منو
 صفحه های تصادفی
وصیت داریوش به خشایارشاه
سس قارچ
مقالات جدید پزشکی
استقرا
خواص خطوط میدان الکتریکی
خود آگاهی فلسفی
لپ تاپ
نقره
مکاتب ادبی
پیروفانیت
 کاربر Online
330 کاربر online
تاریخچه ی: رشته روانشناسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-106Lines: 1-107
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=ravanas.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 رشته‌ای کاملاً کاربردی و البته منزوی و متاسفانه به باور بعضی‌ غیر ضروری! زندگی یعنی نحوه درک و فهم ما از محیط و عکس‌العمل و رفتار ما در برابر آن. رشته‌ای کاملاً کاربردی و البته منزوی و متاسفانه به باور بعضی‌ غیر ضروری! زندگی یعنی نحوه درک و فهم ما از محیط و عکس‌العمل و رفتار ما در برابر آن.
 روانشناس به بررسی نحوه ادراک محیط توسط موجود زنده یعنی ما دانش‌آموزان از محیط خود و چگونگی ((رفتار)) ما در شرایط خاص می پردازد.گرچه موجود زنده شامل غیر انسان نیز می‌شود ولی هدف اصلی این رشته بررسی وضعیت انسان است.  روانشناس به بررسی نحوه ادراک محیط توسط موجود زنده یعنی ما دانش‌آموزان از محیط خود و چگونگی ((رفتار)) ما در شرایط خاص می پردازد.گرچه موجود زنده شامل غیر انسان نیز می‌شود ولی هدف اصلی این رشته بررسی وضعیت انسان است.
 شاید باورتان نشود که این رشته می تواند در تبلور خلاقیت‌ها و استعدادهای دانش‌آموزان و در چرخه تولید اقتصادی پدران ما نقشی به مراتب مهم‌تر از رشته‌های تخصصی ایفا کند. اهمیت ((علم روان شناسی ))ناشی از همیشگی بودن عملکرد ما انسان هاست. چون ما همیشه نیازمند آن هستیم که افکار و تحلیل ها و رفتارهای خود و دیگران را بشناسیم و برای بهتر شدن و اصلاح امور حرکت کنیم .  شاید باورتان نشود که این رشته می تواند در تبلور خلاقیت‌ها و استعدادهای دانش‌آموزان و در چرخه تولید اقتصادی پدران ما نقشی به مراتب مهم‌تر از رشته‌های تخصصی ایفا کند. اهمیت ((علم روان شناسی ))ناشی از همیشگی بودن عملکرد ما انسان هاست. چون ما همیشه نیازمند آن هستیم که افکار و تحلیل ها و رفتارهای خود و دیگران را بشناسیم و برای بهتر شدن و اصلاح امور حرکت کنیم .
 ضریب دروس تاریخ و جغرافی 3 و روان‌شناسی ، فلسفه ، منطق ، ریاضی ، اقتصاد و فارسی 2 می‌باشد.  ضریب دروس تاریخ و جغرافی 3 و روان‌شناسی ، فلسفه ، منطق ، ریاضی ، اقتصاد و فارسی 2 می‌باشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا
 1| آزاد- آشتیان | | * | | 1| آزاد- آشتیان | | * | |
 2| آزاد- اهواز | | * | |  2| آزاد- اهواز | | * | |
 3| آزاد- بجنورد| | * | |  3| آزاد- بجنورد| | * | |
 4| آزاد- بهبها ن | | * | |  4| آزاد- بهبها ن | | * | |
 5| آزاد- تبریز| | * | |  5| آزاد- تبریز| | * | |
 6| آزاد- تربت جام | | * | |  6| آزاد- تربت جام | | * | |
 7| آزاد- تنکابن| | * |‌ |  7| آزاد- تنکابن| | * |‌ |
 8| آزاد- تهران | | * | |  8| آزاد- تهران | | * | |
 9| آزاد- خلخال| | * | |  9| آزاد- خلخال| | * | |
 10| آزاد- رودهن | | * |‌ |  10| آزاد- رودهن | | * |‌ |
 11| آزاد- زرند| | * | |  11| آزاد- زرند| | * | |
 12| آزاد- ساری| | * |‌ |  12| آزاد- ساری| | * |‌ |
 13| آزاد- ساوه | | * | |  13| آزاد- ساوه | | * | |
 14| آزاد- سراب| | * | |  14| آزاد- سراب| | * | |
 15| آزاد- قم | | * | |  15| آزاد- قم | | * | |
 16| آزاد- مرودشت | | * | |  16| آزاد- مرودشت | | * | |
 17| آزاد- کاشمر | |‌ * |‌ |  17| آزاد- کاشمر | |‌ * |‌ |
 18| آزاد- کرج| | * | |  18| آزاد- کرج| | * | |
 19| آزاد-ابهر| | * | |  19| آزاد-ابهر| | * | |
 20| آزاد-اراک| | * | |  20| آزاد-اراک| | * | |
 21| آزاد-اردبیل | | * | |  21| آزاد-اردبیل | | * | |
 22| آزاد-بروجرد | | * |‌ |  22| آزاد-بروجرد | | * |‌ |
 23| آزاد-خوراسگان| | * | |  23| آزاد-خوراسگان| | * | |
 24| آزاد-نایین | | * | |  24| آزاد-نایین | | * | |
 25| اصفهان| | * ‌| |  25| اصفهان| | * ‌| |
 26| الزهرا تهران | | * | |  26| الزهرا تهران | | * | |
 27| تبریز| | * |‌ |  27| تبریز| | * |‌ |
 28| تربیت معلم تهران | | * |‌ |  28| تربیت معلم تهران | | * |‌ |
 29| تهران| | * | |  29| تهران| | * | |
 30| خوارزمی| | * | |  30| خوارزمی| | * | |
 31| زاهدان| | * | |  31| زاهدان| | * | |
 32| زنجان | | * | |  32| زنجان | | * | |
 33| شاهد تهران| | * | |  33| شاهد تهران| | * | |
 34| شهیدچمران اهواز | | * | |  34| شهیدچمران اهواز | | * | |
 35| شیراز| | * | |  35| شیراز| | * | |
 36| صنعتی اصفهان| | * | |  36| صنعتی اصفهان| | * | |
 37| علامه طباطبائی | | * | |  37| علامه طباطبائی | | * | |
 38| فردوسی مشهد | | * | |  38| فردوسی مشهد | | * | |
 39| محقق اردبیلی اردبیل| | * | | ||  39| محقق اردبیلی اردبیل| | * | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس |ردیف|نام درس ||ردیف| نام درس |ردیف|نام درس
 1| آسیب شناسی اجتماعی | 2| آسیب شناسی روانی 1  1| آسیب شناسی اجتماعی | 2| آسیب شناسی روانی 1
 3| آسیب شناسی روانی 2 |4| آمار استنباطی  3| آسیب شناسی روانی 2 |4| آمار استنباطی
 5| آمار توصیفی |6| احساس و ادراک  5| آمار توصیفی |6| احساس و ادراک
 7| اختلالات یادگیری |8| اصول روانشناسی بالینی  7| اختلالات یادگیری |8| اصول روانشناسی بالینی
 9| اعتیاد سبب شناسی و درمان آن |10| انسان شناسی در اسلام  9| اعتیاد سبب شناسی و درمان آن |10| انسان شناسی در اسلام
 11| انگیزش و هیجان |12| بررسی مقدماتی نظریه‌های روان درمانی  11| انگیزش و هیجان |12| بررسی مقدماتی نظریه‌های روان درمانی
 13| بهداشت روانی |14| پایان‌نامه  13| بهداشت روانی |14| پایان‌نامه
 15| پژوهش عملی 1 |16| پژوهش عملی 2  15| پژوهش عملی 1 |16| پژوهش عملی 2
 17| پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی |18| تاریخچه و مکاتب  17| پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی |18| تاریخچه و مکاتب
 19| تفکر و زبان |20| روان شناسی آزمایشگاهی  19| تفکر و زبان |20| روان شناسی آزمایشگاهی
 21| روان شناسی اجتماعی |22| روان شناسی احساس و ادراک  21| روان شناسی اجتماعی |22| روان شناسی احساس و ادراک
 23| روان شناسی از دیدگاه اسلام |24| روان شناسی بالینی کودک  23| روان شناسی از دیدگاه اسلام |24| روان شناسی بالینی کودک
 25| روان شناسی تبلیغات و ارتباط|26| روان شناسی یادگیری 1  25| روان شناسی تبلیغات و ارتباط|26| روان شناسی یادگیری 1
 27| روان شناسی یادگیری 2 |28| روان شناسی کودکان استثنایی  27| روان شناسی یادگیری 2 |28| روان شناسی کودکان استثنایی
 29| روانسنجی |30| روانشناسی اجتماعی  29| روانسنجی |30| روانشناسی اجتماعی
 31| روانشناسی اجتماعی پیشرفته |32| روانشناسی بالینی به زبان خارجی 2  31| روانشناسی اجتماعی پیشرفته |32| روانشناسی بالینی به زبان خارجی 2
 33| روانشناسی پویایی گروه |34| روانشناسی تجربی  33| روانشناسی پویایی گروه |34| روانشناسی تجربی
 35| روانشناسی تربیتی |36| روانشناسی تفاوتهای فردی  35| روانشناسی تربیتی |36| روانشناسی تفاوتهای فردی
 37| روانشناسی جنایی |38| روانشناسی رشد 1  37| روانشناسی جنایی |38| روانشناسی رشد 1
 39| روانشناسی رشد 2 |40| روانشناسی رشد پیشرفته  39| روانشناسی رشد 2 |40| روانشناسی رشد پیشرفته
 41| روانشناسی صنعتی و سازمانی |42| روانشناسی عمومی 1  41| روانشناسی صنعتی و سازمانی |42| روانشناسی عمومی 1
 43| روانشناسی عمومی 2 |44| روانشناسی عمومی پیشرفته  43| روانشناسی عمومی 2 |44| روانشناسی عمومی پیشرفته
 45| روانشناسی فیزیولوژیک |46| روانشناسی مرضی کودک  45| روانشناسی فیزیولوژیک |46| روانشناسی مرضی کودک
 47| روانشناسی یادگیری |48| روانشناسی یادگیری و تفکر  47| روانشناسی یادگیری |48| روانشناسی یادگیری و تفکر
 49| روانشناسی کودکان استثنایی |50| روش تحقیق  49| روانشناسی کودکان استثنایی |50| روش تحقیق
 51| روش تحقیق در روان شناسی |52| روشهای آماری پیشرفته  51| روش تحقیق در روان شناسی |52| روشهای آماری پیشرفته
 53| زیست شناسی |54| زیست شناسی عمومی  53| زیست شناسی |54| زیست شناسی عمومی
 55| سمینار مسائل روان شناسی بالینی |56| شخصیت 1  55| سمینار مسائل روان شناسی بالینی |56| شخصیت 1
 57| شخصیت 2 |58| شخصیت نظریه‌ها و مفاهیم  57| شخصیت 2 |58| شخصیت نظریه‌ها و مفاهیم
 59| علم النفس از دیدگاه دانشمندان |60| فیزیولوژی عمومی  59| علم النفس از دیدگاه دانشمندان |60| فیزیولوژی عمومی
 61| مباحث جدید در اسب شناسی روانی |62| مبانی جامعه شناسی  61| مباحث جدید در اسب شناسی روانی |62| مبانی جامعه شناسی
 63| متون روانشناسی به زبان انگلیسی |64| متون روانشناسی به زبان خارجه  63| متون روانشناسی به زبان انگلیسی |64| متون روانشناسی به زبان خارجه
 65| مددکاری اجتماعی |66| مشاوره و راهنمایی  65| مددکاری اجتماعی |66| مشاوره و راهنمایی
 67| مقدمات ریاضی |68| نظریه‌های شخصیت  67| مقدمات ریاضی |68| نظریه‌های شخصیت
 69| کار برد کامپیوتر د تجزیه و تحلیل |70| کاربرد روشهای مقدماتی تشخیص  69| کار برد کامپیوتر د تجزیه و تحلیل |70| کاربرد روشهای مقدماتی تشخیص
 71| کاربرد مقدماتی روشهای درمان |72| کاربرد کامپیوتر و تحلیل ارمانی  71| کاربرد مقدماتی روشهای درمان |72| کاربرد کامپیوتر و تحلیل ارمانی
 73| کلیات فلسفه | | ||  73| کلیات فلسفه | | ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 دانشجویان فارغ التحصیل رشته کارشناسی روانشناسی جهت تدریس در مدارس یا فعالیت در مراکز مشاوره و مراکز ((فرهنگ))ی بخش ها و ادارات مختلف می توانند مشغول کار شوند به مرور زمان مسیر اشتغال به کار کسانی که روان شناسی خوانده اند بهتر شده است . دانشجویان فارغ التحصیل رشته کارشناسی روانشناسی جهت تدریس در مدارس یا فعالیت در مراکز مشاوره و مراکز ((فرهنگ))ی بخش ها و ادارات مختلف می توانند مشغول کار شوند به مرور زمان مسیر اشتغال به کار کسانی که روان شناسی خوانده اند بهتر شده است .
 دانشجویان فعال در این رشته و کسانی که ادامه به تحصیل می دهند می توانند در بخش های مختلف وزارتخانه ها، خانه های فرهنگ، مدارس غیرانتفاعی، مراکز ((مطالعات خانواده)) ، مراکز خیریه مشغول کار شوند.  دانشجویان فعال در این رشته و کسانی که ادامه به تحصیل می دهند می توانند در بخش های مختلف وزارتخانه ها، خانه های فرهنگ، مدارس غیرانتفاعی، مراکز ((مطالعات خانواده)) ، مراکز خیریه مشغول کار شوند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:42 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [06:04 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..