منو
 صفحه های تصادفی
آشنایی مقدماتی با نظریه مجموعه ها
ادبیات لاتین و شاعران روم
مهندسی هوا فضا
تب و تشنج
لوبیا «داروئی»
ویژگی های شیمیایی خاک
عدد شیطان
گردش جهانی جو
نیروهای درگیر در انقلاب مشروطه
عیب یابی و تعمیر یخچال
 کاربر Online
373 کاربر online
تاریخچه ی: رشته علوم قرآن و حدیث

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-128Lines: 1-129
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=olomghor.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 ((قرآن)) کتاب آسمانی و سرچشمه علوم گوناگون اسلامی مانند ((علوم ادبی ))و نیز علوم قرآنی، ((تاریخ قرآن ))و منبع بسیاری از ((علوم ادبی ))و نیز علوم خاص حدیث و علم رجال و تراجم است. همچنانکه قرآن و سنت دو رکن وحدت امت اسلامی و مایه اولیه ((علم فقه)) و کلام و عرفانند، مایه اولیه علم ((تاریخ)) اسلام نیز می باشند.  ((قرآن)) کتاب آسمانی و سرچشمه علوم گوناگون اسلامی مانند ((علوم ادبی ))و نیز علوم قرآنی، ((تاریخ قرآن ))و منبع بسیاری از ((علوم ادبی ))و نیز علوم خاص حدیث و علم رجال و تراجم است. همچنانکه قرآن و سنت دو رکن وحدت امت اسلامی و مایه اولیه ((علم فقه)) و کلام و عرفانند، مایه اولیه علم ((تاریخ)) اسلام نیز می باشند.
 همانطور که گفته شد قرآن و سنت دو اصل اصیل مورد اتفاق و مایه علوم اسلامی و وحدت و همبستگی مسلمانان است و یکی از اهداف تدریس این رشته تقریب بین مذاهب اسلامی است. همانطور که گفته شد قرآن و سنت دو اصل اصیل مورد اتفاق و مایه علوم اسلامی و وحدت و همبستگی مسلمانان است و یکی از اهداف تدریس این رشته تقریب بین مذاهب اسلامی است.
 مسلماً همه این علوم در فهم و درک صحیح کتاب و سنت و در تشخیص صحیح و سقیم احادیث و اطلاع از سیره رسول اکرم (ص) و صحابه گرامی و ائمه به ما کمک کرده و نیاز مبرمی به فراگیری آنها احساس می شود. مسلماً همه این علوم در فهم و درک صحیح کتاب و سنت و در تشخیص صحیح و سقیم احادیث و اطلاع از سیره رسول اکرم (ص) و صحابه گرامی و ائمه به ما کمک کرده و نیاز مبرمی به فراگیری آنها احساس می شود.
 ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عبارتند از: ضریب 1 برای درس ریاضی، ضریب 1 برای درس اقتصاد، ضریب 3 برای درس ادبیات فارسی، ضریب 3 برای زبان عربی، ضریب 2 برای درس فلسفه و منطق و ضریب 1 برای درس روانشناسی. ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عبارتند از: ضریب 1 برای درس ریاضی، ضریب 1 برای درس اقتصاد، ضریب 3 برای درس ادبیات فارسی، ضریب 3 برای زبان عربی، ضریب 2 برای درس فلسفه و منطق و ضریب 1 برای درس روانشناسی.
 چون دروس این رشته به دو زبان فارسی و عربی تدریس می شود، دانشجویان این دوره باید به حد کافی با این دو زبان آشنا باشند. علاقه به تحقیق و مطالعه مستمر بخصوص پیرامون مسائل اسلامی و قرآنی و همچنین داشتن قدرت بیان و حافظه خوب از عوامل موفقیت در این رشته است. چون دروس این رشته به دو زبان فارسی و عربی تدریس می شود، دانشجویان این دوره باید به حد کافی با این دو زبان آشنا باشند. علاقه به تحقیق و مطالعه مستمر بخصوص پیرامون مسائل اسلامی و قرآنی و همچنین داشتن قدرت بیان و حافظه خوب از عوامل موفقیت در این رشته است.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی |ارشد| دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی |ارشد| دکترا
 1| آزاد- تهران| | * |‌ |  1| آزاد- تهران| | * |‌ |
 2| مذاهب اسلامی| | * | | ||  2| مذاهب اسلامی| | * | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس |ردیف|نام درس ||ردیف| نام درس |ردیف|نام درس
 1| آشنایی با ادیان | 2| آشنایی با ادیان توحیدی (زرتشتی، یهودی، مسیحیت)  1| آشنایی با ادیان | 2| آشنایی با ادیان توحیدی (زرتشتی، یهودی، مسیحیت)
 3| آشنایی با اصول فقهة |4| آشنایی با علم رجال  3| آشنایی با اصول فقهة |4| آشنایی با علم رجال
 5| آشنایی با علوم اسلامی (عرفان و فلسفه) |6| آشنایی با علوم حدیث  5| آشنایی با علوم اسلامی (عرفان و فلسفه) |6| آشنایی با علوم حدیث
 7| آشنایی با علوم قرآن |8| آشنایی با فرق اسلامی  7| آشنایی با علوم قرآن |8| آشنایی با فرق اسلامی
 9| آشنایی با فرق اسلامی 2 |10| آشنایی با فقه مقدماتی  9| آشنایی با فرق اسلامی 2 |10| آشنایی با فقه مقدماتی
 11| آشنایی با کتب رجال اهل سیت |12| آشنایی با کتب رجال شیعه  11| آشنایی با کتب رجال اهل سیت |12| آشنایی با کتب رجال شیعه
 13| آشنایی با کلیات علوم عقلی |14| آشنایی به علوم رجال ترجمه، فهرست، انساب و طبقات  13| آشنایی با کلیات علوم عقلی |14| آشنایی به علوم رجال ترجمه، فهرست، انساب و طبقات
 15| ائمه اهل بیت (ع) و انتقال حدیث |16| ائمه مذاهب اهل سنت و انتقال حدیث  15| ائمه اهل بیت (ع) و انتقال حدیث |16| ائمه مذاهب اهل سنت و انتقال حدیث
 17| اجازات رویات حدیث |18| احادیث مشترک امامیه و اهل سنت 1  17| اجازات رویات حدیث |18| احادیث مشترک امامیه و اهل سنت 1
 19| احادیث مشترک امامیه و اهل سنت 2 |20| احادیث موضوعه 1  19| احادیث مشترک امامیه و اهل سنت 2 |20| احادیث موضوعه 1
 21| احادیث موضوعه 2 |22| اخلاق  21| احادیث موضوعه 2 |22| اخلاق
 23| اصحاب اجماع |24| اصحاب اجماع نزد امامیه  23| اصحاب اجماع |24| اصحاب اجماع نزد امامیه
 25| اعراب قرآن |26| اقسام کتب حدیثی و کتابهای اربعین حدیث  25| اعراب قرآن |26| اقسام کتب حدیثی و کتابهای اربعین حدیث
 27| الدوعوة الاسلامیة (روش تبلیغ) |28| انشاءسخنرانی و محاضره  27| الدوعوة الاسلامیة (روش تبلیغ) |28| انشاءسخنرانی و محاضره
 29| باستانشناسی در قرآن |30| باستانشناسی قصص قرآن  29| باستانشناسی در قرآن |30| باستانشناسی قصص قرآن
 31| بررسی شخصیت رجالی محدثان تابعین |32| بررسی مشترکات و مشتبهات رجال حدیث  31| بررسی شخصیت رجالی محدثان تابعین |32| بررسی مشترکات و مشتبهات رجال حدیث
 33| تاثیر حدیث در ادبیات فارسی |34| تاریخ اسلام  33| تاثیر حدیث در ادبیات فارسی |34| تاریخ اسلام
 35| تاریخ اسلام 1 |36| تاریخ اسلام 2  35| تاریخ اسلام 1 |36| تاریخ اسلام 2
 37| تاریخ اسلام اختصاصی 1 |38| تاریخ اسلام اختصاصی 2  37| تاریخ اسلام اختصاصی 1 |38| تاریخ اسلام اختصاصی 2
 39| تاریخ اسلام اختصاصی 3 |40| تاریخ اسلام اختصاصی 4  39| تاریخ اسلام اختصاصی 3 |40| تاریخ اسلام اختصاصی 4
 41| تاریخ اسلام اختصاصی 5 |42| تاریخ پیامبران 1  41| تاریخ اسلام اختصاصی 5 |42| تاریخ پیامبران 1
 43| تاریخ پیامبران 2 |44| تاریخ تمدن و علوم اسلامی 1  43| تاریخ پیامبران 2 |44| تاریخ تمدن و علوم اسلامی 1
 45| تاریخ تمدن و علوم اسلامی 2 |46| تاریخ حدیث اختصاصی 1  45| تاریخ تمدن و علوم اسلامی 2 |46| تاریخ حدیث اختصاصی 1
 47| تاریخ حدیث اختصاصی 2 |48| تاریخ حدیث اختصاصی 3  47| تاریخ حدیث اختصاصی 2 |48| تاریخ حدیث اختصاصی 3
 49| تاریخ حدیث اختصاصی 4 |50| تاریخ حدیث اختصاصی 5  49| تاریخ حدیث اختصاصی 4 |50| تاریخ حدیث اختصاصی 5
 51| تاریخ حدیث اختصاصی 6 |52| تاریخ حدیث اختصاصی 7  51| تاریخ حدیث اختصاصی 6 |52| تاریخ حدیث اختصاصی 7
 53| تاریخ حدیث تخصصی |54| تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام 1  53| تاریخ حدیث تخصصی |54| تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام 1
 55| تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام 2 |56| تاریخ عثمانی و خاورمیانه  55| تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام 2 |56| تاریخ عثمانی و خاورمیانه
 57| تاریخ فرق اسلامی 1 |58| تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 1  57| تاریخ فرق اسلامی 1 |58| تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 1
 59| تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 2 |60| تاریخ فرهنگ و ادب به زبان عربی  59| تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 2 |60| تاریخ فرهنگ و ادب به زبان عربی
 61| تاریخ قرآن |62| تاریخ قرآن تخصصی  61| تاریخ قرآن |62| تاریخ قرآن تخصصی
 63| تاریخ نگاری در اسلام |64| تربیت بدنی 2  63| تاریخ نگاری در اسلام |64| تربیت بدنی 2
 65| ترجمه عربی به فارسی |66| ترجمه فارسی به عربی  65| ترجمه عربی به فارسی |66| ترجمه فارسی به عربی
 67| ترجمه متون اسلامی |68| تعلیم و تربیت در اسلام  67| ترجمه متون اسلامی |68| تعلیم و تربیت در اسلام
 69| تفسیر ترتیبی 1 |70| تفسیر ترتیبی 2ة  69| تفسیر ترتیبی 1 |70| تفسیر ترتیبی 2ة
 71| تفسیر ترتیبی 3 |72| تفسیر عمومی 1  71| تفسیر ترتیبی 3 |72| تفسیر عمومی 1
 73| تفسیر عمومی 2 |74| تفسیر مقدماتی 1  73| تفسیر عمومی 2 |74| تفسیر مقدماتی 1
 75| تفسیر مقدماتی 2 |76| تفسیر موضوعی 1  75| تفسیر مقدماتی 2 |76| تفسیر موضوعی 1
 77| تفسیر موضوعی 2 |78| تفسیر موضوعی 3  77| تفسیر موضوعی 2 |78| تفسیر موضوعی 3
 79| توئیقات عام و خاص |80| جغرافیای کشورهای اسلامی 1  79| توئیقات عام و خاص |80| جغرافیای کشورهای اسلامی 1
 81| جغرافیای کشورهای اسلامی 2 |82| جهان اسلام در عصر حاضر 1  81| جغرافیای کشورهای اسلامی 2 |82| جهان اسلام در عصر حاضر 1
 83| جهان اسلام در عصر حاضر 2 |84| جوامع حدیثی متقدم و متاخر اهل سنت  83| جهان اسلام در عصر حاضر 2 |84| جوامع حدیثی متقدم و متاخر اهل سنت
 85| جوامع حدیثی متقدم و متاخر شیعه |86| خاندانهای معروف محدثان فریقین  85| جوامع حدیثی متقدم و متاخر شیعه |86| خاندانهای معروف محدثان فریقین
 87| راویان ضعیف |88| راویان عادل و موثق  87| راویان ضعیف |88| راویان عادل و موثق
 89| روش تحقیق |90| روش تحقیق در تاریخ  89| روش تحقیق |90| روش تحقیق در تاریخ
 91| روش نقد در علوم حدیث |92| زبان تخصصی 1  91| روش نقد در علوم حدیث |92| زبان تخصصی 1
 93| زبان تخصصی 2 |94| زبان خارجی  93| زبان تخصصی 2 |94| زبان خارجی
 95| زبان و ادبیات فارسی 1 |96| زبان و ادبیات فارسی 2  95| زبان و ادبیات فارسی 1 |96| زبان و ادبیات فارسی 2
 97| زبان و ادبیات فارسی 3 |98| سلسله حاکمان امرای اسلامی  97| زبان و ادبیات فارسی 3 |98| سلسله حاکمان امرای اسلامی
 99| سنن النبی (ص) |100| سنن تاریخی در قرآن  99| سنن النبی (ص) |100| سنن تاریخی در قرآن
 101| سهم حدیث در ادبیات فارسی و عربی |102| سهم حدیث در تاریخ و قصص قرآنی  101| سهم حدیث در ادبیات فارسی و عربی |102| سهم حدیث در تاریخ و قصص قرآنی
 103| سهم حدیث در تفسیر قرآن |104| سهم زبان در نشر احادیث  103| سهم حدیث در تفسیر قرآن |104| سهم زبان در نشر احادیث
 105| سیره پیشوایان دینی |106| سیری در نهج البلاعه و شروح آن  105| سیره پیشوایان دینی |106| سیری در نهج البلاعه و شروح آن
 107| شرح و تفسیر گزیده‌هایی از نهج البلاغه |108| شناخت صحابه  107| شرح و تفسیر گزیده‌هایی از نهج البلاغه |108| شناخت صحابه
 109| شناخت محدثان |110| صرف و نحو 1  109| شناخت محدثان |110| صرف و نحو 1
 111| صرف و نحو 2 |112| صرف و نحو 3  111| صرف و نحو 2 |112| صرف و نحو 3
 113| صرف و نحو کاربردی 1 |114| صرف و نحو کاربردی 2  113| صرف و نحو کاربردی 1 |114| صرف و نحو کاربردی 2
 115| صرف و نحو کاربردی 3 |116| ضوابط توثیقات عام و خاص  115| صرف و نحو کاربردی 3 |116| ضوابط توثیقات عام و خاص
 117| ضوابط و ملاکهای نقد متون حدیثی |118| طبقات محدثین امامیه و دیگر مکتبهای شیعه  117| ضوابط و ملاکهای نقد متون حدیثی |118| طبقات محدثین امامیه و دیگر مکتبهای شیعه
 119| طریق تحمل حدیث |120| علم جرح و تعدیل و تاریخجه و کتب آن  119| طریق تحمل حدیث |120| علم جرح و تعدیل و تاریخجه و کتب آن
 121| علم رجال از دیدگاه اصولی‌ها و اخباری‌ها |122| علم مصطلح الحدیث (درایه)  121| علم رجال از دیدگاه اصولی‌ها و اخباری‌ها |122| علم مصطلح الحدیث (درایه)
 123| علم مصطلح الحدیث (درایه) 2 |124| علوم بلاغت 1 و 2  123| علم مصطلح الحدیث (درایه) 2 |124| علوم بلاغت 1 و 2
 125| علوم بلاغی (معانی و بیان) |126| علوم بلاغی 1  125| علوم بلاغی (معانی و بیان) |126| علوم بلاغی 1
 127| علوم بلاغی 2 |128| علوم قرآنی 1 و 2 و3  127| علوم بلاغی 2 |128| علوم قرآنی 1 و 2 و3
 129| غریب الحدیث |130| فارسی 1 و 2  129| غریب الحدیث |130| فارسی 1 و 2
 131| فرهنگ تقریب 1 |132| فرهنگ تقریب 2  131| فرهنگ تقریب 1 |132| فرهنگ تقریب 2
 133| فقه الحدیث 1 |134| فقه الحدیث 2  133| فقه الحدیث 1 |134| فقه الحدیث 2
 135| فقه الحدیث 3 |136| فقه الحدیث 4  135| فقه الحدیث 3 |136| فقه الحدیث 4
 137| قرائت متون معاصر و جراید و مطبوعات |138| قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو 1  137| قرائت متون معاصر و جراید و مطبوعات |138| قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو 1
 139| قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو 2 |140| قرائت و تجوید 1  139| قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو 2 |140| قرائت و تجوید 1
 141| قرائت و تجوید 2 |142| قرائت و تجوید 3  141| قرائت و تجوید 2 |142| قرائت و تجوید 3
 143| قرائت و تجوید قرآن کریم |144| قرائت و درک مفاهیم از متون تفسیری  143| قرائت و تجوید قرآن کریم |144| قرائت و درک مفاهیم از متون تفسیری
 145| قرائت و درک مفاهیم از متون حدیثی |146| قرائت و درک مفاهیم از متون فقهی  145| قرائت و درک مفاهیم از متون حدیثی |146| قرائت و درک مفاهیم از متون فقهی
 147| مبادی فقه و اصول |148| متون اسلامی  147| مبادی فقه و اصول |148| متون اسلامی
 149| متون تاریخی به انگلیسی 1 |150| متون تاریخی به انگلیسی 2  149| متون تاریخی به انگلیسی 1 |150| متون تاریخی به انگلیسی 2
 151| متون تاریخی به عربی 1 |152| متون تاریخی به عربی 2  151| متون تاریخی به عربی 1 |152| متون تاریخی به عربی 2
 153| متون تاریخی به فارسی 1 |154| متون تاریخی به فارسی 2  153| متون تاریخی به فارسی 1 |154| متون تاریخی به فارسی 2
 155| مستشرقان و حدیث |156| مشایخ اجازه و سلسلۀ اجازات  155| مستشرقان و حدیث |156| مشایخ اجازه و سلسلۀ اجازات
 157| مصادر و اسناد نهج‌البلاغه |158| مصطلحات حدیث  157| مصادر و اسناد نهج‌البلاغه |158| مصطلحات حدیث
 159| مطالعات جغرافیایی درباره رجال حدیث |160| معارف اسلامی 2  159| مطالعات جغرافیایی درباره رجال حدیث |160| معارف اسلامی 2
 161| مفردات قرآن |162| ملاکهای نقد حدیث  161| مفردات قرآن |162| ملاکهای نقد حدیث
 163| منبع شناسی مصطلح الحدیث |164| منطق  163| منبع شناسی مصطلح الحدیث |164| منطق
 165| منطق 1 |166| منطق 2  165| منطق 1 |166| منطق 2
 167| مکاتب و روشهای تفسیری 1 |168| مکاتب و روشهای تفسیری 2  167| مکاتب و روشهای تفسیری 1 |168| مکاتب و روشهای تفسیری 2
 169| مکاتب و روشهای تفسیری 3 |170| مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 1  169| مکاتب و روشهای تفسیری 3 |170| مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 1
 171| مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 2 |172| مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 3  171| مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 2 |172| مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 3
 173| مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 4 |174| مکالمۀ عربی 1  173| مکالمه و محاضره (سمعی و بصری) 4 |174| مکالمۀ عربی 1
 175| مکالمۀ عربی 2 |176| مکالمۀ عربی 3  175| مکالمۀ عربی 2 |176| مکالمۀ عربی 3
 177| مکالمۀ عربی 4 |178| کتابت و تدوین حدیث 1  177| مکالمۀ عربی 4 |178| کتابت و تدوین حدیث 1
 179| کتابت و تدوین حدیث 2 |180| کتابشناسی تفصیلی رجال و تراجم امامیه  179| کتابت و تدوین حدیث 2 |180| کتابشناسی تفصیلی رجال و تراجم امامیه
 181| کتابشناسی رجال و تراجم اهل سنت |182| کلام 1 و 2  181| کتابشناسی رجال و تراجم اهل سنت |182| کلام 1 و 2
 183| کلام و عقاید اسلامی 1 |184| کلام و عقاید اسلامی 2  183| کلام و عقاید اسلامی 1 |184| کلام و عقاید اسلامی 2
 185| کلام و عقاید اسلامی 3 | | || 185| کلام و عقاید اسلامی 3 | | ||
   
   
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 دانشجویان طی دوره کارشناسی برحسب استعداد و علاقه در یکی از رشته های اصلی توانائیهای ذیل را بدست خواهند آورد: دانشجویان طی دوره کارشناسی برحسب استعداد و علاقه در یکی از رشته های اصلی توانائیهای ذیل را بدست خواهند آورد:
 بدست آوردن معلومات بنیادی به منظور ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری. بدست آوردن معلومات بنیادی به منظور ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری.
 توانایی تدریس و تحقیق در مدارس و موسسات آموزشی، دانشگاهها، مراکز دینی، فرهنگی و تحقیقاتی. توانایی تدریس و تحقیق در مدارس و موسسات آموزشی، دانشگاهها، مراکز دینی، فرهنگی و تحقیقاتی.
 کارشناسی در امور ((مذهب))ی، تبلیغی و فرهنگی برای داخل و خارج از کشور. کارشناسی در امور ((مذهب))ی، تبلیغی و فرهنگی برای داخل و خارج از کشور.
 کارشناس امور تبلیغی و فرهنگی برای سفارتخانه ها، خانه های فرهنگ و رایزنهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور نشر تفکر تقریب مذاهب اسلامی و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی. کارشناس امور تبلیغی و فرهنگی برای سفارتخانه ها، خانه های فرهنگ و رایزنهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور نشر تفکر تقریب مذاهب اسلامی و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:02 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [07:30 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..