منو
 صفحه های تصادفی
تاریخچه اینترنت
سخنان امام حسین علیه السلام پس از یورش سپاه دشمن
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهر امامت بر بدن امام جواد علیه السلام
گور کن
ولایت حضرت علی علیه السلام بر فرشتگان
محبت مادر به حسنین
فرخزاد پسر مسعود غزنوی
خانه زندگی
آزمایش طناب و قرقره های مرکب
 کاربر Online
567 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مجسمه سازی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-71Lines: 1-72
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=mojassa.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=BBBBBBBBBBBBBB.GIF}  {picture=BBBBBBBBBBBBBB.GIF}
  
 
 
 
 
 زمان زیادی از درگیری‌های لفظی و بحث‌های مفصّل در خصوص حلال یا حرام بودن مجسمه سازی می‌گذرد. با همه آنچه اتفاق افتاده رونق این رشته از نو پایه ریزی شده و با استفاده از(( مجسمه ))و تغییر در جهت استفاده از این هنر، در راه رشد و تعالی افکار انسان ساز آن مجسمه سازی را پس از افت شدید به صحنه آورده است.  زمان زیادی از درگیری‌های لفظی و بحث‌های مفصّل در خصوص حلال یا حرام بودن مجسمه سازی می‌گذرد. با همه آنچه اتفاق افتاده رونق این رشته از نو پایه ریزی شده و با استفاده از(( مجسمه ))و تغییر در جهت استفاده از این هنر، در راه رشد و تعالی افکار انسان ساز آن مجسمه سازی را پس از افت شدید به صحنه آورده است.
 مجسمه‌ها در آئین بزرگداشت مشاهیر علوم و ادب، یادآوری خاطرات جنگ تحمیلی و بسیاری از امور علمی و فرهنگی برای خود حرف دارند.  مجسمه‌ها در آئین بزرگداشت مشاهیر علوم و ادب، یادآوری خاطرات جنگ تحمیلی و بسیاری از امور علمی و فرهنگی برای خود حرف دارند.
 دانش‌آموزی می‌تواند در این راه موفق شود که علاوه بر علاقه درونی قدرت تجسّم مطلوب ، از سلامتی جسمی خوب در دست‌ها برخوردار باشد. دانش‌آموزی می‌تواند در این راه موفق شود که علاوه بر علاقه درونی قدرت تجسّم مطلوب ، از سلامتی جسمی خوب در دست‌ها برخوردار باشد.
 درک عمومی ((هنر))ی 2 و خلاقیت تصویری و تجسمی 4 ضرایب دروس این رشته هستند. ریاضی، ترسیم فنی، خواص مواد، خلاقیت ((نمایش))ی، خلاقیت(( موسیقی ))ضریب 1 را درارست.  درک عمومی ((هنر))ی 2 و خلاقیت تصویری و تجسمی 4 ضرایب دروس این رشته هستند. ریاضی، ترسیم فنی، خواص مواد، خلاقیت ((نمایش))ی، خلاقیت(( موسیقی ))ضریب 1 را درارست.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد| دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی |ارشد| دکترا
 1 |تهران | | * | |  1 |تهران | | * | |
 2 |فردوسی مشهد | | * | | 2 |فردوسی مشهد | | * | |
 3 |هنر کرج | | * | | || 3 |هنر کرج | | * | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف |نام درس |ردیف| نام درس ||ردیف |نام درس |ردیف| نام درس
 1 |آشنایی با طرح و ساخت سکه 1 | 2 |آشنایی با فنون قالبگیری 1  1 |آشنایی با طرح و ساخت سکه 1 | 2 |آشنایی با فنون قالبگیری 1
 3 |آشنایی با فنون قالبگیری 2 | 4 |آشنایی با موزه ها  3 |آشنایی با فنون قالبگیری 2 | 4 |آشنایی با موزه ها
 5 |آشنایی با هنر در تاریخ 1 | 6 |آشنایی با هنر در تاریخ 2  5 |آشنایی با هنر در تاریخ 1 | 6 |آشنایی با هنر در تاریخ 2
 7 |آشنایی با هنرهای سنتی 1 | 8 |آشنایی با هنرهای سنتی 2  7 |آشنایی با هنرهای سنتی 1 | 8 |آشنایی با هنرهای سنتی 2
 9 |آشنایی با کامپیوتر |10 |اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2  9 |آشنایی با کامپیوتر |10 |اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2
 11 |انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم|12| پروژه نهایی  11 |انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم|12| پروژه نهایی
 13| تاریخ اسلام| 14| تاریخ عمومی حجم سازی 1  13| تاریخ اسلام| 14| تاریخ عمومی حجم سازی 1
 15 |تاریخ عمومی حجم‌سازی 2 | 16| تجزیه و تحلیل و نقد آثار مجسمه‌سازی  15 |تاریخ عمومی حجم‌سازی 2 | 16| تجزیه و تحلیل و نقد آثار مجسمه‌سازی
 17| تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری |18 |تربیت بدنی 2  17| تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری |18 |تربیت بدنی 2
 19| رابطه مجسمه‌سازی با محیط 1 | 20| رابطه مجسمه‌سازی با محیط 2  19| رابطه مجسمه‌سازی با محیط 1 | 20| رابطه مجسمه‌سازی با محیط 2
 21| زبان خارجی 1 (نظری و عملی) | 22| زبان خارجی 2 (نظری و عملی)  21| زبان خارجی 1 (نظری و عملی) | 22| زبان خارجی 2 (نظری و عملی)
 23 |زیست‌شناسی |24 |طراحی پایه 1  23 |زیست‌شناسی |24 |طراحی پایه 1
 25 |طراحی پایه 2 |26 |طرح جامع مجسمه‌سازی 1  25 |طراحی پایه 2 |26 |طرح جامع مجسمه‌سازی 1
 27 |طرح جامع مجسمه‌سازی 2 | 28 |((عکاسی)) 1  27 |طرح جامع مجسمه‌سازی 2 | 28 |((عکاسی)) 1
 29 |عکاسی 2 |30| فارسی 1  29 |عکاسی 2 |30| فارسی 1
 31| فارسی 2 |32 |فرم و فضا 1  31| فارسی 2 |32 |فرم و فضا 1
 33 |فرم و ((فضا)) 2 | 34 |مبانی هنرهای تجسمی 1  33 |فرم و ((فضا)) 2 | 34 |مبانی هنرهای تجسمی 1
 35| مبانی هنرهای تجسمی 2 | 36| متون اسلامی (آیات و احادیث)  35| مبانی هنرهای تجسمی 2 | 36| متون اسلامی (آیات و احادیث)
 37 |معارف اسلامی 2 | 38 |نقش برجسته 1  37 |معارف اسلامی 2 | 38 |نقش برجسته 1
 39 |نقش برجسته 2 | 40 |نقش برجسته 3  39 |نقش برجسته 2 | 40 |نقش برجسته 3
 41 |نقش برجسته 4 |42 |هندسه 1  41 |نقش برجسته 4 |42 |هندسه 1
 43| هندسه 2 | 44 |هنر و تمدن اسلامی 1  43| هندسه 2 | 44 |هنر و تمدن اسلامی 1
 45 |هنر و تمدن اسلامی 2 | 46 |کارگاه ارتباط تصویری  45 |هنر و تمدن اسلامی 2 | 46 |کارگاه ارتباط تصویری
 47 |کارگاه برنزریزی 1 | 48 |کارگاه برنزریزی 2  47 |کارگاه برنزریزی 1 | 48 |کارگاه برنزریزی 2
 49 |کارگاه چاپهای دستی | 50 |کارگاه حجم تخصصی 1  49 |کارگاه چاپهای دستی | 50 |کارگاه حجم تخصصی 1
 51 |کارگاه سرامیک 1 | 52 |کارگاه سرامیک 2  51 |کارگاه سرامیک 1 | 52 |کارگاه سرامیک 2
 53 |کارگاه طراحی تخصصی 1 |54 |کارگاه طراحی تخصصی 2  53 |کارگاه طراحی تخصصی 1 |54 |کارگاه طراحی تخصصی 2
 55 |کارگاه طراحی تخصصی 3 |56 |کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 2  55 |کارگاه طراحی تخصصی 3 |56 |کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 2
 57| کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 3 | 58| کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 1  57| کارگاه مجسمه‌سازی تخصصی 3 | 58| کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 1
 59 |کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 2 | 60 |کارگاه مواد و روش‌های ساخت  59 |کارگاه مجسمه‌سازی عمومی 2 | 60 |کارگاه مواد و روش‌های ساخت
 61 |کارگاه نقاشی عمومی 1 |62| کارگاه نقاشی عمومی 2 || 61 |کارگاه نقاشی عمومی 1 |62| کارگاه نقاشی عمومی 2 ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 از خدمات فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته مجسمه سازی می توان در روابط عمومی موسسات، شهرداری ها، هنرستاهای هنری و امور تربیتی آموزش و پرورش و همکاری با ارشاد اسلامی، استفاده نمود تا با بینش جدید نسلی هنردوست و هنرپرور پرورش داد. از خدمات فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته مجسمه سازی می توان در روابط عمومی موسسات، شهرداری ها، هنرستاهای هنری و امور تربیتی آموزش و پرورش و همکاری با ارشاد اسلامی، استفاده نمود تا با بینش جدید نسلی هنردوست و هنرپرور پرورش داد.
 همکاری با مهندسی ریختگری دقیق (موم تبخیر شده)، طراحی نشانه ها و ضرب سکه ها کمترین کارهای مجسمه سازان می باشد. همکاری با مهندسی ریختگری دقیق (موم تبخیر شده)، طراحی نشانه ها و ضرب سکه ها کمترین کارهای مجسمه سازان می باشد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [09:23 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [10:00 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..