منو
 صفحه های تصادفی
تنظیم سنتز و عمل پروتئین ها در باکتریها
محمود بن ملکشاه سلجوقی
امپراتوری اسپانیا
امام رضا علیه السلام و آشنایی با زبانهای مختلف
علت عدم قیام امام صادق علیه السلام
ثواب گریه برای امام حسن علیه السلام
حبیب بن مظاهر
اصلاحات اداری امیرکبیر
مراقبت از بیمار مبتلا به شوک
فلاپی دیسک
 کاربر Online
385 کاربر online
تاریخچه ی: رشته دندانپزشکی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-67Lines: 1-79
 V{maketoc} V{maketoc}
-{picture=dandanpezeshgy_icon.GIF}
+@@{picture=dandanpezeshgy_icon.GIF}@@
 +@#16:
 !مقدمه !مقدمه
 
 
 
 
  
  {picture=wwwww.jpg}  {picture=wwwww.jpg}
  
 
 
 
 
-رشته(( دندانپزشکی ))هدفش از تربیت دانشجو پیشگیری و درمان )((بیمارهای دهان و دندان ))و تامین بهداشتی عمومی دهان و دندان است. />علاوه بر این رشته، دو رشته دیگر نیز وجود دارد که ارتباط نزدیکی با این رشته‌ها دارند: پرستاری دندانپزشکی و ((پروتز‌های دندانی )).
پرستاری دندانپزشکی در مقطع کاردانی ارائه می‌شود و فقط خانم‌ها در آن پذیرفته می‌شوند. دانشجویان در این رشته در طول دوره تحصیل با اصول و کلیات مربوط به دندانپزشکی آشنا شده ، در پایان دوره تحصیل می توانند به عنوان دستیار در مطب های دندانپزشکی مشغول کار شوند.
پروتز‌های دندانی نیز در مقطع کاردانی ارائه می‌شود. دانشجویان در این رشته‌ها در طول دوره تحصیل با روش ساخت انواع دندانهای مصنوعی آشنا می‌شوند و در مطب دندانپزشکان به عنوان دستیار مشغول کار می‌شوند ضمن اینکه می‌توانند مجوز لابراتوار دندانسازی نیز دریافت کنند.
طول دوره تحصیل رشته دکتری دندانپزشکی حداقل 5/5 و حداکثر 8 سال است دانشجویان این رشته مقطع خود را در دو بخش سپری می‌کنند. مقطع قبل از علوم پایه و مقطع بعد از علوم پایه. یعنی پس از ورود و سپری کردن دروس پایه عمومی در مدت 2 سال، برای ورود به دوره نیمه تخصصی و تخصصی باید در امتحان جامع علوم پایه که هر سال از سوی وزارت بهداشت برگزار می‌شود شرکت و نمره قبولی دریافت کرد در حال حاضر حدود 14 دانشگاه برای دوره دکترای حرفه‌ای دانشجو می‌پذیرند.
ضریب دروس زیست 4 ، فیزیک 2 و شیمی 3 برای این رشته در نظر گرفته شده است.

+رشته ((دندانپزشکی)) هدفش از تربیت دانشجو پیشگیری و درمان) ((بیماریهای دهان و دندان)) و تامین بهداشتی عمومی دهان و دندان است. علاوه بر این رشته، دو رشته دیگر نیز وجود دارد که ارتباط نزدیکی با این رشته‌ها دارند:
!!
پرستاری دندانپزشکی
پرستاری دندانپزشکی در مقطع کاردانی ارائه می‌شود و فقط خانم‌ها در آن پذیرفته می‌شوند. دانشجویان در این رشته در طول دوره تحصیل با اصول و کلیات مربوط به دندانپزشکی آشنا شده ، در پایان دوره تحصیل میتوانند به عنوان دستیار در مطبهای دندانپزشکی مشغول کار شوند.
!!((پروتز ثابت دندان|پروتز‌های دندانی))

پروتز‌های دندانی نیز در مقطع کاردانی ارائه می‌شود. دانشجویان در این رشته‌ها در طول دوره تحصیل با روش ساخت انواع ((دندانهای مصنوعی)) آشنا می‌شوند و در مطب دندانپزشکان به عنوان دستیار مشغول کار می‌شوند ضمن اینکه می‌توانند مجوز ((لابراتوار دندانسازی)) نیز دریافت کنند.
!طول دوره تحصیل

طول دوره تحصیل رشته دکتری دندانپزشکی حداقل 5/5 و حداکثر 8 سال است دانشجویان این رشته مقطع خود را در دو بخش سپری می‌کنند. مقطع قبل از ((علوم پایه)) و مقطع بعد از علوم پایه. یعنی پس از ورود و سپری کردن دروس پایه عمومی در مدت 2 سال، برای ورود به دوره نیمه تخصصی و تخصصی باید در امتحان جامع علوم پایه که هر سال از سوی وزارت بهداشت برگزار می‌شود شرکت و نمره قبولی دریافت کرد در حال حاضر حدود 14 دانشگاه برای دوره ((دکترای حرفه‌ای)) دانشجو می‌پذیرند.
 +__ضریب دروس زیست 4 ، فیزیک 2 و شیمی 3 برای این رشته در نظر گرفته شده است. __
 !سطوح رشته !سطوح رشته
- +

 ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا
 1| آزاد- تهران| | |‌ | *  1| آزاد- تهران| | |‌ | *
 2| آزاد-خوراسگان| | | |* || 2| آزاد-خوراسگان| | | |* ||
-<br />

+td>
>>
>>
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
- +

 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
-1| آسیبشناسی دهان |2| آمار پزشکی
3| آناتومی |4| ایمونولوژی
5| بافتشناسی |6| بهداشت دهان و دندان
7| بهداشت عمومی |8| بیماریهای درونی
9| بیماریهای دهان و تشخیص |10| بیماریهای روانی
11| بیوشیمی |12| بیولوژی دهان
+1| ((آسیب شناسی دهان)) |2| ((آمار پزشکی))
3| ((آناتومی)) |4| ((ایمونولوژی))
5| ((بافت شناسی)) |6| ((بهداشت دهان و دندان))
7| ((بهداشت عمومی)) |8| بیماریهای درونی
9| ((بیماریهای دهان و دندان|بیماریهای دهان و تشخیص)) |10| ((بیماریهای روانی))
11| ((بیوشیمی)) |12| ((بیولوژی دهان))
 13| پاتالوژی عمومی |14| پایان‌نامه  13| پاتالوژی عمومی |14| پایان‌نامه
-15| پروتز پارسیل |16| پروتز ثابت
17 |پروتز کامل |18| پریودنتولوژی
19| جراحی فک و دهان |20| جنین و بافتشناسی فک و دهان
21| جنینشناسی |22 |دندانپزشکی اطفال
23| دندانپزشکی ترمیمی |24| رایولوژی
25| روان شناسی |26| زبان تخصصی
27| ژنتیک |28| فارماکولوژی
29| فیزیولوژی |30| گوش و حلق و بینی
31| مواد دندانی |32| میکروبشناسی
33| نظام پزشکی و طب قانونی |34| کالبدشناسی و مرفولوژی دندان ||
!صنعت و بازارکار />
+15| ((پروتز ثابت دندان|پروتز پارسیل)) |16| ((پروتز ثابت دندان|پروتز ثابت))
17 |((پروتز ثابت دندان|پروتز کامل)) |18| پریودنتولوژی
19| ((جراحی فک و دهان)) |20| جنین و بافت شناسی فک و دهان
21| ((جنین شناسی)) |22 |((دندانپزشکی اطفال))
23| ((دندانپزشکی ترمیمی)) |24| ((رادیولوژی دهان|رادیولوژی))
25| ((روانشناسی)) |26| زبان تخصصی
27| ((ژنتیک)) |28| ((فارماکولوژی))
29| ((فیزیولوژی)) |30| ((گوش و حلق و بینی))
31| مواد دندانی |32| ((میکروب شناسی))
33| ((نظام پزشکی و طب قانونی)) |34| ((کالبد شناسی و مرفولوژی دندان)) ||
>>
>>
>>
>>

 
 
 
 
  
  {picture=PPPPP.GIF}  {picture=PPPPP.GIF}
  
 
 
 
 
 +!صنعت و بازارکار
-امروزه بیماریهای مربوط به دهان و دندان یکی از بیماریهای شایع در جامعه است. به همین دلیل زمینۀ کاری دندانپزشکان، گسترش فراوانی یافته است. نیاز روز افزون جامعه به این رشته باعث شده که هر روز توجه بیشتری به این رشته و ایجاد زمینه کاری مناسب برای آن انجام پذیرد. فارغ‌التحصیلان این رشته علاوه بر کار در بخش دولتی مثل بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز ((بهداشت))ی و درمانی می‌توانند پس از انجام خدمات قانونی به کار در بخش خصوصی نیز مشغول شوند، به عبارتی می‌توانند در کلینیکها و یا مطبهای شخصی فعالیت کنند. +امروزه ((بیماریهای دهان و دندان|بیماریهای مربوط به دهان و دندان)) یکی از بیماریهای شایع در جامعه است. به همین دلیل زمینۀ کاری دندانپزشکان، گسترش فراوانی یافته است. نیاز روز افزون جامعه به این رشته باعث شده که هر روز توجه بیشتری به این رشته و ایجاد زمینه کاری مناسب برای آن انجام پذیرد. فارغ‌التحصیلان این رشته علاوه بر کار در بخش دولتی مثل بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز بهداشتی و درمانی می‌توانند پس از انجام خدمات قانونی به کار در بخش خصوصی نیز مشغول شوند، به عبارتی می‌توانند در کلینیکها و یا مطبهای شخصی فعالیت کنند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((بهداشت دهان و دندان))
*((تاریخچه دندانپزشکی))
*((دندانپزشکی در ایران))
*((رادیولوژی دهان))
*((دندانپزشکی))
*((دندانپزشکی اطفال))
*((دندانپزشکی نوین))
*((علم دندانپزشکی))#@

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 آذر 1385 [14:35 ]   4   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [10:48 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [11:07 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [05:31 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..