منو
 کاربر Online
697 کاربر online
تاریخچه ی: رشته راهنمایی و مشاوره

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-105Lines: 1-105
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=mooshama.jpg}
 !مقدمه  !مقدمه
   
  شرط اساسی زندگی توام با آسایش، نشاط، پیشرفت و موفقیت و رشد و کمال برخورداری از سلامت، بهداشت، و ((امنیت جسمانی ))و روانی و اجتماعی است. لیکن تغییر و تحولات سریع علمی و ((تکنولوژی))، تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیش آمدهای غیر منتظره از قبیل جنگ، ((زلزله))، بیماری و تصادف، پیچیدگی ((ارتباطات اجتماعی ))و تهاجم فرهنگی در عصر کنونی مشکلات گوناگونی در زمینه‌های معیشتی، تحصیلی، شغلی، خانوادگی، تصمیم‌گیری، ارتباطی، عاطفی، روانی رفتاری و اخلاقی برای بسیاری از افراد در همه جوامع از جمله مردم کشور ما به وجد آورده است و سلامت بهداشت و امنیت جسمانی روانی و اجتمعای آنان را دچار آسیب کرده است. برای جلوگیری و حل و رفع این مشکلات و سازگاری و برخورد موثر و منطقی با موقعیت‌های گوناگون زندگی و تامین بهداشت و سلامتی جسمانی، روانی و اجتماعی افراد جامعه متخصصین حرفه‌های یاورانه به ویژه متخصصان راهنمایی و مشاوره می‌توانند کمک‌های شایان توجهی ارائه کنند.  شرط اساسی زندگی توام با آسایش، نشاط، پیشرفت و موفقیت و رشد و کمال برخورداری از سلامت، بهداشت، و ((امنیت جسمانی ))و روانی و اجتماعی است. لیکن تغییر و تحولات سریع علمی و ((تکنولوژی))، تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیش آمدهای غیر منتظره از قبیل جنگ، ((زلزله))، بیماری و تصادف، پیچیدگی ((ارتباطات اجتماعی ))و تهاجم فرهنگی در عصر کنونی مشکلات گوناگونی در زمینه‌های معیشتی، تحصیلی، شغلی، خانوادگی، تصمیم‌گیری، ارتباطی، عاطفی، روانی رفتاری و اخلاقی برای بسیاری از افراد در همه جوامع از جمله مردم کشور ما به وجد آورده است و سلامت بهداشت و امنیت جسمانی روانی و اجتمعای آنان را دچار آسیب کرده است. برای جلوگیری و حل و رفع این مشکلات و سازگاری و برخورد موثر و منطقی با موقعیت‌های گوناگون زندگی و تامین بهداشت و سلامتی جسمانی، روانی و اجتماعی افراد جامعه متخصصین حرفه‌های یاورانه به ویژه متخصصان راهنمایی و مشاوره می‌توانند کمک‌های شایان توجهی ارائه کنند.
 بنابراین در برنامه‌های ((توسعه اقتصادی)) ، اجتماعی و فرهنگی هر کشور باید به فراهم ساختن شرایط وسایل و امکانات مربوط به ارائه خدمات متخصصین حرفه‌های یاورانه از جمله راهنمایی و مشاوره توجه کافی مبذول گردد. از آنجاییکه موفقیت و کارآیی موسسات و مراکز ارائه کننده خدمات یاورانه به مراجعان درگرو داشتن متخصصین لایق و کارآمد در حرفه‌های یاورانه است، تربیت نیروی انسانی واجد شرایط و کارآمد در این حرفه‌ها و از جمله راهنمایی و مشاوره از اهمیت فراوانی برخوردار است. برنامه دوره کارشناسی راهنمایی و مشاوره به همین دلیل و برای تربیت و تامین نیروی انسانی لایق و کارآمد برای ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در مراکز و موقعیت‌های گوناگون با استفاده از همکاریهای صاحبنظران با تجربه به این رشته در کشور تهیه و تدوین شده است. رشته راهنمایی و مشاوره یکی از دوره‌های کارشناسی در نظام آموزش عالی است و هدف از تاسیس آن تربیت متخصصان و کارشناسانی است مومن، معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، که بتوانند تصدی امر راهنمایی و مشاوره یا فعالیت‌های پرورشی را در هسته‌های مشاوره، مدارس، مراکز تربیت معلم دانشسراها و سایر موسسات اموزشی و تربیتی، بنیادها بر عهده بگیرند. همه افراد در جریان زندگی خودشان با مسائل و مشکلات متنوعی روبرو میشوند، کودکان نوجوانان و جوانان که این دوره از زندگی آنان با دوران تحصیل در مدارس ابتدایی، راهمایی و متوسطه و ((دانشگاه ))مصادف است به علت تجارب کمتر و بحرانهای خاص این دوره‌ها در جریان برخورد و برطرف ساختن مشکلات و مسائل شخصی و اجتماعی با دشواریهای بیشتری روبرو میشوند و این امر علاوه بر تاثیر گذاردن بر جریان زندگی عادی و معمولی آنان برجریان تحصیلی آنان نیز اثر می گذارد و چنانچه خدمات راهنمایی و مشاوره در دسترس آنها باشد با استفاده از این خدمات طرز حل و رفع و بطرف کردن بسیاری از مسائل و مشکلات و موانع را یادگرفته و از زندگی احساس رضایت و خرسندی نموده و سازش بهتر و بیشتری با خود و زندگی خواهند داشت و در نتیجه رشد شخصیتی سالم برای آنان تسهیل خواهد شد و سلامت شخصیت آنان کمتر در معرض ناهنجاری و بیماری قرار خواهد گرفت. بنابراین در برنامه‌های ((توسعه اقتصادی)) ، اجتماعی و فرهنگی هر کشور باید به فراهم ساختن شرایط وسایل و امکانات مربوط به ارائه خدمات متخصصین حرفه‌های یاورانه از جمله راهنمایی و مشاوره توجه کافی مبذول گردد. از آنجاییکه موفقیت و کارآیی موسسات و مراکز ارائه کننده خدمات یاورانه به مراجعان درگرو داشتن متخصصین لایق و کارآمد در حرفه‌های یاورانه است، تربیت نیروی انسانی واجد شرایط و کارآمد در این حرفه‌ها و از جمله راهنمایی و مشاوره از اهمیت فراوانی برخوردار است. برنامه دوره کارشناسی راهنمایی و مشاوره به همین دلیل و برای تربیت و تامین نیروی انسانی لایق و کارآمد برای ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در مراکز و موقعیت‌های گوناگون با استفاده از همکاریهای صاحبنظران با تجربه به این رشته در کشور تهیه و تدوین شده است. رشته راهنمایی و مشاوره یکی از دوره‌های کارشناسی در نظام آموزش عالی است و هدف از تاسیس آن تربیت متخصصان و کارشناسانی است مومن، معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، که بتوانند تصدی امر راهنمایی و مشاوره یا فعالیت‌های پرورشی را در هسته‌های مشاوره، مدارس، مراکز تربیت معلم دانشسراها و سایر موسسات اموزشی و تربیتی، بنیادها بر عهده بگیرند. همه افراد در جریان زندگی خودشان با مسائل و مشکلات متنوعی روبرو میشوند، کودکان نوجوانان و جوانان که این دوره از زندگی آنان با دوران تحصیل در مدارس ابتدایی، راهمایی و متوسطه و ((دانشگاه ))مصادف است به علت تجارب کمتر و بحرانهای خاص این دوره‌ها در جریان برخورد و برطرف ساختن مشکلات و مسائل شخصی و اجتماعی با دشواریهای بیشتری روبرو میشوند و این امر علاوه بر تاثیر گذاردن بر جریان زندگی عادی و معمولی آنان برجریان تحصیلی آنان نیز اثر می گذارد و چنانچه خدمات راهنمایی و مشاوره در دسترس آنها باشد با استفاده از این خدمات طرز حل و رفع و بطرف کردن بسیاری از مسائل و مشکلات و موانع را یادگرفته و از زندگی احساس رضایت و خرسندی نموده و سازش بهتر و بیشتری با خود و زندگی خواهند داشت و در نتیجه رشد شخصیتی سالم برای آنان تسهیل خواهد شد و سلامت شخصیت آنان کمتر در معرض ناهنجاری و بیماری قرار خواهد گرفت.
 علاوه بر این نوجوانان و جوانان در این دوره از زندگی با انتخاب رشته تحصیلی و شغل که از مهمترین انتخابهای سرنوشت ساز و تعیین کننده در زندگی فردی و اجتماعی فرد هستندمواجهند و در دنیای کنونی به علت تعدد و تنوع رشته‌های تحصیلی و کثرت و تعدد مشاغل و تخصصی بودن آنها این انتخابها برای همه افراد به ویژه نوجوانان و جوانان آسان نمی‌باشد. و چنانچه خدمات مشاوره‌ای و پرورشی در دسترس افراد خصوصاً نوجوانان و جوانان قرار داشته باشد به وسیله راهنمایان و مشاوران آموزش دیده و مجرب قادر خواهند بود با شناخت خودشان و پی بردن به استعدادها، علایق، هدفها نیازهایشان و همچنین شناخت رشته‌های تحصیلی و مشاغل مختلف و نیازهای جامعه در انتخاب رشته تحصیلی و شغل مناسب یاری شوند که در نتیجه از بسیاری از ضایعات که ناشی از انتخاب نادرست رشته تحصیلی و یا شغل میباشد و سازمانها دولتی یا خصوصی عهده‌دار شوند.  علاوه بر این نوجوانان و جوانان در این دوره از زندگی با انتخاب رشته تحصیلی و شغل که از مهمترین انتخابهای سرنوشت ساز و تعیین کننده در زندگی فردی و اجتماعی فرد هستندمواجهند و در دنیای کنونی به علت تعدد و تنوع رشته‌های تحصیلی و کثرت و تعدد مشاغل و تخصصی بودن آنها این انتخابها برای همه افراد به ویژه نوجوانان و جوانان آسان نمی‌باشد. و چنانچه خدمات مشاوره‌ای و پرورشی در دسترس افراد خصوصاً نوجوانان و جوانان قرار داشته باشد به وسیله راهنمایان و مشاوران آموزش دیده و مجرب قادر خواهند بود با شناخت خودشان و پی بردن به استعدادها، علایق، هدفها نیازهایشان و همچنین شناخت رشته‌های تحصیلی و مشاغل مختلف و نیازهای جامعه در انتخاب رشته تحصیلی و شغل مناسب یاری شوند که در نتیجه از بسیاری از ضایعات که ناشی از انتخاب نادرست رشته تحصیلی و یا شغل میباشد و سازمانها دولتی یا خصوصی عهده‌دار شوند.
 متوسط طول دوره کارشناسی راهنمایی و مشاوره 4 سال و حداکثر آن 6 سال خواهد بود و دانشجویان در طی آن آموزشهای نظری و عملی لازم برای کسب تواناییهای ضروری در انجام وظائف راهنمایی و مشاوره یا فعالیت‌های پرورشی را بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه‌ریزی فراخواهند گرفت.  متوسط طول دوره کارشناسی راهنمایی و مشاوره 4 سال و حداکثر آن 6 سال خواهد بود و دانشجویان در طی آن آموزشهای نظری و عملی لازم برای کسب تواناییهای ضروری در انجام وظائف راهنمایی و مشاوره یا فعالیت‌های پرورشی را بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه‌ریزی فراخواهند گرفت.
   
   
   
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف |نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف |نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا
 1| آزاد- اسلامشهر| | * | | 1| آزاد- اسلامشهر| | * | |
 2| آزاد- بهبها ن| | * | | 2| آزاد- بهبها ن| | * | |
 3| آزاد- تهران| | * | | 3| آزاد- تهران| | * | |
 4| آزاد- خمینی شهر | | * | | 4| آزاد- خمینی شهر | | * | |
 5| آزاد- رودهن | | * | |  5| آزاد- رودهن | | * | |
 6| آزاد- زرند| | * | | 6| آزاد- زرند| | * | |
 7| آزاد- شبستر| | * | | 7| آزاد- شبستر| | * | |
 8| آزاد- شهرکرد| | * | | 8| آزاد- شهرکرد| | * | |
 9| آزاد- قوچان | | * | | 9| آزاد- قوچان | | * | |
 10| آزاد- مرودشت| | * | | 10| آزاد- مرودشت| | * | |
 11| آزاد- مهاباد | | * | |  11| آزاد- مهاباد | | * | |
 12| آزاد-ابهر| | * | | 12| آزاد-ابهر| | * | |
 13| آزاد-بوشهر | | * | | 13| آزاد-بوشهر | | * | |
 14| الزهرا تهران | | * | | 14| الزهرا تهران | | * | |
 15| بندرعباس| | * | | 15| بندرعباس| | * | |
 16| تهران | | * | | 16| تهران | | * | |
 17| خوارزمی | | * | | 17| خوارزمی | | * | |
 18| رازی کرمانشاه | | * | | 18| رازی کرمانشاه | | * | |
 19| شهیدچمران اهواز| | * | | 19| شهیدچمران اهواز| | * | |
 20| صنعتی اصفهان | | * | | 20| صنعتی اصفهان | | * | |
 21| علامه طباطبائی | | * | | || 21| علامه طباطبائی | | * | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
 1| فارسی| 2| آسیب شناسی اجتماعی  1| فارسی| 2| آسیب شناسی اجتماعی
 3| آسیب شناسی روانی 1 |4| آسیب شناسی روانی 2  3| آسیب شناسی روانی 1 |4| آسیب شناسی روانی 2
 5| آسیب‌شناسی اجتماعی |6| آسیب‌شناسی روانی 1  5| آسیب‌شناسی اجتماعی |6| آسیب‌شناسی روانی 1
 7| آسیب‌شناسی روانی 2 |8| آشنایی با قرآن 1  7| آسیب‌شناسی روانی 2 |8| آشنایی با قرآن 1
 9| آشنایی با قرآن 2 |10| آشنایی با کامپیوتر  9| آشنایی با قرآن 2 |10| آشنایی با کامپیوتر
 11| آشنایی با کتاب و کتابخانه |12| آمار استنباطی  11| آشنایی با کتاب و کتابخانه |12| آمار استنباطی
 13| آمار توصیفی |14| آموزش ابتدایی راهنمایی متوسطه  13| آمار توصیفی |14| آموزش ابتدایی راهنمایی متوسطه
 15| آموزش و پرورش ابتدائی، راهنمایی و متوسطه |16| آیین نگارش و فن سخنوری  15| آموزش و پرورش ابتدائی، راهنمایی و متوسطه |16| آیین نگارش و فن سخنوری
 17| اختلالات یادگیری |18| ادبیات کودکان و نوجوانان  17| اختلالات یادگیری |18| ادبیات کودکان و نوجوانان
 19| اصول و فلسفه آموزش و پرورش |20| اصول و فلسفه تعلیم و تربیت  19| اصول و فلسفه آموزش و پرورش |20| اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
 21| انسان از دیدگاه اسلام |22| انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن  21| انسان از دیدگاه اسلام |22| انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن
 23| بازی و حرکت درمانی |24| بهداشت روانی  23| بازی و حرکت درمانی |24| بهداشت روانی
 25| بهداشت و کمکهای اولیه |26| پروژه تحقیقاتی  25| بهداشت و کمکهای اولیه |26| پروژه تحقیقاتی
 27| تاریخ اسلام |28| تربیت بدنی 2  27| تاریخ اسلام |28| تربیت بدنی 2
 29| تمرین عملی راهنمائی مشاوره 2 (فعالیت مشاوره ) |30| تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 (فعالیت‌ راهنمای  29| تمرین عملی راهنمائی مشاوره 2 (فعالیت مشاوره ) |30| تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 1 (فعالیت‌ راهنمای
 31| تولید و کاربرد مواد آموزشی |32| جامعه شناسی آموزش و پرورش  31| تولید و کاربرد مواد آموزشی |32| جامعه شناسی آموزش و پرورش
 33| جامعه شناسی عمومی |34| جمعیت و تنظیم خانواده  33| جامعه شناسی عمومی |34| جمعیت و تنظیم خانواده
 35| خانواده در اسلام و ایران |36| راهنمایی و مشاوره تحصیلی  35| خانواده در اسلام و ایران |36| راهنمایی و مشاوره تحصیلی
 37| راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه |38| راهنمایی و مشاوره گروهی  37| راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه |38| راهنمایی و مشاوره گروهی
 39| روابط انسانی در مدرسه |40| روان شناسی اجتماعی  39| روابط انسانی در مدرسه |40| روان شناسی اجتماعی
 41| روان شناسی اجتماعی |42| روان شناسی و آموزش و پرورش افراد استثنائی  41| روان شناسی اجتماعی |42| روان شناسی و آموزش و پرورش افراد استثنائی
 43| روان شناسی یادگیری |44| روان‌شناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی  43| روان شناسی یادگیری |44| روان‌شناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی
 45| روان‌شناسی تربیتی |46| روان‌شناسی رشد 1 (کودکی و نوجوانی)  45| روان‌شناسی تربیتی |46| روان‌شناسی رشد 1 (کودکی و نوجوانی)
 47| روان‌شناسی رشد 2 (جوانی، بزرگسالی و پیری) |48| روان‌شناسی شخصیت  47| روان‌شناسی رشد 2 (جوانی، بزرگسالی و پیری) |48| روان‌شناسی شخصیت
 49| روان‌شناسی عمومی |50| روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت  49| روان‌شناسی عمومی |50| روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت
 51| روانشناسی از دیدگاه اسلام |52| روانشناسی تربیتی  51| روانشناسی از دیدگاه اسلام |52| روانشناسی تربیتی
 53| روانشناسی رشد نوجوانی 2 |54| روانشناسی رشد کودکی 1  53| روانشناسی رشد نوجوانی 2 |54| روانشناسی رشد کودکی 1
 55| روانشناسی عمومی |56| روانشناسی و آموزش افراد استثنایی  55| روانشناسی عمومی |56| روانشناسی و آموزش افراد استثنایی
 57| روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی |58| روشها و فنون تدریس  57| روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی |58| روشها و فنون تدریس
 59| روشها و فنون راهنمایی و مشاوره |60| روشهای آماری  59| روشها و فنون راهنمایی و مشاوره |60| روشهای آماری
 61| روشهای آماری در علوم تربیتی |62| روشهای اصلاح رفتار  61| روشهای آماری در علوم تربیتی |62| روشهای اصلاح رفتار
 63| روشهای تغییر و اصلاح رفتار |64| ریاضیات پایه  63| روشهای تغییر و اصلاح رفتار |64| ریاضیات پایه
 65| ریاضیات پایه و مقدمات آمار |66| ریاضیات پیش دانشگاهی  65| ریاضیات پایه و مقدمات آمار |66| ریاضیات پیش دانشگاهی
 67| زبان پیش دانشگاهی 1 |68| زبان پیش دانشگاهی 2  67| زبان پیش دانشگاهی 1 |68| زبان پیش دانشگاهی 2
 69| زبان خارجی عمومی |70| زبان فارسی  69| زبان خارجی عمومی |70| زبان فارسی
 71| زیست شناسی عمومی |72| سازمان و قوانین آموزش پرورش  71| زیست شناسی عمومی |72| سازمان و قوانین آموزش پرورش
 73| سرودها و آهنگهای انقلابی |74| سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی  73| سرودها و آهنگهای انقلابی |74| سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی
 75| سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی و روانشناسی |76|سیره تربیتی پیغمبر و ائمه (ع)  75| سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی و روانشناسی |76|سیره تربیتی پیغمبر و ائمه (ع)
 77| شخصیت نظریه‌ها و مفاهیم |78| فعالیت های گروهی  77| شخصیت نظریه‌ها و مفاهیم |78| فعالیت های گروهی
 79| فیزیولوژی اعصاب |80| فیزیولوژی انسان (اعصاب و غدد)  79| فیزیولوژی اعصاب |80| فیزیولوژی انسان (اعصاب و غدد)
 81| مبانی تحلیل سیاسی |82| مبانی جامعه شناسی  81| مبانی تحلیل سیاسی |82| مبانی جامعه شناسی
 83| مبانی راهنمایی و مشاوره |84| مبانی کامپیوتر  83| مبانی راهنمایی و مشاوره |84| مبانی کامپیوتر
 85| متون اسلامی (آیات و احادیث) |86| متون زبان تخصصی  85| متون اسلامی (آیات و احادیث) |86| متون زبان تخصصی
 87| متون عربی |88| مددکاری اجتماعی  87| متون عربی |88| مددکاری اجتماعی
 89| مسائل نوجوانان و جوانان |90| مشاوره خانواده  89| مسائل نوجوانان و جوانان |90| مشاوره خانواده
 91| مشاوره و راهنمایی تحصیلی |92| معارف اسلامی 2  91| مشاوره و راهنمایی تحصیلی |92| معارف اسلامی 2
 93| مقدمات تحقیق در علوم تربیتی |94| مقدمات مدیریت آموزش و پرورش  93| مقدمات تحقیق در علوم تربیتی |94| مقدمات مدیریت آموزش و پرورش
 95| مقدمات مدیریت آموزشی |96| مقدمات کامپیوتر  95| مقدمات مدیریت آموزشی |96| مقدمات کامپیوتر
 97| نظریه‌های مشاوره و روان درمانی |98| هنرهای نمایشی  97| نظریه‌های مشاوره و روان درمانی |98| هنرهای نمایشی
 99| ورزش و بازیهای تربیتی |100| کاربرد آزمونهای تشخیص و شخصیت  99| ورزش و بازیهای تربیتی |100| کاربرد آزمونهای تشخیص و شخصیت
 101| کاربرد آزمونهای تشخیصی و شخصیت در مشاوره |102| کاربرد آزمونهای هوش استعداد  101| کاربرد آزمونهای تشخیصی و شخصیت در مشاوره |102| کاربرد آزمونهای هوش استعداد
 103| کاربرد آزمونهای هوش، استعداد و رغبت در مشاوره |104| کارورزی 1  103| کاربرد آزمونهای هوش، استعداد و رغبت در مشاوره |104| کارورزی 1
 105| کارورزی 2 |106| کارورزی در مشاوره 1  105| کارورزی 2 |106| کارورزی در مشاوره 1
 107| کارورزی در مشاوره 2 | | || 107| کارورزی در مشاوره 2 | | ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 فارغ التحصیلان این رشته مهم که حتماً باید با علاقه و داشتن ذوق درونی خود نسبت به اصلاح و راهنمائی مردم این رشته را انتخاب کرده باشند اولین جائی که می توانند نقش مفیدی ایفا کنند خانواده خودشان است و برای امرار معاش می توان به اشتغال در مراکز مشاوره خصوصی و دولتی- مدارس- ادارات و وزارتخانه ها- مراکز فرهنگی- شهرداری- بعضی از بیمارستان ها و درمانگاه ها اشاره کرد.  فارغ التحصیلان این رشته مهم که حتماً باید با علاقه و داشتن ذوق درونی خود نسبت به اصلاح و راهنمائی مردم این رشته را انتخاب کرده باشند اولین جائی که می توانند نقش مفیدی ایفا کنند خانواده خودشان است و برای امرار معاش می توان به اشتغال در مراکز مشاوره خصوصی و دولتی- مدارس- ادارات و وزارتخانه ها- مراکز فرهنگی- شهرداری- بعضی از بیمارستان ها و درمانگاه ها اشاره کرد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:30 ]   2   سمیرا_عقیلی      جاری 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [10:34 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..