منو
 صفحه های تصادفی
فیزیک یونانی
واکسن تومور سرطانی مغز
اسید سولفوریک
thrombocytopenia
رازیانه «داروئی»
ماهی پرنده
امام کاظم علیه السلام و حل مشکل هشام
نیم دور
رادرفورد
منشأ دین از نظر دانشمندان غربی
 کاربر Online
427 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مدیریت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-139Lines: 1-140
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=modiriii.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=MMMI.jpg}  {picture=MMMI.jpg}
  
 
 
 
 
 به دلایل گوناگون نمی توان واژه ((مدیریت)) را به سادگی تعریف کرد. از این دلایل می توان به گستردگی دامنه مدیریت و ماهیت پویای آن اشاره کرد. مدیریت فرایند برنامه ریزی، تشکیلات، فرماندهی، هدایت و نظارت بر تلاش های اعضای سازمان و استفاده از دیگر منابع سازمانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی است. به دلایل گوناگون نمی توان واژه ((مدیریت)) را به سادگی تعریف کرد. از این دلایل می توان به گستردگی دامنه مدیریت و ماهیت پویای آن اشاره کرد. مدیریت فرایند برنامه ریزی، تشکیلات، فرماندهی، هدایت و نظارت بر تلاش های اعضای سازمان و استفاده از دیگر منابع سازمانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی است.
 مدیریت امروز مجموعه ای از علوم گوناگون همانند ((اقتصاد))، ((جامعه شناسی ))،روان شناسی، ریاضیات، آمار و ... است که هدفش افزایش بهره وری، کارائی و اثربخشی سازمانی است. مدیریت امروز مجموعه ای از علوم گوناگون همانند ((اقتصاد))، ((جامعه شناسی ))،روان شناسی، ریاضیات، آمار و ... است که هدفش افزایش بهره وری، کارائی و اثربخشی سازمانی است.
 بکارگیری اصول مدیریت از مؤسسه ای به مؤسسه دیگر یا حتی از موقعیتی به موقعیت دیگر، متفاوت است. بکارگیری اصول مدیریت از مؤسسه ای به مؤسسه دیگر یا حتی از موقعیتی به موقعیت دیگر، متفاوت است.
 دانش مدیریت اولین بار به شکل علمی و امروزی در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط فردی به نام فردریک ونسلوتیلور مطرح شده. مدیریت را برخی هنر و برخی نیز ((علم ))دانسته اند و برخی نیز ترکیبی از این دو، اما آنچه مهم است نقش و جایگاه بسیار مهم مدیریت در دنیای امروز است. دانش مدیریت اولین بار به شکل علمی و امروزی در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط فردی به نام فردریک ونسلوتیلور مطرح شده. مدیریت را برخی هنر و برخی نیز ((علم ))دانسته اند و برخی نیز ترکیبی از این دو، اما آنچه مهم است نقش و جایگاه بسیار مهم مدیریت در دنیای امروز است.
 ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به سه گرایش نامبرده در آزمون ورودی ((دانشگاه))ها و مؤسسات آموزش عالی عبارتند از:  ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به سه گرایش نامبرده در آزمون ورودی ((دانشگاه))ها و مؤسسات آموزش عالی عبارتند از:
 ضریب 4 برای درس ریاضی، ضریب 2 برای دروس اقتصاد و ادبیات فارسی، ضریب 1 برای دروس ((زبان عربی)) ، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی. ضریب 4 برای درس ریاضی، ضریب 2 برای دروس اقتصاد و ادبیات فارسی، ضریب 1 برای دروس ((زبان عربی)) ، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی.
 داشتن قدرت رهبری، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی خوب، توان تجزیه و تحلیل خوب و قدرت بیان قوی از عوامل مهم موفقیت در این رشته است. همچنین تسلط به دروس ریاضی و آمار با توجه به کاربرد وسیع آنها در مدیریت الزامی است. داشتن قدرت رهبری، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی خوب، توان تجزیه و تحلیل خوب و قدرت بیان قوی از عوامل مهم موفقیت در این رشته است. همچنین تسلط به دروس ریاضی و آمار با توجه به کاربرد وسیع آنها در مدیریت الزامی است.
 !سطوح رشته  !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| آزاد- آبادان | * | | |  1| آزاد- آبادان | * | | |
 2| آزاد- آباده | * | | | 2| آزاد- آباده | * | | |
 3| آزاد- اسلامشهر| * | * | | 3| آزاد- اسلامشهر| * | * | |
 4| آزاد- الیگودرز | * | | | 4| آزاد- الیگودرز | * | | |
 5| آزاد- امارات متحده عربی | | * | | 5| آزاد- امارات متحده عربی | | * | |
 6| آزاد- ایلام | * | |‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ | 6| آزاد- ایلام | * | |‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ |
 7| آزاد- بابل | | * | | 7| آزاد- بابل | | * | |
 8| آزاد- بافق| | * |‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ | 8| آزاد- بافق| | * |‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ |
 9| آزاد- بیرجند | | * | | 9| آزاد- بیرجند | | * | |
 10| آزاد- تبریز | | * | | 10| آزاد- تبریز | | * | |
 11| آزاد- تربت جام| | * | | 11| آزاد- تربت جام| | * | |
 12| آزاد- تنکابن | | * | | 12| آزاد- تنکابن | | * | |
 13| آزاد- تهران | | * | | 13| آزاد- تهران | | * | |
 14| آزاد- جهرم| | * | | 14| آزاد- جهرم| | * | |
 15| آزاد- خارک | * | | | 15| آزاد- خارک | * | | |
 16| آزاد- خرم آباد | * | | | 16| آزاد- خرم آباد | * | | |
 17| آزاد- خرمشهر| * | * | | 17| آزاد- خرمشهر| * | * | |
 18| آزاد- خلخال| | * | | 18| آزاد- خلخال| | * | |
 19| آزاد- دامغان| | * | | 19| آزاد- دامغان| | * | |
 20| آزاد- دهاقان| | * | | 20| آزاد- دهاقان| | * | |
 21| آزاد- رامهرمز | | * | | 21| آزاد- رامهرمز | | * | |
 22| آزاد- رشت| | * | | 22| آزاد- رشت| | * | |
 23| آزاد- زنجان | | * | | 23| آزاد- زنجان | | * | |
 24| آزاد- سمنان| | * |‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ | 24| آزاد- سمنان| | * |‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ |
 25| آزاد- سنندج | | * | | 25| آزاد- سنندج | | * | |
 26| آزاد- شاهرود | * | | | 26| آزاد- شاهرود | * | | |
 27| آزاد- شهرری | | * | | 27| آزاد- شهرری | | * | |
 28| آزاد- شهریار | * | | | 28| آزاد- شهریار | * | | |
 29| آزاد- شوشتر | * | * | | 29| آزاد- شوشتر | * | * | |
 30| آزاد- شیراز | | * | | 30| آزاد- شیراز | | * | |
 31| آزاد- شیروان | * | | | 31| آزاد- شیروان | * | | |
 32| آزاد- طبس | | * | | 32| آزاد- طبس | | * | |
 33| آزاد- علی آباد| | * | |  33| آزاد- علی آباد| | * | |
 34| آزاد- فیروزکوه | * | * | | 34| آزاد- فیروزکوه | * | * | |
 35| آزاد- فیروزآباد| * | * | | 35| آزاد- فیروزآباد| * | * | |
 36| آزاد- قزوین | | * | | 36| آزاد- قزوین | | * | |
 37| آزاد- قشم | | * | | 37| آزاد- قشم | | * | |
 38| آزاد- گچساران| | * | | 38| آزاد- گچساران| | * | |
 39| آزاد- لامرد | | * | | 39| آزاد- لامرد | | * | |
 40| آزاد- مبارکه | * | * | | 40| آزاد- مبارکه | * | * | |
 41| آزاد- مرودشت | * | | | 41| آزاد- مرودشت | * | | |
 42| آزاد- ملایر | * | * | | 42| آزاد- ملایر | * | * | |
 43| آزاد- نراق| | * | | 43| آزاد- نراق| | * | |
 44| آزاد- نی ریز | * | | | 44| آزاد- نی ریز | * | | |
 45| آزاد- کرج | * | * | | 45| آزاد- کرج | * | * | |
 46| آزاد- کرمان | | * | | 46| آزاد- کرمان | | * | |
 47| آزاد- کرمانشاه | | * | | 47| آزاد- کرمانشاه | | * | |
 48| آزاد-آستارا| * | | | 48| آزاد-آستارا| * | | |
 49| آزاد-ابهر| | * | | 49| آزاد-ابهر| | * | |
 50| آزاد-اراک | | * | | 50| آزاد-اراک | | * | |
 51| آزاد-اردبیل| | * | |  51| آزاد-اردبیل| | * | |
 52| آزاد-اردستان| * | | | 52| آزاد-اردستان| * | | |
 53| آزاد-بروجرد| | * | | 53| آزاد-بروجرد| | * | |
 54| آزاد-تاکستان| * | | |  54| آزاد-تاکستان| * | | |
 55| آزاد-نیشابور| * | * | | 55| آزاد-نیشابور| * | * | |
 56| الزهرا تهران | | * | | 56| الزهرا تهران | | * | |
 57| امام خمینی قزوین | | * | | 57| امام خمینی قزوین | | * | |
 58| بابلسر | | * | | 58| بابلسر | | * | |
 59| بندرعباس | | * |‌ | 59| بندرعباس | | * |‌ |
 60| بوشهر| | * | | 60| بوشهر| | * | |
 61| تهران | | * |‌ | 61| تهران | | * |‌ |
 62| خرم آباد | | * | | 62| خرم آباد | | * | |
 63| سمنان | | * | | 63| سمنان | | * | |
 64| سنندج | | * | | 64| سنندج | | * | |
 65| شاهد تهران | | * | | 65| شاهد تهران | | * | |
 66| شهیدچمران اهواز | | * | | 66| شهیدچمران اهواز | | * | |
 67| شیراز | | * | |  67| شیراز | | * | |
 68| صنعتی اصفهان | | * | | 68| صنعتی اصفهان | | * | |
 69| ولیعصر رفسنجان | | * | | 69| ولیعصر رفسنجان | | * | |
 70| یزد | | * | | || 70| یزد | | * | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
 1| آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 | 2| اصول حسابداری 1  1| آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 | 2| اصول حسابداری 1
 3| اصول حسابداری 2 |4| اقتصاد خرد  3| اصول حسابداری 2 |4| اقتصاد خرد
 5| اقتصاد کلان |6| بازاریابی بین المللی  5| اقتصاد کلان |6| بازاریابی بین المللی
 7| بازاریابی و مدیریت بازار |8| بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها  7| بازاریابی و مدیریت بازار |8| بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها
 9| پروژه عملی |10| پول و ارز و بانکداری  9| پروژه عملی |10| پول و ارز و بانکداری
 11| تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم |12| تحقیق در عملیات 1 و 2  11| تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم |12| تحقیق در عملیات 1 و 2
 13| تحقیق در عملیات 3 |14| تصمیم گیری و خط مشی دولتی  13| تحقیق در عملیات 3 |14| تصمیم گیری و خط مشی دولتی
 15| توسعه اقتصاد و برنامه ریزی |16| توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  15| توسعه اقتصاد و برنامه ریزی |16| توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 17| جامعه شناسی سازمان ها |18| حسابداری دولتی  17| جامعه شناسی سازمان ها |18| حسابداری دولتی
 19| حسابداری صنعتی 1 |20| حسابرسی صنعتی 3  19| حسابداری صنعتی 1 |20| حسابرسی صنعتی 3
 21| حفاظت صنعتی |22| حقوق اداری  21| حفاظت صنعتی |22| حقوق اداری
 23| حقوق اساسی |24| حقوق بازرگانی  23| حقوق اساسی |24| حقوق بازرگانی
 25| روابط صنعتی |26| روابط کار در سازمان  25| روابط صنعتی |26| روابط کار در سازمان
 27| روان شناسی صنعتی |28| روان شناسی کار  27| روان شناسی صنعتی |28| روان شناسی کار
 29| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 |30| زبان تخصصی 1  29| ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 |30| زبان تخصصی 1
 31| زبان تخصصی 2 |32| زبان تخصصی 3  31| زبان تخصصی 2 |32| زبان تخصصی 3
 33| سازمان دهی و اصلاح تشکیلات و روش ها |34| سازمان های پولی و مالی  33| سازمان دهی و اصلاح تشکیلات و روش ها |34| سازمان های پولی و مالی
 35| سیاست پولی و مالی |36| سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد اداری  35| سیاست پولی و مالی |36| سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد اداری
 37| سیستم های اطلاعات مدیریت |38| سیستم های خرید، انبارداری و توزیع  37| سیستم های اطلاعات مدیریت |38| سیستم های خرید، انبارداری و توزیع
 39| فراگرد تنظیم و کنترل بودجه |40| مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت  39| فراگرد تنظیم و کنترل بودجه |40| مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت
 41| مباحث ویژه در مدیریت دولتی |42| مبانی سازمان و مدیریت  41| مباحث ویژه در مدیریت دولتی |42| مبانی سازمان و مدیریت
 43| مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن |44| مبانی مدیریت دولتی 1 و 2  43| مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن |44| مبانی مدیریت دولتی 1 و 2
 45| مدیریت استراتژیک |46| مدیریت تحول سازمانی  45| مدیریت استراتژیک |46| مدیریت تحول سازمانی
 47| مدیریت تطبیقی |48| مدیریت تعاونی ها  47| مدیریت تطبیقی |48| مدیریت تعاونی ها
 49| مدیریت توسعه |50| مدیریت تولید  49| مدیریت توسعه |50| مدیریت تولید
 51| مدیریت رفتار سازمانی |52| مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها  51| مدیریت رفتار سازمانی |52| مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها
 53| مدیریت مالی 1 و 2 |54| مدیریت منابع انسانی  53| مدیریت مالی 1 و 2 |54| مدیریت منابع انسانی
 55| مدیریت کارخانه |56| کارسنجی و روش سنجی  55| مدیریت کارخانه |56| کارسنجی و روش سنجی
 57| کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت |58| کنترل پروژه  57| کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت |58| کنترل پروژه
 59| کنترل کیفیت آماری | | || 59| کنترل کیفیت آماری | | ||
 !صنعت و بازار کار !صنعت و بازار کار
 بدیهی است که در هر سازمان یا نهاد ، که افرادی خاص اهداف مشخصی را دنبال می کنند ، مهمترین رکن موفقیت آن سازمان یا نهاد ، توانمندی مدیر آن سازمان در استفاده بهینه از حداقل امکانات جهت بهره برداری بهتر برای نیل به اهداف می باشد.  بدیهی است که در هر سازمان یا نهاد ، که افرادی خاص اهداف مشخصی را دنبال می کنند ، مهمترین رکن موفقیت آن سازمان یا نهاد ، توانمندی مدیر آن سازمان در استفاده بهینه از حداقل امکانات جهت بهره برداری بهتر برای نیل به اهداف می باشد.
 بارها از زبان اطرافیانتان در مورد مدیران نالایق و کارمندان لایق آنها مطالب ریز و درشتی شنیده اید. آنچه ما می دانیم چیزی فراتر از اطلاعات شما نیست ، فقط یادآوری این نکته مهم است که در کشور ما افراد هستند که برای مجموعه تصمیم می گیرند نه یک سیستم از قبل تعریف شده.  بارها از زبان اطرافیانتان در مورد مدیران نالایق و کارمندان لایق آنها مطالب ریز و درشتی شنیده اید. آنچه ما می دانیم چیزی فراتر از اطلاعات شما نیست ، فقط یادآوری این نکته مهم است که در کشور ما افراد هستند که برای مجموعه تصمیم می گیرند نه یک سیستم از قبل تعریف شده.
 بازار کار این رشته در صورت موافقت مقام مافوق می تواند در بدنه عظیم الجثه دولت و بخش خصوصی باشد. بازار کار این رشته در صورت موافقت مقام مافوق می تواند در بدنه عظیم الجثه دولت و بخش خصوصی باشد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:25 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [08:19 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 15 بهمن 1384 [06:08 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..