منو
 صفحه های تصادفی
نوع زیرانداز امام سجاد علیه السلام
آلوفان
دریای مدیترانه
مناظره امام رضا با مأمون و علمای عراق و خراسان
قضاوت ودادرسی در تمدن سومر
تقارن در شیمی
قلمرو علم و دین
اولین پیروزی در صفین به دست امام حسین علیه السلام
قورباغه سمی
اصل تشنج زدایی و صلح در ادیان
 کاربر Online
707 کاربر online
تاریخچه ی: رشته ریخته گری

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-55Lines: 1-57
 V{maketoc} V{maketoc}
 {picture=rikhtgaoo.jpg} {picture=rikhtgaoo.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 نقش اساسی و اهمیت صنایع ((ریخته گری)) که تولید کننده قطعات برای صنایع هستند در خودکفایی کشور بر هیچکس پوشیده نیست . نقش اساسی و اهمیت صنایع ((ریخته گری)) که تولید کننده قطعات برای صنایع هستند در خودکفایی کشور بر هیچکس پوشیده نیست .
 دوره آموزشی کاردانی به منظور آموزش ریخته گری به معنای علم و فن شکل دادن فلزات از طریق ذوب فلز و ریختن ماده ((مذاب)) در قالب و ((انجماد)) مذاب برای بدست آوردن خواص ((متالوژیکی)) مطلوب آن ، تدوین شده است و هدف از آموزش آن ، تربیت کاردان برای بهره برداری و اجرای با آگاهی در زمینه های علمی و فنی ریخته گری می باشد.  دوره آموزشی کاردانی به منظور آموزش ریخته گری به معنای علم و فن شکل دادن فلزات از طریق ذوب فلز و ریختن ماده ((مذاب)) در قالب و ((انجماد)) مذاب برای بدست آوردن خواص ((متالوژیکی)) مطلوب آن ، تدوین شده است و هدف از آموزش آن ، تربیت کاردان برای بهره برداری و اجرای با آگاهی در زمینه های علمی و فنی ریخته گری می باشد.
 طو ل متوسط آموزشی این مجموعه باکار آموزی 2 سال است و برنامه های درسی آن در ترم 4 ترم برنامه ریزی می شود و علاوه بر دروس نظری ازمایشگاهی و کارگاهی ، 4 ماه کارآموزی (4 واحد ) اختصاص می یابد.  طو ل متوسط آموزشی این مجموعه باکار آموزی 2 سال است و برنامه های درسی آن در ترم 4 ترم برنامه ریزی می شود و علاوه بر دروس نظری ازمایشگاهی و کارگاهی ، 4 ماه کارآموزی (4 واحد ) اختصاص می یابد.
 طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است -هر واحد درس نظری 17 ساعت و عملی و آزمایشگاهی 34 ساعت و کارگاهی 51 ساعت و کارآموزی حداقل 72 ساعت است. کارآموزیها در واحدهای ذیربط انجام می یابد.  طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است -هر واحد درس نظری 17 ساعت و عملی و آزمایشگاهی 34 ساعت و کارگاهی 51 ساعت و کارآموزی حداقل 72 ساعت است. کارآموزیها در واحدهای ذیربط انجام می یابد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا  ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا
 1 |آزاد- سیرجان | *| | | 1 |آزاد- سیرجان | *| | |
 2| آزاد- شهر بابک |* | | |  2| آزاد- شهر بابک |* | | |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف |نام درس | ردیف| نام درس ردیف |نام درس | ردیف| نام درس
 1| آزمایشگاه اصول عملیات حرارتی |2| آزمایشگاه غیر مخرب  1| آزمایشگاه اصول عملیات حرارتی |2| آزمایشگاه غیر مخرب
 3| اصول تکنولوژی |4| اصول ریخته گری  3| اصول تکنولوژی |4| اصول ریخته گری
 5| اصول عملیات حرارتی |6| ایمنی و بهداشت  5| اصول عملیات حرارتی |6| ایمنی و بهداشت
 7| پروژه |8| پروژه کارآموزی  7| پروژه |8| پروژه کارآموزی
 9| پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات |10| تئوری ماشین  9| پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات |10| تئوری ماشین
 11| تکنولوژی پلاستیک |12| تکنولوژی روشهای جوشکاری  11| تکنولوژی پلاستیک |12| تکنولوژی روشهای جوشکاری
 13| تکنولوژی روشهای ریخته گری |14| تکنولوژی و ساخت قالبهای ریخته گری و آهنگری  13| تکنولوژی روشهای ریخته گری |14| تکنولوژی و ساخت قالبهای ریخته گری و آهنگری
 15| خواص مکانیکی فلزات |16| رباتیک  15| خواص مکانیکی فلزات |16| رباتیک
 17| رسم فنی 1 |18| رسم مدل و قالب  17| رسم فنی 1 |18| رسم مدل و قالب
 19| ریاضی 1 |20| ریاضی 2  19| ریاضی 1 |20| ریاضی 2
 21| ریخته گری آلیاژهای آهنی |22| ریخته گری آلیاژهای غیرآهنی  21| ریخته گری آلیاژهای آهنی |22| ریخته گری آلیاژهای غیرآهنی
 23| زبان فنی |24| شیمی عمومی و آزمایشگاه  23| زبان فنی |24| شیمی عمومی و آزمایشگاه
 25| طراحی اجزاء 2 |26| طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر  25| طراحی اجزاء 2 |26| طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
 27| طراحی و ساخت قالبهای پرس |28| طراحی و ساخت قید بندها  27| طراحی و ساخت قالبهای پرس |28| طراحی و ساخت قید بندها
 29| عملیات حرارتی |30| فیزیک حرارت و آزمایشگاه  29| عملیات حرارتی |30| فیزیک حرارت و آزمایشگاه
 31| گزارش نویسی فنی |32| مبانی کامپیوتر  31| گزارش نویسی فنی |32| مبانی کامپیوتر
 33| متالوژی |34| متالوژی فیزیکی  33| متالوژی |34| متالوژی فیزیکی
 35| متالوگرافی |36| مدسازی 1  35| متالوگرافی |36| مدسازی 1
 37| مدسازی 2 |38| مدیریت تولید  37| مدسازی 2 |38| مدیریت تولید
 39| مصالح ذوب |40| مصالح قالبگیری  39| مصالح ذوب |40| مصالح قالبگیری
 41| کارآموزی |42| کاربرد برق در ریخته گری  41| کارآموزی |42| کاربرد برق در ریخته گری
 43| کارگاه تولید مخصوص |44| کارگاه تکنولوژی روشهای جوشکاری  43| کارگاه تولید مخصوص |44| کارگاه تکنولوژی روشهای جوشکاری
 45| کارگاه جوشکاری |46| کارگاه ریخته گری 1  45| کارگاه جوشکاری |46| کارگاه ریخته گری 1
 47| کارگاه ریخته گری 2 |48| کارگاه ریخته گری 3  47| کارگاه ریخته گری 2 |48| کارگاه ریخته گری 3
 49| کارگاه فلزکاری |50| کارگاه قالبهای پرس  49| کارگاه فلزکاری |50| کارگاه قالبهای پرس
 51| کارگاه قالبهای ریخته گری و آهنگری |52| کارگاه ماشین ابزار  51| کارگاه قالبهای ریخته گری و آهنگری |52| کارگاه ماشین ابزار
 53| کارگاه ماشین ابزار تولیدی | | 53| کارگاه ماشین ابزار تولیدی | |
 || ||
-! صنعت و بازار کار 
 +! صنعت و بازار کار
 فارغ التحصیل این دوره با مدرک کاردانی بعلت اشنایی با فن ریخته گری می توانند در قسمتهای مختلف بخش ریخته گری در کارخانه هایی از قبیل : فارغ التحصیل این دوره با مدرک کاردانی بعلت اشنایی با فن ریخته گری می توانند در قسمتهای مختلف بخش ریخته گری در کارخانه هایی از قبیل :
-ماشین سازی تبریز، ماشین ساز ی اراک، ((تراکتور)) سازی تبریز، ایران خودرو، مالیبل ، پارس متال ، ذوب آهن اصفهان ، مجتمع تولید فولاد مبارکه ، مجتمع تولید ((فولاد)) اهواز ، لوله سازی خوزستان ، ((پروفیل)) بیمه سبک ، ((شوفاژ))کار ، ((مس)) سرچشمه و لوله و ماشین سازی ایران ، قطعات فولادی را سایر موسسات های مشابه مشغول کار می شوند.
+ماشین سازی تبریز، ماشین ساز ی اراک، ((تراکتور)) سازی تبریز، ایران خودرو، مالیبل ، پارس متال ، ذوب آهن اصفهان ، مجتمع تولید فولاد مبارکه ، مجتمع تولید ((فولاد)) اهواز ، لوله سازی خوزستان ، ((پروفیل)) بیمه سبک ، ((شوفاژ))کار ، ((مس)) سرچشمه و لوله و ماشین سازی ایران ، قطعات فولادی را سایر موسسات های مشابه مشغول کار می شوند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [06:52 ]   5   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [11:05 ]   4   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 بهمن 1384 [06:53 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 بهمن 1384 [06:52 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 یکشنبه 30 بهمن 1384 [06:51 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..