منو
 صفحه های تصادفی
دستاورد جنگهای صلیبی
شیفتگی پیامبر به حسنین علیهماالسلام
روانشناسی ازدواج
عفونت و عوامل آن
بیماری ms
زندگینامه فرد هویل
مرکب زدایی کاغذ باطله
ذن و زندگی در زمان حال
دستور معاویه برای بیعت مردم مدینه با یزید
مابعدالطبیعه ابن سینا
 کاربر Online
545 کاربر online
تاریخچه ی: رشته صنایع دستی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-114Lines: 1-115
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=sanayeied.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=AAAA.GIF}  {picture=AAAA.GIF}
  
 
 
 
 
-وقتی انسان به وضعیت فرهنگی و تمایلات جامعه نظر می‌کند و صنایع دستی را وجه دیگر نظر خودش قرار می‌دهد، بهترین کلامی که قادر است در خصوص این رشته بیان کند، علاقه و ذوق هنری و فردی دانش‌آموز است که می‌تواند راه را برای انتخاب این رشته هموار سازد. +وقتی انسان به وضعیت فرهنگی و تمایلات جامعه نظر می‌کند و صنایع دستی را وجه دیگر نظر خودش قرار می‌دهد، بهترین کلامی که قادر است در خصوص این رشته بیان کند، علاقه و ذوق ((هنر))ی و فردی دانش‌آموز است که می‌تواند راه را برای انتخاب این رشته هموار سازد.
 زمینه‌سازی برای صادرات و دلگرمی و حمایت‌های عملی بخش دولتی عامل اساسی و ماندگاریِ این دست از صنایع است. زمینه‌سازی برای صادرات و دلگرمی و حمایت‌های عملی بخش دولتی عامل اساسی و ماندگاریِ این دست از صنایع است.
 رشته صنایع دستی آموزش عملی و مقدماتی اموری است که منجر به خلاّقیت‌ها و انجام کارهای جذّاب در این صنعت می‌شود. صنعتی که در خانه هر ایرانی اثری از خود بر جای نهاده. رشته صنایع دستی آموزش عملی و مقدماتی اموری است که منجر به خلاّقیت‌ها و انجام کارهای جذّاب در این صنعت می‌شود. صنعتی که در خانه هر ایرانی اثری از خود بر جای نهاده.
 درس خلاقیت تصویری و تجسمی با ضریب 4 و درک عمومی هنر با ضریب 2 از دروس  درس خلاقیت تصویری و تجسمی با ضریب 4 و درک عمومی هنر با ضریب 2 از دروس
 تعیین کننده می‌باشند.  تعیین کننده می‌باشند.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا  ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا
 1 |الزهرا تهران | | * | | 1 |الزهرا تهران | | * | |
 2 |بابلسر | | * | | 2 |بابلسر | | * | |
 3 |زاهدان | | * | | 3 |زاهدان | | * | |
 4 |سمنان | | * | | 4 |سمنان | | * | |
 5 |شیراز | | * | | 5 |شیراز | | * | |
 6 |صنعتی اصفهان | | * | | 6 |صنعتی اصفهان | | * | |
 7 |هنر اصفهان | | * | | 7 |هنر اصفهان | | * | |
 8 |هنر تهران | | * | | || 8 |هنر تهران | | * | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس |ردیف| نام درس ||ردیف| نام درس |ردیف| نام درس
 1 |آشنایی با رشته‌های هنری معاصر |2 |آشنایی با رشته های مدرن معاصر  1 |آشنایی با رشته‌های هنری معاصر |2 |آشنایی با رشته های مدرن معاصر
 3 |آشنایی با سایر هنرها | 4 |آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی  3 |آشنایی با سایر هنرها | 4 |آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی
-5 |آشنایی با مرمت ابنیه | 6 |آشنایی با معماری اسلامی
7 |آشنایی با معماری جهان | 8 |آشنایی با معماری معاصر
+5 |آشنایی با ((مرمت)) ابنیه | 6 |آشنایی با معماری اسلامی
7 |آشنایی با(( معماری ))جهان | 8 |آشنایی با معماری معاصر
 9 |آشنایی با هنر در تاریخ 1 و 2 | 10|آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1 و 2  9 |آشنایی با هنر در تاریخ 1 و 2 | 10|آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1 و 2
 11|اخلاق معماری | 12|اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2  11|اخلاق معماری | 12|اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2
 13|انسان طبیعت و طراحی | 14|انسان، طبیعی، معماری  13|انسان طبیعت و طراحی | 14|انسان، طبیعی، معماری
 15|انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم |16|ایران شناسی  15|انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم |16|ایران شناسی
 17|ایستایی | 18|برداشت از بناهای تاریخی  17|ایستایی | 18|برداشت از بناهای تاریخی
 19|بیان معماری 1 |20|بیان معماری 2  19|بیان معماری 1 |20|بیان معماری 2
 21|تاریخ اسلام | 22|تاریخ شهرهای ایران  21|تاریخ اسلام | 22|تاریخ شهرهای ایران
 23|تاریخ طراحی صنعتی و اختراعات | 24|تاریخچه کتابت  23|تاریخ طراحی صنعتی و اختراعات | 24|تاریخچه کتابت
-25|تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) | 26|تاسیسات مکانیکی +25|تاسیسات ((الکتریک))ی (نور و صدا) | 26|تاسیسات ((مکانیک))ی
 27|تحقیق در صنایع دستی ایران 1 |28|تحقیق در صنایع دستی ایران 2  27|تحقیق در صنایع دستی ایران 1 |28|تحقیق در صنایع دستی ایران 2
 29|تحلیل فضاهای شهری |30|تحول صنایع دستی در دنیا  29|تحلیل فضاهای شهری |30|تحول صنایع دستی در دنیا
 31|تربیت بدنی 2 | 32|تعمیر و نگهداری ساختمان  31|تربیت بدنی 2 | 32|تعمیر و نگهداری ساختمان
 33|تنظیم شرایط محیطی | 34|حکمت هنر اسلامی  33|تنظیم شرایط محیطی | 34|حکمت هنر اسلامی
 35|خوشنویسی و طراحی حروف 1 | 36|خوشنویسی و طراحی حروف 2  35|خوشنویسی و طراحی حروف 1 | 36|خوشنویسی و طراحی حروف 2
 37|خوشنویسی و طراحی حروف 3 | 38|دروس سایر رشته های هنر  37|خوشنویسی و طراحی حروف 3 | 38|دروس سایر رشته های هنر
 39|درک و بیان محیط |40|روستا 1  39|درک و بیان محیط |40|روستا 1
 41|روستا 2 |42|روش تحقیق  41|روستا 2 |42|روش تحقیق
 43|ریاضیات و آمار | 44|زبان خارجی 1 (نظری و عملی)  43|ریاضیات و آمار | 44|زبان خارجی 1 (نظری و عملی)
 45|زبان خارجی 2 (نظری و عملی) | 46|زیست‌شناسی  45|زبان خارجی 2 (نظری و عملی) | 46|زیست‌شناسی
 47|ساختمان 1 | 48|ساختمان 2 و گزارش کارگاه  47|ساختمان 1 | 48|ساختمان 2 و گزارش کارگاه
 49|سازه های بتنی |50|سازه های نو  49|سازه های بتنی |50|سازه های نو
 51|طراحی فنی | 52|طرح اشیاء در تمدن اسلامی  51|طراحی فنی | 52|طرح اشیاء در تمدن اسلامی
 53|طرح معماری 1 | 54|طرح معماری 2  53|طرح معماری 1 | 54|طرح معماری 2
 55|طرح معماری 3 | 56|طرح معماری 4  55|طرح معماری 3 | 56|طرح معماری 4
 57|طرح نهائی | 58|طرح و رساله نهایی  57|طرح نهائی | 58|طرح و رساله نهایی
 59|فارسی 1 | 60|فارسی 2  59|فارسی 1 | 60|فارسی 2
 61|فرآیند و روشهای معماری |62|مبانی نظری معماری  61|فرآیند و روشهای معماری |62|مبانی نظری معماری
 63|مبانی هنرهای تجسمی 1 |64|مبانی هنرهای تجسمی 2  63|مبانی هنرهای تجسمی 1 |64|مبانی هنرهای تجسمی 2
 65|متره و برآورد |66|متون اسلامی (آموزش زبان عربی)  65|متره و برآورد |66|متون اسلامی (آموزش زبان عربی)
 67|مدیریت تولید صنعتی | 68|مدیریت و تشکیلات کارگاه  67|مدیریت تولید صنعتی | 68|مدیریت و تشکیلات کارگاه
 69|مرمت و نگهداری آثار هنری 1 | 70|مرمت و نگهداری آثار هنری 2  69|مرمت و نگهداری آثار هنری 1 | 70|مرمت و نگهداری آثار هنری 2
 71|مصالح ساختمانی |72|معارف اسلامی 2  71|مصالح ساختمانی |72|معارف اسلامی 2
 73|مقدمات طراحی معماری 1 |74|مقدمات طراحی معماری 2  73|مقدمات طراحی معماری 1 |74|مقدمات طراحی معماری 2
 75|مهندسی معماری |76|نقشه برداری  75|مهندسی معماری |76|نقشه برداری
 77|هندسه مناظر و مزایا | 78|هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 1  77|هندسه مناظر و مزایا | 78|هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 1
 79|هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 | 80|هندسه کاربردی  79|هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 | 80|هندسه کاربردی
 81|هنر و تمدن اسلامی 1 و 2 | 82|کاربرد کامپیوتر در معماری  81|هنر و تمدن اسلامی 1 و 2 | 82|کاربرد کامپیوتر در معماری
 83|کارگاه تخصصی صنایع دستی 1 | 84|کارگاه تخصصی صنایع دستی 2  83|کارگاه تخصصی صنایع دستی 1 | 84|کارگاه تخصصی صنایع دستی 2
 85|کارگاه حجم‌سازی |86|کارگاه صنایع دستی 1  85|کارگاه حجم‌سازی |86|کارگاه صنایع دستی 1
 87|کارگاه صنایع دستی 2 | 88|کارگاه صنایع دستی 3  87|کارگاه صنایع دستی 2 | 88|کارگاه صنایع دستی 3
 89|کارگاه صنایع دستی 4 |90|کارگاه صنایع دستی 5  89|کارگاه صنایع دستی 4 |90|کارگاه صنایع دستی 5
 91|کارگاه صنایع دستی 6 |92|کارگاه صنایع دستی 7  91|کارگاه صنایع دستی 6 |92|کارگاه صنایع دستی 7
 93|کارگاه صنایع دستی 8 | 94|کارگاه صنایع دستی 9  93|کارگاه صنایع دستی 8 | 94|کارگاه صنایع دستی 9
 95|کارگاه طراحی پایه 1 |96|کارگاه طراحی پایه 2  95|کارگاه طراحی پایه 1 |96|کارگاه طراحی پایه 2
 97|کارگاه عکاسی پایه 1 | 98|کارگاه عکاسی پایه 2  97|کارگاه عکاسی پایه 1 | 98|کارگاه عکاسی پایه 2
 99|کارگاه مصالح و ساخت |100|کارگاه مواد و روشهای ساخت 1  99|کارگاه مصالح و ساخت |100|کارگاه مواد و روشهای ساخت 1
 101|کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 |102|کارگاه مواد و روشهای ساخت 3 || 101|کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 |102|کارگاه مواد و روشهای ساخت 3 ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 
 
 
 
  
  {picture=BBB.GIF}  {picture=BBB.GIF}
  
 
 
 
 
-فارغ‌التحصیلان این رشته قادر خواهند بود با اطلاعات و دانش عمومی، نظری و تحقیقاتی از یک طرف و کار عملی از طرف دیگر در واحد‌های دولتی و خصوصی (از قبیل سازمان صنایع دستی ایران، اداره کل هنر‌های سنتی اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، هنرستانهای مختلف ، موزه‌های صنایع دستی و مردم شناسی، کارگاههای متعدد تولیدی صنایع دستی در سراسر کشور و...) که در احیا، تقویت، تولید و معرفی و عرضه این صنایع کوشش می‌ نمایند فعالیت داشته، ضمن تولید آثار صنایع دستی اداره امور عمومی، یا بخشهای کارگاهی و یا تحقیقاتی این واحد را توام با ارائه فکر و هدایت و اصلاح به عهده گیرند. +فارغ‌التحصیلان این رشته قادر خواهند بود با اطلاعات و دانش عمومی، نظری و تحقیقاتی از یک طرف و کار عملی از طرف دیگر در واحد‌های دولتی و خصوصی (از قبیل سازمان صنایع دستی ایران، اداره کل هنر‌های سنتی اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، هنرستانهای مختلف ، موزه‌های صنایع دستی و مردم شناسی، کارگاههای متعدد تولیدی ((صنایع)) دستی در سراسر کشور و...) که در احیا، تقویت، تولید و معرفی و عرضه این صنایع کوشش می‌ نمایند فعالیت داشته، ضمن تولید آثار صنایع دستی اداره امور عمومی، یا بخشهای کارگاهی و یا تحقیقاتی این واحد را توام با ارائه فکر و هدایت و اصلاح به عهده گیرند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [10:12 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [10:19 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 شنبه 08 بهمن 1384 [08:09 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..