی |16| توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 17| حسابداری صنعتی 1 |18| حسابرسی 1  17| حسابداری صنعتی 1 |18| حسابرسی 1
 19| حقوق اساسی |20| حقوق بازرگانی  19| حقوق اساسی |20| حقوق بازرگانی
 21| حقوق بازرگانی بین الملل |22| روابط صنعتی  21| حقوق بازرگانی بین الملل |22| روابط صنعتی
 23| روان شناسی کار |24| روش تحقیق در مدیریت  23| روان شناسی کار |24| روش تحقیق در مدیریت
 25| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 |26| ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2  25| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 |26| ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 2
 27| زبان تخصصی 1 و 2 |28| زبان تخصصی 3 و 4  27| زبان تخصصی 1 و 2 |28| زبان تخصصی 3 و 4
 29| سازمان های پولی و مالی بین المللی |30| سمینار در مسائل بازاریابی  29| سازمان های پولی و مالی بین المللی |30| سمینار در مسائل بازاریابی
 31| سمینار در مسائل مالی |32| سیاست پولی و مالی  31| سمینار در مسائل مالی |32| سیاست پولی و مالی
 33| سیستم های خرید، انبارداری و توزیع |34| سیستمهای اطلاعاتی مدیریت  33| سیستم های خرید، انبارداری و توزیع |34| سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
 35| مبانی سازمان و مدیریت |36| مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن  35| مبانی سازمان و مدیریت |36| مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
 37| مدیریت استراتژیک |38| مدیریت تولید  37| مدیریت استراتژیک |38| مدیریت تولید
 39| مدیریت رفتار سازمانی |40| مدیریت مالی 1  39| مدیریت رفتار سازمانی |40| مدیریت مالی 1
 41| مدیریت مالی 2 |42| مدیریت منابع انسانی  41| مدیریت مالی 2 |42| مدیریت منابع انسانی
 43| کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت| | ||  43| کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت| | ||
 !صنعت و بازار کار !صنعت و بازار کار
 فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.  فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:28 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 شنبه 15 بهمن 1384 [07:02 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..