منو
 کاربر Online
1238 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مدیریت امور بانکی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-66Lines: 1-72
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=morbanky.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
- +
{picture=PPPP.jpg}
 ((اداره اقتصاد ))یک کشور از طریق کنترل مالی و ((پول))ی آن امکان پذیر است و باید طبق برنامه ریزی های مشخص و هدف دار جلو رفته، با کنترل و نظارت بسیار دقیق خاتمه یابد. برنامه ریزی های مالی و پولی باعث می شود که منابع مختلف و نیروی انسانی موجود بطور هماهنگ به طریقه سالم در جامعه به کار افتد و ضمن ارائه حداکثر کارائی، نتایج از پیش تعیین شده نیز حاصل شود.بانکداری در هر کشور یکی از ابزارهای مهم در اجرای سیاست های پولی بوده و در عین حال بهترین منبع آمار و اطلاعات جهت سیاستگذاریهای مذکور است. تجزیه و تحلیل دقیق عملکرد بانکها، چگونگی اجرای سیاستهای پولی را نشان داده، علل عدم کاربرد بعضی از خط مشی ها را بخوبی کشف می کند و در اختیار قرار می دهد.  ((اداره اقتصاد ))یک کشور از طریق کنترل مالی و ((پول))ی آن امکان پذیر است و باید طبق برنامه ریزی های مشخص و هدف دار جلو رفته، با کنترل و نظارت بسیار دقیق خاتمه یابد. برنامه ریزی های مالی و پولی باعث می شود که منابع مختلف و نیروی انسانی موجود بطور هماهنگ به طریقه سالم در جامعه به کار افتد و ضمن ارائه حداکثر کارائی، نتایج از پیش تعیین شده نیز حاصل شود.بانکداری در هر کشور یکی از ابزارهای مهم در اجرای سیاست های پولی بوده و در عین حال بهترین منبع آمار و اطلاعات جهت سیاستگذاریهای مذکور است. تجزیه و تحلیل دقیق عملکرد بانکها، چگونگی اجرای سیاستهای پولی را نشان داده، علل عدم کاربرد بعضی از خط مشی ها را بخوبی کشف می کند و در اختیار قرار می دهد.
 رشته مدیریت ((امور بانکی)) بر حسب مشاغل بسیار متنوعی که فارغ التحصیلان آن در بانکها عهده دار می شوند به حوزه های وسیع بانکداری داخلی (سازماندهی مدیریت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمایه گذاری، روابط عمومی، خدمات و ...) و بانکداری بین المللی (واردات، صادرات، اعتبار، اسناد و ...) تقسیم می شود که برای هر یک از این حوزه ها اطلاعات و معلومات مشترک و اختصاصی مورد نیاز است. رشته مدیریت ((امور بانکی)) بر حسب مشاغل بسیار متنوعی که فارغ التحصیلان آن در بانکها عهده دار می شوند به حوزه های وسیع بانکداری داخلی (سازماندهی مدیریت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمایه گذاری، روابط عمومی، خدمات و ...) و بانکداری بین المللی (واردات، صادرات، اعتبار، اسناد و ...) تقسیم می شود که برای هر یک از این حوزه ها اطلاعات و معلومات مشترک و اختصاصی مورد نیاز است.
 ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عبارتند از: ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عبارتند از:
 ضریب 4 برای درس ریاضی، ضریب 2 برای درس اقتصاد، ضریب 2 برای درس ادبیات فارسی، ضریب 1 برای زبان عربی، ضریب 1 برای درس تاریخ و جغرافیا، ضریب 1 برای درس علوم اجتماعی، ضریب 1 برای درس فلسفه و ضریب 1 برای درس روانشناسی. ضریب 4 برای درس ریاضی، ضریب 2 برای درس اقتصاد، ضریب 2 برای درس ادبیات فارسی، ضریب 1 برای زبان عربی، ضریب 1 برای درس تاریخ و جغرافیا، ضریب 1 برای درس علوم اجتماعی، ضریب 1 برای درس فلسفه و ضریب 1 برای درس روانشناسی.
 علاقه به مسائل مدیریتی و اقتصادی و همچنین داشتن پایه قوی در ریاضیات و آمار می تواند از عوامل موفقیت در این رشته باشد . علاقه به مسائل مدیریتی و اقتصادی و همچنین داشتن پایه قوی در ریاضیات و آمار می تواند از عوامل موفقیت در این رشته باشد .
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| آزاد- الیگودرز| | * | |  1| آزاد- الیگودرز| | * | |
 2| آزاد- بابل | | * | | 2| آزاد- بابل | | * | |
 3| آزاد- بندر لنگه| | * | | 3| آزاد- بندر لنگه| | * | |
 4| آزاد- تفرش | | * | | 4| آزاد- تفرش | | * | |
 5| آزاد- تهران | | * | | 5| آزاد- تهران | | * | |
 6| آزاد- دهاقان| | * | | 6| آزاد- دهاقان| | * | |
 7| آزاد- فراهان | | * |‌ | 7| آزاد- فراهان | | * |‌ |
 8| وزارت اقتصاد | | * | | || 8| وزارت اقتصاد | | * | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس | درس|نام درس ||ردیف| نام درس | درس|نام درس
 1| آمار و کاربرد آن در مدیریت | 2| ارزیابی طرحهای اقتصادی  1| آمار و کاربرد آن در مدیریت | 2| ارزیابی طرحهای اقتصادی
 3| اصول بانکداری |4| اصول حسابداری 1  3| اصول بانکداری |4| اصول حسابداری 1
 5| اصول حسابداری 2 |6| اقتصاد خرد  5| اصول حسابداری 2 |6| اقتصاد خرد
 7| اقتصاد کلان |8| امور مالی بین المللی  7| اقتصاد کلان |8| امور مالی بین المللی
 9| انقلاب اسلامی و ریشه‌های تاریخی آن |10| بانکداری داخلی (1)  9| انقلاب اسلامی و ریشه‌های تاریخی آن |10| بانکداری داخلی (1)
 11| بانکداری داخلی (2) |12| پژوهش عملیاتی 1  11| بانکداری داخلی (2) |12| پژوهش عملیاتی 1
 13| پژوهش عملیاتی 2 |14| پول و بانک  13| پژوهش عملیاتی 2 |14| پول و بانک
 15| تاریخ اسلام |16| تربیت بدنی 2  15| تاریخ اسلام |16| تربیت بدنی 2
 17| تربیت بدنی 1 |18| توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی  17| تربیت بدنی 1 |18| توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
 19| جغرافیای اقتصادی ایران |20| حسابداری صنعتی 1  19| جغرافیای اقتصادی ایران |20| حسابداری صنعتی 1
 21| حسابداری مالیاتی |22| حسابرسی داخلی بانکها  21| حسابداری مالیاتی |22| حسابرسی داخلی بانکها
 23| حسابرسی قسمت اول |24| حقوق اساسی  23| حسابرسی قسمت اول |24| حقوق اساسی
 25| حقوق تجارت |26| حقوق و مقررات مدنی  25| حقوق تجارت |26| حقوق و مقررات مدنی
 27| روانشناسی عمومی |28| روشهای تحقیق و ماخذشناسی  27| روانشناسی عمومی |28| روشهای تحقیق و ماخذشناسی
 29| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1) |30| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)  29| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1) |30| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)
 31| زبان تخصصی بانکداری (1) |32| زبان تخصصی بانکداری (2)  31| زبان تخصصی بانکداری (1) |32| زبان تخصصی بانکداری (2)
 33| زبان خارجی عمومی |34| سازمانهای پولی و مالی بین المللی  33| زبان خارجی عمومی |34| سازمانهای پولی و مالی بین المللی
 35| فارسی عمومی |36| فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی  35| فارسی عمومی |36| فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی
 37| مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها |38| مبانی سازمان و مدیریت  37| مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها |38| مبانی سازمان و مدیریت
 39| مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت |40| متون اسلامی (آیات و احادیث)  39| مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت |40| متون اسلامی (آیات و احادیث)
 41| مدیریت رفتار سازمانی |42| مدیریت مالی (1)  41| مدیریت رفتار سازمانی |42| مدیریت مالی (1)
 43| مدیریت مالی (2) |44| مدیریت منابع انسانی  43| مدیریت مالی (2) |44| مدیریت منابع انسانی
 45| معارف اسلامی 2 |46| نظریه های پول||  45| معارف اسلامی 2 |46| نظریه های پول||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 فارغ‌التحصیلان این رشته می توانند ایفاگر فعالیت‌های زیر باشند: فارغ‌التحصیلان این رشته می توانند ایفاگر فعالیت‌های زیر باشند:
 * انجام کلیه امور حسابداری در شعب و مؤسسات وابسته به بانکها. * انجام کلیه امور حسابداری در شعب و مؤسسات وابسته به بانکها.
 * تصدی ((مدیریت مالی ))در شرکتهای مورد سرمایه گذاری بانکها. * تصدی ((مدیریت مالی ))در شرکتهای مورد سرمایه گذاری بانکها.
 * انجام وظایف مختلف بانکداری از سطوح مسئول دوایر در شعب و تا سطوح رؤسای شعب و سرپرستی‌ها بطور تدریجی همراه با کسب تجربه. * انجام وظایف مختلف بانکداری از سطوح مسئول دوایر در شعب و تا سطوح رؤسای شعب و سرپرستی‌ها بطور تدریجی همراه با کسب تجربه.
 *کار در ادارات ، سازمانها و روشها بعنوان طراح و یا مجری طرحها و روشهای جدید بانکداری. *کار در ادارات ، سازمانها و روشها بعنوان طراح و یا مجری طرحها و روشهای جدید بانکداری.
 * انجام سایر امور در ادارات ستادی بانکها. * انجام سایر امور در ادارات ستادی بانکها.
 * مسؤلیت در سایر سطوح مدیریت بانکها پس از کسب تجربه و تواناییهای کافی و تدریجی . * مسؤلیت در سایر سطوح مدیریت بانکها پس از کسب تجربه و تواناییهای کافی و تدریجی .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [08:29 ]   4   سمیرا_عقیلی      جاری 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [11:02 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [10:55 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [10:51 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..