منو
 کاربر Online
671 کاربر online
تاریخچه ی: رشته دبیر فنی برق قدرت

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2


img/daneshnameh_up/3/39/dabrgh.jpg

مقدمه

آموزشهای فنی و حرفه ای با توجه به اهمیت و ضرورت گسترش آنها و نیز با توجه به ماهیت خود به معلمانی متعهد و متخصص و باتسلط و تواناییهای کافی نیاز دارند. گر چه فارغ التحصیلان رشته های فنی و سایر رشته های مرتبط دانشگاهی پس از گذراندن دوره های آموزش مورد نیاز و قبول مسئولیت تدریس در مدارس آموزش فنی و حرفه ای و کسب تجربه های لازم می توانند این وظیفه مهم را انجام دهند. ولی ویژگیهای خاص این آموزشها، خصوصا از نظر تسلط به تخصصهای آموزشی علمی و عملی و شیوه های خاص تدریس، مهارتها و کاربرد آموزشهای نظری ایجاب می کند که به ترتیب دبیرانی خاص در این زمینه مبادرت شود.
تعریف و هدف:
این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی می باشد که هدف آن تربیت کارشناس دبیر فنی با توانایی تدریس دروس نظری و عملی دوره متوسطه قدرت شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش است.


سطوح رشته

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- شوشتر *
2 آزاد- فسا *
3 آزاد- قزوین *
4 آزاد- گناباد *
5 آزاد- نی ریز *
6 آزاد- کازرون *درسهای رشته

ردیف نام درسردیف نام درس
1 آزمایشگاه الکترونیک 1 2 آزمایشگاه الکترونیک 2
3 آزمایشگاه تکنیک پالس 4 آزمایشگاه سیستمهای قدرت
5 آزمایشگاه عایقها و فشار قوی 6 آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
7 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 8 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1
9 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 10 آزمایشگاه مدارهای منطقی
11 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 12 آزمایشگاه الکترونیک 3
13 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 14 آزمایشگاه اندازه گیری مدار
15 آزمایشگاه ریزپردازنده 16 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
17 آزمایشگاه فیزیک عمومی 18 آمار و احتمالات مهندسی
19 ائمه مذاهب اهل سنت و انتقال حدیث 20 ابزار دقیق
21 اصول میکرو کامپیوترها 22 اصول و فلسفه آموزش
23 الکترومغناطیس 24 الکترونیک 1
25 الکترونیک 2 26 الکترونیک 3
27 الکترونیک صنعتی 28 اندازه گیری الکتریکی
29 اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی 30 اندازه‌گیری الکترونیکی
31 بررسی سیستمهای قدرت 2 32 بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی
33 بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها 34 برنامه نویسی کامپیوتر
35 پروژه 36 تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
37 تمرین معلمی (1)، (2) (عملی) 38 تکنولوژی مواد برقی
39 تکنیک پالس 40 رسم فنی برق
41 رسم فنی عمومی (مکانیک) 42 روان شناسی تربیتی
43 روان‌شناسی عمومی 44 روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی
45 ریاضی پیش دانشگاهی 46 ریاضی عمومی 1
47 ریاضی عمومی 2 48 ریاضی مهندسی
49 ریزپردازنده 50 زبان پیش دانشگاهی
51 زبان تخصصی 52 سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
53 سیستمهای کنترل خطی 54 سیستم های انتقال
55 سیستم های تلویزیون 56 سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی
57 شبکه‌های کامپیوتری 58 طراحی خودکار مدارهای دیجیتال
59 طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی 60 عایقها و فشار قوی
61 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 62 فیزیک پیش دانشگاهی
63 فیزیک عمومی 64 فیلتر و سنتز مدار
65 ماشینهای الکتریکی 1 66 ماشینهای الکتریکی 2
67 مباحث ویژه در الکترونیک 68 مباحث ویژه در قدرت
69 مبانی کامپیوتر 70 مبانی برنامه ریزی درسی
71 محاسبات عددی 72 مخابرات
73 مدارهای الکتریکی 1 74 مدارهای الکتریکی 2
75 مدارهای مخابراتی 76 مدارهای منطقی
77 معادلات دیفرانسیل 78 معماری کامپیوتر
79 مقدمات راهنمایی و مشاوره 80 کارآموزی
81 کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس 82 کارگاه شبکه های هوایی
83 کارگاه عمومی برق 84 کارگاه کابل کشی و مفصل بندی
85 کلیات روشها و فنون تدریس (1) نظری 86 کلیات روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی
87 کنترل صنعتی 88 کنترل کامپیوتری
صنعت و بازار کار


کارشناس دبیر فنی قدرت قادر خواهد بود:

الف) تواناییها و مهارتهای آموزشی و تربیتی حاصل از دروس عمومی و تربیتی این دوره را در تدریس خود اعمال کند.
ب) ابعاد تخصصی مربوط به موارد زیر را در هنرستانها تدریس کند.
  • اصول الکتریسیته، ماشینهای اندازه گیری و ترانسفورماتور، دستگاههای اندازه گیری
  • تحلیل مدارهای الکتریکی، روشنایی فنی و سیم کشی ساختمانها، سیم پیچی موتورها، عیب یابی
  • تعمیر، نصب و نگهداری دستگاههای الکتریکی صنعتی با کنترلهای دستی و اتوماتیک

ج) محتوای آموزشی دوره متوسط هنرستانها را نقد و بررسی کند
د) مسائل صنعت و نقش کاردان را بشناسد و اطلاعات لازم را به طور مناسب به محصلین منتقل کند.
هـ) تحولات جدید در زمینه پیشرفتهای صنعتی رشته مربوطه را در فعالیتهای آموزش خود بکار گیرد.
و) توانایی ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، مخابرات، کنترل و بیوالکتریک) و دوره های تربیت مدرس گروه برق را داشته باشد.
img/daneshnameh_up/3/39/dabrgh.jpg

مقدمه


آموزشهای فنی و حرفه ای با توجه به اهمیت و ضرورت گسترش آنها و نیز با توجه به ماهیت خود به معلمانی متعهد و متخصص و باتسلط و تواناییهای کافی نیاز دارند. گر چه فارغ التحصیلان رشته های فنی و سایر رشته های مرتبط دانشگاهی پس از گذراندن دوره های آموزش مورد نیاز و قبول مسئولیت تدریس در مدارس آموزش فنی و حرفه ای و کسب تجربه های لازم می توانند این وظیفه مهم را انجام دهند. ولی ویژگیهای خاص این آموزشها، خصوصا از نظر تسلط به تخصصهای آموزشی علمی و عملی و شیوه های خاص تدریس، مهارتها و کاربرد آموزشهای نظری ایجاب می کند که به ترتیب دبیرانی خاص در این زمینه مبادرت شود.
تعریف و هدف:
این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی می باشد که هدف آن تربیت کارشناس دبیر فنی با توانایی تدریس دروس نظری و عملی دوره متوسطه قدرت شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش است.

سطوح رشته

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- شوشتر *
2 آزاد- فسا *
3 آزاد- قزوین *
4 آزاد- گناباد *
5 آزاد- نی ریز *
6 آزاد- کازرون *


درسهای رشته


ردیف نام درسردیف نام درس
1 آزمایشگاه الکترونیک 1 2 آزمایشگاه الکترونیک 2
3 آزمایشگاه تکنیک پالس 4 آزمایشگاه سیستمهای قدرت
5 آزمایشگاه عایقها و فشار قوی 6 آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
7 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 8 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1
9 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 10 آزمایشگاه مدارهای منطقی
11 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 12 آزمایشگاه الکترونیک 3
13 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 14 آزمایشگاه اندازه گیری مدار
15 آزمایشگاه ریزپردازنده 16 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
17 آزمایشگاه فیزیک عمومی 18 آمار و احتمالات مهندسی
19 ائمه مذاهب اهل سنت و انتقال حدیث 20 ابزار دقیق
21 اصول میکرو کامپیوترها 22 اصول و فلسفه آموزش
23 الکترومغناطیس 24 الکترونیک 1
25 الکترونیک 2 26 الکترونیک 3
27 الکترونیک صنعتی 28 اندازه گیری الکتریکی
29 اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی 30 اندازه‌گیری الکترونیکی
31 بررسی سیستمهای قدرت 2 32 بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی
33 بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها 34 برنامه نویسی کامپیوتر
35 پروژه 36 تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
37 تمرین معلمی (1)، (2) (عملی) 38 تکنولوژی مواد برقی
39 تکنیک پالس 40 رسم فنی برق
41 رسم فنی عمومی (مکانیک) 42 روان شناسی تربیتی
43 روان‌شناسی عمومی 44 روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی
45 ریاضی پیش دانشگاهی 46 ریاضی عمومی 1
47 ریاضی عمومی 2 48 ریاضی مهندسی
49 ریزپردازنده 50 زبان پیش دانشگاهی
51 زبان تخصصی 52 سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
53 سیستمهای کنترل خطی 54 سیستم های انتقال
55 سیستم های تلویزیون 56 سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی
57 شبکه‌های کامپیوتری 58 طراحی خودکار مدارهای دیجیتال
59 طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی 60 عایقها و فشار قوی
61 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 62 فیزیک پیش دانشگاهی
63 فیزیک عمومی 64 فیلتر و سنتز مدار
65 ماشینهای الکتریکی 1 66 ماشینهای الکتریکی 2
67 مباحث ویژه در الکترونیک 68 مباحث ویژه در قدرت
69 مبانی کامپیوتر 70 مبانی برنامه ریزی درسی
71 محاسبات عددی 72 مخابرات
73 مدارهای الکتریکی 1 74 مدارهای الکتریکی 2
75 مدارهای مخابراتی 76 مدارهای منطقی
77 معادلات دیفرانسیل 78 معماری کامپیوتر
79 مقدمات راهنمایی و مشاوره 80 کارآموزی
81 کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس 82 کارگاه شبکه های هوایی
83 کارگاه عمومی برق 84 کارگاه کابل کشی و مفصل بندی
85 کلیات روشها و فنون تدریس (1) نظری 86 کلیات روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی
87 کنترل صنعتی 88 کنترل کامپیوتری

صنعت و بازار کار


کارشناس دبیر فنی قدرت قادر خواهد بود:

الف) تواناییها و مهارتهای آموزشی و تربیتی حاصل از دروس عمومی و تربیتی این دوره را در تدریس خود اعمال کند.
ب) ابعاد تخصصی مربوط به موارد زیر را در هنرستانها تدریس کند.
  • اصول الکتریسیته، ماشینهای اندازه گیری و ترانسفورماتور، دستگاههای اندازه گیری
  • تحلیل مدارهای الکتریکی، روشنایی فنی و سیم کشی ساختمانها، سیم پیچی موتورها، عیب یابی
  • تعمیر، نصب و نگهداری دستگاههای الکتریکی صنعتی با کنترلهای دستی و اتوماتیک

ج) محتوای آموزشی دوره متوسط هنرستانها را نقد و بررسی کند
د) مسائل صنعت و نقش کاردان را بشناسد و اطلاعات لازم را به طور مناسب به محصلین منتقل کند.
هـ) تحولات جدید در زمینه پیشرفتهای صنعتی رشته مربوطه را در فعالیتهای آموزش خود بکار گیرد.
و) توانایی ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، مخابرات، کنترل و بیوالکتریک) و دوره های تربیت مدرس گروه برق را داشته باشد.تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [07:23 ]   4   سمیرا_عقیلی      جاری 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [07:20 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [06:38 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [11:44 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..